ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/152

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-08-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-08-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-07-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή των αποφάσεων 1683 (2006), 1688 (2006) και 1689 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα μέτρα που είχαν επιβληθεί με τα άρθρα 2 και 3 του π.δ. 217/2005 και των οποίων η ισχύς παρατάθηκε, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, από την 21η Δεκεμβρίου 2004, βάσει του άρθρου 1 του π.δ. 143/2006 και στη συνέχεια παρατάθηκε εκ νέου για χρονικό διάστημα 12 μηνών, από την 20η Δεκεμβρίου 2005, βάσει του άρθρου 1 του π.δ. 55/2007 «Εφαρμογή της απόφασης 1647 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» (Α΄ 57), δεν ισχύουν, από την 13η Ιουνίου 2006, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1683 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας, για όπλα και πυρομαχικά που έχουν ήδη παρασχεθεί σε μέλη της Ειδικής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Λιβερίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ύστερα από προέγκριση της Επιτροπής που συστήθηκε δυνάμει της παραγράφου 21 της απόφασης 1521 (2003), σύμφωνα με την υποπαράγραφο 2ε της απόφασης 1521 (2003). Τα εν λόγω όπλα και πυρομαχικά μπορούν να παραμείνουν στην κατοχή της Ειδικής Υπηρεσίας Ασφαλείας για ανεμπόδιστη επιχειρησιακή χρήση.
Άρθρο 2
1.  
  Τα μέτρα που περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, δεν ισχύουν, από την 13η Ιουνίου 2006, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1683 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για περιορισμένες προμήθειες όπλων και πυρομαχικών, όπως εγκρίνονται εκ των προτέρων και κατά περίπτωση από την Επιτροπή που συστήθηκε δυνάμει της παραγράφου 21 της απόφασης 1521 (2003), οι οποίες προορίζονται για χρήση από μέλη των αστυνομικών δυνάμεων και των δυνάμεων ασφαλείας της Κυβέρνησης της Λιβερίας που ελέγχθηκαν και εκπαιδεύτηκαν μετά την έναρξη της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβερία (UΝΜΙL), τον Οκτώβριο του 2003
Άρθρο 3
1.  
  Σε περίπτωση αιτήματος που γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, τούτο υποβάλλεται στην Επιτροπή που συστήθηκε δυνάμει της παραγράφου 21 της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, από την Ελλάδα, ως εξάγον Κράτος, ομού μετά της Κυβερνήσεως της Λιβερίας
Άρθρο 4
1.  
  Το μέτρο που είχε επιβληθεί με το άρθρο 8, παρ. 1 του π.δ. 217/2005 και του οποίου η ισχύς παρατάθηκε, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, από την 21η Δεκεμβρίου 2004, βάσει του άρθρου 1 του π.δ. 143/2006 και στη συνέχεια παρατάθηκε εκ νέου για χρονικό διάστημα 12 μηνών, από την 20η Δεκεμβρίου 2005, βάσει του άρθρου 1 του π.δ. 55/2007 «Εφαρμογή της απόφασης 1647 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» (Α΄ 57), δεν ισχύει, από την 16η Ιουνίου 2006, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1688 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας, για τον πρώην Πρόεδρο της Λιβερίας Τaylοr, για τους σκοπούς οποιασδήποτε μετακίνησης που σχετίζεται με τη δίκη του ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου για τη Σιέρρα Λεόνε, για οποιαδήποτε μετακίνηση που σχετίζεται με την εκτέλεση της απόφασης, καθώς και για τη μετακίνηση οποιωνδήποτε μαρτύρων των οποίων η παρουσία απαιτείται στη δίκη.
Άρθρο 5
1.  
  Δεν παρατείνεται, από την 20η Ιουνίου 2006, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1689 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η ισχύς του μέτρου που είχε επιβληθεί με το άρθρο 10 του π.δ. 217/2005, δυνάμει του οποίου απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ελληνική επικράτεια ακατέργαστων κορμών δέντρων και προϊόντων ξυλείας που προέρχονται από τη Λιβερία, η οποία είχε παραταθεί, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, από την 21η Δεκεμβρίου 2004, βάσει του άρθρου 2 του π.δ. 143/2006 και στη συνέχεια παρατάθηκε εκ νέου για χρονικό διάστημα 6 μηνών, από την 20η Δεκεμβρίου 2005, βάσει του άρθρου 2 του π.δ. 55/2007 «Εφαρμογή της απόφασης 1647 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» (Α΄ 57).
Άρθρο 6
1.  
  Παρατείνεται, από την 20η Ιουνίου 2006, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1689 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και για πρόσθετο χρονικό διάστημα 6 μηνών, η ισχύς του μέτρου που είχε επιβληθεί με το άρθρο 9 του π.δ. 217/2005, η οποία είχε παραταθεί, για χρονικό διάστημα 6 μηνών, από την 21η Δεκεμβρίου 2004, βάσει του άρθρου 3 του π.δ. 143/2006, είχε εκ νέου παραταθεί για χρονικό διάστημα 6 μηνών, από την 21η Ιουνίου 2005, βάσει του άρθρου Μόνου του π.δ. 23/2007 «Εφαρμογή της απόφασης 1607 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε» (Α΄ 14) και παρατάθηκε στη συνέχεια για χρονικό διάστημα 6 μηνών, από την 20η Δεκεμβρίου 2005, βάσει του άρθρου 3 του π.δ. 55/2007 «Εφαρμογή της απόφασης 1647 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» (Α΄ 57). Στην Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στην ίδια δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας την εκτέλεσή του.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Το π.δ. 143/2006 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1579 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 157).
 • Το π.δ. 23/2007 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1607 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 14).
 • Το π.δ. 55/2007 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1647 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 57).
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Ο.Η.Ε. όπως κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Την υπ’ αριθμ. 20/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την από 7.7.2006 απόφαση της Υπουργού Εξωτερικών Φ 3467/46/ΑΣ 1014 περί δημοσιεύσεως της απόφασης 1683 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. (Α΄ 154).
 • Την από 25.7.2006 απόφαση της Υπουργού Εξωτερικών Φ 3467/51/ΑΣ 1100 περί δημοσιεύσεως της απόφασης 1688 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. (Α΄ 175).
 • Την από 14.7.2006 απόφαση της Υπουργού Εξωτερικών Φ 3467/48/ΑΣ 1062 περί δημοσιεύσεως της απόφασης 1689 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. (Α΄ 164).
 • Το π.δ. 217/2005 «Εφαρμογή της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 262).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Εφαρμογή της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (ΟΗΕ). 2005/217 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1579 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (Ο.Η.Ε.) 2006/143 2006
Εφαρμογή της απόφασης 1607 (2005) του Συμβου-λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (Ο.Η.Ε.). 2007/23 2007
Εφαρμογή της απόφασης 1647 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) 2007/55 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της απόφασης 1731 (2006) του Συμβου­λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2008/56 2008
Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1753 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/58 2009
Περί εφαρμογής της απόφασης 1792 (2007) τουΣυμβουλίου Ασφαλείας του ΟργανισμούΗνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/73 2009
Εφαρμογή της απόφασης 1854 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2010/35 2010
Περί εφαρμογής της απόφασης 1903 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/14 2013
Εφαρμογή της απόφασης 1961 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/166 2013
Περί εφαρμογής της απόφασης 2079 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/124 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2025 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/36 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2128 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2015/15 2015
Εφαρμογή της απόφασης 2237 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/121 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2188 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/16 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2288 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2017/125 2017