ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/89

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-04-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-04-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-04-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ονομασία της τεχνητής λίμνης του Φράγματος Πηνειού, Νομού Ηλείας σε λίμνη «Κωνσταντίνου Καραμανλή».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η τεχνητή λίμνη του Φράγματος Πηνειού του Νομού Ηλείας, η οποία βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Αμαλιάδας, Λεχαινών, Βουπρασίας και Πηνείας, μετονομάζεται σε λίμνη «Κωνσταντίνος Καραμανλής»
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 293 του π.δ. 410/1995 (Α΄231).
 • Την υπ’ αριθμ. 81/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του π.δ. 410/1995 (Α΄231).
 • Την γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαλιάδας του Νομού Ηλείας, που περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. 3/2005 απόφασή του.
 • Την γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεχαινών του Νομού Ηλείας, που περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. 191/2005 απόφασή του.
 • Την γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βουπρασίας του Νομού Ηλείας, που περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. 220/2005 απόφασή του.
 • Την γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πηνείας του Νομού Ηλείας, που περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. 199/2005 απόφασή του.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/24.3.2004 (Β΄ 527) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία