Ίδρυση Γυναικείου Ιερού Ησυχαστηρίου με την επωνυμία ‘‘Ιερό Ησυχαστήριο Παναγία η Γλυκοφιλούσα’’ στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ραψάνης, του Δήμου Κάτω Ολύμπου, του Νομού Λαρίσης, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ίδρυση, Σκοπός και Πνευματική Εξάρτηση
Άρθρο 1
1.  
  Στο όνομα και προς δόξαν της Αγίας και Ομοουσίου και Ζωοποιού και Αδιαιρέτου Τριάδος, ιδρύεται Μοναστικό Ησυχαστήριο Ορθοδόξων Χριστιανών Γυναικών, που επιθυμούν να μονάσουν με την επωνυμία ‘‘Ιερό Ησυχαστήριο ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ’’ και το οποίο στη συνέχεια του παρόντος θα ονομάζεται μόνο με τη λέξη «Ησυχαστήριο»
2.  
  Αυτό έχει σκοπό τον αγιασμό των μοναζουσών με την άσκηση και καλλιέργεια του μοναχικού ιδεώδους και την τήρηση των τριών μοναχικών αρετών, δηλαδή της Υπακοής, της Παρθενίας και της Ακτημοσύνης, και θα αποτελεί πάντα στο μέλλον Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού αλλά θρησκευτικού χαρακτήρα
3.  
  Έδρα του ορίζεται ο Δήμος Κάτω Ολύμπου και ειδικότερα το ακίνητο που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του χωριού Ραψάνη στη θέση «Μεγάλη Ράχη», στο 6ο χιλιόμετρο από την Εθνική οδό προς Ραψάνη
Άρθρο 2
1.  
  Το Ησυχαστήριο διατελεί υπό την κανονική δικαιοδοσία και πνευματική εποπτεία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου. Δια μέσου της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου είναι ενωμένο με τη Μία Αγία Καθολική και Αποστολική του Χριστού Εκκλησία, βρίσκεται δε σε πνευματική κοινωνία με όλες τις κατά τόπους ορθόδοξες εκκλησίες, με τις οποίες βρίσκεται σε πνευματική κοινωνία και η Εκκλησία της Ελλάδος.
2.  
  Τα πνευματικά και κανονικά δικαιώματα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου είναι τα ακόλουθα:
 1. Μνημονεύεται σε όλες τις Ιερές ακολουθίες το όνομά του, όπως ορίζει η τάξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας
 2. Δίνει την ευλογία στην Ηγουμένη του Ι. Ησυχαστηρίου που εκλέγει η Αδελφότητα και την εγκαθιδρύει και ενθρονίζει με ειδική εκκλησιαστική τελετή σύμφωνα με το Τυπικό της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
 3. Εγκρίνει και τελεί τη ρασοευχή των δοκίμων ως Μοναχών, καθώς και τις κουρές και τις μεγαλοσχημίες αυτών, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ηγουμενοσυμβουλίου, ή, σε περίπτωση που κωλύεται, τα ανωτέρω τελούνται από Ιερέα που αυτός ορίζει
 4. Ασκεί τον ανώτατο πειθαρχικό έλεγχο στις Μοναχές για τα παραπτώματα για τα οποία προβλέπεται ποινή οριστικής αποβολής από το Ησυχαστήριο σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες
 5. Εγκρίνει κάθε τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού, την οποία θα αποφασίσει το Ηγουμενοσυμβούλιο και θα ψηφίσει η Αδελφότητα του Ησυχαστηρίου
 6. Ελέγχει τη νομιμότητα της οικονομικής διαχείρισης
 7. Έχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα τα οποία η Ιερή Παράδοση και τα θέσμια του Μοναχικού βίου ορίζουν
3.  
  Υπαγωγή του Ησυχαστηρίου σε άλλη εκκλησιαστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αιτία και λόγο αποκλείεται
Άρθρο 3
1.  
  Το Ηγουμενοσυμβούλιο ύστερα από πρόταση της Ηγουμένης ορίζει τον Πνευματικό του Ι. Ησυχαστηρίου. Η απόφαση αυτή του Ηγουμενοσυμβουλίου γνωστοποιείται στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, ο οποίος στα πλαίσια της πνευματικής εποπτείας ελέγχει την κανονικότητά του. Ο Πνευματικός του Ι. Ησυχαστηρίου μπορεί να παυθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Ηγουμενοσυμβουλίου και να αντικατασταθεί κατά τα παραπάνω αναφερόμενα.
2.  
  Ως πρώτος Πνευματικός πατέρας της Αδελφότητας ορίζεται ο Αρχιμανδρίτης Θεοφάνης Ασημακόπουλος (προηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους)
3.  
  Το Ηγουμενοσυμβούλιο επιλέγει τους Λειτουργούς του Ι. Ησυχαστηρίου, οι οποίοι πρέπει να έχουν την ευλογία του κυριάρχου Αρχιερέα.
4.  
  Οι Λειτουργοί και ο Πνευματικός του Ησυχαστηρίου, καμία ανάμειξη δεν έχουν στα της διοίκησης και διαχείρισης του Ησυχαστηρίου
Άρθρο 4
1.  
  Σκοπός του Ησυχαστηρίου είναι η αφιέρωση των μελών της αδελφότητας αυτού στο μοναχικό βίο κατά την παράδοση της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας
2.  
  Η φιλοξενία πρέπει να μην έρχεται σε αντίθεση με τους θείους και Ιερούς Κανόνες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οι Μοναχές
Άρθρο 5
1.  
  Όλες οι αδελφές που εγκαταβιώνουν στο Ησυχαστήριο θα αποτελέσουν χριστιανική κοινοβιακή αδελφότητα σύμφωνα με τα μοναχικά θέσμια
2.  
  Οι αδελφές πρέπει να διαβιώνουν με υπακοή, ταπεινοφροσύνη και αγνότητα, ανεπίληπτα και ακατηγόρητα και με αφοσίωση στη λατρεία του Αγίου Τριαδικού Θεού μας
Άρθρο 6
1.  
  Για να εγγραφεί κάποια γυναίκα ως δόκιμη στο Ησυχαστήριο απαιτείται: α) Αγαμία ή Χηρεία λόγω θανάτου ή Χηρεία λόγω λύσεως του γάμου (με κοινό συμφωνητικό για την προαγωγή του βίου των δύο συζύγων π.χ. μοναχοποίηση και των δύο). β) Ηλικία συμπληρωμένη του δεκάτου ογδόου έτους. Επίσης αρτιμέλεια και υγεία σωματική και ψυχική, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά το Ηγουμενοσυμβούλιο. γ) Διαμονή επί έξι μήνες στο Ησυχαστήριο με σκοπό την παρακολούθηση του τρόπου διαβιώσεως σ’ αυτό και της εν γένει διαγωγής της υποψήφιας και δ) Έγγραφη αίτηση της ενδιαφερόμενης προς το Ησυχαστήριο, η οποία θα δηλώνει την υπεύθυνη και αβίαστη και με επίγνωση είσοδό της σ’ αυτό, και η οποία υποβάλλεται μετά την πάροδο του παραπάνω εξαμήνου.
Άρθρο 7
1.  
  Για να καρεί κάποια δόκιμη ως Μοναχή απαιτείται δοκιμασία τριών ετών τουλάχιστον και για να γίνει Μεγαλόσχημη πέντε ακόμη ετών. Μετά από πρόταση της Ηγουμένης, το Ηγουμενοσυμβούλιο μπορεί να αποφασίσει δικαιολογημένα την ελάττωση του ελάχιστου χρόνου δοκιμασίας που χρειάζεται για την κουρά όπως ορίζουν οι Θείοι και Ιεροί Κανόνες καθώς επίσης και για την Μεγαλοσχημία των Μοναχών.
2.  
  Οποτεδήποτε κατά τον χρόνο της δοκιμασίας το Ηγουμενοσυμβούλιο μετά από πρόταση της Ηγουμένης έχει τη δυνατότητα να υποδεικνύει στη δόκιμη ή υποψηφία δόκιμη ότι αυτή δεν μπορεί να προσαρμοσθεί στην διαβίωση στο Ησυχαστήριο, οπότε αυτή οφείλει να αποχωρήσει. Εάν αρνηθεί να αποχωρήσει εφαρμόζονται τα νόμιμα για την αποβολή της.
3.  
  Οι δόκιμες Μοναχές, επειδή δεν είναι μέλη της Αδελφότητας του Ησυχαστηρίου, δεν παρευρίσκονται στις συνελεύσεις αυτής, ή και αν με άδεια του Ηγουμενοσυμβουλίου παρευρεθούν, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Η δόκιμη γίνεται μέλος της Αδελφότητας από την ημέρα της ρασοευχής της με τριχοκουρία, κατόπιν απόφασης του Ηγουμενοσυμβουλίου μετά από πρόταση της Ηγουμένης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διοίκηση του Ησυχαστηρίου Α΄ Όργανα
Άρθρο 8
1.  
  Η Διοίκηση του Ησυχαστηρίου όσον αφορά στο πνευματικό μέρος ασκείται από την Ηγουμένη. Όσον αφορά στο διοικητικό μέρος από το Ηγουμενοσυμβούλιο και την Ηγουμένη ως Πρόεδρο.
2.  
  Το σύνολο των αδελφών του Ησυχαστηρίου, εκτός από τις δόκιμες, αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο του Ησυχαστηρίου
3.  
  Τα προβλεπόμενα από το παρόν συλλογικά όργανα του Ησυχαστηρίου θεωρούνται ότι νόμιμα υπάρχουν και εάν ακόμη περιορισθεί για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των μελών τους, συνεδριάζουν δε και αποφασίζουν έγκυρα και με μικρότερη σύνθεση, εφ’ όσον υπάρχει απαρτία η οποία, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, αποτελείται από αριθμό μελών που υπερβαίνουν το μισό του συνόλου. Για την προβλεπόμενη όμως από το παρόν κίνηση της διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης κάποιου οργάνου, το αρμόδιο για την κίνηση αυτή όργανο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και εάν έχει απομείνει σε αυτό ένα μέλος. Εάν κάποιο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στη λήψη απόφασης λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, το πιο πάνω όργανο, του οποίου μέλος ή μέλη κωλύονται, συγκροτείται κανονικά και χωρίς αυτό ή αυτά και δεν είναι απαραίτητος ο διορισμός αναπληρωτή αυτού ή αυτών. Εάν μειωθούν τα μέλη της αδελφότητας ώστε να μην επαρκούν για τη συγκρότηση των οργάνων, αυτά συγκροτούνται από όσα μέλη επιτρέπει ο αριθμός των αδελφών. Β΄ Η Ηγουμένη.
Άρθρο 9
1.  
  Η Ηγουμένη είναι Πνευματική Μητέρα της Αδελφότητας και ασκεί κάθε πνευματική εξουσία σε όλες τις αδελφές - μέλη του Ησυχαστηρίου και τις δόκιμες σύμφωνα με τα μοναστικά θέσμια. Παρακολουθεί άγρυπνα και εποπτεύει τη ζωή καθεμιάς από αυτές καθώς και την εν γένει λειτουργία του Ησυχαστηρίου, ρυθμίζοντας τη με αφοσίωση και ευλάβεια και φόβο Θεού εγκαταβίωσή τους. Εποπτεύει αυστηρά την ακριβή τήρηση των θρησκευτικών και μοναχικών καθηκόντων και υποχρεώσεων των Αδελφών, δίνοντας αυτή πρώτη κάθε φορά το παράδειγμα. Επαγρυπνεί για την πλήρη και επακριβή εκτέλεση των διακονημάτων που ανατίθενται από αυτή με τη βοήθεια του Ηγουμενοσυμβουλίου σε καθεμία από τις αδελφές.
Άρθρο 10
1.  
  Η Ηγουμένη προεδρεύει του Ηγουμενοσυμβουλίου και των συνελεύσεων της Αδελφότητας. Σε περίπτωση κωλύματος, αναπληρώνεται από την αδελφή που έχει τα πρεσβεία της κουράς μεταξύ των μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου.
2.  
  Κάθε φορά που η Ηγουμένη, λόγω ιδιαίτερα σοβαρού κωλύματος που προέρχεται από παρατεταμένη σοβαρή ασθένειά της, αδυνατεί ν’ ασκήσει τα καθήκοντά της, διορίζεται η Αναπληρώτρια Μοναχή ως Τοποτηρήτρια και αναφέρεται αυτό από το Ηγουμενοσυμβούλιο στην από το άρθρο 2 προβλεπόμενη πνευματική αρχή. Μετά την ανάρρωση της Ηγουμένης και την ανάληψη από αυτή των καθηκόντων παύει αυτοδίκαια να ασκεί αυτά η Τοποτηρήτρια και αναφέρεται αυτό στην παραπάνω αρχή.
Άρθρο 11
1.  
  Η Ηγουμένη είναι ισόβια, εκτός εάν : α) προσβληθεί από αρρώστεια βαριά και ανίατη που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση των καθηκόντων της, β) εκτραπεί σοβαρά, ή υποπέσει σε ηθικά παραπτώματα ή αίρεση
2.  
  Στην πρώτη περίπτωση κηρύσσεται κενή η θέση της από το Ηγουμενοσυμβούλιο, εφόσον τρεις ιατροί που καλούνται από το Ηγουμενοσυμβούλιο, μετά από απόφαση της Αδελφότητας, γνωματεύσουν εγγράφως και ομοφώνως ότι συντρέχει ο αναφερόμενος λόγος. Κατά αυτής της γνωμάτευσης των ιατρών, έχει το δικαίωμα η Ηγουμένη, μέσα σε 20 ημέρες από την κοινοποίησή της, να υποβάλει ένσταση στο Ηγουμενοσυμβούλιο, το οποίο πλέον είναι υποχρεωμένο να απευθυνθεί στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου για να παραπεμφθεί η υπόθεση στην Υγειονομική Επιτροπή, την αρμόδια για τους Εφημερίους Ιερείς. Η απόφαση αυτής της Επιτροπής όταν ληφθεί κατά πλειοψηφία, είναι αμετάκλητη. Αν η Ηγουμένη δεν υποβάλει την αναφερθείσα ένσταση εντός της ορισμένης προθεσμίας, η θέση της κηρύσσεται κενή μετά 10 ημέρες από την λήξη της προθεσμίας. Εάν συμβεί να παραιτηθεί η Ηγουμένη ή να αποβιώσει ή εάν παρεκκλίνει σοβαρά σε θέματα ορθόδοξης παράδοσης και πίστης ή σε θέματα ηθικής και δεν διορθωθεί ύστερα από δύο έγγραφες παρατηρήσεις του Ηγουμενοσυμβουλίου και μιας της συνέλευσης της Αδελφότητας, που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό από το Ηγουμενοσυμβούλιο, αλλά συνεχίσει να εκτρέπεται, παύεται με απόφαση της Αδελφότητας, που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό από το Ηγουμενοσυμβούλιο, το οποίο αναφέρει αυτό στην πιο πάνω πνευματική αρχή και προβαίνει στην προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέας Ηγουμένης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στα άρθρα 13 και μετά του παρόντος. Το Ηγουμενοσυμβούλιο, προκειμένου να προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη νέας Ηγουμένης, εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Τοποτηρήτρια στη θέση της Ηγουμένης που χηρεύει, η οποία και προεδρεύει του Ηγουμενοσυμβουλίου καθώς και της σε Σύναξη Αδελφότητας.
3.  
  Η απόφαση παύσης της Ηγουμένης λαμβάνεται με πλειοψηφία των 4/5 των μοναζουσών που ψηφίζουν και γνωστοποιείται στην πνευματική αρχή του άρθρου 2 του παρόντος
Άρθρο 12
1.  
  Η Ηγουμένη εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία από όλες τις αδελφές του Ησυχαστηρίου, εκτός από τις δόκιμες (άρθρο 8, παρ. 2), μεταξύ των αδελφών που έχουν δικαίωμα ψήφου και τα απαιτούμενα πνευματικά και διοικητικά προσόντα, αλλά υποψηφιότητες δεν υποβάλλονται. Υποψήφιες για το αξίωμα της Ηγουμένης θεωρούνται όλες οι αδελφές που έχουν συμπληρώσει πέντε έτη από την κουρά τους εφόσον το ήμισυ τουλάχιστον των μελών της Αδελφότητας με δικαίωμα ψήφου πληρούν αυτήν την προϋπόθεση, διαφορετικά υποψήφια μπορεί να είναι οποιαδήποτε μοναχή με δικαίωμα ψήφου.
2.  
  Το Ηγουμενοσυμβούλιο αναφέρει την εκλογή της Ηγουμένης στην παραπάνω πνευματική αρχή και αποστέλνει αντίγραφο της Πράξης εκλογής της Ηγουμένης στον οικείο Μητροπολίτη προς έγκριση της νομιμότητας της διαδικασίας της εκλογής, ο οποίος μέσα σε ένα μήνα το αργότερο, γνωστοποιεί ότι παρέχει την ευλογία του στην Ηγουμένη που εκλέχτηκε για την ανάληψη των πνευματικών καθηκόντων της. Η παράλειψη ή καθυστέρηση αυτής της γνωστοποιήσεως δεν κλονίζει καθόλου το κύρος της εκλογής. Η Ηγουμένη που έχει εκλεγεί αναλαμβάνει τα καθήκοντά της μόλις παρέλθει η χρονική περίοδος του παραπάνω μήνα.
Άρθρο 13
1.  
  Εντός τριάντα (30) ημερών το αργότερο από την κένωση της θέσης της Ηγουμένης λόγω θανάτου ή παραίτησης ή απαλλαγής, ορίζεται η ημέρα της εκλογής της νέας Ηγουμένης. Η μέρα καθώς και η ώρα της εκλογής ορίζονται από το Ηγουμενοσυμβούλιο, που συνέρχεται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό εντός δεκαπέντε ημερών το αργότερο, από την, σύμφωνα με τα παραπάνω, κένωση της θέσης.
2.  
  Η μέρα και η ώρα της εκλογής ανακοινώνεται από την Τοποτηρήτρια στην Αδελφότητα : α) με αποστολή συστημένης επιστολής στις τυχόν εκτός του Ησυχαστηρίου ευρισκόμενες αδελφές (σε μετόχι, διακονία κλπ.) σε εύλογο χρόνο, ώστε να λάβουν έγκαιρα γνώση και να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε αυτήν, β) με τοιχοκόλληση ανακοίνωσης έξω από την πύλη του ναού και τη πόρτα της Τράπεζας πριν από επτά μέρες και γ) με ανακοίνωση προφορικά στην Τράπεζα επί δύο συνεχείς μέρες κατά την ώρα του φαγητού. Η πρώτη από αυτές τις ανακοινώσεις πρέπει να γίνει πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την εκλογή.
3.  
  Την τρίτη πριν από την εκλογή μέρα η Αδελφότητα στην ώρα της Τράπεζας εκλέγει με φανερή προφορική ψηφοφορία δύο από τα μέλη της, τα οποία με την Τοποτηρήτρια ως Πρόεδρο θα αποτελέσουν την Εφορευτική Επιτροπή της διεξαγωγής των εκλογών
Άρθρο 14
1.  
  Η εκλογή της Ηγουμένης γίνεται στο ναό του Ησυχαστηρίου με κλεισμένες τις πόρτες του μπροστά στην Εφορευτική Επιτροπή με μυστική ψηφοφορία μετά τη Θεία Λειτουργία, την παράκληση στην Παναγία και την καθιερωμένη δέηση. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας της εκλογής διαπιστώνεται από την Εφορευτική Επιτροπή η ύπαρξη απαρτίας, η οποία συνίσταται στην παρουσία (στο ναό) των 3/4 του συνολικού αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η εκλογή αναβάλλεται για την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, αφού ειδοποιηθούν ξανά με τον προσφορότερο τρόπο οι μονάζουσες που απουσιάζουν. Αυτό ανακοινώνεται προφορικά από την Εφορευτική Επιτροπή στις παρούσες.
2.  
  Η αναβολή θα επαναλαμβάνεται κατά τον ίδιο τρόπο μέχρι να επιτευχθεί απαρτία, αλλά όχι περισσότερο από τρεις φορές. Κατά την τέταρτη μετά τρεις αναβολές συνέλευση, η εκλογή διεξάγεται άν παρευρίσκεται και το μισό του αριθμού των μοναζουσών που έχουν δικαίωμα ψήφου, διαφορετικά αναβάλλεται και πάλι μέχρι να επιτευχθεί η μειωμένη αυτή απαρτία.
3.  
  Η Εφορευτική Επιτροπή καλεί ονομαστικά τα μέλη να προσέλθουν στην ψηφοφορία, η οποία αρχίζει από τη νεότερη κατά την κουρά μοναχή. Σε κάθε ψηφοφόρο παραδίδει μικρό κομμάτι από λευκό χαρτί που σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Ησυχαστηρίου την ώρα της παράδοσης. Η ψηφοφόρος απομακρύνεται σε μία γωνία του ναού που έχει διαμορφωθεί ειδικά για την ψηφοφορία και αφού γράψει μυστικά με το ίδιο της το χέρι στο ψηφοδέλτιο ανεπηρέαστα και χωρίς προσωποληψία το όνομα της προτεινόμενης από αυτήν για το αξίωμα της ηγουμένης αδελφής, που θεωρεί ότι συγκεντρώνει τα περισσότερα πνευματικά και διοικητικά προσόντα, τυλίγει αυτό καλά σε μορφή κλήρου και επιστρέφοντας το ρίχνει μέσα στη σφραγισμένη κάλπη. Στη συνέχεια προσυπογράφει τον ονομαστικό κατάλογο των ψηφοφόρων αδελφών, που τηρεί η Τοποτηρήτρια με τη γραμματέα. Σε περίπτωση αγράμματης μοναχής, αυτή καλεί την πρόεδρο ή άλλο μέλος της εφορευτικής επιτροπής ιδιαίτερα και της υποδεικνύει να γράψει το όνομα της εκλογής της στο ψηφοδέλτιο, το οποίο ρίχνει η ίδια μέσα στην κάλπη. Η αναγραφή περισσοτέρων του ενός ονόματος, οι μουτζούρες και σημάδια που τυχόν τεθούν στο ψηφοδέλτιο, το καθιστούν άκυρο.
4.  
  Η κάλπη σφραγίζεται μετά την διαπίστωση της απαρτίας από την Εφορευτική επιτροπή μπροστά στις παριστάμενες αδελφές της Αδελφότητας, μπροστά στις οποίες επίσης γίνεται μετά το τέλος της εκλογής η αποσφράγιση και καταμέτρηση των ψήφων
5.  
  Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, που επέρχεται εφόσον όλες οι παριστάμενες αδελφές άσκησαν το δικαίωμα ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή ανοίγει την κάλπη και βγάζει ένα – ένα ψηφοδέλτιο, το οποίο ξετυλίγει, μονογράφει και καταχωρεί στο βιβλίο πρακτικών. Μετά το τέλος της διαλογής γίνεται πρόσθεση των ψήφων που πήρε η κάθε μοναχή που υποδείχθηκε ως Ηγουμένη και καταχωρείται το αποτέλεσμα στο βιβλίο πρακτικών.
6.  
  Ηγουμένη εκλέγεται αυτή που πήρε την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων των μοναζουσών που ψήφισαν
7.  
  Αν καμιά αδελφή δεν πάρει την απόλυτη πλειοψηφία, επαναλαμβάνεται αμέσως στο ναό η ψηφοφορία κατά τον ίδιο τρόπο, που περιγράφεται παραπάνω, αλλά υποψήφιες είναι οι δύο σχετικά πλειοψηφήσασες στη πρώτη εκλογή αδελφές. Άν δε στην πρώτη εκλογή υπήρξε ισοψηφία, βγαίνει από την υποψηφιότητα εάν είναι αναγκαίο (για να παραμείνουν δύο μόνο υποψήφιες) η νεότερη κατά τα πρεσβεία της κουράς από αυτές που ισοψήφισαν. Έτσι κατά τη δεύτερη εκλογή υπάρχουν δύο μόνον υποψήφιες. Σε περίπτωση ισοψηφίας και κατά τη δεύτερη εκλογή, θεωρείται εκλεγμένη αυτή που έχει τα πρεσβεία της κουράς.
8.  
  Κάθε αντίρρηση όσον αφορά στην κανονικότητα της εκλογής υποβάλλεται πριν από την τελική υπογραφή των πρακτικών, καταχωρείται σε αυτά περιληπτικά και κρίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή αμέσως σε μυστική διάσκεψη μεταξύ των μελών της, η δε απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής ισχύει εφόσον όταν ανακοινωθεί αυτή και απευθυνθεί από την Εφορευτική Επιτροπή ερώτηση προς τις παριστάμενες αδελφές, δεν θα έχουν εναντιωθεί περισσότερες από τις μισές αδελφές, συνυπολογιζομένων και των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, τα οποία ψηφίζουν όπως και τα μέλη της αδελφότητας. Όλα αυτά καταχωρούνται περιληπτικά στα πρακτικά.
9.  
  Αμέσως μετά το τέλος της εκλογής συντάσσεται στο ίδιο πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής η πράξη εκλογής της Ηγουμένης, που μαζί με όλο το πρακτικό υπογράφει η αναδειχθείσα Ηγουμένη, έπειτα η Εφορευτική Επιτροπή και όλες οι αδελφές που ψήφισαν κι έτσι ολοκληρώνεται τυπικά και ουσιαστικά η διαδικασία ανάδειξης της Ηγουμένης. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αρνήσεων κάποιων να υπογράψουν γίνεται ειδική αναφορά στο πρακτικό, αλλά δεν θίγεται το κύρος της διαδικασίας.
10.  
  Αντίγραφο της πράξης αυτής αποστέλλεται μαζί με την κατά το άρθρο 12 παρ. 2 αναφορά στην προϊστάμενη Εκκλησιαστική αρχή για τις δικές της ενέργειες, αναρτάται δε στην είσοδο του ναού του Ησυχαστηρίου για οκτώ μέρες με τη φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.
11.  
  Η εγκατάσταση της νέας Ηγουμένης γίνεται από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται από το τυπικό της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Γ΄ Ηγουμενοσυμβούλιο.
Άρθρο 15
1.  
  Το Ηγουμενοσυμβούλιο μαζί με την Ηγουμένη ως Πρόεδρο αποτελεί το ανώτερο διοικητικό όργανο του Ησυχαστηρίου και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρουσών μοναζουσών, για κάθε ζήτημα, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη υπέρ της οποίας τάχθηκε η Ηγουμένη
2.  
  Ειδικότερα το Ηγουμενοσυμβούλιο:
 1. Συνεργάζεται με την Ηγουμένη για τον καθορισμό του διακονήματος κάθε αδελφής
 2. Ασκεί γενικά τη διαχείριση της περιουσίας του Ησυχαστηρίου.
 3. Συνάπτει δάνεια, εκμισθώνει ακίνητα ή ανταλλάσσει τέτοια, αποδέχεται ή αποποιείται δωρεές ή κληρονομιές, αποφασίζει για την ανέγερση νέων κτισμάτων ή για ουσιώδεις επισκευές κτιρίων, προβαίνει σε αγοραπωλησίες, αναλαμβάνει χρήματα από τις τράπεζες κλπ.
 4. Εκλέγει, με πρόταση της Ηγουμένης, ένα από τα μέλη του, ως Ταμία.
 5. Η Ταμίας εκτελεί υπεύθυνα κάθε είσπραξη και πληρωμή, και είναι υποχρεωμένη να εκδίδει για καθεμιά, διπλότυπη αριθμημένη απόδειξη, από ιδιαίτερο στέλεχος.
 6. Με ίδια διπλότυπη απόδειξη εισπράττει κάθε εισφορά χριστιανού υπέρ του Ησυχαστηρίου.
 7. Κάθε είσπραξη ή πληρωμή την καταχωρεί αμέσως στο οικείο βιβλίο.
 8. Η Ταμίας τηρεί:
 9. 1) Τα δικαιολογητικά κάθε δαπάνης και πληρωμής, φυλάγοντάς τα σε ιδιαίτερο φάκελο.
 10. 2) Βιβλίο Ταμείου.
 11. 3) Βιβλίο Εσόδων και Εξόδων του Ησυχαστηρίου.
 12. 4) Βιβλίο απογραφής κινητής περιουσίας του Ησυχαστηρίου.
 13. 5) Κτηματολόγιο, δηλαδή βιβλίο απογραφής ακίνητης περιουσίας του Ησυχαστηρίου.
 14. Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα βιβλία, όπως και όλες οι αποδείξεις είσπραξης και πληρωμής αριθμούνται και μονογράφονται σε κάθε σελίδα ή φύλλο από την Ηγουμένη και φέρουν τη σφραγίδα του Ησυχαστηρίου.
 15. Τα δικαιολογητικά εισπράξεων και πληρωμών, δεν επιτρέπεται να καταστραφούν πριν την πάροδο πενταετίας.
 16. Μετά τη λήξη κάθε έτους και μέσα στον Ιανουάριο του επομένου, η Ταμίας συντάσσει τον απολογισμό των εσόδων και εξόδων του Ησυχαστηρίου, στον οποίο αναγράφει τα έσοδα από κάθε πηγή που εισπράχτηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, καθώς και τις κάθε φύσεως δαπάνες που έγιναν από το Ησυχαστήριο.
 17. Ο απολογισμός αυτός υπογραμμένος από την Ηγουμένη υποβάλλεται για τελική έγκριση στην Αδελφότητα.
 18. Εκλέγει με πρόταση της Ηγουμένης, ένα από τα μέλη του ως Γραμματέα.
 19. Η Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία του Ιερού Ησυχαστηρίου, ενημερώνει για κάθε εισερχόμενο και εξερχόμενο έγγραφο την Ηγουμένη, καταρτίζει τα πρακτικά των συνάξεων του Ηγουμενοσυμβουλίου και της Αδελφότητας, είναι υπεύθυνη για την τήρηση και φύλαξη του Αρχείου του Ησυχαστηρίου, καθώς και της Σφραγίδας του.
 20. Τηρεί τα εξής βιβλία:
 21. 1) Βιβλίο Πρακτικών Ηγουμενοσυμβουλίου, 2) Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεως Αδελφότητας, 3) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, 4) Μοναχολόγιο, 5) Δοκιμολόγιο.
 22. Συνεργάζεται με την Ηγουμένη για την επιλογή της Οικονόμου του Ησυχαστηρίου.
 23. Οικονόμος μπορεί να επιλεγεί ένα από τα μέλη του Ηγουμενοσυμβουλίου ή και Μοναχή εκτός αυτού.
 24. Καθήκον έχει να παρακολουθεί και να φροντίζει για τις ανάγκες του Ιερού Ησυχαστηρίου και των μελών της Αδελφότητας και να μεριμνά για την προμήθεια τροφής, συντήρησης των κάθε φύσης σκευών καθώς και για την ενδυμασία και διατροφή των αδελφών.
 25. Η Οικονόμος συνεργάζεται με την Ταμία, την Κελάρισσα και όλες τις άλλες διακονήτριες οι οποίες έχουν διακονήματα που σχετίζονται με την οικονομία.
 26. Ταμίας, Γραμματέας και Οικονόμος δεν μπορεί να εκλεγεί η Ηγουμένη.
 27. Το Ησυχαστήριο μπορεί να προσλάβει ως βοηθό της Ταμία και της Γραμματέα πρόσωπο εκτός του Ησυχαστηρίου.
 28. Ασκεί την πειθαρχική εξουσία και τον αρμόζοντα έλεγχο στις αδελφές του Ησυχαστηρίου που πέφτουν σε πειθαρχικά παραπτώματα σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 34 του παρόντος Οργανισμού και
 29. Αποφασίζει για κάθε άλλο ζήτημα για το οποίο προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος
Άρθρο 16
1.  
  Τα μέλη του Ηγουμενοσυμβουλίου είναι δύο, εκτός της Ηγουμένης. Εάν δε ο αριθμός των αδελφών του Ησυχαστηρίου υπερβεί τις είκοσι, τα μέλη του Ηγουμενοσυμβουλίου ορίζονται σε τέσσερα, εκτός της Ηγουμένης.
2.  
  Η σύναξη του Ηγουμενοσυμβουλίου γίνεται πάντοτε με απαρτία σε τριμελή σύνθεση, ενώ θεωρείται σε απαρτία όταν παραβρίσκονται εκτός της Ηγουμένης, τρία ακόμη μέλη σε πενταμελή σύνθεση, αποφασίζει δε με πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάχθηκε η Ηγουμένη.
Άρθρο 17
1.  
  Το Ηγουμενοσυμβούλιο συνεδριάζει δύο φορές το μήνα τακτικά, έκτακτα δε συγκαλείται από την Ηγουμένη κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη
2.  
  Τα προς συζήτηση θέματα κατά τις συνεδριάσεις του Ηγουμενοσυμβουλίου εισηγείται η Ηγουμένη ή όποιο άλλο μέλος του Ηγουμενοσυμβουλίου αυτή ορίσει
3.  
  Σε κάθε συνεδρίαση καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο πρακτικών, υπογραφόμενα από όλα τα μέλη του λεπτομερή πρακτικά, που τηρούνται από τη Γραμματέα
Άρθρο 18
1.  
  Όλα τα μέλη του Ηγουμενοσυμβουλίου οφείλουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με απόλυτο σεβασμό, σεμνοπρέπεια και πνευματική υποταγή προς το πρόσωπο της Ηγουμένης. Όσες τυχόν διαφωνούν για κάποιο ζήτημα πρέπει να καταθέτουν τη γνώμη τους με την αρμόζουσα ευλάβεια, με σαφήνεια και πραότητα.
Άρθρο 19
1.  
  Τα μέλη του Ηγουμενοσυμβουλίου εκλέγονται για πενταετή θητεία και έχουν την δυνατότητα να επανεκλέγονται απεριόριστα. Πριν τη λήξη της θητείας τους διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη νέου Ηγουμενοσυμβουλίου.
2.  
  Οι εκλογές γίνονται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα ήθους, μόρφωσης και διοικητικής ικανότητας. Όταν ο αριθμός των μοναχών που είναι μέλη της Αδελφότητας ήδη από πενταετίας είναι στο διπλάσιο του αριθμού των μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου, τα μέλη του Ηγουμενοσυμβουλίου πρέπει να λαμβάνονται από αυτά και όχι από τις νεώτερες, εκτός εάν οι αρχαιότερες δεν δέχονται να γίνουν μέλη του Ηγουμενοσυμβουλίου.
3.  
  Η μέρα και η ώρα των εκλογών ανακοινώνονται από την Ηγουμένη στην Αδελφότητα κατά την ώρα της Τράπεζας επί τρεις συνεχείς μέρες, από τις οποίες η πρώτη πρέπει να προηγείται πέντε τουλάχιστον ολόκληρες μέρες από τις εκλογές
4.  
  Οι εκλογές γίνονται στο Ναό ύστερα από προσευχή, μπροστά στην Εφορευτική Επιτροπή που αποτελείται από την Ηγουμένη ως Πρόεδρο και δύο μέλη, τα οποία εκλέγονται από την Αδελφότητα με φανερή ψηφοφορία στην ώρα της Τράπεζας, αμέσως μετά την τρίτη, όπως αναφέρεται πιο πάνω, ανακοίνωση της Ηγουμένης για τις εκλογές
5.  
  Σχετικά με τον τρόπο των εκλογών εφαρμόζονται ανάλογα τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 2-5 και 8-10 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας αναδεικνύεται από την Ηγουμένη η καταλληλότερη.
Άρθρο 20
1.  
  Κάθε μέλος του Ηγουμενοσυμβουλίου μπορεί να παυθεί με απόφαση της Αδελφότητας, η οποία συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Ηγουμενοσυμβουλίου και αντικαθίσταται με άλλο που εκλέγεται από αυτήν εντός 15 ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο, εάν: α) καταστεί σωματικά ή πνευματικά ανίκανο ή β) εκτραπεί σοβαρά και δεν σωφρονισθεί, ύστερα από τρεις έγγραφες παρατηρήσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες γίνονται από το Ηγουμενοσυμβούλιο, η δε τρίτη από την Αδελφότητα, που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το θέμα από το Ηγουμενοσυμβούλιο
2.  
  Εάν κάποιο μέλος του Ηγουμενοσυμβουλίου προσκληθεί και δεν προσέλθει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεδριάσεις του (οι δύο τελευταίες προσκλήσεις πρέπει να γίνουν προς αυτό εγγράφως) το Ηγουμενοσυμβούλιο, εάν θεωρηθεί ότι η εν λόγω απουσία και μη προσέλευσή του είναι κακόβουλα ηθελημένη, συγκαλεί την αδελφότητα, η οποία θεωρώντας αυτήν την απείθεια του μέλους του (Ηγουμενοσυμβουλίου) ως σιωπηρή παραίτησή του από το αξίωμα προβαίνει στην εκλογή της αντικαταστάτριας αδελφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος, αναφέροντας αυτό στην πνευματική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 2
Άρθρο 21
1.  
  Η σφραγίδα του Ησυχαστηρίου είναι κυκλική και φέρει στην περιφέρειά της κυκλικά την επωνυμία του Ησυχαστηρίου και στη μέση την Παναγία Γλυκοφιλούσα και την γραπτή ένδειξή της. Δ΄ Η Συνέλευση της Αδελφότητας.
Άρθρο 22
1.  
  Η Αδελφότητα συγκαλείται από την Ηγουμένη, ή όπου ορίζεται στο παρόν από το Ηγουμενοσυμβούλιο με ανακοίνωση στην Τράπεζα από την προηγούμενη τουλάχιστον, εκτός εάν ορίζεται στο παρόν ειδικός τρόπος πρόσκλησης και αποφασίζει για τα υποληφθέντα θέματα καθώς και για άλλα που τυχόν εκκρεμούν
2.  
  Βρίσκεται σε απαρτία όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, εφόσον παρευρίσκονται περισσότερες από τις μισές από τις αδελφές και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρουσών μοναζουσών, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη υπέρ της οποίας τάχθηκε η Ηγουμένη
3.  
  Η ψηφοφορία όπου δεν ορίζεται διαφορετικά είναι φανερή και προφορική. Σχετικά με τον τρόπο συμπεριφοράς στις συνελεύσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18. Οι αποφάσεις της συνέλευσης, με περίληψη των συζητήσεων των γνωμών καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο πρακτικών. Η Αδελφότητα μπορεί να αποφασίσει ώστε ορισμένη ψηφοφορία να διεξαχθεί μυστικά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Πόροι, Διαχειριστικός Έλεγχος και Εκπροσώπηση
Άρθρο 23
1.  
  Πόροι του Ησυχαστηρίου είναι:
 1. Οι σε χρήματα ή κτήματα ή σε οποιοδήποτε άλλο είδος εισφορές όσων προσέρχονται για να εγκαταβιώσουν σ΄ αυτό.
 2. Η περιουσία των Μοναχών μετά την κουρά τους περιέρχεται στο Ησυχαστήριο.
 3. Τούτο γίνεται με προηγούμενη χαριστική μεταβίβαση υπό την αίρεση της κουράς.
 4. Αν κάποια επιθυμεί πριν από την κουρά να αποξενωθεί από την περιουσία της και με άλλον τρόπο, αυτό είναι απόλυτο δικαίωμά της.
 5. Πάντως την παραμονή της κουράς της δεν πρέπει να έχει κανένα περιουσιακό στοιχείο.
 6. Αν κάποια Μοναχή γίνει κάτοχος περιουσίας από δωρεά ή κληρονομιά μετά την κουρά της, οφείλει να τη μεταβιβάσει χωρίς αναβολή στο Ησυχαστήριο.
 7. Κανένα απολύτως μέλος της Αδελφότητας δεν δικαιούται να έχει προσωπική περιουσία.
 8. Τα αφιερούμενα στο Ησυχαστήριο με δωρεές εν ζωή ή αιτία θανάτου ή με κληρονομιές ή κληροδοσίες ή καθολικού καταπιστεύματος κτήματα ή άλλα κινητά πράγματα οποιασδήποτε φύσεως, καθώς και οι πρόσοδοί τους και
 9. Αυτά που αποκτούνται από εργασίες των μελών της Αδελφότητάς του (χειροτεχνίες, αγιογραφίες, ιεροραπτική και λοιπά χρηματικά ποσά)
2.  
  Όλοι οι παραπάνω πόροι χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του Ησυχαστηρίου και των μοναζουσών που εγκαταβιώνουν σ’ αυτό. Στο Ηγουμενοσυμβούλιο επαφίεται το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αυτό, όταν κρίνει, τμήματα των πόρων του Ησυχαστηρίου για έκτακτη πνευματική δράση του Ησυχαστηρίου.
Άρθρο 24
1.  
  Οι συμβάσεις αγοράς ή εκποίησης ακινήτων, όπως και οι συμβάσεις δανείων, ενυπόθηκων ή μη, ενέργειας ή αποδοχής δωρεών, όπως και κάθε διάθεση ποσού που ξεπερνάει τα τριακόσια ευρώ (300 ευρώ) με σύμβαση ή οποιουδήποτε ποσού υπέρ κάποιου αγαθοεργού σκοπού, αποφασίζονται, συνομολογούνται και ενεργούνται μόνον κατόπιν έγκρισης του Ηγουμενοσυμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση της Ηγουμένης
2.  
  Τα κτήματα που αποτελούν το κτιριακό συγκρότημα του Ησυχαστηρίου είναι αναπαλλοτρίωτα για πάντα, κατόπιν κοινής και αμετάκλητης απόφασης των ιδρυτών, και απαγορεύεται αυστηρά η αλλαγή χρήσης του κτιριακού συγκροτήματος, το οποίο θα παραμείνει Ησυχαστήριο για πάντα
3.  
  Για την κατάθεση ή ανάληψη χρημάτων στις και από τις Τράπεζες ή τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή και κάθε φύσης Οργανισμό, χρειάζεται απόφαση της πλειοψηφίας του Ηγουμενοσυμβουλίου και εξουσιοδότησή του με πρακτικό σε ένα από τα μέλη του Ησυχαστηρίου (του Ηγουμενοσυμβουλίου ή και της Αδελφότητας) ή και σε τρίτο πρόσωπο ρητά κατονομαζόμενο, για να αποσύρει ή καταθέσει ορισμένο ποσό στο όνομα του Ησυχαστηρίου
4.  
  Τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου κρατούν από ένα διαφορετικό, η Ηγουμένη και η Ταμίας
Άρθρο 25
1.  
  Το Ησυχαστήριο ως προς το διαχειριστικό μέρος του είναι αδέσμευτο και αυτοτελές, και υπάγεται σε έλεγχο αυστηρό και άγρυπνο σχετικά με την σκοπιμότητα και νομιμότητα κάθε δαπάνης από τα προβλεπόμενα από το παρόν όργανά του, δηλαδή το Ηγουμενοσυμβούλιο και την Αδελφότητα, χωρίς να θίγονται οι κατά το άρθρο 2 δικαιοδοσίες του επιχωρίου Μητροπολίτη, όπως και στον κάθε προβλεπόμενο έλεγχο της οικονομικής εφορίας στην περιφέρεια της οποίας εδρεύει
Άρθρο 26
1.  
  Το Ησυχαστήριο εκπροσωπείται ενώπιον κάθε δικαστηρίου και κάθε αρχής (διοικητικής, εκκλησιαστικής, φορολογικής ή οποιασδήποτε άλλης φύσης) όπως και ενώπιον κάθε νομικού και φυσικού προσώπου, από την Ηγουμένη του και όταν αυτή κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο και αιτία από ένα εκ των μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση αυτού
2.  
  Για ειδική υπόθεση ή και κατηγορία υποθέσεων μπορεί, ύστερα από απόφαση του Ηγουμενοσυμβουλίου, να εκπροσωπήσει το Ησυχαστήριο και οποιοδήποτε μέλος αυτού, που κρίνεται κατάλληλο ή νομικός σύμβουλός του (δικηγόρος). Τους κατάλληλους για τη διαχείριση και υπεράσπιση οποιασδήποτε υπόθεσης του Ησυχαστηρίου δικηγόρους διορίζει η Ηγουμένη ύστερα από έγκριση του Ηγουμενοσυμβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κανόνες Εσωτερικής Διαβίωσης Α) Των Αδελφών
Άρθρο 27
1.  
  Όλες οι αδελφές χωρίς καμία εξαίρεση ζουν στο Ησυχαστήριο κοινοβιακά, τρώγοντας σε κοινή Τράπεζα. Σε καμία αδελφή δεν επιτρέπεται η απουσία από την κοινή τράπεζα και η κατ’ ιδίαν εστίασή της.
2.  
  Μόνον η εμποδιζόμενη λόγω αποδεδειγμένης ασθένειας αδελφή, μπορεί να απαλλαγεί από την Ηγουμένη της κοινής εστίασης, για όσο χρόνο διαρκεί η ασθένειά της
Άρθρο 28
1.  
  Απαγορεύεται απόλυτα η απομάκρυνση από το Ησυχαστήριο οποιασδήποτε Μοναχής χωρίς ειδική άδεια. Οι άδειες χορηγούνται μόνο λόγω ασθένειας ή για κάποια σοβαρή εργασία ή για υποθέσεις του Ησυχαστηρίου, μέχρι 10 μέρες από μόνη την Ηγουμένη (προφορική άδεια) και πάνω από 10 μέρες μετά από απόφαση του Ηγουμενοσυμβουλίου (γραπτή άδεια). Για απουσία Μοναχής πάνω από 30 ημέρες απαιτείται απόφαση του Ηγουμενοσυμβουλίου η οποία γνωστοποιείται στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου.
Άρθρο 29
1.  
  Επειδή το Ησυχαστήριο έχει κοινοβιακό χαρακτήρα, απαγορεύεται απόλυτα η κατασκευή και πώληση από τις αδελφές του εργόχειρου οποιασδήποτε φύσεως έξω από το Ησυχαστήριο, για δικό τους λογαριασμό
2.  
  Κάθε ποσό που εισπράττεται από οποιαδήποτε αδελφή, παραδίδεται υποχρεωτικά στο κοινό ταμείο του Ησυχαστηρίου για τις ανάγκες του συνόλου των αδελφών αυτού
Άρθρο 30
1.  
  Η άσκηση της αγάπης, υπακοής και αυστηρής πειθαρχίας, της ταπείνωσης, της πρόθυμης εκτέλεσης των εσωτερικών και εξωτερικών εργασιών του Ησυχαστηρίου, ο απόλυτος προς την Ηγουμένη και τα υπόλοιπα όργανα του Ησυχαστηρίου σεβασμός, η αποχή κάθε συνάφειας και σχέσης χωρίς την άδεια της Ηγουμένης με πρόσωπα εκτός του Ησυχαστηρίου, έστω και συγγενή των αδελφών, η μη αποδοχή δώρων χωρίς την άδεια της Ηγουμένης, όπως και κάθε άλλη μοναχική και χριστιανική αρετή αποτελούν ηθικό διάγραμμα απαράβατο, του οποίου η τήρηση αυστηρά εποπτεύεται από την Ηγουμένη και το Ηγουμενοσυμβούλιο, η δε παράβασή του αυστηρά τιμωρείται από τα αρμόδια όργανα του Ησυχαστηρίου που ασκούν την πειθαρχική εξουσία
Άρθρο 31
1.  
  Εάν κάποια Μοναχή αποχωρήσει με τη θέλησή της από το Ησυχαστήριο, συντάσσει υποχρεωτικά αίτηση προς το Ηγουμενοσυμβούλιο, στην οποία αναφέρει τους λόγους αποχώρησής της, την οποία και υπογράφει. Όταν τελικά αποχωρήσει, εκδίδεται απολυτήριο γράμμα, κατόπιν απόφασης του Ηγουμενοσυμβουλίου, η οποία γνωστοποιείται στον επιχώριο Μητροπολίτη. Το απολυτήριο γράμμα εγχειρίζεται στο νέο Μοναστήρι ή Ησυχαστήριο στο οποίο θα εισέλθει η Μοναχή.
2.  
  Αν η εν λόγω Μοναχή μετανοήσει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και επιθυμήσει να επιστρέψει στο Ησυχαστήριο, γίνεται δεκτή κατόπιν προσεκτικής εξέτασης από την Ηγουμένη αφού συμβουλευθεί την Αδελφότητα. Αν όμως αποχωρήσει με τη θέλησή της και για δεύτερη φορά, δεν γίνεται δεκτή με κανένα λόγο.
3.  
  Στην Μοναχή που θα αποχωρήσει από το Ησυχαστήριο με τον τρόπο που περιγράφεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, το Ηγουμενοσυμβούλιο οφείλει να επιτρέψει να λάβει μαζί της όλα τα είδη προσωπικής χρήσης (ιερές εικόνες, βιβλία, ενδύματα, σκεπάσματα, σκεύη κλπ), τα οποία έφερε η ίδια όταν ήρθε στο Ησυχαστήριο ή τα απέκτησε με την άδεια του Ηγουμενοσυμβουλίου από δωρεά, κληρονομιά κλπ. Η ολοκληρωτική ή μερική επιστροφή περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάσθηκαν από αυτήν στο Ησυχαστήριο ή η καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης γι’ αυτά, αφήνεται στην ελεύθερη και ανεξέλεγκτη κρίση της Αδελφότητας, γιατί η απερχόμενη δεν έχει κανένα δικαίωμα πάνω σε αυτά, εφόσον ήδη αποτελούν περιουσία του Ησυχαστηρίου. Β΄ Των Επισκεπτών:.
Άρθρο 32
1.  
  Κανένας δε μπορεί να εισέλθει στην ιδιαίτερη πτέρυγα των κελιών των αδελφών, χωρίς ειδική έγκριση της Ηγουμένης
2.  
  Παραμονή και διανυκτέρευση στο Ησυχαστήριο απαγορεύεται, εκτός εάν πρόκειται για πρόσωπο που έχει σοβαρή εργασία σ’ αυτό ή για άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις για τις οποίες κρίνει και αποφασίζει η Ηγουμένη
3.  
  Σε όλους όσοι παίρνουν άδεια εισόδου ή παραμονής στο Ησυχαστήριο επιβάλλεται η κόσμια και σεμνή περιβολή και η αυστηρά ευπρεπής και ανάλογη με την ιερότητα του τόπου συμπεριφορά
Άρθρο 33
1.  
  Το Ησυχαστήριο είναι αφιερωμένο στην Παναγία την επονομαζόμενη ‘‘Γλυκοφιλούσα’’ και γιορτάζει την Κυριακή του Θωμά, που τελείται και η γιορτή της Παναγίας της Γλυκοφιλούσας καθώς και την εικοστή πέμπτη Οκτωβρίου, γιορτή προς τιμή της Αγίας Ταβιθά της Ελεήμονος. Γ΄ Πειθαρχικός Έλεγχος.
Άρθρο 34
1.  
  Τον πειθαρχικό έλεγχο στις αδελφές του Ησυχαστηρίου ασκεί κυρίως η Ηγουμένη με το Ηγουμενοσυμβούλιο, απαραίτητα προεδρευόμενο από αυτή, και η Συνέλευση της Αδελφότητας
2.  
  Για τις διάφορες πειθαρχικές παραβάσεις και τα παραπτώματα που ενδεχόμενα να διαπράττονται από αδελφές του Ησυχαστηρίου, επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές σύμφωνα προς τα θέσμια που επικρατούν στους μοναχικούς κανονισμούς: α) Παραίνεση και νουθεσία δύο φορές ενώπιον του Ηγουμενοσυμβουλίου και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, μία φορά ενώπιον της Αδελφότητας, που συγκαλείται γι’ αυτό από την Ηγουμένη. β) Κομποσκοίνι. γ) Μετάνοιες. δ) Νηστεία. ε) Απομάκρυνση από την Κοινή Τράπεζα για ένα μήνα. στ) Απομάκρυνση από την Κοινή Τράπεζα για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα. ζ) Παύση από το διακόνημα και ανάθεση άλλου κατώτερου. η) Απώλεια της σειράς κουράς και μετάταξη της υπαίτιας Μοναχής σε κατώτερη σειρά, οριζόμενη από το Ηγουμενοσυμβούλιο. θ) Έκπτωση από το αξίωμα του μέλους Ηγουμενοσυμβουλίου ή στέρηση εκλογής για το αξίωμα αυτό από 1-5 έτη. ι) Μετακίνηση προσωρινή σε κάποιο Μοναστήρι ή Ησυχαστήριο και ια) Οριστική αποβολή της υπαίτιας μοναχής από το Ησυχαστήριο. Οι ποινές α-ε επιβάλλονται από μόνη την Ηγουμένη, οι ποινές στ, ζ και η από το Ηγουμενοσυμβούλιο με την εισήγηση της Ηγουμένης και οι ποινές θ, ι και ια από τη Συνέλευση της Αδελφότητας και πάλι με εισήγηση της Ηγουμένης. Η επιβολή από τη Συνέλευση της Αδελφότητας των ποινών ι και ια αναγγέλεται με την αιτιολογία τους στον οικείο Μητροπολίτη και ζητείται η έγκρισή τους. Πριν από την επιβολή οποιασδήποτε ποινής από τα αρμόδια όργανα του Ησυχαστηρίου, πρέπει να ακουστεί από αυτά η υπαίτια μοναχή, η οποία μπορεί στις περιπτώσεις στ έως ια να υποβάλει και γραπτή απολογία μετά από ανάλογη πρόσκληση του Ηγουμενοσυμβουλίου που θα της γίνει τουλάχιστον 5 ολόκληρες ημέρες πριν από την υποβολή της απολογίας. Η υπαίτια Μοναχή συμμετέχει στη Συνέλευση της Αδελφότητας που συγκαλείται για την υπόθεσή της και υπερασπίζει τον εαυτό της, αλλά απέχει υποχρεωτικά από την ψηφοφορία. Αν η εν λόγω Μοναχή απουσιάσει, έστω και αδικαιολόγητα, η σύναξη της Αδελφότητας αναβάλλεται και ορίζεται νέα. Αν πάλι απουσιάσει και η απουσία της δεν οφείλεται σε ασθένεια ή σε άλλους σοβαρούς λόγους, κανονίζεται ερήμην. Οι Μοναχές στις οποίες επιβάλλεται η υπ’ αριθμόν ι’ ποινή του παρόντος άρθρου στερούνται, όσο χρόνο διαρκεί η ποινή αυτή, από το δικαίωμα να παρίστανται και να ψηφίζουν στις Συνελεύσεις της Αδελφότητας. Αυτές σε καμία απολύτως περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αρίθμηση του συνόλου των μελών, όταν εξετάζεται η ύπαρξη απαρτίας σε οποιαδήποτε σύναξη της Αδελφότητας. Ο υπολογισμός της απαρτίας γίνεται πάντοτε μετά την αφαίρεση αυτών των Μοναχών από το σύνολο των μελών του Ησυχαστηρίου. Η επιβολή της ια’ ποινής του παρόντος άρθρου έχει ως συνέπεια την αυτόματη διαγραφή του μέλους από την Αδελφότητα του Ησυχαστηρίου. Όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 31 τόσο για τα είδη προσωπικής χρήσης, όσο και για τα περιουσιακά στοιχεία της Μοναχής που αποχωρεί, ισχύουν απόλυτα και για την Μοναχή που αποβάλλεται από το Ησυχαστήριο με αυτόν τον τρόπο.
3.  
  Για τα βαρύτατα κανονικά παραπτώματα επιλαμβάνεται το εκκλησιαστικό ποινικό δικαστήριο, που προβλέπει ο Νόμος 5383/1932 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει ή από τους εκάστοτε ισχύοντες Νόμους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΤΟ Μεταβολή του παρόντακαι διάλυση του Ησυχαστηρίου
Άρθρο 35
1.  
  Ο παρών οργανισμός μπορεί να μεταβληθεί ως προς τις μη θεμελιώδεις διατάξεις του, μόνον κατόπιν συναινέσεως των 4/5 του γενικού συνόλου των μελών της Αδελφότητας. Η σχετική απόφαση τροποποίησης του Κανονισμού υποβάλλεται στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου προς έγκριση και για τη δημοσίευση της όπως ορίζεται από το νόμο.
2.  
  Οι θεμελιώδεις διατάξεις του ουδέποτε και για κανένα λόγο δεν μεταβάλλονται, αλλά παραμένουν για πάντα όπως είναι. Θεμελιώδεις διατάξεις είναι εκείνες που αναφέρονται στο σκοπό του Ησυχαστηρίου, στο σύστημα της διοικήσεως, στον τρόπο οικονομικής διαχείρισης, στον τρόπο και τα όργανα ελέγχου των οικονομικών αυτού.
Άρθρο 36
1.  
  Το Ησυχαστήριο θεωρείται υφιστάμενο εν ενεργεία και λειτουργία, εάν επιζεί έστω και μία μόνο αδελφή (Μοναχή ή δόκιμη) από τα μέλη του. Στη περίπτωση αυτή η αδελφή που απομένει, αντικαθιστά όλα τα όργανα διοίκησης του Ησυχαστηρίου, χωρίς δικαίωμα εκποίησης ακινήτων και μη αναλωτών κινητών.
2.  
  Αν για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει και η τελευταία αδελφή του Ησυχαστηρίου, αυτό, με σαφή εντολή των ιδρυτριών της Αδελφότητας, δεν θεωρείται διαλυμένο, αλλά απλώς ότι βρίσκεται σε διακοπή της λειτουργίας του. Στην περίπτωση αυτή το Ησυχαστήριο διοικείται και εκπροσωπείται από τα όργανα διοίκησης και εκπροσώπησης της Ιεράς Μητρόπολης Λαρίσης και Τυρνάβου. Αν όμως περάσουν πέντε (5) χρόνια από τη στιγμή που θα εκλείψει και η τελευταία αδελφή και δεν εμφανισθεί και εγκαταβιώσει άλλη αδελφή, θεωρείται διαλυμένο.
3.  
  Σε περίπτωση διάλυσης του Ησυχαστηρίου, όλη η υπάρχουσα κινητή και ακίνητη περιουσία του κατά τον χρόνο της διάλυσης, περιέρχεται με σαφή εντολή των ιδρυτών της αδελφότητας στην Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου, η οποία αναλαμβάνει και την εκκαθάρισή της
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΒΔΟΜΟ Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 37
1.  
  Από την ίδρυση του Ησυχαστηρίου (από την απόκτηση από αυτό νομικής προσωπικότητας) και στο εξής τα καθήκοντα της Ηγουμένης θα ασκεί η εκ των ιδρυτριών Μοναχή Μαρία Γ. Πουλαράκη. Ως μέλη του Ηγουμενοσυμβουλίου για τον ίδιο χρόνο ορίζονται οι Μοναχές Συγκλητική Γ. Πουλαράκη και Εφραιμία Γ. Πουλαράκη.
2.  
  Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες Μοναχές ασκούν ήδη τα σχετικά καθήκοντά τους. Δεν μπορούν δε να παυθούν, εκτός εάν ασθενήσουν σοβαρά και γίνουν ανίκανες σωματικά και πνευματικά για την εξάσκηση των καθηκόντων τους ή υποπέσουν σε ιδιαίτερα σοβαρό παράπτωμα για το οποίο αποφασίζει αμετάκλητα η Αδελφότητα συγκαλούμενη νόμιμα από το Ηγουμενοσυμβούλιο.
3.  
  Μέσα σε δύο χρόνια από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η πιο πάνω αναφερόμενη Ηγουμένη υποχρεούται να κάνει εκλογές σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12, 13, 14 και 19 του παρόντος
Άρθρο 38
1.  
  Κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα Οργανισμό, ρυθμίζεται με βάση τους Ιερούς Κανόνες σύμφωνα με την μοναστική παράδοση με απόφαση του Ηγουμενοσυμβουλίου. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (146 τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ίδιου Νόμου. β) των άρθρων 108 και επομένων του Αστικού Κώδικα.
 • Την υπ’ αριθμ. 32609/21.4.2005 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Λαρίσης Δημητρίου Δελή, που εδρεύει στη Λάρισα, με την οποία ιδρύεται Γυναικείο Ιερό Ησυχαστήριο με την επωνυμία ‘‘Ιερό Ησυχαστήριο Παναγία η Γλυκοφιλούσα’’, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ραψάνης, του Δήμου Κάτω Ολύμπου, του Νομού Λαρίσης, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, καθώς και την υπ’ αριθμ. 33101/24.2.2006 συμβολαιογραφική πράξη του ιδίου συμβολαιογράφου με την οποία τροποποιείται, συμπληρώνεται και αναδιατυπώνεται ατην δημοτική η πρώτη συμβολαιογραφική πράξη.
 • Τα υπ’ αριθμ. 1071/287/26.5.2005 και 496/296/3.3.2006 έγγραφα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου.
 • Την έγκριση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, που δόθηκε στην ΜΒ’/28.6.2005 συνεδρία της 148ης Συνοδικής Περιόδου.
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (608 τ.Β΄) με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία