ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/61

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-04-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-04-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-03-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 177) - Σύσταση Γραφείου Προωθήσεως Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς Οργανισμούς.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 230/1998 (Α΄ 177) αντικαθίστανται ως εξής: 2 Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας 1 Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών διαρθρώνεται ως εξής 1 Διπλωματικό Γραφείο Υπουργού 2 Διπλωματικά Γραφεία Αναπληρωτών Υπουργών 3 Διπλωματικά Γραφεία Υφυπουργών 4 Γραφείο Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα 5 Γραφείο Υπηρεσιακού Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα 6 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 7 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας 8 Α΄ Γενική Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων 9 Β΄ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Σχέσεων 10 Γ΄ Γενική Διεύθυνση Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης 11 Δ΄ Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οργανισμών και Διεθνούς Ασφάλειας και Συνεργασίας 12 Ε΄ Γενική Διεύθυνση Πολιτιστικών, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων 13 ΣΤ΄ Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης 14 Γενική Επιθεώρηση 15 Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού 16 Μικτή Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων 17 Διπλωματική Ακαδημία 18 Ειδική Νομική Υπηρεσία 19 Υπηρεσία Ενημέρωσης 20 Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου 21 Τεχνική Υπηρεσία 22 Μεταφραστική Υπηρεσία 23 Διεύθυνση Εθιμοτυπίας 24 Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) 25 Γραφείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων 26 Γραφείο Προωθήσεως Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς Οργανισμούς 27 Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών 2 1 Η Γενική Επιθεώρηση, η Μικτή Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, η Διπλωματική Ακαδημία, η Υπηρεσία Ενημέρωσης, η Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, η Τεχνική Υπηρεσία, η Διεύθυνση Εθιμοτυπίας, η Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.), το Γραφείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων και το Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών υπάγονται απευθείας στην Υπουργό Εξωτερικών. 2 Το Γραφείο Προωθήσεως Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς Οργανισμούς υπάγεται απευθείας στον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα. 3 Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών λειτουργούν επίσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 1 Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους 2 Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου .
Άρθρο 2
1.  
  Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών διαρθρώνεται ως εξής:
 1. Διπλωματικό Γραφείο Υπουργού
 2. Διπλωματικά Γραφεία Αναπληρωτών Υπουργών
 3. Διπλωματικά Γραφεία Υφυπουργών
 4. Γραφείο Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα
 5. Γραφείο Υπηρεσιακού Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα
 6. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
 7. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Διοίκησης και Οργάνωσης
 8. Α΄ Γενική Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων
 9. Β΄ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Σχέσεων
 10. Γ΄ Γενική Διεύθυνση Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης
 11. Δ΄ Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οργανισμών και Διεθνούς Ασφάλειας και Συνεργασίας
 12. Ε΄ Γενική Διεύθυνση Πολιτιστικών, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων
 13. ΣΤ΄ Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης
 14. Γενική Επιθεώρηση
 15. Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού
 16. Μικτή Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων
 17. Διπλωματική Ακαδημία
 18. Ειδική Νομική Υπηρεσία
 19. Υπηρεσία Ενημέρωσης
 20. Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου
 21. Τεχνική Υπηρεσία
 22. Μεταφραστική Υπηρεσία
 23. Διεύθυνση Εθιμοτυπίας
 24. Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.).
 25. Γραφείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων
 26. Γραφείο Προωθήσεως Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς Οργανισμούς
 27. Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών
2.  
 1. Η Γενική Επιθεώρηση, το Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού, η Μικτή Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, η Διπλωματική Ακαδημία, η Ειδική Νομική Υπηρεσία, η Υπηρεσία Ενημέρωσης, η Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, η Τεχνική Υπηρεσία, η Διεύθυνση Εθιμοτυπίας, η Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.), το Γραφείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων και το Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών υπάγονται απευθείας στην Υπουργό Εξωτερικών.
 2. Το Γραφείο Προωθήσεως Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς Οργανισμούς υπάγεται απευθείας στον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα
 3. Η Μεταφραστική Υπηρεσία υπάγεται απευθείας στο Γενικό Διευθυντή Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης
3.  
  Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών λειτουργούν επίσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:
 1. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
 2. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου»
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στην Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 61 "ΑΓραφείο Προωθήσεως Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς Οργανισμούς-Αρμοδιότητες"
1.  
  Το Γραφείο Προωθήσεως Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς Οργανισμούς είναι αρμόδιο για: α. Τη στατιστική καταγραφή, κατ΄ αριθμό και θέση, των Ελλήνων Υπαλλήλων σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, έτσι ώστε η Κεντρική Υπηρεσία να έχει πλήρη εικόνα της ελληνικής παρουσίας σε σχέση προς τις θέσεις, που αναλογούν στην Ελλάδα. β. Την παρακολούθηση των προκηρύξεων των υποψηφιοτήτων σε όργανα όλων των Διεθνών Οργανισμών. γ. Την υποβοήθηση της προσπάθειας εισδοχής Ελλήνων υπαλλήλων σε Διεθνείς Οργανισμούς (δημοσιοποίηση ανακοινώσεων, συνδρομή στην αναζήτηση καταλλήλων υποψηφίων), τηρουμένων των διατάξεων, που προβλέπουν τα καταστατικά των Διεθνών Οργανισμών. δ. Τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, την εισήγηση και το συντονισμό, με τη συνδρομή όλων των αρμοδίων κατά περίπτωση υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών (Κεντρικής και Εξωτερικής Υπηρεσίας), των ενεργειών για την επιλογή για κάθε κατηγορία, με κριτήριο τα προσόντα και τις ικανότητες των ενδιαφερομένων, των υποψηφιοτήτων εκείνων, οι οποίες θα τύχουν της ελληνικής υποστήριξης. Ως υποψηφιότητες νοούνται και οι ατομικές. ε. Τη συνεργασία με Πανεπιστήμια, Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με σκοπό την υπόδειξη καταλλήλων προσώπων για τις ως άνω υποψηφιότητες και την υποστήριξή τους σε διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου “Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α΄ 62).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατά­ξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται συνολική ετήσια δαπάνη ύψους χιλίων ΕΥΡΩ (1.000,00 €), που θα βαρύνει το φορέα 09/110 και τους Κ.Α.Ε. 0824, 1831 και 0832 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εξωτερικών.
 • Την υπ’ αριθμ. 40/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Εξωτερικών και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 1998/230 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία