Καθορισμός προδιαγραφών για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ορισμός"
1.  
  Αυτοκινητοδρόμιο είναι χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος που βρίσκεται σε απομονωμένη περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού και προορίζεται για τη διεξαγωγή αγώνων αυτοκινήτου και αποτελείται από το σύνολο των υποδομών: α) πίστας αγώνων αυτοκινήτου, β) κτιριακών εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν και διευκολύνουν τους αγώνες αυτοκινήτου και γ) συμπληρωματικών υποδομών στον περιβάλλοντα χώρο (παρ.7 του άρθρου 52 του ν. 3105/2003).
Άρθρο 2 "Προϋποθέσεις"
1.  
  Η ίδρυση και εγκατάσταση αυτοκινητοδρομίου επιτρέπεται σε ενιαίο γήπεδο επιφάνειας τουλάχιστον 400 στρεμμάτων κείμενο εκτός οικιστικών περιοχών, δασικών εκτάσεων, αρχαιολογικών χώρων και γενικά προστατευομένων περιοχών, το οποίο είναι άμεσα προσπελάσιμο από όλα τα μέσα μεταφοράς και ευρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 100 χιλιομέτρων από κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα 3, 4 και 5 αστέρων συνολικής δυναμικότητας τουλάχιστον 1000 κλινών
Άρθρο 3
1.  
 1. Αεροδρόμιο - Χρονοαπόσταση μικρότερη από 120 χλμ.–2 ώρες.
2.  
  Εξασφάλιση υδροδότησης σε πόσιμο νερό, ηλεκτροδότησης και τηλεφωνίας - Δυνατότητα παροχών
4.  
  Κέντρα υγειονομικής περίθαλψης και σταθμός Πυροσβεστικής
5.  
  Κύρια Ξενοδοχειακά καταλύματα 3,4 & 5 αστέρων συνολικής δυναμικότητας τουλάχιστον 1.000 κλινών - Απόσταση μικρότερη των 100 χλμ.
6.  
  Εγκαταστάσεις αναψυχής και κέντρα διασκέδασης - Απόσταση μικρότερη των 50 χλμ
7.  
  Άλλες εξυπηρετήσεις (Τράπεζα, ταχυδρομεία, τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, εμπορικά καταστήματα, φαρμακεία κ.λ.π.) - Απόσταση μικρότερη των 50 χλμ.
3α.  
  Όρια οικισμού ή σχεδίου πόλης - Εκτός των ορίων αυτών. Στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων να εξασφαλίζεται η αποφυγή ηχορύπανσης.
3β.  
  Όρια παραδοσιακών οικισμών - Ελάχιστη απόσταση 2.000μ σε ευθεία γραμμή.
3γ.  
  Αρχαιολογικοί και χώροι νεώτερων μνημείων - Ελάχιστη απόσταση 1.500μ σε ευθεία γραμμή από τα όρια των χώρων αυτών ή των τυχόν καθορισμένων ζωνών προστασίας τους.
3δ.  
  Εθνικοί Δρυμοί, βιότοποι και προστατευόμενες περιοχές - Ελάχιστη απόσταση 2.000μ σε ευθεία γραμμή από τα όρια των περιοχών αυτών ή των τυχόν καθορισμένων ζωνών προστασίας τους.
4α.  
  Από Περιφερειακό Νοσοκομείο - Απόσταση μικρότερη των 50 χλμ
4β.  
  Από Κέντρο Υγείας - Απόσταση μικρότερη των 25 χλμ
4γ.  
  Από σταθμό Πυροσβεστικής - Απόσταση μικρότερη των 50 χλμ
Άρθρο 4 "Ι. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ"
1.  
  Αίθουσα τύπου : 100,0 τ.μ. τουλάχιστον. 75, 0 τ.μ.
 1. Έκταση :
 2. 400.000 τ.μ. κατ’ ελάχιστον.
 3. Μορφολογία εδάφους :
 4. σχετικά επίπεδη
2.  
  Αίθουσα ενημέρωσης (briefing) : 100,0 τ.μ. x 2 = 200,0 τ.μ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μόνιμες κατασκευές Α. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ. Σήμανση : Πλήρης σήμανση του χώρου και φωτεινή σηματοδότηση κατά τους κανονισμούς των FΙΑ και FΙΜ. 3.8. Φωτισμός : Επαρκής φωτισμός με τρόπο και μέσα που εξασφαλίζουν την ορατότητα και την ασφαλή οδήγηση, σύμφωνα με τους κανονισμούς των FΙΑ και FΙΜ 3.9. Τούνελ πρόσβασης στο εσωτερικό της πίστας :.
 1. μήκος πίστας :
 2. 2,5 χλμ. – 8,0 χλμ.
 3. ελάχιστο πλάτος πίστας :
 4. 12,0 μ. (εκτός της ευθείας εκκίνησης - επιτάχυνσης).
 5. πλάτος πίστας στην ευθεία εκκίνησης :
 6. 15,0 μ. κατ’ ελάχιστον.
 7. μήκος ευθείας εκκίνησης :
 8. 250μ. κατ’ ελάχιστον.
 9. κλίσεις πίστας :
 10. κατά μήκος σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FΙΑ) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μοτοσικλετών (FΙΜ) :
 11. εγκάρσια σύμφωνα με τους κανονισμούς των FΙΑ και FΙΜ
3.  
  W.C. κοινού (ανδρών – γυναικών) : 2 x 20,0 τ.μ. : 40,0 τ.μ. τουλάχιστον. Περιφράξεις και λοιπές ρυθμίσεις και διαμορφώσεις ασφαλείας πίστας : Αριθμός, τρόπος κατασκευής, υλικά και θέσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς των αντίστοιχων με τους Αγώνες των μηχανοκίνητων Διεθνών Ομοσπονδιών. 3.3. Οδικές προσβάσεις (είσοδοι – έξοδοι) στην πίστα:.
4.  
  Αίθουσα χρονομέτρων (+ W.C.) : 25,0 τ.μ. τουλάχιστον. 16,0 τ.μ. τουλάχιστον Γ. ΧΩΡΟΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ. Ε. ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.
5.  
  Αίθουσα επιθεωρητών πίστας (+ W.C.) : 30,0 τ.μ. τουλάχιστον. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
6.  
  Αίθουσα συνεδριάσεων αγωνοδικών (+ W.C.) : 40,0 τ.μ. τουλάχιστον.
7.  
  Αίθουσα ελέγχου οπτικό – ακουστικών μέσων : 40,0 τ.μ. τουλάχιστον.
8.  
  Γραφεία Διοίκησης Αυτοκινητοδρομίου (+ W.C.) : 150,0 τ.μ. τουλάχιστον.
9.  
  Αίθουσες φιλοξενίας (+ W.C.) : 60,0 τ.μ. τουλάχιστον.
10.  
  Αίθουσα επισήμων (+ W.C.) : 80,0 τ.μ. τουλάχιστον.
11.  
  Βar – Εστιατόριο προσκεκλημένων (+ W.C.) : 150,0 τ.μ. τουλάχιστον.
12.  
  Εξυπηρετήσεις Βοxes : 50,0 τ.μ. τουλάχιστον.
13.  
  Γραφείο Αστυνομικού Επιθεωρητή (+ W.C.) : 20,0 τ.μ. τουλάχιστον.
14.  
  Βάθρο Απονομών : 25,0 τ.μ, τουλάχιστον. Β. ΧΩΡΟΙ ΤΥΠΟΥ.
Άρθρο 5
1.  
  Έγκριση σκοπιμότητας Η έγκριση σκοπιμότητας χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ), η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης και ισχύει για δύο έτη. Αν στο διάστημα αυτό εκδοθεί έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου, η διάρκεια ισχύος της έγκρισης σκοπιμότητας ακολουθεί την ισχύ της έγκρισης αυτής. Για την έγκριση σκοπιμότητας υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση του ΕΟΤ φάκελος σε τρεις σειρές με τα παρακάτω δικαιολογητικά :.
 1. Αίτηση με όλα τα στοιχεία του κυρίου ή του νομέα του γηπέδου
 2. Χάρτη της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:25.000 έως 1:50.000 όπου σημειώνεται με ευκρίνεια η ακριβής θέση του γηπέδου, το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, η έδρα του πλησιέστερου Ο.Τ.Α., το πλησιέστερο λιμάνι, αεροδρόμιο, το πλησιέστερο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας και Σταθμός Πυροσβεστικής.
 3. Πρέπει να σημειώνονται επίσης οι υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες με την κατηγορία και την δυναμικότητά τους, εντός της ακτίνας 100 χλμ, οι οποίες σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του παρόντος είναι απαραίτητες για τη λειτουργική υποστήριξη του αυτοκινητοδρομίου.
 4. Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου σε κλίμακα 1:2000 στο οποίο σημειώνονται :
  • Οι υψομετρικές καμπύλες
  • Τα όρια της ιδιοκτησίας και οι όμοροι ιδιοκτήτες
  • Οι διαστάσεις, το εμβαδόν του γηπέδου και ο προσανατολισμός του
  • Οι ισχύοντες όροι δόμησης θεωρημένοι από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο γε)Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι είναι ιδιοκτήτης του γηπέδου που απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα γστ) Τα κτίρια που τυχόν υπάρχουν εντός του γηπέδου καθώς και τυχόν δίκτυα ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, υδροδότησης και άλλων παροχών
  • Η κύρια οδός προσπέλασης
  • Τα σημεία λήψης των φωτογραφιών
 5. Φωτογραφίες του γηπέδου και των εντός αυτού υπαρχόντων κτισμάτων και άλλων στοιχείων ενδιαφέροντος
 6. Έκθεση περιβαλλοντικών στοιχείων και υποδομών που περιλαμβάνει :
  • Περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος το γήπεδο και την ευρύτερη περιοχή με αναφορά στα γεωμορφολογικά στοιχεία, στη χλωρίδα, στα επιφανειακά ύδατα και στις προστατευόμενες περιοχές (εθνικοί δρυμοί, περιοχές ΝΑΤURΑ)
  • Περιγραφή δομημένου περιβάλλοντος και χρήσεων γης στην ευρύτερη περιοχή με αναφορά στα αστικά κέντρα και τους οικισμούς, στις τουριστικές υποδομές και εγκαταστάσεις, στις βιομηχανικές, γεωργικές και λοιπές χρήσεις, στα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους
  • Περιγραφή των υποδομών με αναφορά στην προσπέλαση και τις συγκοινωνιακές υποδομές (οδικό δίκτυο, λιμάνια, αεροδρόμια), στη δυνατότητα υδροδότησης, ηλεκτροδότησης, σύνδεσης με φυσικό αέριο, αποχέτευσης και τηλεφωνικής σύνδεσης
 7. Τεχνική και οικονομική έκθεση που περιλαμβάνει:
 8. στα) Το αναλυτικό κτιριολογικό πρόγραμμα του προτεινόμενου αυτοκινητοδρομίου (συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων χαρακτηριστικών της πίστας και των συναφών της εγκαταστάσεων, καθώς και των προτεινομένων κτιριακών κατασκευών και άλλων διαμορφώσεων) και το προτεινόμενο πρόγραμμα λειτουργίας του. στβ) Το προεκτιμώμενο κόστος για τα επιμέρους τμήματα της εγκατάστασης. στγ) Την προβλεπόμενη απασχόληση.
 9. Έκθεση βιωσιμότητας που περιλαμβάνει :
  • Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας και εμπειρίας του αιτούντος
  • Περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου με αναφορά στις υπηρεσίες που θα προσφέρονται από το αυτοκινητοδρόμιο στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
  • Αναφορά στις χρηματοδοτικές πηγές (ιδιωτική συμμετοχή, τραπεζικό δάνειο, επιχορηγήσεις)
  • Σύνδεση του αυτοκινητοδρομίου με τις τουριστικές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή
  • Εκτίμηση βιωσιμότητας
2.  
  Περιβαλλοντική αδειοδότηση Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αίτηση και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Η έγκριση αυτή αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την έγκριση καταλληλότητας του γηπέδου. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91 τ. Α΄), υπ’ αριθμ. 15393/2002 (Φ.Ε.Κ. 1022 τ. Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, την υπ’ αριθμ. 11014/703/Φ104/14.3.2003 (Φ.Ε.Κ. 332 τ.Α΄) κοινή υπουργική απόφαση, καθώς και την υπ’ αριθμ. 1661/1994 (Φ.Ε.Κ. 786 τ.Β΄) κοινή υπουργική απόφαση].
3.  
  Έγκριση καταλληλότητας γηπέδου Η έγκριση καταλληλότητας χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ. Για την έγκριση αυτή υποβάλλεται πλήρης φάκελος σε πέντε σειρές με τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 του παρόντος, στην αρμόδια Διεύθυνση του ΕΟΤ. Οι δύο από τις ως άνω σειρές διαβιβάζονται στην αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των φακέλων, να εξετάσει το θέμα και να επιστρέψει τη μία σειρά στον ΕΟΤ, συνοδευόμενη από σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής με τη σύμφωνη γνώμη της ή με τυχόν παρατηρήσεις ή υποδείξεις της. Η εν λόγω Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει, εάν το κρίνει σκόπιμο, και πρόσθετα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων στο παρόν διάταγμα , προκειμένου να διαμορφώσει γνώμη. Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία απορρίψει τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίου, ή οι τυχόν παρατηρήσεις της δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν, για λόγους που αφορούν στον επενδυτή ή ακόμη και για αντικειμενικούς λόγους, η αίτηση καταλληλότητας απορρίπτεται εκ μέρους του ΕΟΤ. Για την έγκριση ή απόρριψη ακολουθείται διαδικασία ανάλογη της προβλεπόμενης για τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Η έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίου ισχύει για δύο (2) χρόνια και η ανανέωσή της είναι δυνατή με σχετική αίτηση του επενδυτή, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τον χρόνο της ανανέωσης.
4.  
  Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης Υποβάλλεται πλήρης φάκελος σε πέντε σειρές με τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 του παρόντος στην αρμόδια Διεύθυνση του ΕΟΤ. Οι δύο από τις ως άνω σειρές διαβιβάζονται στην αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Α. του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των φακέλων, να εξετάσει το θέμα και να επιστρέψει τη μία σειρά στον ΕΟΤ, συνοδευόμενη από σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής με τη σύμφωνη γνώμη της ή με τυχόν παρατηρήσεις ή υποδείξεις της για το αθλητικό τμήμα των εγκαταστάσεων. Η εν λόγω Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει, εάν το κρίνει σκόπιμο, και πρόσθετα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων στο παρόν διάταγμα, προκειμένου να διαμορφώσει γνώμη. Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία απορρίψει τη δημιουργία του αυτοκινητοδρομίου ή οι τυχόν παρατηρήσεις της δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν, για λόγους που αφορούν στον επενδυτή ή ακόμη και για αντικειμενικούς λόγους, η αίτηση έγκρισης της αρχιτεκτονικής μελέτης απορρίπτεται εκ μέρους του ΕΟΤ. Για την έγκριση ή απόρριψη της μελέτης ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Η έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης από τον ΕΟΤ ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια. Αν στο διάστημα αυτό εκδοθεί οικοδομική άδεια, η διάρκεια ισχύος της έγκρισης του ΕΟΤ, ακολουθεί τη διάρκεια ισχύος της οικοδομικής αδείας. Αν μετά την παρέλευση της τετραετίας δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια ή η άδεια που έχει εκδοθεί μείνει ανεκτέλεστη και λήξει, απαιτείται ανανέωση των εγκρίσεων του ΕΟΤ, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά το χρόνο ανανέωσης.
Άρθρο 6 "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ"
1.  
  1) Αίτηση που να περιέχει όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή νομέα του γηπέδου. Σε περίπτωση που έχει συσταθεί εταιρεία, υποβάλλεται αντίγραφο του καταστατικού της και το Φ.Ε.Κ. που έχει δημοσιευθεί (Υπόδειγμα 1 του άρθρου 9 του παρόντος ). 2) Χάρτης της ευρύτερης περιοχής (Υπόβαθρο Γ.Υ.Σ.) σε κλίμακα 1:50.000 ή 1:25.000, όπου σημειώνεται με ευκρίνεια η ακριβής θέση του γηπέδου, ο συσχετισμός του με δημόσιους χώρους (εκκλησία, πλατεία κ.λ.π.), η ακτή αν πρόκειται για παραθαλάσσιο γήπεδο, η σύνδεσή του με το οδικό και τα λοιπά δίκτυα τεχνικής υποδομής της ευρύτερης περιοχής, η χιλιομετρική απόσταση από τον πλησιέστερο οικισμό και έδρα Ο.Τ.Α., καθώς και η χιλιομετρική απόσταση από κρατικό νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας, αεροδρόμιο και λοιπά στοιχεία του άρθρου 3 του παρόντος. 3) Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου με υψομετρικές καμπύλες σε κλίμακα 1:2000, όπου σημειώνονται : α. Ο προσανατολισμός του γηπέδου. β. Τα όρια της ιδιοκτησίας με χαρακτηρισμό των γωνιών με κεφαλαία γράμματα (Α,Β,Γ, κ.λ.π.) και οι όμοροι ιδιοκτήτες. γ. Οι διαστάσεις και ο υπολογισμός του εμβαδού της ιδιοκτησίας. δ. Οι ισχύοντες όροι δόμησης καθώς και βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα (3) του άρθρου 9 του παρόντος, θεωρημένα πρόσφατα από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. ε. Το οικοδομήσιμο τμήμα του γηπέδου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο μηχανικός δηλώνει στο τοπογραφικό, ότι το γήπεδο είναι οικοδομήσιμο και σύμφωνο με τις σχετικές διατάξεις. ζ. Τυχόν υφιστάμενα κτίσματα εντός του γηπέδου και των όμορων ιδιοκτησιών. Στην περίπτωση που υφίστανται στο γήπεδο κτίσματα δηλώνεται από το μηχανικό αν πρόκειται να κατεδαφισθούν ή να διατηρηθούν και να ενταχθούν στο αυτοκινητοδρόμιο. η. Ο δρόμος προσπέλασης, το πλάτος, ο χαρακτηρισμός του (Δημοτικός, Κοινοτικός ή Κοινόχρηστος Αγροτικός δρόμος) και η κατάσταση βατότητάς του, που βεβαιώνονται και από τον αντίστοιχο ΟΤΑ, σύμφωνα με το υπόδειγμα (2) του άρθρου 9 του παρόντος. θ. Οι γωνίες λήψης των φωτογραφιών της επόμενης παραγράφου. ι. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τα όρια του γηπέδου. 4) Σειρά φωτογραφιών με επισήμανση του γηπέδου της εγκατάστασης, καθώς και φωτογραφίες της ευρύτερης περιοχής, για πλήρη φωτογραφική τεκμηρίωση. Η παρουσίαση των φωτογραφιών θα γίνεται σε πίνακα μεγέθους DΙΝ Α4, στις οποίες σημειώνονται η ημερομηνία λήψης και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση παραθαλάσσιων γηπέδων πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει φωτογραφία της παραλίας όπου εφάπτεται το γήπεδο. 5) Τεχνική έκθεση που περιλαμβάνει : α. Θέση του γηπέδου : Νομός, ΟΤΑ, τοποθεσία και αποστάσεις από τον πλησιέστερο οικισμό , από ημιαστικά (με πληθυσμό μεγαλύτερο των 2.000 κατοίκων) και αστικά (με πληθυσμό μεγαλύτερο των 10.000 κατοίκων) κέντρα, από σημαντικούς τουριστικούς πόλους και πόρους της περιοχής. β. Περιγραφή του περιβάλλοντος χώρου. Ιδιαίτερα πρέπει να περιγραφούν το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και η συμβατότητα της προτεινόμενης εγκατάστασης με τις υφιστάμενες χρήσεις γης. γ. Νομικό καθεστώς δόμησης ( ΖΟΕ, εκτός σχεδίου) δ Χαρακτηριστικά εγκατάστασης (περιγραφή όλων των χώρων καθώς και της διάταξής τους, στοιχεία πίστας κ.λ.π.). ε. Στοιχεία της υπάρχουσας γενικής και ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπών υποδομών της ευρύτερης περιοχής : δυνατότητες ηλεκτροδότησης (ύπαρξη δικτύου χαμηλής ή μέσης τάσης, απόσταση από τον πλησιέστερο υποσταθμό της Δ.Ε.Η., διαθέσιμη ηλεκτρική ισχύς κ.λ.π.), δυνατότητα υδροδότησης, δυνατότητα τηλεφωνικής σύνδεσης, υφιστάμενα καταλύματα, λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής. στ. Πίνακας αποστάσεων σύμφωνα με το υπόδειγμα (5) του άρθρου 9 του παρόντος συμπληρωμένος από το μηχανικό. 6) Έκθεση Ειδικών Στοιχείων Περιβάλλοντος όπως : Γεωγραφικό Περιβάλλον : Γενική περιγραφή και φυσιογνωμία της περιοχής με επισήμανση βιομηχανιών ή βιοτεχνιών, αγωγών λυμάτων κ.λ.π. σε ακτίνα τουλάχιστον δέκα (10) χλμ. από το αυτοκινητοδρόμιο, συμβατότητα της προτεινόμενης δραστηριότητας με τις υφιστάμενες χρήσεις γης κ.λ.π. 7) Σχέδιο Γενικής Διάταξης σε κλίμακα 1:2000 και σε επίπεδο προμελέτης με την πίστα και τις συμπληρωματικές υποστηρικτικές της εγκαταστάσεις, την ογκομετρία των προτεινόμενων κτιρίων και διαμορφώσεων που καθορίζονται με περιγράμματα (περιτυπώματα) και σχηματικές τομές κτιρίων. Ακόμη, φαίνονται τα ύψη των κτιρίων, ο αριθμός των ορόφων αυτών (υπόγεια, ισόγεια κ.λ.π.), καθώς και οι στάθμες του φυσικού και τελικά διαμορφωμένου εδάφους. Διασαφηνίζεται ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι προσεγγιστικά και σκοπός τους είναι να συμβάλλουν στο σχηματισμό καθαρής γενικής εικόνας της συνολικής εγκατάστασης και των επιμέρους στοιχείων της (πίστα και συμπληρωματικές της εγκαταστάσεις, δρόμοι, κτίρια και λοιπές διαμορφώσεις), στο στάδιο της καταλληλότητας. Επιπλέον εμφανίζονται οι χώροι στάθμευσης, οι προσπελάσεις, οι θέσεις υδροληψίας, το βασικό δίκτυο δρόμων κ.λ.π. Ειδικότερα για τη χάραξη της πίστας και τις συμπληρωματικές υποστηρικτικές της εγκαταστάσεις το σχέδιο πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από ειδικό σύμβουλο για παρόμοιες χαράξεις και να είναι προεγκεκριμένο ως προς την ασφάλεια και την καταλληλότητα των υποδομών από τις Διεθνείς Ομοσπονδίες μηχανοκίνητου αθλητισμού (FΙΑ και FΙΜ) ή τις αντίστοιχες ελληνικές ομοσπονδίες . 8) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα του ν. 1599/1986 ότι είναι ιδιοκτήτης ή νομέας του γηπέδου, που ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία Α, Β, Γ, κ.λ.π., εμβαδού…. μ2 όπως το υπόδειγμα 4 του άρθρου 9 του παρόντος. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός εξ αδιαιρέτου ιδιοκτητών, υποβάλλονται είτε ανεξάρτητες δηλώσεις, είτε κοινή δήλωση, όπου αναγράφονται τα στοιχεία όλων και υπογράφεται από όλους. Ο κάθε ιδιοκτήτης δηλώνει το ποσοστό συνιδιοκτησίας του και το σύνολο των ποσοστών πρέπει να καλύπτει το 100% της ιδιοκτησίας. Επίσης πρέπει να δηλώνεται ότι : 1) το γήπεδο αποτελεί ενιαία έκταση, που δεσμεύεται στο σύνολό της για τη δημιουργία του αυτοκινητοδρομίου και 2) για οποιαδήποτε μελλοντική αποδέσμευση τμήματος του γηπέδου, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Ε.Ο.Τ. Ακόμη στην υπεύθυνη δήλωση σημειώνεται αν το γήπεδο ή μέρος του αποτελεί χαρακτηρισμένη δασική έκταση και ότι δεν αποτελεί προϊόν κατάτμησης αγροτικού κλήρου ή δασικής έκτασης. Η δημιουργία αυτοκινητοδρομίου σε γήπεδο επί του οποίου υπάρχει συγκυριότητα χωρίς τη συμφωνία όλων των συγκυρίων δεν είναι δυνατή. 9) Λοιπές βεβαιώσεις – έγγραφα από συναρμοδίους φορείς : α. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για τον τρόπο ύδρευσης σε πόσιμο και μη νερό του αυτοκινητοδρομίου. Εφ’ όσον συμπληρωματική ύδρευση (μη πόσιμο) γίνεται από γεώτρηση, θα προσκομίζεται άδεια χρήσης και εκτέλεσης έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1739/1987 και των εκτελεστικών διαταγμάτων του, από την οποία να προκύπτει ότι επαρκεί η ποσότητα νερού της γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας. β. Κυκλοφοριακή σύνδεση του γηπέδου με το δρόμο προσπέλασης, εγκεκριμένη από την αρμόδια καθ’ ύλην και κατά τόπο κρατική υπηρεσία. γ. Βεβαίωση πολεοδομικού γραφείου ως υπόδειγμα (3) του άρθρου 9 του παρόντος. 10) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Τα παραπάνω δικαιολογητικά (2-7) πρέπει να υποβάλλονται σε πέντε (5) αντίτυπα, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τους κατά νόμο αρμόδιους διπλωματούχους μηχανικούς και λοιπούς ειδικούς για τη χάραξη πίστας αυτοκινητοδρομίου συμβούλους.
Άρθρο 7
1.  
  Φωτοαντίγραφο του εγγράφου Έγκρισης Καταλληλότητας του γηπέδου
2.  
  Χάρτης της ευρύτερης περιοχής (υπόβαθρο Γ.Υ.Σ.) σε κλίμακα 1:50.000 ή 1:20.000 όπου σημειώνεται με ευκρίνεια η ακριβής θέση του γηπέδου, η σύνδεσή του με το οδικό και τα λοιπά δίκτυα τεχνικής υποδομής της ευρύτερης περιοχής, καθώς και η χιλιομετρική απόσταση από τον πλησιέστερο ΟΤΑ.
3.  
  Σχέδιο Γενικής Διάταξης του γηπέδου με τον προσανατολισμό του σε κλίμακα 1:1000 ως 1:2000, όπου θα σημειώνονται ο χώρος της πίστας και η διαμόρφωσή του, οι χώροι ασφαλείας (ζώνες), οι βοηθητικοί χώροι, οι χώροι parking, τα κτίρια με τις χρήσεις τους, οι χώροι των θεατών (κερκίδες), η διαμόρφωση και διευθέτηση του υπαίθριου περιβάλλοντα χώρου, ο δρόμος προσπέλασης με τον χαρακτηρισμό και το πλάτος του, τυχόν κόμβος κυκλοφοριακής σύνδεσης, όπως έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή
4.  
  Διάγραμμα κάλυψης του γηπέδου σε κλίμακα 1:1000 ως 1:2000 όπου αναγράφονται το εμβαδόν του γηπέδου, οι ισχύοντες στην περιοχή όροι δόμησης, οι επιτρεπόμενες επιφάνειες και οι αντίστοιχες πραγματοποιούμενες αναλυτικά και συνολικά (αθλητικών χώρων, κτισμάτων κ.λ.π.). Το διάγραμμα κάλυψης πρέπει να είναι θεωρημένο από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο για τους γενικούς ή ειδικούς όρους δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, αν υπάρχει ή όχι αναστολή οικοδομικών εργασιών στην περιοχή. Τα παραπάνω μπορούν να βεβαιώνονται από το μηχανικό με υπεύθυνη δήλωση, με την προϋπόθεση ότι ισχύουν οι ίδιοι όροι δόμησης και λοιπές διατάξεις, όπως είχαν βεβαιωθεί κατά την έγκριση καταλληλότητας γηπέδου από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.
5.  
  Σχέδιο χάραξης της πίστας σε κλίμακα 1:1000 με τις απαραίτητες συμπληρωματικές εγκαταστάσεις της για τη διοργάνωση και την ασφάλεια των αγώνων υπογεγραμμένο από ειδικό σύμβουλο και προεγκεκριμένο ως προς την ασφάλεια και την καταλληλότητα των υποδομών από τις από τις Διεθνείς Ομοσπονδίες μηχανοκίνητου αθλητισμού (FΙΑ και FΙΜ) ή τις αντίστοιχες ελληνικές ομοσπονδίες
6.  
  Αρχιτεκτονικά Σχέδια ανά τύπο κτιρίου
 1. Κατόψεις όπου σημειώνονται πλήρεις διαστάσεις, τα εμβαδά των χώρων, εξοπλισμός και στάθμες εσωτερικών χώρων και περιβάλλοντος χώρου.
 2. Επίσης σημειώνονται οι χαρακτηρισμοί των χώρων σε κλίμακα 1:50.
 3. Τομές δύο (2) σε κλίμακα 1:50
 4. Όψεις τέσσερις (4) σε κλίμακα 1:50
7.  
  Τεχνική Έκθεση, στην οποία αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά των αθλητικών χώρων (γεωμετρικά χαρακτηριστικά, κλίσεις) και των βοηθητικών, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση, οι κατασκευές ασφαλείας καθώς και ο αριθμός και το είδος του μόνιμου, κινητού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τα χαρακτηριστικά χρήσης του
8.  
  Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ
9.  
  Άλλα δικαιολογητικά : Κατά το στάδιο αυτό προσκομίζονται επιπλέον όσα έγγραφα και εγκρίσεις συναρμοδίων φορέων που συνοδεύουν την Έγκριση Καταλληλότητας του γηπέδου όπως η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης. Είναι δυνατόν σε ειδικές περιπτώσεις να ζητηθούν από τον Ε.Ο.Τ., στη φάση έγκρισης της μελέτης των αθλητικών χώρων και των αρχιτεκτονικών, γνωματεύσεις άλλων φορέων, όπως η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τα παραπάνω δικαιολογητικά (2-6) υποβάλλονται σε πέντε (5) αντίτυπα, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από κατά νόμο αρμόδιο διπλωματούχο μηχανικό και η μια σειρά να φέρει τα απαιτούμενα από το νόμο χαρτόσημα και μηχανόσημα.
Άρθρο 8
1.  
  Το αυτοκινητοδρόμιο λειτουργεί με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο χορηγείται εφάπαξ από την αρμόδια Διεύθυνση του ΕΟΤ και εκδίδεται επ΄ ονόματι της επιχείρησης, εφ΄ όσον έχει εφαρμοσθεί η εγκεκριμένη από τον ΕΟΤ αρχιτεκτονική μελέτη και υποβληθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση του επιχειρηματία ή σε περίπτωση νομικού προσώπου αίτηση του νομίμου εκπροσώπου αυτού συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά σύστασης και λειτουργίας της εταιρείας
 2. Συμφωνητικό μίσθωσης εφόσον πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση
 3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β΄ του επιχειρηματία ή του νομίμου εκπροσώπου
 4. Οικοδομική άδεια
 5. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας
 6. Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος από τη Διεύθυνση Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας
 7. Βεβαίωση μηχανολόγου - ηλεκτρολόγου για την ορθή λειτουργία όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 8. Κάθε άλλο δικαιολογητικό και όλες τις νόμιμες άδειες, που απαιτούνται για τη διαπίστωση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας
2.  
  Πριν τη χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας διενεργείται αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΤ για να διαπιστωθεί αν έχει υλοποιηθεί και εφαρμοστεί πιστά η εγκεκριμένη από τον ΕΟΤ αρχιτεκτονική μελέτη και αν οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός πληρούν τις προδιαγραφές του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος
3.  
  Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους, άλλως το ειδικό σήμα λειτουργίας ανακαλείται. Το σήμα επαναχορηγείται με την υποβολή των δικαιολογητικών που έληξαν. Σε περίπτωση αλλαγής επιχειρηματία εκδίδεται νέο σήμα με την υποβολή των αναφερομένων στην παραπάνω παράγραφο 1, περιπτ. α, β και γ, δικαιολογητικών.
4.  
  Με Απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραπάνω παραγράφων
5.  
  Το παραπάνω ειδικό σήμα λειτουργίας του αυτοκινητοδρομίου δεν απαλλάσσει τους υπευθύνους από την υποχρέωση της λήψης άδειας τέλεσης των αγώνων του μηχανοκίνητου αθλητισμού από τον αρμόδιο κρατικό φορέα κάθε φορά, καθώς και από την υποχρέωση λήψης επιμέρους αδειών, όπου απαιτείται, για τη λειτουργία της εγκατάστασης, από τους αρμόδιους φορείς
Άρθρο 9 "Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα ακόλουθα πέντε υποδείγματα."
1.  
  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Αιτηση εγκρισης καταλληλοτητας γηπεδου ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού Δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα ΕΠΩΝΥΜΟ : ΟΝΟΜΑ:ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ : Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Υποβάλλω συνημμένα τα δικαιολογητικά για την έγκριση καταλληλότητας του γηπέδου μου, Οδός : εμβαδού τ.μ., που βρίσκεται (πόλη - χωριό - θέση) Τ.Κ.:Πόλη: Επαρχία : Νομός : του Νομού Αρ. Αστυν. Ταυτότητας : και παρακαλώ να μου χοΑρ. Τηλεφώνου : ρηγήσετε την απαιτούμενη έγκριση προκειμένου να αναγείρω σ’ αυτό Αυτοκινητοδρόμιο Ημερομηνία υποβολής : Συνημμένα : Ο Αιτών ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Αρ. Πρωτ. . . . . . . . . . . . . . . ΒΕΒΑΙΩΣΗο Δήμαρχος ή ο Νομάρχης κ.λπ. βεβαιώνω ότι ο δρόμος που περνά από την ιδιοκτησία του. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . είναι χαρακτηρισμένος σαν . . . . . . . . . .………………… (Εθνικός ή Δημοτικός ή Κοινοτικός ή Επαρχιακός) και έχει ελάχιστο πλάτος 8 μ. σ’ όλο του το μήκος μέχρι τη συμβολή του με την κεντρική οδική αρτηρία. Παρατήρηση : Η πιο πάνω βεβαίωση θα συνοδεύεται από θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα. ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 Αρ. Πρωτ. . . . . . . . . . . . . . . . Ημερομηνία. . . . . . . . . . . . . .Προς : ΕΟΤΤσόχα 7 115 21 Αθήνα ΒΕΒΑΙΩΣΗΟ Προϊστάμενος του Γραφείου Πολεοδομίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Βεβαιώ ότι το γήπεδο του . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . στη περιοχή. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .εμπίπτει : ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΑΙ ΟΧΙ α. Σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως φυσικού κάλλους β. Σε περιοχή που προστατεύεται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία γ. Σε χαρακτηρισμένη δασική έκταση δ. Σε περιοχή όπου ισχύει ειδικό διάταγμα Ο Προϊστάμενοςτου Γραφείου Πολεοδομίας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (να συμπληρωθεί) Ο υπογεγραμμένος . …. . …………………………………………………………………δηλώνω, ότι τυγχάνω ιδιοκτήτης σε ποσοστό……………% του γηπέδου, που ευρίσκεται στη θέση………………………………………………. , εμβαδού…………. τ.μ., που φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα, που υπέβαλα, με στοιχεία (Α, Β, Γ, Δ, ….) Επίσης δηλώνω ότι : 1.- Η έκταση του γηπέδου είναι ενιαία και δεσμεύεται εξ ολοκλήρου για τη δημιουργία των εγκαταστάσεων του Αυτοκινητοδρομίου. Σε περίπτωση μελλοντικής μεταβολής του εμβαδού του γηπέδου θα θέσω τούτο υπόψη του ΕΟΤ πριν από κάθε άλλη ενέργειά μου. 2.- Η έκταση αυτή ή μέρος αυτής…………. αποτελεί χαρακτηρισμένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δάσος ή δασική έκταση, γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας κ.λ.π. 3.- Το παραπάνω γήπεδο δεν αποτελεί προϊόν κατάτμησης γεωργικού κλήρου ή δασικής έκτασης. Ημερομηνία Ιδιοκτήτης ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ α. Σε περίπτωση περισσότερων ιδιοκτητών εξ αδιαιρέτου, θα υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις των ιδιοκτητών ή κοινή δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του κάθε ιδιοκτήτη. β. Σε περίπτωση εταιρείας, τη δήλωση υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπός της. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Το γήπεδο ιδιοκτησίας . . . . . . . . . . . . .………………………………………. στη θέση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………. . .Νομού………………………………………………………………………………………………………… ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΜΕΤΡΑ Περιφερειακό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας ΑεροδρόμιοΛιμάνι Σιδηροδρομικό Σταθμό Σιδηροδρομική γραμμή Δημόσιο πάρκο Εκπαιδευτικά ιδρύματα-παιδικούς σταθμούς Παραδοσιακούς οικισμούς Κέντρο πόλης Αρχαιολογικούς χώρους Πυροσβεστική Υπηρεσία Πυλώνες υψηλής τάσης Δίκτυα φυσικού αερίου ΈλοςΟχλούσες εγκαταστάσεις – Εγκαταστάσεις ιδιαίτερης σημασίας Στρατιωτικές εγκαταστάσεις ΛατομείαΕγκατάσταση βιολογικού σταθμού πόλης Ιαματικές πηγές και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις ΗμερομηνίαΜηχανικός (Σφραγίδα – Υπογραφή).
Άρθρο 10 "ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 52, παρ. 7, περίπτωση β΄ του ν. 3105/2003 «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 29). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π.δ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98). γ) Του π.δ. 121/2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄84). δ) Του π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄85). ε) Του π.δ. 33/2006 «Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄35). στ) Της υπ’ αριθμ. 509/8.3.2006 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού (ΦΕΚ Β΄ 282 ). ζ) Του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 187).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 227/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση της Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Πολιτισμού
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-01-22 Καθορισμός προδιαγραφών για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/10
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/1661 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/1661 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/15393 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/15393 2002
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/11014/703/Φ104 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/11014_703_Φ104 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/509 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/509 2006
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1739 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1739 1987
Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. 2002/3010 2002
Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις. 2003/3105 2003
Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού. 2004/3270 2004
Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών. 2004/121 2004
Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού. 2004/122 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών. 2006/33 2006