ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/48

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-03-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-03-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-03-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1 1.Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης (Γ.Α.Δ.Θ.) συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες, των οποίων η έδρα, η λειτουργία, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες καθορίζονται στο παρόν προεδρικό διάταγμα : 1)Επιτελείο. 2)Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, 3)Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης. 4)Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. 5)Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης. 6)Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης. 7)Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης. 8)Διεύθυνση Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης. 2.Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης υπάγεται στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της το σύνολο των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2800/2000 (Α΄-41). Άρθρο 2 1.Το Επιτελείο της Γ.Α.Δ.Θ. διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: 1)Αστυνομικού Προσωπικού. 2)Πολιτικού Προσωπικού. 3)Εσωτερικών Λειτουργιών. 4)Εκπαίδευσης. 5)Γενικής Αστυνόμευσης. 6)Επιχειρήσεων. 7)Ασφαλείας. 8)Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.). 2.Τα Τμήματα αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού χειρίζονται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, τα θέματα του αστυνομικού προσωπικού, των ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων, καθώς και του πολιτικού προσωπικού, αντίστοιχα. Στο Τμήμα αυτό λειτουργεί Γραμματεία Πειθαρχικών Συμβουλίων για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων. 3.Το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών είναι αρμόδιο για : α. Τη διακίνηση της αλληλογραφίας. 1)Τη διάθεση του προσωπικού του επιτελείου σε εσωτερική και εξωτερική υπηρεσία και τον έλεγχο της κανονικής προσέλευσης και αποχώρησής του. 2)Τη διαχείριση θεμάτων χρηματικού και υλικού του Επιτελείου. 4.Στο Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών λειτουργεί, σε 24ωρη βάση, Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης Δημοσιογράφων, το οποίο έχει ως αποστολή : 1)Την αποδελτίωση του ελληνικού ημερησίου και περιοδικού τύπου. 2)Την προβολή του έργου της Υπηρεσίας και την ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες της Αστυνομίας, διαμέσου του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι ανακοινώσεις στα οποία πραγματοποιούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 6 του π. δ/τος 538/1989 (Α΄-224) και στις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διαταγές. 3)Την απάντηση σε δημοσιεύματα τύπου και την τήρηση αρχείου που αφορά την Υπηρεσία. 4)Την οργάνωση τελετών, εορτών, δεξιώσεων και λοιπών κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 5)Τη μέριμνα για τη συμμετοχή σε παρελάσεις, εθνικές εορτές και άλλες επετείους και την αντιπροσώπευση σε πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από άλλους φορείς. 6)Τη μέριμνα για την υλική και ηθική αρωγή του προσωπικού και των μελών των οικογενειών τους. 7)Την ανάπτυξη σχέσεων με συλλόγους, σωματεία και οργανώσεις κοινωνικού, μορφωτικού, επιστημονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, καθώς και με συλλόγους αποστράτων και φίλων της Αστυνομίας. 8)Τη διοργάνωση εκθέσεων, αθλητικών εκδηλώσεων για φιλανθρωπικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. 9)Τη διεξαγωγή της εθιμοτυπικής αλληλογραφίας. 5.Το Τμήμα Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού των Υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Θ. σε θέματα που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του και την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής του. 6.Το Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών, κατεύθυνσης, συντονισμού και ελέγχου της δράσης τους, την παροχή οδηγιών προς τις Διευθύνσεις της Γ.Α.Δ.Θ., για την εφαρμογή της νομοθεσίας που ανάγεται στην αρμοδιότητα τους, καθώς και την προετοιμασία έκδοσης Αστυνομικών Διατάξεων, όταν αυτές αφορούν καθ’ ύλη αντικείμενα περισσοτέρων της μιας Διευθύνσεων. 7.Το Τμήμα Επιχειρήσεων είναι αρμόδιο για την εκπόνηση σχεδίων και την εισήγηση έκδοσης διαταγών, που αναφέρονται στη λήψη αστυνομικών μέτρων, αν για την εφαρμογή τους απαιτείται η σύμπραξη περισσότερων της μιας Διευθύνσεων ή αφορούν ιδιαίτερα σημαντικά θέματα των Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Θ. Το Τμήμα αυτό ασκεί και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ/τος 261/2003 (Α΄-235). 8.Το Τμήμα Ασφαλείας είναι αρμόδιο για την εισήγηση έκδοσης διαταγών και οδηγιών, που αναφέρονται: 1)Στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία της δημόσιας και κρατικής ασφάλειας. 2)Στην παρακολούθηση των στόχων στην περιοχή δικαιοδοσίας της Γ.Α.Δ.Θ. και στην αποτελεσματική φρούρησή τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 9.Το Τμήμα Π.Σ.Ε.Α. είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων Παλλαϊκής Άμυνας (Π.Α.Μ.)-Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.), που ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Α.Δ.Θ. 10.Στο Επιτελείο της Γ.Α.Δ.Θ., επίσης, λειτουργούν: 1)Υποδιεύθυνση Διοικητικών Εξετάσεων η οποία διενεργεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 27 του π.δ/τος 22/1996 (Α΄-15), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις (Ε.Δ.Ε.), που αφορούν το αστυνομικό προσωπικό από το βαθμό του Αστυφύλακα μέχρι και του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, ύστερα από διαταγή του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή, που εκδίδεται κατόπιν εντολής προϊσταμένου του ή αιτήματος της Διεύθυνσης η οποία διέταξε την Ε.Δ.Ε. ή αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με τα ισχύοντα. 2)Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισμού Πληροφορικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της 7001/2/1252-α από 23.9.2002 απόφασης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (Β΄-1262). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Άρθρο 3 1.Η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης εδρεύει στο δήμο Εύοσμου και ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της τις αρμοδιότητες της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και πολιτικής κινητοποίησης. 2.Κατά τη λήψη μέτρων τάξης ή την εκδήλωση αστυνομικών ενεργειών, που απαιτούν σύμπραξη και από κοινού ενέργειες δυνάμεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης με δυνάμεις άλλων Διευθύνσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, η διοίκηση του συνόλου των δυνάμεων που συμπράττουν ανατίθεται στον ανώτερο ή τον αρχαιότερο αξιωματικό των δυνάμεων αυτών. Σε περίπτωση που ο αξιωματικός αυτός δεν είναι ο επικεφαλής των δυνάμεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας υποχρεούται να συμβουλεύεται τον επικεφαλής των δυνάμεων αυτής. 3.Στη Διεύθυνση Αστυνομίας λειτουργεί Επιτελείο, το οποίο διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: 1)Εσωτερικών Λειτουργιών. 2)Γενικής Αστυνόμευσης. 3)Διαχείρισης Υλικού-Χρηματικού. 4.Το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών είναι αρμόδιο για : 1)Το χειρισμό όλων των θεμάτων προσωπικού της Διεύθυνσης. 2)Τη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων. 3)Τη διακίνηση της αλληλογραφίας. 4)Τη διάθεση του προσωπικού στις τακτικές και έκτακτες εσωτερικές υπηρεσίες και τον έλεγχο της κανονικής εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών. 5)Τον έλεγχο της κανονικής προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού. 6)Την τήρηση και εφαρμογή του σχεδίου ασφάλειας του οικήματος της Διεύθυνσης και των σχεδίων πολιτικής κινητοποίησης. 7)Τη φρούρηση, την ασφάλεια, την καθαριότητα, την ευταξία και τη συντήρηση του οικήματος της Διεύθυνσης. 8)Την οργάνωση και εποπτεία της κίνησης των οχημάτων. 9)Την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και των λοιπών τηλεπικοινωνιακών μέσων. 10)Την ευθύνη για τη λειτουργία της λέσχης. ια. Το χειρισμό θεμάτων δημοσίων σχέσεων. 11)Σε περίπτωση συστέγασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας με τη Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ή με άλλες Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες αυτής, οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων στ’, ζ’ και ι’ της παρούσας παραγράφου ασκούνται από το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας για το σύνολο των συστεγαζόμενων Υπηρεσιών. 5.Το Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης διαρθρώνεται στα ακόλουθα Γραφεία: 1)Εφαρμογής της Νομοθεσίας, το οποίο είναι αρμόδιο για: (1) Την προετοιμασία έκδοσης Αστυνομικών Διατάξεων. (2) Την παροχή οδηγιών στις υφιστάμενες Υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, που αναφέρεται στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους και το χειρισμό των θεμάτων πολιτικής κινητοποίησης. (3) Την καθοδήγηση των υφισταμένων Υπηρεσιών ως προς τη δίωξη των πταισματικών παραβάσεων και ανάθεση άσκησης καθηκόντων δημοσίου κατηγόρου σε προσωπικό της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2800/2000 (Α΄-41). (4) Την παροχή της απορρέουσας από την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας συνδρομή σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. 2)Επιχειρήσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για: (1) Την εκπόνηση σχεδίων επιχειρήσεων των δυνάμεων της Διεύθυνσης, καθώς και άλλων Διευθύνσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, όταν απαιτείται η σύμπραξή τους κατά την εφαρμογή των σχεδίων. Στην περίπτωση αυτή αρμόδιος για τη θεώρηση των σχεδίων καθίσταται ο γενικός αστυνομικός διευθυντής. (2) Την προετοιμασία για τη λήψη μέτρων τάξης σε δημόσιες συναθροίσεις και συγκεντρώσεις, καθώς και αντιμετώπισης καταστάσεων διατάραξης της τάξης. (3) Το συντονισμό των επιχειρήσεων και την καθοδήγηση των δυνάμεων στην εκτέλεση των σχεδίων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης. (4) Την καθοδήγηση υφιστάμενων Υπηρεσιών για τη φρούρηση ιδιαίτερα επικινδύνων στόχων εγκληματικών ενεργειών. 6.Το Τμήμα Διαχείρισης Υλικού-Χρηματικού είναι αρμόδιο για: α. Τη μισθοδοσία του προσωπικού. 1)Τον εφοδιασμό με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και υλικά και τη μέριμνα για την καλή λειτουργία και συντήρησή τους. 2)Την προμήθεια και διανομή των εφοδίων και των υλικών στο προσωπικό και στις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης. 3)Τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής. Άρθρο 4 1.Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή : 1)Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Υποδιευθύνσεις Αστυνομίας. 2)Υποδιεύθυνση Μεταγωγών-Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης. 3)Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης. 4)Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. 5)Αστυνομικό Τμήμα Πλατείας Δημοκρατίας. 6)Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου. 7)Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Τριάδος. 8)Αστυνομικό Τμήμα Αναλήψεως. 9)Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας-Τριανδρίας. 10)Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου. 11)Αστυνομικό Τμήμα Άνω Πόλης-Αγίου Παύλου. 12)Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς. 13)Αστυνομικό Τμήμα Συκεών. 14)Αστυνομικό Τμήμα Νεαπόλεως. 15)Αστυνομικό Τμήμα Σταυρουπόλεως. 16)Αστυνομικό Τμήμα Εύοσμου. 17)Αστυνομικό Τμήμα Πυλαίας. 18)Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων. 19)Αστυνομικό Τμήμα Σίνδου. 20)Αστυνομικό Τμήμα Ιωνίας-Καλλιθέας. 21)Αστυνομικό Τμήμα Μενεμένης. 22)Αστυνομικό Τμήμα Ελευθερίου-Κορδελιού. 23)Αστυνομικό Τμήμα Πολίχνης. 2.Έδρα καθεμιάς των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος, πλην των κατωτέρω Υπηρεσιών των οποίων η έδρα ορίζεται ως εξής: 1)Των Α΄, Β΄ και Ε΄ Υποδιευθύνσεων Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και των Αστυνομικών Τμημάτων Πλατείας Δημοκρατίας, Λευκού Πύργου, Αγίας Τριάδος, Αναλήψεως, Τούμπας-Τριανδρίας, Χαριλάου και Άνω Πόλης-Αγίου Παύλου, ο δήμος Θεσσαλονίκης. 2)Των Γ΄ και Δ΄ Υποδιευθύνσεων Αστυνομίας, οι δήμοι Πολίχνης και Αμπελοκήπων, αντίστοιχα. 3)Της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών-Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης και του Κεντρικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης, οι δήμοι Μενεμένης και Εύοσμου, αντίστοιχα. 4)Των Αστυνομικών Τμημάτων Σίνδου και Ιωνίας-Καλλιθέας, ο οικισμός Σίνδου του δήμου Εχεδώρου και ο δήμος Καλλιθέας, αντίστοιχα. 3.Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργούν και τα ακόλουθα Αστυνομικά Τμήματα γενικής αρμοδιότητας, τα οποία υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή: 1)Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου, με έδρα τον ομώνυμο δήμο. 2)Αστυνομικό Τμήμα Χορτιάτη, με έδρα τον οικισμό Ασβεστοχώριο του δήμου Χορτιάτη. 3)Αστυνομικό Τμήμα Πανοράματος, με έδρα τον ομώνυμο δήμο. 4)Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης, με έδρα τον ομώνυμο οικισμό του δήμου Θέρμης. 5)Αστυνομικό Τμήμα Επανομής, με έδρα τον οικισμό Επανομή του ομώνυμου δήμου. 6)Αστυνομικό Τμήμα Θερμαϊκού με έδρα τον οικισμό Νέοι Επιβάται του δήμου Θερμαϊκού. 7)Αστυνομικό Τμήμα Βασιλικών με έδρα τον οικισμό Βασιλικά του ομώνυμου δήμου 8)Αστυνομικό Τμήμα Χαλάστρας, με έδρα τον οικισμό Χαλάστρα του ομώνυμου δήμου. 9)Αστυνομικό Τμήμα Κουφαλίων, με έδρα τον οικισμό Κουφάλια του ομώνυμου δήμου. 10)Αστυνομικό Τμήμα Λαγκαδά, με έδρα τον οικισμό Λαγκαδά του ομώνυμου δήμου. 11)Αστυνομικό Τμήμα Ασσήρου, με έδρα τον οικισμό Άσσηρο του ομώνυμου δήμου. 12)Αστυνομικό Τμήμα Σοχού, με έδρα τον οικισμό Σοχός του ομώνυμου δήμου. 13)Αστυνομικό Τμήμα Καλλινδοίων με έδρα τον οικισμό Ζαγκλιβέρι του δήμου Καλλινδοίων. 14)Αστυνομικό Τμήμα Απολλωνίας, με έδρα τον οικισμό Νέα Απολλωνία του δήμου Απολλωνίας. 15)Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Γεωργίου με έδρα τον οικισμό Ασπροβάλτα του δήμου Αγίου Γεωργίου. 16)Αστυνομικό Τμήμα Μηχανιώνας με έδρα τον οικισμό Νέα Μηχανιώνα του δήμου Μηχανιώνας. Άρθρο 5 1.Οι Υποδιευθύνσεις Αστυνομίας έχουν ως αποστολή την κατεύθυνση, το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας και της δραστηριότητας Αστυνομικών Τμημάτων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, ως ακολούθως: 1)Α΄ Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης: Αστυνομικά Τμήματα Αναλήψεως, Αγίας Τριάδος, Λευκού Πύργου, Καλαμαριάς, Θερμαϊκού, Επανομής, Μηχανιώνας και Βασιλικών. 2)Β΄ Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης: Αστυνομικά Τμήματα Τούμπας-Τριανδρίας, Χαριλάου, Άνω Πόλης-Αγίου Παύλου, Πανοράματος, Θέρμης και Πυλαίας. 3)Γ’ Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης: Αστυνομικά Τμήματα Συκεών, Νεαπόλεως, Πολίχνης, Χορτιάτη, Λαγκαδά, Ασσήρου και Σοχού. 4)Δ΄ Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης: Αστυνομικά Τμήματα Σταυρουπόλεως, Εύοσμου, Αμπελοκήπων, Ωραιοκάστρου, Καλλινδοίων, Απολλωνίας και Αγίου Γεωργίου. 5)Ε΄ Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης: Αστυνομικά Τμήματα Πλατείας Δημοκρατίας, Μενεμένης, Ελευθερίου Κορδελιού, Σίνδου, Ιωνίας-Καλλιθέας, Κουφαλίων και Χαλάστρας. 2.Οι Διευθυντές των Υποδιευθύνσεων Αστυνομίας συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης των διοικητών των Αστυνομικών Τμημάτων της περιοχής δικαιοδοσίας τους και γνωματεύουν σε εκείνες που συντάσσουν οι τελευταίοι. Προκειμένου για τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των διοικητών των Αστυνομικών Τμημάτων γενικής αρμοδιότητας ζητούν τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του π.δ/τος 24/1999 (Α΄-23) έντυπα πληροφοριών από τους Υποδιευθυντές της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης για τα θέματα της ειδικής αποστολής της. 3.Σε περίπτωση σοβαρών υποθέσεων τάξης, οι Διευθυντές των Υποδιευθύνσεων Αστυνομίας αναλαμβάνουν προσωπικά τη διεύθυνση των αστυνομικών ενεργειών, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο ή διαταχθούν σχετικά και είναι υπεύθυνοι για την αποτελεσματική διεξαγωγή αυτών. 4.Σε κάθε Υποδιεύθυνση Αστυνομίας, για το χειρισμό θεμάτων διοικητικής υποστήριξης λειτουργεί Γραμματεία της οποίας το προσωπικό δεν υπερβαίνει τα τρία (3) άτομα. Άρθρο 6 1.Η Υποδιεύθυνση Μεταγωγών-Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης διαρθρώνεται ως εξής: 1)Στο Τμήμα Μεταγωγών Κρατουμένων, το οποίο είναι αρμόδιο για την ασφαλή μεταγωγή από και προς τα Καταστήματα Κράτησης που λειτουργούν στο νομό Θεσσαλονίκης, των κρατουμένων οι οποίοι προορίζονται ή προέρχονται από εκτός ορίων του νομού αυτού Καταστήματα Κράτησης, Δικαστήρια και Θεραπευτικά Ιδρύματα, καθώς και για τη μεταγωγή κρατουμένων των οποίων έχει αποφασισθεί η έκδοση, από τον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης προς τα καταστήματα κράτησης ή Αρχές της χώρας και αντίστροφα, από τις οποίες παραλαμβάνονται και προς τις οποίες προορίζονται ανάλογα. 2)Στο Τμήμα Τάξης Δικαστηρίων, το οποίο είναι αρμόδιο για την τήρηση της τάξης στους χώρους των δικαστηρίων, που λειτουργούν στο νομό Θεσσαλονίκης ενισχυόμενο σε εξαιρετικές περιπτώσεις από δυνάμεις της Υποδιεύθυνσης Μέτρων Τάξης (Υ.ΜΕ.Τ.), κατόπιν διαταγής του γενικού αστυνομικού διευθυντή Θεσσαλονίκης. 3)Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην περίπτωση Β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος. 2.Στα κρατητήρια της Υπηρεσίας της προηγουμένης παραγράφου δύνανται να φυλάσσονται και κρατούμενοι άλλων Υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Θ., κατόπιν έγκρισης του γενικού αστυνομικού διευθυντή. Άρθρο 7 Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης Το Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης είναι Υπηρεσία επιπέδου Υποδιεύθυνσης και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 584/1985 (Α΄-204), όπως ισχύουν κάθε φορά. Άρθρο 8 1.Τα Αστυνομικά Τμήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος διαρθρώνονται ως εξής : 1)Στο Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και πολιτικής κινητοποίησης και εκτελεί τις εργασίες εξυπηρέτησης άλλων Υπουργείων και κρατικών φορέων, που έχουν ανατεθεί στην Ελληνική Αστυνομία με ειδικούς νόμους. Επιπλέον, χειρίζεται τις υποθέσεις των εγκλημάτων κατά της ζωής των άρθρων 301, 302 και 304 Α, σωματικών βλαβών των άρθρων 308, 308 Α, 309, 310, 311, 313, 314 και κατά της προσωπικής ελευθερίας των άρθρων 325, 328, 330, 331, 332, 333 και 334 Π.Κ. Επίσης, το γραφείο αυτό φροντίζει για την τοποθέτηση σκοπών σε πιθανούς στόχους εγκληματικών ενεργειών και είναι αρμόδιο και για την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις του τοπικού πταισματοδικείου, εφόσον λειτουργεί στην περιοχή δικαιοδοσίας του. 2)Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του Τμήματος, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως. 2.Τα Αστυνομικά Τμήματα γενικής αρμοδιότητας της παραγράφου 3 του άρθρου 4 διαρθρώνονται ως εξής: 1)Στο Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης-Ασφάλειας, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης, πολιτικής κινητοποίησης, δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, με την επιφύλαξη των σχετικών με την έκδοση και εκτέλεση διοικητικών πράξεων που αφορούν αλλοδαπούς και το χειρισμό θεμάτων πολιτικού ασύλου διατάξεων. Το Γραφείο αυτό φροντίζει για την τοποθέτηση σκοπών σε πιθανούς στόχους εγκληματικών ενεργειών και είναι αρμόδιο για την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις των τοπικών δικαστηρίων, εφόσον λειτουργούν στην περιοχή της δικαιοδοσίας του Τμήματος. Επίσης, το Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης-Ασφάλειας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ναρκωτικών, αναπτύσσει στενή συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας. Εφόσον στην περιοχή του Τμήματος δεν εκτείνεται η τοπική αρμοδιότητα των Τμημάτων Τροχαίας, Αλλοδαπών και Τουριστικής Αστυνομίας, ασκεί και τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών αυτών. 2)Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην περίπτωση Β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 9 1.Οι Υποδιευθύνσεις Αστυνομίας και τα Αστυνομικά Τμήματα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται από το διευθυντή της, με τη βοήθεια των υποδιευθυντών αυτής, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου. 2.Σε περίπτωση σοβαρών υποθέσεων τάξης, οι υποδιευθυντές της Διεύθυνσης Αστυνομίας αναλαμβάνουν προσωπικά τη διεύθυνση των αστυνομικών ενεργειών, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο ή διαταχθούν σχετικά και είναι υπεύθυνοι για την αποτελεσματική διεξαγωγή αυτών. 3.Οι διευθυντές των Διευθύνσεων Ασφαλείας και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, με τη βοήθεια των υποδιευθυντών αυτών, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν τη δράση των Αστυνομικών Τμημάτων γενικής αρμοδιότητας και μόνο ως προς τα θέματα της καθύλη αρμοδιότητάς τους. 4.Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ελέγχει, εποπτεύει και συντονίζει τα Αστυνομικά Τμήματα γενικής αρμοδιότητας που ασκούν και καθήκοντα τροχαίας και μόνο ως προς τα θέματα της καθύλη αρμοδιότητάς της. 5.Η διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται ανάλογα και για τους υποδιευθυντές των Διευθύνσεων Ασφαλείας, Τροχαίας και Αλλοδαπών, όσον αφορά τις υποθέσεις αρμοδιότητάς τους. Άρθρο 10 Διάρθρωση-ΑρμοδιότητεςΤμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας διαρθρώνεται ως εξής: α. Στο Γραφείο Τουρισμού, το οποίο είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας και την εξυπηρέτηση των τουριστών. Επίσης, εκτελεί τα προγράμματα τουριστικής αστυνόμευσης, παρακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις που σχετίζονται με την τουριστική αστυνομία και συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία τουριστικού ενδιαφέροντος. β. Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην περίπτωση Β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης Άρθρο 11 1.Η Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης εδρεύει στο δήμο Εύοσμου και ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της τις αρμοδιότητες αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας και επιπρόσθετα, ύστερα από διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, επιλαμβάνεται της αστυνομικής διερεύνησης και του χειρισμού εξαιρετικά σοβαρών περιστατικών της καθύλη αρμοδιότητάς της και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδος, προς παροχή συνδρομής στις κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες. 2.Στη Διεύθυνση Ασφαλείας υπάγονται διοικητικά τα Τμήματα Ασφαλείας, που λειτουργούν στην περιοχή δικαιοδοσίας της. 3.Η Διεύθυνση Ασφαλείας διαρθρώνεται στις ακόλουθες Υποδιευθύνσεις: 1)Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. 2)Κρατικής Ασφάλειας. 3)Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας. 4)Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων Αρχαιοκαπηλίας και Ηθών. 5)Δίωξης Ναρκωτικών. 6)Εσωτερικών Λειτουργιών. Άρθρο 12 Υποδιεύθυνση ΑντιμετώπισηςΟργανωμένου Εγκλήματος Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: α. Στο Τμήμα 1° Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής, το οποίο είναι αρμόδιο για: (1) Τη συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση, ανάλυση και αξιολόγηση του πληροφοριακού υλικού, που αφορά το οργανωμένο έγκλημα. Προς τούτο συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. (2) Την εγκληματολογική και επιχειρησιακή στρατηγική ανάλυση των υφισταμένων πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων. (3) Την εισήγηση λειτουργικού, τακτικού και στρατηγικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και την κατάρτιση μνημονίων και σχεδίων ενεργειών των Υπηρεσιών Ασφαλείας. (4) Τη γραμματειακή εξυπηρέτηση της Υποδιεύθυνσης και το χειρισμό θεμάτων τεχνικής υποστήριξης αυτής. β. Στο Τμήμα 2° Εξακριβώσεων και Τεκμηρίωσης Πληροφοριών, το οποίο είναι αρμόδιο για: (1) Την έρευνα καταγγελιών, την επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των πληροφοριών και την εξακρίβωση στοιχείων που αφορούν το οργανωμένο έγκλημα. Προς τούτο συνεργάζεται με τις άλλες διωκτικές αρχές. (2) Τη διαβίβαση στις λοιπές Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας πληροφοριών και στοιχείων, που μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξιχνίαση υποθέσεων αρμοδιότητάς τους και την παροχή συνδρομής στις Υπηρεσίες που επιλαμβάνονται της διερεύνησης τέτοιων εγκλημάτων. γ. Στο Τμήμα 3° Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων το οποίο είναι αρμόδιο για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για την παροχή άμεσης προστασίας και αρωγής των θυμάτων των πράξεων αυτών. δ. Στο Τμήμα 4° Φύλαξης Μαρτύρων το οποίο είναι αρμόδιο για τη φύλαξη των ουσιωδών μαρτύρων, των προσώπων που κατά το άρθρο 187Α του Ποινικού Κώδικα βοηθούν στην αποκάλυψη εγκληματικών δραστηριοτήτων ή και των οικείων τους, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2928/2001. Άρθρο 13 Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας Η Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: α. Στο Τμήμα 1° Συντονισμού, το οποίο μεριμνά για τη συνεργασία και το συντονισμό των λοιπών τμημάτων της Υποδιεύθυνσης, σύμφωνα με τις εντολές του προϊσταμένου της, την ενέργεια μελετών και αναλύσεων σε σοβαρά θέματα κρατικής ασφάλειας, τη διεξαγωγή της απόρρητης αλληλογραφίας της Υποδιεύθυνσης και την τήρηση του σχετικού αρχείου και την παροχή της αναγκαίας τεχνικής υποστήριξης στα λοιπά Τμήματα της Υποδιεύθυνσης. β. Στο Τμήμα 2° Προστασίας της Ασφάλειας του Κράτους και του Πολιτεύματος, το οποίο είναι αρμόδιο για την πρόληψη και καταστολή κάθε ενέργειας που στρέφεται κατά της ασφάλειας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. γ. Στο Τμήμα 3° Ενημέρωσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη συλλογή πληροφοριών, που αφορούν σοβαρά κοινωνικά ή πολιτιστικά ζητήματα και ενημερώνει τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων τάξεως, ασφαλείας και τροχαίας. Παρακολουθεί γενικά τα εθνικά και θρησκευτικά ζητήματα και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές. Επίσης, ασχολείται με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί παρανόμων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών και ασυρμάτου επικοινωνίας, ως και της νομοθεσίας περί αθλητισμού. δ. Στο Τμήμα 4° Όπλων και Εκρηκτικών, το οποίο είναι αρμόδιο για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τα όπλα και εκρηκτικά και την έκδοση των σχετικών αδειών. ε. Στο Τμήμα 5° Προστασίας Προσώπων Ειδικών Κατηγοριών, το οποίο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των ημεδαπών, επισήμων ή μη, που λόγω της θέσης ή της ιδιότητας τους ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο εγκληματικής ενέργειας. Άρθρο 14 Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτωνκατά Ζωής και Ιδιοκτησίας Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας διαρθρώνεται ως εξής: α. Στο Τμήμα 1° Εγκλημάτων κατά Ζωής, το οποίο χειρίζεται τις υποθέσεις εγκλημάτων κατά της ζωής των άρθρων 299, 300, 303, 304, 305, 306 και 307 Π.Κ., ληστειών του άρθρου 380 παρ. 2 Π.Κ., σωματικών βλαβών, του άρθρου 312 Π.Κ. και κατά της προσωπικής ελευθερίας των άρθρων 322, 323, 324, 326, 327 και 335 Π.Κ. β. Στο Τμήμα 2° Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, το οποίο χειρίζεται τις υποθέσεις ληστειών του άρθρου 380 παρ. 1 και 3 Π.Κ. κλοπών, διαρρήξεων, ζωοκλοπών, ζωοκτονιών και αρπαγών τσαντών και αναζητά τα κλεμμένα οχήματα και αντικείμενα. γ. Στο Τμήμα 3° Δίωξης Εκβιαστών, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό όλων των υποθέσεων που σχετίζονται με εκβιάσεις σε βάρος: (1) Προσώπων που διατηρούν νυκτερινά κέντρα, χαρτοπαικτικές λέσχες ή άλλα ομοειδή καταστήματα και επαγγελματιών γενικά, εφόσον οι εκβιάσεις αυτές έχουν άμεση σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. (2) Ιδιοκτητών ή κατόχων μεταφορικών μέσων, δια της μεθόδου της προηγούμενης αφαίρεσης αυτών. δ. Στο Τμήμα 4° Αναζητήσεων, το οποίο φροντίζει για την εκτέλεση διωκτικών εγγράφων, αναζητά απολεσθέντα αντικείμενα, καθώς και εξαφανισθέντα ή διωκόμενα άτομα, ελέγχοντας προς τούτο και τα δελτία αφίξεων-αναχωρήσεων πελατών σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα. ε. Στο Τμήμα 5° Προστασίας Ανηλίκων, το οποίο είναι αρμόδιο για: (1) Τη μελέτη των κοινωνικών αιτίων των εγκλημάτων που διαπράττονται από τους ανηλίκους, τη συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας των ανηλίκων και την επεξεργασία των σχετικών στοιχείων. Επίσης, συνεργάζεται με το Τμήμα Αναζητήσεων για την αναζήτηση εξαφανισθέντων ανηλίκων. (2) Τη μεταχείριση (ιδίως κράτηση, μεταγωγή) των ποινικών παραβατών ανηλίκων κατά τη διάρκεια παραμονής τους στις αστυνομικές Υπηρεσίες, σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές ανηλίκων και την παροχή συνδρομής στις λοιπές αστυνομικές Υπηρεσίες κατά την έρευνα αξιοποίνων πράξεων, στις οποίες εμπλέκονται ανήλικοι. στ. Στο Γραφείο Γραμματείας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση της Υποδιεύθυνσης και το χειρισμό θεμάτων τεχνικής υποστήριξης αυτής. Άρθρο 15 Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων,Αρχαιοκαπηλίας και Ηθών Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, Αρχαιοκαπηλίας και Ηθών διαρθρώνεται ως εξής: α. Στο Τμήμα 1° Οικονομικών Εγκλημάτων, το οποίο χειρίζεται τις υποθέσεις απιστίας, απάτης, εκβίασης, καταδολίευσης δανειστών, χρεοκοπίας, πλαστογραφίας, τοκογλυφίας, υπεξαγωγής εγγράφων, δωροδοκίας, νόθευσης και παραβίασης απορρήτου. Επίσης, είναι αρμόδιο για τις υποθέσεις παραβίασης της νομοθεσίας περί επιταγών, συναλλαγματικών, αξιόγραφων εμπορικών εταιρειών, της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, της νομοθεσίας περί το νόμισμα και την προστασία των καταναλωτών. β. Στο Τμήμα 2° Αρχαιοκαπηλίας, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό υποθέσεων κλοπών και παράνομης εμπορίας έργων τέχνης και αρχαιοτήτων. γ. Στο Τμήμα 3° Ηθών, το οποίο είναι αρμόδιο για τη δίωξη των εγκλημάτων περί τα ήθη, την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα εκδιδόμενα πρόσωπα και τον έλεγχο του προσωπικού των δημοσίων κέντρων και καταστημάτων. δ. Στο Τμήμα 4° Παιγνίων, το οποίο είναι αρμόδιο για τη δίωξη των παραβάσεων της νομοθεσίας περί παιγνίων, στοιχημάτων, εράνων, καζίνων και ιπποδρομιών και την παρακολούθηση γενικά της δραστηριότητας των λεσχών και συναφών καταστημάτων. ε. Στο Τμήμα 5° Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, το οποίο είναι αρμόδιο για την, εντός της περιοχής δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, δίωξη εγκλημάτων που διαπράττονται στο διαδίκτυο ή με τη χρήση αυτού. στ. Στο Γραφείο Γραμματείας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση της Υποδιεύθυνσης και το χειρισμό θεμάτων τεχνικής υποστήριξης αυτής. Άρθρο 16 Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών διαρθρώνεται ως εξής: α. Στο Τμήμα 1° Γενικών Υποθέσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό όλων των σοβαρών, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης, υποθέσεων ναρκωτικών και ειδικότερα εκείνων που έχουν διεθνείς προεκτάσεις, συνεργαζόμενο, κατά περίπτωση, με τις συναρμόδιες διωκτικές Υπηρεσίες, καθώς και με τις διωκτικές αρχές άλλων χωρών. Επίσης, είναι αρμόδιο και για την καταπολέμηση παρανόμων προσόδων από τη διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για την καταπολέμηση διακίνησης ναρκωτικών μέσω του διαδικτύου, συνεργαζόμενο προς τούτο με άλλους συναρμόδιους φορείς. β. Στο Τμήμα 2° Άμεσης Επέμβασης, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, χειρίζεται το κέντρο βάσης (R/Τ) της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και έχει τις εξής αρμοδιότητες: (1) Δέχεται και καταγράφει οποιαδήποτε καταγγελία αναφορικά με θέματα ναρκωτικών και επεμβαίνει αμέσως σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, κινητοποιώντας τα απαραίτητα προς τούτο προσωπικό και μέσα. (2) Ενημερώνει έγκαιρα το κατά τόπον αρμόδιο Τμήμα Ναρκωτικών για περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης. (3) Καταγράφει τις καταγγελίες που περιέρχονται στον τριψήφιο αριθμό 109, οι οποίες αφού εξακριβωθούν προωθούνται στα αρμόδια Τμήματα Ναρκωτικών για περαιτέρω εκμετάλλευση, κατόπιν εντολής του προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών. (4) Συντονίζει μέσω του R/Τ κέντρου, τις επιχειρησιακές ομάδες των Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών» παρέχοντας τους κάθε δυνατή υποστήριξη. (5) Υποδέχεται και ενημερώνει, σχετικά, προσαγόμενα εξαρτημένα άτομα ή χρήστες ναρκωτικών, καταγράφει το ιστορικό τους, παρέχοντας τους κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία ένταξης τους σε προγράμματα απεξάρτησης. γ. Στο Τμήμα 3° Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Πληροφοριών, το οποίο έχει τις εξής αρμοδιότητες: (1) Συγκεντρώνει, αναλύει, εκτιμά, ταξινομεί και επιβεβαιώνει την αξιοπιστία εισερχομένων, αναφορικά με τα ναρκωτικά, πληροφοριών και παραδίδει επεξεργασμένο πληροφοριακό υλικό στα επιχειρησιακού χαρακτήρα Τμήματα της Υποδιεύθυνσης, καθώς και σε άλλες αστυνομικές Υπηρεσίες που θα υποβάλλουν σχετικά αιτήματα. (2) Μελετά τα σχετικά με την εγκληματικότητα των ναρκωτικών στοιχεία, προβαίνει σε προβλέψεις αναφορικά με τις τάσεις διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και σε άλλες περιοχές της χώρας και εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων για την έγκαιρη αντιμετώπιση του ζητήματος μέτρων. (3) Διακινεί την αλληλογραφία που αφορά εξακριβώσεις-διασταυρώσεις πληροφοριών, τόσο με τις αστυνομικές Υπηρεσίες της χώρας, όσο και με τις αντίστοιχες αλλοδαπές αρχές και την ΙΝΤΕRΡΟL, μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας / Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. (4) Μεριμνά για τη μηχανοργάνωση της Υποδιεύθυνσης και την καταχώριση στους Η/Υ των εισερχομένων στοιχείων και πληροφοριών και είναι υπεύθυνο για τη διαφύλαξη του απαραβίαστου και απορρήτου αυτών. δ. Στα Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, τα οποία πλην του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης που εδρεύει στο χώρο των εγκαταστάσεων του Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, εδρεύουν σε δήμο της περιοχής δικαιοδοσίας τους και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (1) Ελέγχουν τη διακίνηση των ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, ενεργούν προανακρίσεις και συντάσσουν τις σχετικές δικογραφίες. (2) Παρακολουθούν τους υπόπτους εμπορίας ναρκωτικών, ημεδαπούς και αλλοδαπούς, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή των σχετικών με αυτά εγκλημάτων. (3) Ελέγχουν, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, τους διερχόμενους από τους αερολιμένες, λιμένες, σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς αυτοκινήτων, υπόπτους διακίνησης ναρκωτικών. (4) Επιτηρούν, ιδίως, τους δημόσιους χώρους που είναι πρόσφοροι για τη μεταφορά, διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών, καθώς και τα δημόσια κέντρα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες πραγματοποίησης συναλλαγών ή και χρήσης ναρκωτικών. (5) Συνεργάζονται με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, υπηρεσίες και φορείς για την καλύτερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας που σχετίζεται με τα ναρκωτικά. (6) Επιτηρούν τους πλησίον των σχολείων χώρους, καθώς και τα μέρη που συχνάζουν οι νέοι και συνεργάζονται με το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, για την αποτελεσματική προστασία των μαθητών και της νεολαίας γενικότερα. (7) Παρακολουθούν τις μεθόδους και τα μέσα δράσης των εμπόρων ναρκωτικών, αναλύουν και αξιολογούν τα συμπεράσματα και εισηγούνται τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της σχετικής με τα ναρκωτικά εγκληματικότητας, τόσο στον προληπτικό όσο και στον κατασταλτικό τομέα. (8) Μεριμνούν για την ανάπτυξη δικτύου συλλογής πληροφοριών σχετικών με τις μεθόδους, τους τόπους, τους τρόπους, τα μέσα και τα πρόσωπα που χρησιμοποιούνται ή με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκονται σε διαδικασίες διακίνησης, προώθησης, διάθεσης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών και φαρμάκων. (9) Ενημερώνουν τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας για το πληροφοριακό υλικό που συγκεντρώνουν, προκειμένου αυτό αξιοποιηθεί καταλλήλως. ε. Στο Γραφείο Γραμματείας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη της Υποδιεύθυνσης, την τήρηση του αρχείου, των καθοριζομένων υπηρεσιακών βιβλίων και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως. Άρθρο 17 Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών Η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών διαρθρώνεται ως εξής: α. Στο Τμήμα 1° Προσωπικού, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό όλων των θεμάτων του προσωπικού της Διεύθυνσης Ασφαλείας και φροντίζει για τη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων. Στο Τμήμα αυτό λειτουργεί Γραφείο Φρουράς Κρατητηρίων, το οποίο είναι αρμόδιο για την παραλαβή και ασφαλή φρούρηση των κρατουμένων στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και την παράδοση αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Επίσης, το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο και για το χειρισμό θεμάτων δημοσίων σχέσεων. β. Στο Τμήμα 2° Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, το οποίο είναι αρμόδιο για τη μελέτη της λειτουργίας των επιμέρους Υπηρεσιών της Διεύθυνσης και την εισήγηση τρόπων και μεθόδων βελτίωσης της αποτελεσματικότητας τους, την εκπόνηση σχεδίων και διαταγών σχετικών με την λήψη μέτρων ασφάλειας σε κάθε είδους εκδηλώσεις, την παρακολούθηση των στόχων στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης και την εισήγηση μέτρων για την αποτελεσματική προστασία τους. γ. Στο Τμήμα 3° Στρατηγικής και Ανάλυσης Στοιχείων Εγκληματικότητας, το οποίο είναι αρμόδιο για: (1) Την εισαγωγή των καταχωρίσεων που αφορούν κλεμμένα ή υπεξαιρεθέντα οχήματα στην εθνική βάση δεδομένων, καθώς και για την ενημέρωση, διαγραφή και εν γένει διαχείριση των καταχωρίσεων αυτών. (2) Τη διαχείριση στοιχείων στα πλαίσια εφαρμογής της Συμφωνίας SCΗΕΝGΕΝ, την παροχή οδηγιών στις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης για την εφαρμογή της νομοθεσίας και τη συγκέντρωση, καταχώριση και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων εγκληματικότητας, βάσει των αναφορών των Υπηρεσιών. (3) Την επεξεργασία και αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων εγκληματικότητας, την ανάλυση των αιτίων του εγκλήματος και την εισήγηση λειτουργικού και στρατηγικού σχεδιασμού σε ό,τι αφορά την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας. δ. Στο Τμήμα 4° Αρχείου και Διεκπεραίωσης, το οποίο διαρθρώνεται: (1) Στο Γραφείο Αρχείων, το οποίο είναι αρμόδιο για τη μηχανογράφηση, την ενημέρωση, την τήρηση και ευρετηρίαση των αρχείων, την τοποθέτηση των πληροφοριακών εγγράφων σ’ αυτά, καθώς και για τον εφοδιασμό των Υποδιευθύνσεων της Διεύθυνσης με τα έγγραφα αυτά. Επίσης, το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο και για την εκκαθάριση των αρχείων, την καταστροφή των αχρήστων εγγράφων και τη θεματική αναδιάταξη και ενοποίηση των φακέλων. (2) Στο Γραφείο Διεκπεραίωσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας της Διεύθυνσης. (3) Στο Γραφείο Ταυτοτήτων, το οποίο είναι αρμόδιο για την παραλαβή, τον έλεγχο, την πρωτοκόλληση, την επικύρωση και την ενσωμάτωση των δελτίων αστυνομικών ταυτοτήτων, καθώς και την αρχειοθέτηση και την τήρηση του σχετικού αρχείου καρτελών. ε. Στο Τμήμα 5° Διαχείρισης Υλικού-Χρηματικού, το οποίο διαρθρώνεται: (1) Στο Γραφείο Διαχείρισης Υλικού-Χρηματικού, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος. (2) Στο Γραφείο Τεχνικών Μέσων το οποίο είναι αρμόδιο για την οργάνωση και εποπτεία κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Διεύθυνσης, καθώς και για τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών μέσων αυτής. Άρθρο 18 1.Στη Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης λειτουργούν τα ακόλουθα Τμήματα Ασφαλείας, τα οποία υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή: 1)Τμήμα Ασφαλείας Πλατείας Δημοκρατίας. 2)Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου. 3)Τμήμα Ασφαλείας Αναλήψεως. 4)Τμήμα Ασφαλείας Αγίας Τριάδος. 5)Τμήμα Ασφαλείας Τούμπας-Τριανδρίας. 6)Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου. 7)Τμήμα Ασφαλείας Άνω Πόλης-Αγίου Παύλου. 8)Τμήμα Ασφαλείας Καλαμαριάς. 9)Τμήμα Ασφαλείας Πυλαίας. 10)Τμήμα Ασφαλείας Συκεών. 11)Τμήμα Ασφαλείας Νεαπόλεως. 12)Τμήμα Ασφαλείας Σταυρουπόλεως. 13)Τμήμα Ασφαλείας Εύοσμου. 14)Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων. 15)Τμήμα Ασφαλείας Μενεμένης. 16)Τμήμα Ασφαλείας Εχεδώρου. 17)Τμήμα Ασφαλείας Ελευθερίου-Κορδελιού. 18)Τμήμα Ασφαλείας Πολίχνης. 2.Έδρα των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος, πλην των αναφερόμενων στις περιπτώσεις α΄ έως και ζ΄, των οποίων ως έδρα ορίζεται ο δήμος Θεσσαλονίκης, καθώς και της περίπτωσης ιστ’ που, ως έδρα, ορίζεται ο οικισμός Σίνδος του δήμου Εχεδώρου. Άρθρο 19 1.Τα Τμήματα Ασφαλείας διαρθρώνονται ως εξής: 1)Στο Γραφείο Ασφάλειας, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος και των σχετικών με την έκδοση και εκτέλεση διοικητικών πράξεων που αφορούν αλλοδαπούς και το χειρισμό θεμάτων πολιτικού ασύλου διατάξεων. Σε κάθε Γραφείο Ασφαλείας συγκροτείται μόνιμη ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών, η οποία, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ναρκωτικών, αναπτύσσει συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας. 2)Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του Τμήματος, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως. Επίσης, είναι αρμόδιο για την έκδοση των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας των πολιτών της περιοχής δικαιοδοσίας του Τμήματος. 2.Τα Τμήματα Ασφαλείας, ύστερα από διαταγή του γενικού αστυνομικού διευθυντή της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, επιλαμβάνονται υποθέσεων εγκλημάτων ή συμβάντων αρμοδιότητας Αστυνομικού Τμήματος, τα οποία λόγω της βαρύτητας, του τρόπου, των μέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσης τους, συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών ή απαιτούν εξειδικευμένη ή παρατεταμένη ενέργεια προς αποκάλυψη των δραστών και συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την παραπομπή των υποθέσεων στη δικαιοσύνη. 3.Τα Τμήματα Ασφαλείας συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται από το διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, με τη βοήθεια των υποδιευθυντών αυτής και ειδικότερα: 1)Τα Τμήματα Ασφαλείας και τα Αστυνομικά Τμήματα γενικής αρμοδιότητας κατανέμονται με διαταγή του διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης σε τομείς, έκαστος των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε Τμήματα. Σε κάθε υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης ανατίθεται με διαταγή του οικείου διευθυντή, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος των Τμημάτων ενός ή περισσοτέρων τομέων. 2)Σε περίπτωση σοβαρών υποθέσεων ασφαλείας, οι υποδιευθυντές της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης αναλαμβάνουν προσωπικά τη διεύθυνση των αστυνομικών ενεργειών, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο ή διαταχθούν σχετικά και είναι υπεύθυνοι για την αποτελεσματική διεξαγωγή αυτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης Άρθρο 20 Έδρα-Διάρθρωση Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης εδρεύει στο δήμο Εύοσμου, ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της τις αρμοδιότητες επί θεμάτων αλλοδαπών και αντιμετώπισης λαθρομετανάστευσης και διαρθρώνεται στις ακόλουθες Υποδιευθύνσεις: α. Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης. β. Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών. Άρθρο 21 Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών καιΔίωξης Λαθρομετανάστευσης Η Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης διαρθρώνεται ως εξής: α. Στο Τμήμα Συντονισμού και Επιχειρήσεων, το οποίο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (1) Συντονίζει, εποπτεύει, καθοδηγεί και ελέγχει τη δράση των Τμημάτων Αλλοδαπών, των Τμημάτων Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, καθώς και των Υπηρεσιών που ασκούν τις σχετικές αρμοδιότητες. Επιπλέον, αναλαμβάνει τον επιχειρησιακό συντονισμό σε περιπτώσεις διερεύνησης σοβαρών υποθέσεων οργανωμένης διακίνησης λαθρομεταναστών. (2) Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, αξιολογεί στοιχεία και ενεργεί μελέτες επί θεμάτων αλλοδαπών, μεταβιβάζει πληροφορίες για παράνομη δράση αυτών στις κατά τόπον Υπηρεσίες που ασκούν σχετικές αρμοδιότητες και φροντίζει για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και καταστολής. β. Στο Τμήμα Πολιτικού Ασύλου, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων πολιτικού ασύλου και προσφύγων και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. γ. Στο Τμήμα Απελάσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για την παραλαβή των προς απέλαση αλλοδαπών μετά της σχετικής αλληλογραφίας και την εκδήλωση των περαιτέρω ενεργειών για την εκτέλεση των αποφασισθέντων απελάσεων. Άρθρο 22 Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών Η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών διαρθρώνεται ως εξής: α. Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και εσωτερικής λειτουργίας της Διεύθυνσης, καθώς και την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως. Επίσης, το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο και για το χειρισμό θεμάτων δημοσίων σχέσεων. β. Στο Τμήμα Διαχείρισης Υλικού-Χρηματικού, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος. γ. Στο Τμήμα Φρουράς Κρατητηρίων, το οποίο είναι αρμόδιο για την ασφαλή φύλαξη των κρατουμένων προς απέλαση αλλοδαπών και την εν γένει λειτουργία των κρατητηρίων. Άρθρο 23 1.Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης λειτουργούν τα ακόλουθα Τμήματα Αλλοδαπών, τα οποία υπάγονται διοικητικά σ’ αυτήν: 1)Τμήμα Αλλοδαπών Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 2)Τμήμα Αλλοδαπών Δυτικής Θεσσαλονίκης. 2.Οι Υπηρεσίες της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου έχουν έδρα δήμο της περιοχής δικαιοδοσίας τους και διαρθρώνονται ως εξής: 1)Στο Γραφείο Αστυνόμευσης και Διοικητικών Μέτρων, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της νόμιμης παραμονής και εργασίας των αλλοδαπών στην περιοχή του Τμήματος και την εφαρμογή της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, καθώς και για το χειρισμό των θεμάτων των σχετικών με την έκδοση διοικητικών πράξεων και μέτρων που αφορούν αλλοδαπούς. 2)Στο Γραφείο Γραμματείας, το οποίο χειρίζεται τα θέματα προσωπικού, διαχειρίζεται το χρηματικό και το υλικό, εξασφαλίζει τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και την εσωτερική λειτουργία του Τμήματος, τηρεί το αρχείο, δέχεται τα αιτήματα των πολιτών και μεριμνά για την ικανοποίησή τους. 3)Στο Γραφείο Ελέγχου Διαβατηρίων και Συναλλάγματος, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και αλλοδαπών και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος. Το Γραφείο αυτό λειτουργεί μόνο εφόσον στην περιοχή του Τμήματος βρίσκονται σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα. 3.Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης λειτουργούν, επίσης, τα ακόλουθα Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, τα οποία υπάγονται διοικητικά σ’ αυτήν. 1)Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Θεσσαλονίκης. 2)Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Θέρμης. 3)Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Αγίου Αθανασίου. 4)Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Μυγδονίας. 4.Η έδρα και η τοπική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου είναι η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ/τος 118/2001 (Α΄-106), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ/τος 135/2002 (Α΄-111) και ασκούν τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφοι 1, 3, 4, 5 και 6 και των άρθρων 6 και 7 του π.δ/τος 310/1998 (Α΄-215), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 του ν. 2622/1998 (Α΄-138), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παράγραφος 1 του ν. 2910/2001 (Α΄-91) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του ν. 3181/2003 (Α΄-218). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης Άρθρο 24 1.Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης εδρεύει στο δήμο Ευόσμου και ασκεί στην περιοχή της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης τις αρμοδιότητες της αστυνομίας τροχαίας, με εξαίρεση την περιοχή της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης (Δ.Α.Κ.Α.Θ.). Είναι άμεσα προϊστάμενη Υπηρεσία των Τμημάτων Τροχαίας που, λειτουργούν στην περιοχή δικαιοδοσίας της. Επίσης, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης κοινοποιεί στη Δ.Α.Κ.Α.Θ. ότι κρίνεται απαραίτητο από πλευράς Τροχαίας, προς ενημέρωση. 2.Στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης λειτουργεί Επιτελείο, το οποίο διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: 1)Συντονισμού και Ελέγχου Οδικού Δικτύου. 2)Εσωτερικών Λειτουργιών. 3)Διαχείρισης Υλικού-Χρηματικού. 3.Το Τμήμα Συντονισμού και Ελέγχου Οδικού Δικτύου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Μελετά και εισηγείται για την εφαρμογή των κατάλληλων συστημάτων ρύθμισης της κυκλοφορίας και μεριμνά για τον εφοδιασμό των Υπηρεσιών Τροχαίας με τα απαραίτητα τεχνικά μέσα. 2)Προκαλεί χωρομετρήσεις της κυκλοφορίας και σύμφωνα με τα συμπεράσματα αυτών εισηγείται τον προσδιορισμό των ρευμάτων ροής των οχημάτων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές Υπηρεσίες, ώστε να αποφεύγονται οι κυκλοφοριακές συμφορήσεις και ανωμαλίες. 3)Παρακολουθεί, μελετά και αναλύει τα οδικά συμβάντα, καταρτίζει στατιστικές και με βάση τα συμπεράσματα αυτών, εισηγείται τη λήψη μέτρων πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων. 4)Καθοδηγεί και συντονίζει τις υφιστάμενες Υπηρεσίες της στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, με την έκδοση των απαιτουμένων διαταγών, εκπονεί σχέδια-προγράμματα τροχονομικής αστυνόμευσης, κατευθύνει τα οχήματα Τροχαίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και ενεργεί για το συντονισμό της τροχονομικής αστυνόμευσης όλου του οδικού δικτύου. 5)Είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση υλοποίησης των οριζομένων στα στρατηγικά σχέδια για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. 6)Οργανώνει, στελεχώνει και λειτουργεί το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας (Κ.Δ.Κ.) για το Νομό Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς. 7)Είναι υπεύθυνο για τις δημόσιες σχέσεις της Διεύθυνσης. 4.Το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση του αρχείου. 2)Τη φροντίδα για τη διάθεση του προσωπικού στις τακτικές και έκτακτες εσωτερικές υπηρεσίες και τον έλεγχο της κανονικής εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών. 3)Τον έλεγχο της κανονικής προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού. 4)Την τήρηση και εφαρμογή του σχεδίου ασφάλειας του οικήματος της Διεύθυνσης και των λοιπών σχεδίων πολιτικής κινητοποίησης. 5)Τη μέριμνα για τη φρούρηση, την ασφάλεια, την καθαριότητα, την ευταξία και τη συντήρηση του οικήματος της Διεύθυνσης. 6)Την ευθύνη για τη λειτουργία της λέσχης. 7)Την οργάνωση και εποπτεία της κίνησης των οχημάτων. 8)Τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και των λοιπών τηλεπικοινωνιακών μέσων. 9)Το χειρισμό όλων των θεμάτων προσωπικού της Διεύθυνσης. 10)Τη φροντίδα για τη διενέργεια ενόρκων διοικητικών εξετάσεων. 5.Το Τμήμα Διαχείρισης Υλικού-Χρηματικού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Τη φροντίδα για τη μισθοδοσία του προσωπικού. 2)Τον εφοδιασμό με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και υλικά και τη μέριμνα για την καλή λειτουργία και συντήρησή τους. 3)Την προμήθεια και διανομή των εφοδίων και των υλικών στο προσωπικό και στις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης. 4)Τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής. Άρθρο 25 1.Στη διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή: 1)Α΄ Τμήμα Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με έδρα τον ομώνυμο δήμο. 2)Β΄ Τμήμα Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με έδρα τον ομώνυμο δήμο. 3)Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας, με έδρα τον ομώνυμο οικισμό του δήμου Αγίου Γεωργίου. 4)Τμήμα τροχαίας Θέρμης, με έδρα τον οικισμό Θέρμη του ομώνυμου δήμου. 5)Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνος, με έδρα τον οικισμό Χαλκηδόνα του ομώνυμου δήμου. 6)Τμήμα Τροχαίας Λητής, με έδρα τον ομώνυμο οικισμό του δήμου Μυγδονίας. 7)Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Θεσσαλονίκης, με έδρα το Σταθμό Διοδίων Μαλγάρων. Άρθρο 26 1.Τα Τμήματα Τροχαίας των περιπτώσεων α΄ έως και στ΄ της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου του παρόντος διατάγματος, διαρθρώνονται ως εξής: 1)Στο Γραφείο Τροχονομικής Αστυνόμευσης, το οποίο λαμβάνει όλα τα μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. και των λοιπών συναφών νόμων και διαταγμάτων περί οχημάτων και κυκλοφορίας, σχετικώς με την πρόληψη και τη βεβαίωση των τροχονομικών παραβάσεων. 2)Στο Γραφείο Ρύθμισης Κυκλοφορίας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, σε όλες τις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, καθώς και για τον έλεγχο των σταθμεύσεων. Επιπλέον, το Τμήμα αυτό μεριμνά ή προκαλεί αναλόγως την επέμβαση των αρμοδίων αρχών για τον κατάλληλο εξοπλισμό με κάθετη και οριζόντια σήμανση του οδικού δικτύου και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, κατά λόγο αρμοδιότητας, για την εξασφάλιση της δημόσιας κυκλοφορίας, ώστε να μη δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία τρίτων προσώπων ή άλλων έννομων αγαθών. 3)Στο Γραφείο Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων, το οποίο λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση και προανάκριση οδικών τροχαίων ατυχημάτων. 4)Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας της Υπηρεσίας, την τήρηση του αρχείου, την καταχώριση παραβάσεων, τη διεκπεραίωση των αιτημάτων διοικητικής φύσεως, την έκδοση των αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των αστυνομικών Υπηρεσιών και την τήρηση στατιστικών στοιχείων, αναλύσεων και προτάσεων για τα οδικά τροχαία ατυχήματα. 2.Το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Θεσσαλονίκης διαρθρώνεται ως εξής: 1)Στο Γραφείο Τροχονομικής Αστυνόμευσης, το οποίο λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και λαμβάνει όλα τα μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. και των λοιπών συναφών νόμων και διαταγμάτων περί οχημάτων και κυκλοφορίας, σχετικώς με την πρόληψη και τη βεβαίωση των τροχονομικών παραβάσεων επί των εθνικών οδών. Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο και για τη διερεύνηση και προανάκριση οδικών τροχαίων ατυχημάτων. Επί πλέον, μεριμνά ή προκαλεί, αναλόγως, την επέμβαση των αρμοδίων αρχών για τον κατάλληλο εξοπλισμό με κάθετη και οριζόντια σήμανση του οδικού δικτύου και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, στα πλαίσια της αρμοδιότητας του, για την εξασφάλιση της δημόσιας κυκλοφορίας, ώστε να μη δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία τρίτων προσώπων ή άλλων έννομων αγαθών. 2)Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και εσωτερικής λειτουργίας της Υπηρεσίας, την τήρηση του αρχείου, την καταχώριση παραβάσεων, τη διεκπεραίωση των αιτημάτων διοικητικής φύσεως και την τήρηση στατιστικών στοιχείων, αναλύσεων και προτάσεων για τα οδικά τροχαία ατυχήματα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης Άρθρο 27 1.Η Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης εδρεύει στο δήμο Θεσσαλονίκης και συγκροτείται από: 1)Το Επιτελείο. 2)Την Υποδιεύθυνση Μέτρων Τάξης (Υ.ΜΕ.Τ.). 3)Την Υποδιεύθυνση Αποκαταστάσεως Τάξης (Υ.Α.Τ.). δ. Την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.), η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος. 2.Το Επιτελείο διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: 1)Εσωτερικών Λειτουργιών. 2)Διαχείρισης Χρηματικού-Υλικού. 3)Τεχνικών Μέσων. 3.Το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος. 4.Το Τμήμα Διαχείρισης Υλικού-Χρηματικού ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος. 5.Το Τμήμα Τεχνικών Μέσων έχει ως αρμοδιότητα τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν τα τεχνικά μέσα. 6.Η Υποδιεύθυνση Μέτρων Τάξης διαρθρώνεται εσωτερικά σε δύο (2) Τμήματα Μέτρων Τάξης (Τ.ΜΕ.Τ). Τα Τμήματα Μέτρων Τάξης διαρθρώνονται σε Διμοιρίες. 7.Η Υποδιεύθυνση Μέτρων Τάξης έχει ως αποστολή τη διάθεση Διμοιριών, για μεν την περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, κατόπιν διαταγής του γενικού αστυνομικού διευθυντή Θεσσαλονίκης, για δε την υπόλοιπη χώρα, κατόπιν διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, προς ενίσχυση των κατά τόπους αρμοδίων Διευθύνσεων Αστυνομίας ή Αστυνομικών Διευθύνσεων για: 1)Τη λήψη μέτρων τάξης στις διάφορες συγκεντρώσεις, στις δημόσιες συναθροίσεις και γενικά σε δημόσιους χώρους, καθώς και κατά τις συνεδριάσεις των δικαστηρίων. 2)Τη λήψη μέτρων τάξης σε σοβαρά συμβάντα αστυνομικής αρμοδιότητας. 3)Τη διενέργεια περιπολιών και εκτέλεση άλλων αστυνομικών αποστολών στην περιοχή της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν. 8.Ειδικά, για τη λήψη μέτρων τάξης στις δημόσιες συναθροίσεις στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης, οι αστυνομικές δυνάμεις διατίθενται από την Υποδιεύθυνση Μέτρων Τάξης και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι δυνάμεις αυτές ενισχύονται από άλλες Υπηρεσίες. 9.Η Υποδιεύθυνση Αποκατάστασης Τάξης διαρθρώνεται εσωτερικά σε δύο (2) Τμήματα Αποκατάστασης Τάξης (Τ.Α.Τ.). Τα Τμήματα Αποκατάστασης Τάξης διαρθρώνονται σε Διμοιρίες. 10.Η Υποδιεύθυνση Αποκατάστασης Τάξης έχει ως αποστολή τη διάθεση Διμοιριών, για μεν την περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, κατόπιν διαταγής του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης, για δε την υπόλοιπη χώρα, κατόπιν διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, προς ενίσχυση των κατά τόπους αρμοδίων Διευθύνσεων Αστυνομίας ή Αστυνομικών Διευθύνσεων, για την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης που διαταράσσεται κατά τη διάρκεια διαφόρων συγκεντρώσεων, δημοσίων συναθροίσεων και άλλων μαζικών εκδηλώσεων ή την αντιμετώπιση εξαιρετικά σοβαρών συμβάντων αστυνομικής αρμοδιότητας, οσάκις τούτο δεν καθίσταται εφικτό από τις λοιπές αστυνομικές δυνάμεις, κατά την κρίση του οικείου διευθυντού αστυνομίας ή αστυνομικού διευθυντού. Επίσης, ύστερα από διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, χρησιμοποιεί και τεθωρακισμένα οχήματα (Τ/Θ) των Τμημάτων Αποκατάστασης Τάξης, εφόσον, με τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, δεν δύναται να επιτύχει την αποστολή της. 11.Η Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα έχει ως αποστολή τη διάθεση δυνάμεων, ύστερα από διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών και εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων, όπως είναι οι περιπτώσεις ειδικών εγκλημάτων βίας (τρομοκρατικές ενέργειες), ένοπλες συγκρούσεις, οργανωμένες ληστείες, αεροπειρατείες, απαγωγές προσώπων και γενικά οι περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται, κατά την κρίση του διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων ή του οικείου αστυνομικού διευθυντή, επέμβαση αστυνομικών δυνάμεων ειδικώς εκπαιδευμένων και πλήρως εξοπλισμένων με σύγχρονα όπλα και υλικοτεχνικά μέσα. 12.Θέματα που αφορούν στην επιχειρησιακή τακτική και δράση των δυνάμεων της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας, υπάγονται στην αρμοδιότητα και ευθύνη του επικεφαλής καθεμιάς από τις Υπηρεσίες αυτές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης Άρθρο 28 1.Η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης εδρεύει στο δήμο Θεσσαλονίκης και έχει ως αποστολή: 1)Την άμεση και συνεχή παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. 2)Την άμεση επέμβαση στα συμβάντα αστυνομικής φύσεως. 3)Τη συνεχή περιπολία για την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης. 4)Την παροχή ειδικής υποστήριξης στις λοιπές Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. 2.Η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: 1)Εσωτερικών Λειτουργιών. 2)Κέντρου Επιχειρήσεων. 3)Διαχείρισης Υλικού-Χρηματικού. 4)Τεχνικών Μέσων. 3.Το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος. 4.Το Τμήμα Κέντρου Επιχειρήσεων είναι αρμόδιο για να κατευθύνει και συντονίζει τη δράση: 1)Των περιπολικών αυτοκινήτων και δικύκλων, για την εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας, καθώς και των πεζών και εποχούμενων περιπολιών των λοιπών Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες του γενικού αστυνομικού διευθυντή. 2)Όλων των πεζών και εποχούμενων δυνάμεων που λαμβάνουν μέτρα τάξης σε διάφορες εκδηλώσεις αστυνομικού ενδιαφέροντος ή επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση σοβαρών συμβάντων ή άλλων έκρυθμων καταστάσεων, πάντοτε υπό τον έλεγχο και την κατεύθυνση του έχοντος την ευθύνη λήψης των μέτρων. Επίσης, το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για την ταχεία ενημέρωση των ιεραρχικά προϊσταμένων και των άλλων αρμοδίων Υπηρεσιών, για όλα τα έκτακτα επείγοντα και σοβαρά γεγονότα ή περιστατικά και τις περαιτέρω ενέργειες που προβλέπονται από τα οικεία σχέδια και τις ειδικότερες σχετικές διαταγές και οδηγίες. 5.Το Τμήμα Διαχείρισης Υλικού-Χρηματικού ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος. 6.Το Τμήμα Τεχνικών Μέσων είναι αρμόδιο για το χειρισμό των θεμάτων που αφορούν τα οχήματα, τα τηλεπικοινωνιακά μέσα, τα συστήματα συναγερμού, τους ασυρμάτους, τα κυκλώματα κλειστής τηλεόρασης και γενικά όλα τα τεχνικά μέσα και εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ Διεύθυνση ΑστυνόμευσηςΚρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης Άρθρο 29 1.Η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης (Δ.Α.Κ.Α.Θ.) εδρεύει στο χώρο των εγκαταστάσεων του Αερολιμένα Θεσσαλονίκης και ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της το σύνολο των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2800/2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄-41). 2.Η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης διαρθρώνεται ως εξής: 1)Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (1) Το χειρισμό όλων των θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας της Διεύθυνσης, τη φρούρηση, την ασφάλεια, την καθαριότητα, την ευταξία και τη συντήρηση του οικήματος, την τήρηση και εφαρμογή του σχεδίου ασφαλείας και των λοιπών σχεδίων πολιτικής κινητοποίησης, την οργάνωση και εποπτεία της κίνησης των οχημάτων, τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και των λοιπών τηλεπικοινωνιακών μέσων, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως. Επίσης, είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων δημοσίων σχέσεων και τη λειτουργία της λέσχης. (2) Την παροχή οδηγιών στα λοιπά Τμήματα για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, που αναφέρεται στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους. (3) Την εκπόνηση σχεδίων επιχειρήσεων των δυνάμεων της οικείας Διεύθυνσης, καθώς και άλλων Διευθύνσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, όταν απαιτείται η σύμπραξή τους κατά την εφαρμογή των σχεδίων. Στην περίπτωση αυτή αρμόδιος για τη θεώρηση των σχεδίων καθίσταται ο γενικός αστυνομικός διευθυντής. (4) Την προετοιμασία για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης δημοσίων συναθροίσεων, συγκεντρώσεων και καταστάσεων διατάραξης της τάξης. (5) Την καθοδήγηση των λοιπών Τμημάτων για την ασφαλή φρούρηση των εγκαταστάσεων και των χώρων του Αεροδρομίου. Επίσης, είναι αρμόδιο για την ταχεία ενημέρωση των ιεραρχικά προϊσταμένων και άλλων αρμοδίων Υπηρεσιών, για όλα τα έκτακτα, επείγοντα και σοβαρά γεγονότα ή περιστατικά και τις περαιτέρω ενέργειες που προβλέπονται από τα οικεία σχέδια και τις ειδικότερες σχετικές διαταγές και οδηγίες. (6) Την παρακολούθηση, καθοδήγηση και συντονισμό, μέσω του Κέντρου Επιχειρήσεων, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, της επιχειρησιακής δράσης των πεζών και εποχούμενων αστυνομικών δυνάμεων, που δραστηριοποιούνται εντός του χώρου του αερολιμένα, εξασφαλίζοντας την τηλεφωνική και ασύρματη επικοινωνία της Δ.Α.Κ.Α.Θ. με την Άμεση Δράση και με οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία, οσάκις αυτό απαιτείται και αξιοποιώντας κατάλληλα τα συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των χώρων του Αερολιμένα. 2)Στο Τμήμα Αστυνόμευσης, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της δεύτερης περιόδου του εδαφίου Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος. Επιπλέον, είναι αρμόδιο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που, σύμφωνα με τον Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές πράξεις, έχουν ανατεθεί στην Αστυνομία, καθώς και για την τοποθέτηση σκοπών σε πιθανούς στόχους εγκληματικών ενεργειών. 3)Στο Τμήμα Ασφαλείας, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις της πρώτης περιόδου του εδαφίου Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του παρόντος διατάγματος. Επιπλέον, το Τμήμα αυτό, ύστερα από διαταγή του οικείου Διευθυντή, επιλαμβάνεται υποθέσεων εγκλημάτων ή συμβάντων αρμοδιότητας του Τμήματος Αστυνόμευσης, τα οποία λόγω της βαρύτητας του τρόπου, των μέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσης τους συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών ή απαιτούν εξειδικευμένη ή παρατεταμένη ενέργεια προς αποκάλυψη των δραστών και συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την παραπομπή των υποθέσεων στη Δικαιοσύνη. Επίσης, είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και αλλοδαπών και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος. 4)Στο Τμήμα Τροχαίας, το οποίο λαμβάνει όλα τα μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. σχετικώς με την πρόληψη και βεβαίωση των τροχονομικών παραβάσεων, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και τη διερεύνηση τροχαίων ατυχημάτων. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Άρθρο 30 1.Οι Διευθύνσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης είναι μεταξύ τους και προς τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Νομών ισότιμες. Επίσης, ισότιμες είναι μεταξύ τους οι αυτοτελείς και μη Υποδιευθύνσεις των Διευθύνσεων. 2.Τα Αστυνομικά Τμήματα, τα Τμήματα Ασφαλείας, τα Τμήματα Τροχαίας, τα Τμήματα Αλλοδαπών και τα Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, καθώς και τα Τμήματα που προβλέπονται από την εσωτερική διάρθρωσή των Υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Θ., είναι ισότιμα μεταξύ τους. Άρθρο 31 1.Ο προϊστάμενος της Γ.Α.Δ.Θ. φέρει τον τίτλο του γενικού αστυνομικού διευθυντή και είναι Υποστράτηγος. 2.Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Θ. φέρουν τον τίτλο του διευθυντή και είναι Ταξίαρχοι ή Αστυνομικοί Διευθυντές. 3.Οι προϊστάμενοι των αυτοτελών Υποδιευθύνσεων είναι Αστυνομικοί Διευθυντές ή Αστυνομικοί Υποδιευθυντές και φέρουν τον τίτλο του διευθυντή, με εξαίρεση τους προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, οι οποίοι φέρουν τον τίτλο του διοικητή. 4.Οι προϊστάμενοι των Αστυνομικών Τμημάτων και των ισοτίμων με αυτά αυτοτελών Υπηρεσιών είναι κατώτεροι αξιωματικοί ή Αστυνόμοι Α΄ ή Αστυνομικοί Υποδιευθυντές και φέρουν τον τίτλο του διοικητή. 5.Οι προϊστάμενοι των Υποδιευθύνσεων ή Τμημάτων που προβλέπονται από την εσωτερική διάρθρωση των Υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Θ. είναι Αστυνομικοί Διευθυντές ή Αστυνομικοί Υποδιευθυντές και Αστυνομικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόμοι Α΄ ή κατώτεροι αξιωματικοί αντίστοιχα και φέρουν, κατά περίπτωση, τον τίτλο του προϊσταμένου ή τμηματάρχη. 6.Στη Γ.Α.Δ.Θ. τοποθετείται αριθμός υποδιευθυντών, ως βοηθών του γενικού αστυνομικού διευθυντή Θεσσαλονίκης, οι οποίοι φέρουν το βαθμό του Υποστρατήγου ή Ταξιάρχου, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες υπηρεσιακές ανάγκες. 7.Στις Διευθύνσεις της Γ.Α.Δ.Θ τοποθετείται ανάλογος αριθμός υποδιευθυντών, ως βοηθών των διευθυντών, οι οποίοι φέρουν το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή ή Αστυνομικού Υποδιευθυντή, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες υπηρεσιακές ανάγκες. 8.Στα Αστυνομικά Τμήματα και τις ισότιμες με αυτά αυτοτελείς Υπηρεσίες τοποθετούνται Αστυνόμοι Α΄ ή κατώτεροι αξιωματικοί, ως υποδιοικητές. Υποδιοικητές, επίσης, με βαθμό Αστυνομικού Υποδιευθυντή ή Αστυνόμου Α΄ τοποθετούνται στις Υποδιευθύνσεις της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες υπηρεσιακές ανάγκες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Αρμοδιότητες Οργάνων Άρθρο 32 Αρμοδιότητες γενικού αστυνομικού διευθυντή Ο γενικός αστυνομικός διευθυντής της Γ.Α.Δ.Θ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Διευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο των Διευθύνσεων δικαιοδοσίας του. β. Εφαρμόζει τα προγράμματα δράσης του Αρχηγείου, παρέχει κατευθύνσεις στις Υπηρεσίες της δικαιοδοσίας του και θέτει επιμέρους στόχους για την υλοποίησή τους. γ. Παρακολουθεί την εφαρμογή από τις ως άνω Υπηρεσίες των μέτρων, μεθόδων και διαδικασιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές της Υπηρεσίας, για την εκπλήρωση της αποστολής τους. δ. Αξιολογεί τα αποτελέσματα της δράσης των ως άνω Υπηρεσιών, ως προς τη λειτουργία των προγραμμάτων και την επίτευξη των στόχων και εισηγείται τις απαραίτητες διορθώσεις και προσαρμογές. ε. Παρακολουθεί την πορεία της εγκληματικότητας στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του και τη γενικότερη κατάσταση από πλευράς αστυνομίας τάξης και ασφάλειας και λαμβάνει ή προτείνει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπισή τους. στ. Αναλαμβάνει προσωπικά τη διεύθυνση αστυνομικών επιχειρήσεων, όταν διαταχθεί σχετικά ή όταν παρίσταται ανάγκη να συντονισθούν οι ενέργειες των Διευθύνσεων δικαιοδοσίας του ή να αντιμετωπισθούν εκδηλώσεις ή άλλες καταστάσεις στην περιφέρεια του, εξαιτίας των οποίων απειλείται σοβαρή διατάραξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. ζ. Ενεργεί προσωπικά ή δια των υποδιευθυντών της Γ.Α.Δ.Θ. τακτική επιθεώρηση των Διευθύνσεων της δικαιοδοσίας του κάθε τετράμηνο και ειδικότερα το μήνα Μάιο για το α΄ τετράμηνο του έτους, το μήνα Σεπτέμβριο για το β΄ τετράμηνο και το μήνα Ιανουάριο για το γ’ τετράμηνο του προηγουμένου έτους και έκτακτα οποιαδήποτε Υπηρεσία της δικαιοδοσίας του, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο ή διαταχθεί σχετικά. η. Μεριμνά να μορφώνει ασφαλή γνώμη για την επαγγελματική επάρκεια, τα προσόντα ή τις αδυναμίες, την ικανότητα ως προς την άσκηση της διοίκησης, την ενημέρωση στα υπηρεσιακά θέματα και τη γενικότερη συμπεριφορά όλων των αξιωματικών των Υπηρεσιών της δικαιοδοσίας του και ιδιαίτερα των διοικούντων, ώστε να είναι σε θέση, σε κάθε περίπτωση, να αποφαίνεται για την επάρκεια και καταλληλότητά τους για τις διάφορες υπηρεσίες, εργασίες και αποστολές. θ. Εκδίδει αστυνομικές διατάξεις που αφορούν καθύλη αντικείμενα περισσοτέρων της μιας Διευθύνσεων. ι. Δύναται να αναθέτει με διαταγή του στη Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης την προανάκριση και την εξιχνίαση εγκλημάτων ή συμβάντων, τα οποία λόγω της βαρύτητας, του τρόπου, των μέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσης τους συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών ή απαιτούν εξειδικευμένη ή παρατεταμένη ενέργεια προς αποκάλυψη των δραστών και συλλογή των απαραιτήτων στοιχείων για την παραπομπή των υποθέσεων στη δικαιοσύνη. ια. Διατάσσει τη συγκρότηση ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), από αστυνομικούς Υπηρεσιών των Διευθύνσεων δικαιοδοσίας του, με αποστολή τη συμβολή και παροχή ειδικής υποστήριξης στο έργο των Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του εγκλήματος, την αντιμετώπιση ιδιαίτερης σημασίας αστυνομικών προβλημάτων και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, παρέχοντας ειδικές για την εκπλήρωση της αποστολής αυτής εντολές και οδηγίες. ιβ. Συνεργάζεται με τις δικαστικές, στρατιωτικές, δημόσιες και δημοτικές αρχές, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. ιγ. Εκτελεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ’ αυτόν από τον οργανισμό και τους κανονισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή από ειδικές διατάξεις. Άρθρο 33 Αρμοδιότητες υποδιευθυντών Γ.Α.Δ.Θ. Οι υποδιευθυντές έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα : α. Είναι άμεσοι βοηθοί του γενικού αστυνομικού διευθυντή και εκτελούν τα καθήκοντα τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και ανάλογα με τις διαταγές και οδηγίες του. β. Λαμβάνουν γνώση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και ανάλογα με τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, διατυπώνουν τη γνώμη τους στις εισηγήσεις των αρμοδίων Τμημάτων του Επιτελείου. γ. Ενεργούν τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις στις Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Θ., σύμφωνα με τις διαταγές του γενικού αστυνομικού διευθυντή. δ. Εκτελούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ’ αυτούς από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές των προϊσταμένων τους. ε. Ο νεότερος από τους υποδιευθυντές ευθύνεται, έναντι του γενικού αστυνομικού διευθυντή, για τη λειτουργία του Επιτελείου της Γ.Α.Δ.Θ. Άρθρο 34 1.Ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Διευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας του. 2)Παρέχει κατευθύνσεις στις Υπηρεσίες δικαιοδοσίας του για την εφαρμογή των προγραμμάτων δράσης και θέτει επιμέρους στόχους για την υλοποίησή τους. 3)Παρακολουθεί την εφαρμογή από τις ως άνω Υπηρεσίες των μέτρων, μεθόδων και διαδικασιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές της Υπηρεσίας, για την εκπλήρωση της αποστολής τους. 4)Αξιολογεί τα αποτελέσματα της δράσης των ως άνω Υπηρεσιών, ως προς τη λειτουργία των προγραμμάτων και την επίτευξη των στόχων και εισηγείται τις απαραίτητες διορθώσεις και προσαρμογές. 5)Παρακολουθεί την πορεία της εγκληματικότητας στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του και τη γενικότερη κατάσταση από πλευράς αστυνομίας τάξης και ασφάλειας και λαμβάνει ή προτείνει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπισή τους. 6)Αναλαμβάνει προσωπικά, τη διεύθυνση αστυνομικών επιχειρήσεων όταν διαταχθεί σχετικά ή όταν παρίσταται ανάγκη να συντονισθούν οι ενέργειες των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας του ή να αντιμετωπισθούν εκδηλώσεις ή άλλες καταστάσεις στην περιφέρειά του, εξαιτίας των οποίων απειλείται σοβαρή διατάραξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. 7)Ενεργεί προσωπικά ή δια των Υποδιευθυντών τακτική επιθεώρηση των Υπηρεσιών, μέχρι επιπέδου Τμήματος, δικαιοδοσίας τους κάθε τρίμηνο και ειδικότερα το μήνα Απρίλιο για το α΄ τρίμηνο του έτους, το μήνα Ιούλιο για το β΄ τρίμηνο, το μήνα Οκτώβριο για το γ΄ τρίμηνο και το μήνα Ιανουάριο για το δ’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους και έκτακτα οποιαδήποτε Υπηρεσία της δικαιοδοσίας του, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο ή διαταχθεί σχετικά. Από τις ως άνω σχετικές επιθεωρήσεις η μία (1) τουλάχιστον κατ’ έτος και για κάθε Υπηρεσία ενεργείται προσωπικά από τον ίδιο. 8)Μεριμνά να μορφώνει ασφαλή γνώμη για την επαγγελματική επάρκεια, τα προσόντα ή τις αδυναμίες, την ικανότητα ως προς την άσκηση της διοίκησης, την ενημέρωση στα υπηρεσιακά θέματα και τη γενικότερη συμπεριφορά όλων των αξιωματικών των Υπηρεσιών της δικαιοδοσίας του και ιδιαίτερα των διοικούντων, ώστε να είναι σε θέση, σε κάθε περίπτωση, να αποφαίνεται για την επάρκεια και καταλληλότητά τους για διάφορες υπηρεσίες, εργασίες και αποστολές. 9)Συντάσσει τις εκθέσεις ικανότητας των Υποδιευθυντών της Υπηρεσίας του και γνωματεύει σ’ εκείνες που συντάσσουν οι τελευταίοι. 10)Εκδίδει αστυνομικές διατάξεις που αφορούν ολόκληρη την περιοχή δικαιοδοσίας του ή τμήμα αυτής. 11)Εκτελεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ’ αυτόν από τον οργανισμό και κανονισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή από ειδικές διατάξεις. 2.Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τους διευθυντές των λοιπών Διευθύνσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, ανάλογα με την ειδικότερη αποστολή τους. Άρθρο 35 1.Οι υποδιευθυντές των Διευθύνσεων Γ.Α.Δ.Θ. έχουν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 33 του παρόντος διατάγματος, ανάλογα με την ειδικότερη αποστολή της Διεύθυνσης, στην οποία υπάγονται. 2.Οι Υποδιευθυντές της Διεύθυνσης Αστυνομίας συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης των Διευθυντών των Υποδιευθύνσεων Αστυνομίας και γνωματεύουν σε εκείνες που συντάσσουν οι τελευταίοι. Οι Υποδιευθυντές των Διευθύνσεων Ασφαλείας, Αλλοδαπών και Τροχαίας συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης των διοικητών των Τμημάτων Ασφαλείας, Αλλοδαπών, Δίωξης Λαθρομετανάστευσης και Τροχαίας που υπάγονται διοικητικά σ’ αυτές και γνωματεύουν σε εκείνες που συντάσσουν οι τελευταίοι. Άρθρο 36 Αρμοδιότητες διευθυντή ΥποδιεύθυνσηςΜεταγωγών-Δικαστηρίων Ο διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών-Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 23 του π.δ/τος 141/1991 (Α΄-58). Άρθρο 37 1.Οι διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων, των Τμημάτων Ασφαλείας, των Τμημάτων Αλλοδαπών των Τμημάτων Τροχαίας και Τουριστικής Αστυνομίας, έχουν αντίστοιχα τις αρμοδιότητες που ορίζονται στα άρθρα 25, 26, 27, 28 και 31 του π.δ/τος 141/1991 (Α΄-58). Επίσης, συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης των αξιωματικών της Υπηρεσίας τους και γνωματεύουν στις εκθέσεις ικανότητος που συντάσσουν οι υποδιοικητές αυτών για το λοιπό προσωπικό. 2.Οι υποδιοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων, των Τμημάτων Ασφαλείας των Τμημάτων Αλλοδαπών, των Τμημάτων Τροχαίας και Τουριστικής Αστυνομίας, έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Είναι άμεσοι βοηθοί των διοικητών και αναπληρώνουν αυτούς σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. 2)Επιβλέπουν τη διεξαγωγή των εργασιών και συντονίζουν τη δράση στους τομείς ευθύνης που τους ανατίθενται. 3)Ενημερώνονται για τα προβλήματα των τομέων ευθύνης τους, αξιολογούν αυτά και συμμετέχουν στο σχεδιασμό διάταξης της υπηρεσίας, για την αντιμετώπισή τους. 4)Λαμβάνουν γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας και προσυπογράφουν όλα τα έγγραφα τα οποία υπογράφει ο διοικητής, ανάλογα με τους τομείς ευθύνης τους. 5)Συντάσσουν τις εκθέσεις ικανότητας του προσωπικού του Τμήματος. 6)Εκτελούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ’ αυτούς από τον οργανισμό και κανονισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή από ειδικές διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Τελικές Διατάξεις Άρθρο 38 1.Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης συνιστώνται οι εξής προσωρινές Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή: 1)Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 2)Αστυνομικό Τμήμα Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 3)Τμήμα Ασφάλειας Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 2.Οι Υπηρεσίες αυτές εδρεύουν στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και η τοπική τους αρμοδιότητα εκτείνεται στο χώρο της έκθεσης. Λειτουργούν μόνο στη διάρκεια της έκθεσης και η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της λειτουργίας τους ορίζεται με διαταγή του γενικού αστυνομικού διευθυντή Θεσσαλονίκης. 3.Το Αστυνομικό Τμήμα Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης διαρθρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 και το Τμήμα Ασφαλείας της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1. Το τελευταίο Τμήμα εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης για τα θέματα της ειδικής αρμοδιότητάς του. 4.Στην Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης λειτουργεί Γραφείο Γραμματείας, το οποίο είναι αρμόδιο για την γραμματειακή της εξυπηρέτηση. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ -ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 39 1.Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του π.δ/τος 1/2001 (Α΄-1), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 3 του π.δ/τος 107/2005 (Α΄-162), αντικαθίσταται ως εξής: «Δ΄ Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, με έδρα το δήμο Καλλιθέας και περιοχή δικαιοδοσίας εκείνη των Αστυνομικών Τμημάτων Καλλιθέας, Πετραλώνων, Νέου Κόσμου, Ταύρου και Βοτανικού » 2.Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του π.δ/τος 1/2001, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 3 του π.δ/τος 107/2005, αντικαθίσταται ως εξής: «Δ΄ Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, με έδρα το δήμο Αγίου Στεφάνου και περιοχή δικαιοδοσίας εκείνης των Αστυνομικών Τμημάτων Αγίου Στεφάνου, Καλάμου, Καπανδριτίου, Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Ωρωπίων και Αυλώνος, καθώς και των Αστυνομικών Σταθμών Νέας Κηφισιάς, Εκάλης και Φρουράς Τατοΐου » 3.Στο τέλος του άρθρου 14 του π.δ/τος 1/2001 προστίθενται περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ως εξής: «Στο Τμήμα 3° Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων το οποίο είναι αρμόδιο για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για την παροχή άμεσης προστασίας και αρωγής των θυμάτων των πράξεων αυτών. Στο Τμήμα 4° Φύλαξης Μαρτύρων το οποίο είναι αρμόδιο για τη φύλαξη των ουσιωδών μαρτύρων, των προσώπων που κατά το άρθρο 187Α του Ποινικού Κώδικα βοηθούν στην αποκάλυψη εγκληματικών δραστηριοτήτων ή και των οικείων τους, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2928/2001 » 4.Το άρθρο 22 του π.δ/τος 1/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «22Εσωτερικών Λειτουργιών Η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών διαρθρώνεται ως εξής: Στο Τμήμα 1° Προσωπικού, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό όλων των θεμάτων του προσωπικού της Διεύθυνσης Ασφαλείας και φροντίζει για τη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων. Στο Τμήμα αυτό λειτουργεί Γραφείο Φρουράς Κρατητηρίων το οποίο είναι αρμόδιο για την παραλαβή και ασφαλή φρούρηση των κρατουμένων στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Αττικής και την παράδοση αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Στο Τμήμα 2° Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, το οποίο είναι αρμόδιο για τη μελέτη της λειτουργίας των επιμέρους Υπηρεσιών της Διεύθυνσης και την εισήγηση τρόπων και μεθόδων βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους, την εκπόνηση σχεδίων και διαταγών σχετικών με την λήψη μέτρων ασφάλειας σε κάθε είδους εκδηλώσεις, την παρακολούθηση των στόχων στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης και την εισήγηση μέτρων για την αποτελεσματική προστασία τους. Στο Τμήμα 3° Στρατηγικής και Ανάλυσης Στοιχείων Εγκληματικότητας το οποίο είναι αρμόδιο για: (1) Την εισαγωγή των καταχωρίσεων που αφορούν κλεμμένα ή υπεξαιρεθέντα οχήματα στην εθνική βάση δεδομένων καθώς και για την ενημέρωση, διαγραφή και εν γένει διαχείριση των καταχωρίσεων αυτών. (2) Τη διαχείριση στοιχείων στα πλαίσια εφαρμογής της Συμφωνίας SCΗΕΝGΕΝ, την παροχή οδηγιών στις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης για την εφαρμογή της νομοθεσίας και τη συγκέντρωση, καταχώριση και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων εγκληματικότητας, βάσει των αναφορών των Υπηρεσιών. (3) Την επεξεργασία και αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων εγκληματικότητας, την ανάλυση των αιτίων του εγκλήματος και την εισήγηση λειτουργικού και στρατηγικού σχεδιασμού σε ό,τι αφορά την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας. Στο Τμήμα 4° Αρχείου και Διεκπεραίωσης, το οποίο διαρθρώνεται: (1) Στο Γραφείο Αρχείων, το οποίο είναι αρμόδιο για τη μηχανογράφηση, την ενημέρωση, την τήρηση και ευρετηρίαση των αρχείων, την τοποθέτηση των πληροφοριακών εγγράφων σ’ αυτά, καθώς και για τον εφοδιασμό των Υποδιευθύνσεων της Διεύθυνσης με τα έγγραφα αυτά. Επίσης, το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο και για την εκκαθάριση των αρχείων, την καταστροφή των αχρήστων εγγράφων και τη θεματική αναδιάταξη και ενοποίηση των φακέλων. (2) Στο Γραφείο Διεκπεραίωσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας της Διεύθυνσης. (3) Στο Γραφείο Ταυτοτήτων το οποίο είναι αρμόδιο για την παραλαβή, τον έλεγχο, την πρωτοκόλληση, την επικύρωση και την ενσωμάτωση των δελτίων αστυνομικών ταυτοτήτων, καθώς και την αρχειοθέτηση και την τήρηση του σχετικού αρχείου καρτελών. Στο Τμήμα 4° Διαχείρισης Υλικού-Χρηματικού το οποίο διαρθρώνεται: (1) Στο Γραφείο Διαχείρισης Υλικού-Χρηματικού το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος. (2) Στο Γραφείο Τεχνικών Μέσων το οποίο είναι αρμόδιο για την οργάνωση και εποπτεία κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Διεύθυνσης, καθώς και για τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών μέσων αυτής » 5.Το άρθρο 24 του π.δ/τος 1/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του π.δ/τος 107/2005 (Α΄-162) αντικαθίσταται ως εξής: «24Αλλοδαπών Αττικής Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής εδρεύει στην Αθήνα, ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της τις αρμοδιότητες επί θεμάτων αλλοδαπών και αντιμετώπισης λαθρομετανάστευσης και διαρθρώνεται στις ακόλουθες Υποδιευθύνσεις: Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης. Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών » 6.Τα άρθρα 24Α, 24Β και 24Γ του π.δ/τος 1/2001, όπως αυτά προστέθηκαν με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του π.δ/τος 107/ 2005, αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 24ΑΥποδιεύθυνση Αλλοδαπών καιΔίωξης Λαθρομετανάστευσης Η Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης διαρθρώνεται ως εξής: 1)Στο Τμήμα Συντονισμού και Επιχειρήσεων το οποίο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (1) Συντονίζει, εποπτεύει, καθοδηγεί και ελέγχει τη δράση των Τμημάτων Αλλοδαπών, των Τμημάτων Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, καθώς και των Υπηρεσιών που ασκούν τις σχετικές αρμοδιότητες. Επιπλέον, αναλαμβάνει τον επιχειρησιακό συντονισμό σε περιπτώσεις διερεύνησης σοβαρών υποθέσεων οργανωμένης διακίνησης λαθρομεταναστών. (2) Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, αξιολογεί στοιχεία και ενεργεί μελέτες επί θεμάτων αλλοδαπών, μεταβιβάζει πληροφορίες για παράνομη δράση αυτών στις κατά τόπον Υπηρεσίες που ασκούν σχετικές αρμοδιότητες και φροντίζει για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και καταστολής. 2)Στο Τμήμα Πολιτικού Ασύλου, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων πολιτικού ασύλου και προσφύγων και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. 3)Στο Τμήμα Απελάσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για την παραλαβή των προς απέλαση αλλοδαπών μετά της σχετικής αλληλογραφίας και την εκδήλωση των περαιτέρω ενεργειών για την εκτέλεση των αποφασισθέντων απελάσεων. Άρθρο 24 ΒΥποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών Η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών διαρθρώνεται ως εξής: α. Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και εσωτερικής λειτουργίας της Διεύθυνσης, καθώς και την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως. β. Στο Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού-Υλικού, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διαχείριση του χρηματικού και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Διεύθυνσης. γ. Στο Τμήμα Φρουράς Κρατητηρίων, το οποίο είναι αρμόδιο για την ασφαλή φύλαξη των κρατουμένων προς απέλαση αλλοδαπών και την εν γένει λειτουργία των κρατητηρίων». Άρθρο 24 1.Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής λειτουργούν τα ακόλουθα Τμήματα Αλλοδαπών και Σταθμοί Ελέγχου Διαβατηρίων-Συναλλάγματος, που υπάγονται διοικητικά σ’ αυτήν: 1)Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών. 2)Τμήμα Αλλοδαπών Πειραιώς. 3)Τμήμα Αλλοδαπών Δυτικής Αττικής. 4)Τμήμα Αλλοδαπών Βορειοανατολικής Αττικής. 5)Τμήμα Αλλοδαπών Νοτιοανατολικής Αττικής. 6)Τμήμα Αλλοδαπών Λαυρίου. 7)Σταθμός Ελέγχου Διαβατηρίων-Συναλλάγματος Πειραιώς. 8)Σταθμός Ελέγχου Διαβατηρίων-Συναλλάγματος Ελευσίνος. 2.Τα Τμήματα Αλλοδαπών της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου έχουν έδρα δήμο της περιοχής δικαιοδοσίας τους και διαρθρώνονται ως εξής: 1)Στο Γραφείο Αστυνόμευσης και Διοικητικών Μέτρων, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της νόμιμης παραμονής και εργασίας των αλλοδαπών στην περιοχή του Τμήματος και την εφαρμογή της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, καθώς και για το χειρισμό των θεμάτων των σχετικών με την έκδοση διοικητικών πράξεων και μέτρων που αφορούν αλλοδαπούς. 2)Στο Γραφείο Γραμματείας, το οποίο χειρίζεται τα θέματα προσωπικού, διαχειρίζεται το χρηματικό και το υλικό, εξασφαλίζει τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και την εσωτερική λειτουργία του Τμήματος, τηρεί το αρχείο, δέχεται τα αιτήματα των πολιτών και μεριμνά για την ικανοποίησή τους. 3)Στο Γραφείο Ελέγχου Διαβατηρίων και Συναλλάγματος, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και αλλοδαπών και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος. Το Γραφείο αυτό λειτουργεί μόνο εφόσον στην περιοχή του Τμήματος βρίσκονται σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα. 3.Οι Σταθμοί Ελέγχου Διαβατηρίων-Συναλλάγματος Πειραιώς και Ελευσίνος, εδρεύουν, αντίστοιχα, στους ομώνυμους δήμους και είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και αλλοδαπών και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος από το σημείο εισόδου-εξόδου της περιοχής έδρας τους. 4.Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής λειτουργούν, επίσης, τα ακόλουθα τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, τα οποία υπάγονται διοικητικά σ’ αυτήν: 1)Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Αθηνών. 2)Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Δυτικής Αττικής. 3)Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Ανατολικής Αττικής. 5.Η έδρα και η τοπική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου, είναι η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του π.δ/τος 168/2002 (Α΄-155) και ασκούν τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφοι 1,3,4,5 και 6, και των άρθρων 6 και 7 του π.δ/τος 310/1998 (Α΄-215), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 του ν. 2622/1998 (Α΄-138), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παράγραφος 1 του ν. 2910/2001 (Α΄-91) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του ν. 3181/2003 (Α΄-218). Άρθρο 40 Αύξηση οργανικών θέσεων Οι οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2800/2000 (Α΄-41), όπως διαμορφώθηκαν με μεταγενέστερες διατάξεις αυξάνονται κατά δεκατέσσερις (14) στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄, εννέα (9) στο βαθμό του Αστυνόμου Β΄, επτά (7) στους βαθμούς του Υπαστυνόμου Α΄ και Υπαστυνόμου Β΄, πενήντα (50) στους βαθμούς του Ανθυπαστυνόμου και Αρχιφύλακα και εκατόν πενήντα (150) στο βαθμό του Αστυφύλακα. Άρθρο 41 Καταργούμενες Υπηρεσίες και διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται: α. Οι Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, που δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. β. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 23 και 50 του π.δ/τος 161/1988 (Α΄-74), όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα, και των π.δ/των 392/1995 (Α΄-217) και 267/1999 (Α΄-217). γ. Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος. Άρθρο 42 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Το άρθρο 11 παράγραφοι 1 περιπτ. α΄, β΄, γ΄ και στ΄ και 7 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄-152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄-49).
  • Τα άρθρα 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄-41).
  • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄-98).
  • Το π.δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄-36).
  • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264 από 14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄-1432).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.900.000 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2006, 3.700.00 ευρώ περίπου για το 2007, 4.300.000 ευρώ περίπου για το έτος 2008, 5.400.00 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2009 και 6.800.00 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2010 και καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Οι δαπάνες έτους 2006 και καθενός από τα επόμενα έτη θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον αντίστοιχο κατ’ έτος Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Ε.Φ. 43-110 «Ελληνική Αστυνομία».
  • Την υπ’ αριθμ. 38/2006 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Εθνικού Γραφείου Πληροφοριών Ποδοσφαίρου, κατά τροποποίηση π.δ/τος 14/2001 (Α΄- 12) και Γραφείων Πρόληψης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, κατά τροποποίηση π. δ/των 1/2001 (Α΄- 1) και 48/2006 (Α΄- 50). 2006/252 2006
Τροποποίηση διατάξεων των π.δ. 1/2001 (Α΄- 1) και π.δ.48/2006 (Α΄- 50). 2009/13 2009
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας. 2009/99 2009
Τροποποίηση διατάξεων π.δ.1/2001 (Α΄ 1) και 48/2006 (Α΄ 50). 2011/42 2011
Σύσταση Τμημάτων και Γραφείων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας – Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 14/2001 (Α΄ 12). 2012/132 2012
Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄ 58). 2014/12 2014
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2014/178 2014