ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/33

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-02-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-02-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-02-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Διορίζουμε τους: 1.Θεοδώρα Μπακογιάννη του Κωνσταντίνου, ως Υπουργό Εξωτερικών, 2.Ευάγγελο-Βασίλειο Μεϊμαράκη του Ιωάννη, ως Υπουργό Εθνικής Άμυνας, 3.Σάββα Τσιτουρίδη του Κυριάκου, ως Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 4.Δημήτριο Αβραμόπουλο του Λάμπρου, ως Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 5.Γεώργιο Βουλγαράκη του Αποστόλου, ως Υπουργό Πολιτισμού, 6.Φάνη Πάλλη-Πετραλιά του Επαμεινώνδα, ως Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, 7.Βύρωνα Πολύδωρα του Γεωργίου, ως Υπουργό Δημόσιας Τάξης, 8.Γεώργιο Καλαντζή του Κωνσταντίνου, ως Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, 9.Θεόδωρο Κασσίμη του Παναγιώτη, ως Υφυπουργό Εξωτερικών και 10.Αναστάσιο Νεράντζη του Δημητρίου, ως Υφυπουργό Ανάπτυξης. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 37 παρ. 1 και 81 παρ. 1 του Συντάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 39 παρ. 1 και 47 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63 2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98). Με πρόταση του Πρωθυπουργού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-02-15 Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/35
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)». 2006/154 2006
Συμμετοχή του Ταμείου Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε. στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.» 2006/232 2006
Τροποποίηση του π.δ. 405/1990 «Οργανισμός του Τα­μείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.)» (Α΄ 160). 2006/242 2006
Συμμετοχή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2006/250 2006
Οργανισμός του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικώνκαι Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ). 2006/62 2006
Καθορισμός προδιαγραφών για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίων. 2007/14 2007