Κύρωση Κανονισμού Στολών Μαθητών και Μαθητριών Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται ο κατωτέρω Κανονισμός περί των Στολών των Μαθητών και Μαθητριών της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ). ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1ΣΚΟΠΟΣΣκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η κωδικοποίηση-ονομασία των στολών των Μαθητών-τριών της ΣΑΝ και η θέσπιση κανόνων και οδηγιών ως προς το πότε και πώς φέρονται οι στολές, καθώς και λεπτομερών οδηγιών ως προς την κατασκευή τους. Άρθρο 2ΑΡΙΘΜΗΣΗ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΟΛΩΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΑΝ1.Η αρίθμηση και ονομασία των στολών των μαθητών –μαθητριών της ΣΑΝ έχει ως εξής: 1)Στολή υπ’ αριθμ. 1: Στολή Εξόδου – Δεξιώσεων. 2)Στολή υπ’ αριθμ. 2: Στολή Παρατάξεων-Παρελά­σεων. 3)Στολή υπ’ αριθμ. 3: Στολή Παρατάξεων - Παρελάσεων εντός Σχολής. 4)Στολή υπ’ αριθμ. 4: Στολή Υπηρεσίας – Πανεπιστημίου. 5)Στολή υπ’ αριθμ. 5: Στολή Υπηρεσίας Νοσοκο­μείου. 6)Στολή υπ’ αριθμ. 6: Στολή Ασκήσεων Εκστρα­τείας. 7)Στολή υπ’ αριθμ. 6α: Στολή Θερινής Διαβίωσης. 2.Όλες οι παραπάνω στολές διακρίνονται σε χειμερινές – θερινές εκτός από την υπ’ αριθμ. 6α που είναι μόνο θερινή. Άρθρο 3ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΤΟΛΕΣΟι στολές φέρονται κατά τις εξής περιπτώσεις: 1.Στολή υπ’ αριθμ. 1: 1)Κατά την έξοδο από τη Σχολή και τις άδειες. 2)Κατά τις δεξιώσεις, χορούς και ορκωμοσίες. 3)Κατά τις επισκέψεις, αντιπροσωπείες και γενικά σ’ όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις, εκτός Σχολής. 2.Στολή υπ’ αριθμ. 2: Στις εορτές και τελετές εντός και εκτός Σχολής (Ορκωμοσίες, επισκέψεις επισήμων, παράδοση-παραλαβή Δκτή Σχολής, παράδοση - παραλαβή Δκτή Τάγματος), παρελάσεις, καθώς και ως τιμητική ένοπλη ακολουθία πομπών. 3.Στολή υπ’ αριθμ. 3: 1)Στις παρατάξεις εντός Σχολής προς απόδοση τιμών σε επίσημα πρόσωπα και κατόπιν διαταγής. 2)Στην Αναφορά Τάγματος, καθώς και στις Διοικητικές Επιθεωρήσεις. 3)Κατά τις ασκήσεις παρελάσεως, εφόσον ορισθεί από το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως. 4.Στολή υπ’ αριθμ. 4: 1)Καθημερινά εντός της ΣΑΝ, εκτός αν άλλη στολή ορισθεί από το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως. 2)Κατά τις υπηρεσιακές εξόδους, μετακινήσεις (ομαδικές επισκέψεις, μετάβαση στο Νοσοκομείο για λόγους υγείας, εκπαιδευτικά ταξίδια). 3)Από μαθητές της 1ης τάξης, σε περίπτωση εξόδου τους, προ της ορκωμοσίας τους. 4)Η αυτή στολή φέρεται από τα Όργανα Υπηρεσίας με συμπληρωματικά εξαρτήματα. 5)Κατά την καθημερινή μετάβασή τους στο Πανεπιστήμιο. 6)Σε μη επίσημους αθλητικούς αγώνες Σχολών, Συλλόγων κλπ. 5.Στολή υπ’ αριθμ. 5: 1)Καθημερινά, απ’ όλους τους μαθητές της Σχολής εφόσον το πρόγραμμα προβλέπει κλινική εκπαίδευση σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα. 2)Οι μαθητές της Σχολής οι οποίοι ακολουθούν το πρόγραμμα του ΕΚΠΑ (εργαστήρια) θα φέρουν λευκή ρόμπα (ιατρικού τύπου) πάνω από την στολή υπ’αριθμ. 4 και 4α. 6.Στολή υπ’ αριθμ. 6: 1)Κατά την άσκηση ένοπλης υπηρεσίας και σε περίπτωση επιφυλακής. 2)Κατά την άσκηση υπαίθριας διαβίωσης και τη διεξαγωγή βολής (χειμερινή, θερινή σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα της ΣΑΝ). 3)Από τους 1ετείς μαθητές για δύο (2) εβδομάδες από την ημέρα κατάταξής τους στη ΣΑΝ και εφόσον δεν έχουν κατασκευαστεί οι στολές τους. 7.Στολή υπ’ αριθμ. 6α: Η στολή υπ’ αριθμ. 6α φέρεται κατά τις εκτός προγράμματος ώρες εκπαίδευσης στη θερινή διαβίωση. Άρθρο 4ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ1.Ένστολοι μαθητές – τριες της ΣΑΝ δεν επιτρέπεται να φέρουν οποιοδήποτε κόσμημα εκτός από ρολόϊ. 2.Μαθητές-τριες της ΣΑΝ δεν επιτρέπεται να προσέρχονται με στολή υπηρεσίας σε εσπερίδες, δεξιώσεις και συγκεντρώσεις στις οποίες παρευρίσκονται μεταμφιεσμένοι. 3.Σε ένδειξη οικογενειακού πένθους, χωρίς άλλη άδεια, μπορούν οι μαθητές – τριες της ΣΑΝ να φέρουν ταινία, μαύρη, πλάτους 6-8 εκ., γύρω από τον αριστερό βραχίονα, σε όλες τις μνημονευόμενες στο άρθρο 2 του παρόντος στολές. 4.Το πηλήκιο, δίκοχο ή το τζόκεϋ φέρεται κατά τρόπο που αρμόζει και δεν κλίνει προς τα δεξιά ή αριστερά, ούτε γέρνει προς το εμπρός ή το πίσω μέρος της κεφαλής. Αφαιρείται κατά την είσοδο του μαθητού-τριας σε κλειστούς χώρους και μέσα σε Εκκλησία φέρεται στο χέρι. 5.Χιτώνια, πουκάμισα, φούστες, παντελόνια και επενδύτες φέρονται με όλα τα κουμπιά κουμπωμένα. 6.Ένστολοι μαθητές -τριες της ΣΑΝ επιτρέπεται να οδηγούν μόνον Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα. Δεν επιτρέπεται να οδηγούν, δίκυκλα και τρίκυκλα ούτε να επιβαίνουν σε μη στρατιωτικά φορτηγά. 7.Τα παντελόνια και οι φούστες να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ραφής « Κεφαλαίου Γ». Το μήκος της φούστας να καλύπτει την άρθρωση του γόνατος. 8.Τα χειρόκτια φέρονται όπως καθορίζεται στις συνθέσεις των στολών. 9.Ο βραχύς επενδύτης (jacket) φέρεται με την υπ’ αριθμ. 6 στολή (ασκήσεων – εκστρατείας). 10.Ο φαιοπράσινος κοντός επενδύτης (ημίχλαινο) φέρεται με τις υπ’ αριθμ. : 4 και 5 χειμερινές στολές, ενώ ο βαθυκύανος κοντός επενδύτης φέρεται με την υπ’ αριθμ. 1 χειμερινή στολή, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και κατόπιν διαταγής. Οι παραπάνω επενδύτες φέρονται πάντοτε κουμπωμένοι σε όλα τα κουμπιά. 11.Δεν επιτρέπεται να φέρεται καμία στολή όταν, ως συνέπεια ατυχήματος, ασθένειας ή άλλης αιτίας ο μαθητής-τρια φέρει επίδεσμο, γύψο ή γενικά χωλαίνει. Σε τέτοιες περιπτώσεις φέρεται η αθλητική φόρμα που χορηγείται από τη Σχολή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ –ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΛΩΝ Άρθρο 12ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΛΩΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΑΝΤα προβλεπόμενα για την κατασκευή στολών των μαθητών – μαθητριών υφάσματα είναι τα εξής: α. Στολή υπ’ αριθμ. 1 και υπ’ αριθμ. 2 (εξόδου χειμερινή και παρατάξεων- παρελάσεων χειμερινή αντίστοιχα): Ύφασμα τουϊλλ, σύμμικτο (πολυεστέρας-μαλλί 55/45%) Νο 350, χρώματος βαθυκύανου. β. Στολή υπ’αριθμ. 1 (εξόδου θερινή): Ύφασμα λευκό, 100% βαμβάκι, μερσεριζέ, δίκλωνο. γ. Στολές υπ’ αριθμ. 3 (παρατάξεων-παρελάσεων εντός Σχολής χειμερινή) και υπ’ αριθμ. 4 (Υπηρεσίας - Πανεπιστημίου χειμερινή): Ύφασμα μπαραθέα σύμμικτο (μαλλί-πολυεστέρας 75/25%), φαιοπράσινο, Νο 370. δ. Στολές, υπ’αριθ. 2 (παρατάξεων-παρελάσεων, θερινή), υπ’αριθ. 3 (παρατάξεων-παρελάσεων εντός Σχολής, θερινή) και υπ’αριθ. 4 (Υπηρεσίας-Πανεπιστημίου θερινή): Ύφασμα φούστας και περισκελίδας σύμμικτο, (φρεσκό, Νο 165, φαιοπράσινο). ε. Στολή υπ’αριθ. 5 (υπηρεσίας νοσοκομείου ): Ύφασμα φούστας και περισκελίδας σύμμικτο (πολυεστέρας-βαμβάκι 67/33%), λευκό Νο 275 Σ. στ. Στολή υπ’ αριθμ. 6: Ύφασμα παραλλαγής, σύμμικτο, Νο 240. ζ. Υποδύτης στολών υπ’ αριθμ. 1 (χειμερινή, θερινή), 2 (χειμερινή), 5(χειμερινή, θερινή): Ύφασμα λευκό, σύμμικτο (50/50%), Νο 115, τύπου ποπλίνας. η. Υποδύτης στολών υπ’αριθ.2 (θερινή), 3(χειμερινή, θερινή), 4(χειμερινή, θερινή): Ύφασμα γκρι, σύμμικτο(50/50), Νο 115, τύπου ποπλίνας. θ. Κοντός επενδύτης εξόδου (ημίχλαινο): Ύφασμα μάλλινο, βαθυκύανο διπλής όψεως, Νο 560. ι. Κοντός επενδύτης φαιοπράσινος ( ημίχλαινο ): Ύφασμα μάλλινο, φαιοπράσινο, διπλής όψεως. ια. Κοντός επενδύτης εκστρατείας (τζάκετ): Ύφασμα βαμβακερό, αδιάβροχο, σατέν, Νο 315. ιβ. Εσωτερική επένδυση τζάκετ: Ύφασμα νάιλον, τουϊλλ, Νο 65. Άρθρο 13 1. ΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1 (ΕΞΟΔΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ)α. Χιτώνιο ανδρών: (1) Κατασκευάζεται από ύφασμα σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος. (2) Κουμπώνει δεξιά, με τέσσερα (4) επίχρυσα κουμπιά μεγέθους 23 χιλ. που φέρουν το έμβλημα του Στρατού Ξηράς . (3) Τα δύο (2) πρόσθια φύλλα ενώνονται με τον γιακά σχημα-τίζοντας πέτα. (4) Σε κάθε πλευρά εμπρός έχει δύο (2) τσέπες που κουμπώνουν με κουμπί του Στρατού Ξηράς μεγέθους 16 χιλ. Στο πάνω μέρος, στο ύψος του στήθους, η τσέπη και το κάλυμμά της έχει μήκος 14 εκ. και μία (1) διπλή πιέτα στη μέση. Στο κάτω μέρος η τσέπη και το κάλυμμά της έχει μήκος 18-19εκ. και το πλάτος 8 εκ. και ενώνεται με ραφή με το μέσον της πάνω τσέπης. (5) Το ραχιαίο φύλλο έχει δύο (2) ραφές, που καταλήγουν στην πίσω πλευρά της ραφής των μανικιών και μία (1) ραφή στο κέντρο, η οποία, στο κάτω μέρος του χιτωνίου, καταλήγει σε άνοιγμα σκεπαστό μέχρι το ύψος της μέσης, ανάλογα με την διάπλαση του σώματος. (6) Τα μανίκια καταλήγουν σε μανσέτες 10 εκ., στις οποίες ράβονται δύο (2) επίχρυσα κουμπιά 16 χιλ. με το έμβλημα του Στρατού Ξηράς. β. Περισκελίδα ανδρών: (1) Κατασκευάζεται από το ύφασμα του χιτωνίου και είναι ραμμένη σε κλασσική γραμμή. (2) Μπροστά φέρει από δύο (2) πιέτες δεξιά και αριστερά και λοξές κοφτές τσέπες. Πίσω φέρει από μία (1) πένσα δεξιά και αριστερά. (3) Στο πάνω μέρος φέρει ζώνη από το ίδιο ύφασμα πλάτους 3,5 εκ. ενισχυμένη με φόδρα. Η ζώνη φέρει επτά (7) θηλιές, από τις οποίες περνά η πρόσθετη ζώνη. (4) Η περισκελίδα κουμπώνει μπροστά με μεταλλικό φερμουάρ μήκους 18-20 εκ. και κλείνει με κουμπί στη ζώνη. Πίσω δεξιά φέρει τσέπη από φόδρα με σχισμή 12-14 εκ., η οποία καλύπτεται από τριγωνικό καπάκι και κουμπώνει με πλαστικό κουμπί μεγέθους 16 χιλ.. (5) Το φάρδος του ρεβέρ κυμαίνεται από 22 έως 24 εκ. ανάλογα με τη διάπλαση του σώματος. γ. Χιτώνιο γυναικών: (1) Κατασκευάζεται από ύφασμα σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος. (2) Κουμπώνει αριστερά με τρία (3) επίχρυσα κουμπιά μεγέθους 23 χιλ., τα οποία φέρουν το έμβλημα του Στρατού Ξηράς. Τα κουμπιά ράβονται σε απόσταση 20-22εκ. από το άκρο του πέτου και τα υπόλοιπα σε απόσταση 10-11 εκ. το ένα από το άλλο. (3) Αποτελείται από τέσσερα (4) πρόσθια φύλλα (προστέρνια), δύο (2) πλαϊνά, δύο (2) ραχιαία, τα μανίκια, τον γιακά και τις τσέπες. (4) Τα προστέρνια φύλλα ενώνονται μεταξύ τους με πλάγια ραφή, που περνά από το στήθος και καταλήγει στο τέλος του χιτωνίου. Ράβονται μετά των ραχιαίων στον ώμο, με ραφή που αρχίζει από το γιακά και καταλήγει στην άκρη του ώμου. Ενισχύονται εσωτερικά με θερμοκολλητικό ύφασμα για καλύτερη εφαρμογή. (5) Ο γιακάς είναι αναδιπλωμένος και καταλήγει σε δύο (2) τριγωνικά πέτα. Στην ένωσή του με τα μπροστινά φύλλα δημιουργεί σχισμή, που έχει άνοιγμα οξείας γωνίας. Το πλάτος του πέτου είναι ανάλογο με τις διαστάσεις του θώρακα. (6) Σε κάθε πλευρά έχει από μία (1) τσέπη της οποίας η σχισμή είναι ενισχυμένη από το ίδιο ύφασμα (ρελιαστή) και έχει άνοιγμα 10 εκ.. Καλύπτεται με οριζόντια πτερύγια τα οποία είναι επενδυμένα εσωτερικά με φόδρα. Τα πτερύγια έχουν μήκος 14-16 εκ. και πλάτος 6 εκ.. (7) Τα μανίκια δεν καταλήγουν σε μανσέτες, και στο άκρο τους (εξωτερικά) ράβονται δύο (2) επίχρυσα κουμπιά του Στρατού Ξηράς μεγέθους 16 χιλ.. (8) Το ραχιαίο φύλλο έχει δύο (2) ραφές που καταλήγουν στην πίσω πλευρά της ραφής των μανικιών και μία (1) ραφή που καταλήγει στο κέντρο. δ. Φούστα: (1) Κατασκευάζεται από το ύφασμα του χιτωνίου και αποτελείται από τρία (3) φύλλα (ένα εμπρός και δύο πίσω) ραμμένα από πάνω προς τα κάτω, σε ελαφρώς εβαζέ γραμμή, έτσι ώστε να επιτρέπει μεγάλο διασκελισμό. (2) Στο πάνω μέρος, περιφερικά, ράβεται ζώνη πλάτους 2εκ. από το ίδιο ύφασμα. Στην ένωση των δύο πίσω φύλλων η φούστα φέρει άνοιγμα 20 εκ. που κλείνει με πλαστικό φερμουάρ. Στο ανώτερο τμήμα του φερμουάρ η ζώνη κουμπώνει με ένα (1) μικρό κουμπί. (3) Το κατώτερο μέρος της φούστας αναδιπλώνεται εσωτερικά με αφανή ραφή σε ύψος τουλάχιστον 7 εκ.. Το μήκος της φούστας πρέπει να καλύπτει το γόνατο. ε. Περισκελίδα γυναικών: (1) Κατασκευάζεται από το ύφασμα του χιτωνίου και είναι ραμμένη σε κλασσική γραμμή. (2) Μπροστά φέρει από δύο (2) πιέτες δεξιά και αριστερά και λοξές κοφτές τσέπες. Πίσω φέρει από μία (1) πένσα δεξιά και αριστερά. (3) Στο πάνω μέρος φέρει ζώνη από το ίδιο ύφασμα πλάτους 3,5εκ. ενισχυμένη με φόδρα. Η ζώνη φέρει επτά (7) θηλιές από τις οποίες περνά η επιπρόσθετη ζώνη. (4) Η περισκελίδα κουμπώνει μπροστά με μεταλλικό φερμουάρ μήκους 18-20εκ. και κλείνει με κουμπί στη ζώνη. (5) Το φάρδος του ρεβέρ κυμαίνεται από 22 έως 24 εκ. ανάλογα με τη διάπλαση του σώματος . στ. Υποδύτης: (1) Κατασκευάζεται από λευκό ύφασμα σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος. (2) Αποτελείται από δύο (2) πρόσθια φύλλα (προστέρνια) το ραχιαίο, τα μανίκια, τις μανσέτες και το γιακά. Υπάρχει τομίτης. Τα πρόσθια φύλλα κουμπώνουν με μια σειρά από μικρά λευκά κουμπιά μεγέθους 11 χιλ., στο αριστερό προστέρνιο και με αντίστοιχες κάθετες κουμπότρυπες. (3) Τα μανίκια καταλήγουν σε μανσέτες από δύο (2) φύλλα του ίδιου υφάσματος μέσα στο οποίο περικλείεται φύλλο απλής φορτέτσας πλάτους 5 εκ. και κουμπώνουν με μικρό λευκό κουμπί. Λίγο κάτω από τον αγκώνα φέρουν άνοιγμα μήκους 18 εκ. περίπου μέχρι το άκρο της μανσέτας. (4) Ο γιακάς είναι ενισχυμένος με φορτέτσα και τα άκρα του είναι μυτερά με εξωτερικό γαζί όπως ακριβώς των Αξκών του Στρατού Ξηράς. (5) Φέρεται ο ίδιος από μαθητές και μαθήτριες. 2.ΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1 ( ΕΞΟΔΟΥ ΘΕΡΙΝΗ) 1)Χιτώνιο Ανδρών: Κατασκευάζεται από ύφασμα σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο Άρθρο 12 του παρόντος και είναι ως προς τις κατασκευαστικές λεπτομέρειές του όμοιο με το χειμερινό, με τις παρακάτω διαφορές: (1) Το εσωτερικό του χιτωνίου δεν καλύπτεται με φόδρα. (2) Στο κάτω μέρος δεν υπάρχουν τσέπες αλλά οριζόντια πτερύγια τα οποία είναι εσωτερικά επενδυμένα με φόδρα και ακολουθούν, ως προς τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, το χειμερινό. β. Περισκελίδα ανδρών: Κατασκευάζεται από το ύφασμα του χιτωνίου και είναι όμοιο με το χειμερινό. γ. Χιτώνιο γυναικών: Κατασκευάζεται από ύφασμα σύμφωνα με το Άρθρο 12 του παρόντος και είναι, ως προς τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, όμοιο με το χειμερινό, με τις παρακάτω διαφορές: (1) Το εσωτερικό του χιτωνίου δεν καλύπτεται από φόδρα. (2) Κάτω από τα πτερύγια δεν υπάρχουν τσέπες. (3) Τα μανίκια δεν καταλήγουν σε μανσέτες. δ. Φούστα: Κατασκευάζεται από το ύφασμα του χιτωνίου και είναι, ως προς τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, όμοια με τη χειμερινή. ε. Περισκελίδα γυναικών: Κατασκευάζεται από το ύφασμα του χιτωνίου και είναι ως προς τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες όμοια με τη χειμερινή. στ. Υποδύτης: Φέρεται ο υποδύτης της υπ’ αριθμ. 1 στολής. Άρθρο 141. ΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2( ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ - ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ)α. Χιτώνιο ανδρών: Φέρεται το χιτώνιο της υπ’ αριθμ. 1 στολής. β. Περισκελίδα ανδρών: Φέρεται η περισκελίδα της υπ’ αριθμ. 1 στολής. γ. Χιτώνιο γυναικών: Φέρεται το χιτώνιο της υπ’ αριθμ. 1 στολής. δ. Περισκελίδα γυναικών: Φέρεται η περισκελίδα της υπ’ αριθμ. 1 στολής. ε. Υποδύτης: Φέρεται ο ίδιος της υπ’ αριθμ. 1 στολής. 2.ΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2 ( ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ - ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗ) 1)Περισκελίδα ανδρών: Φέρεται η περισκελίδα της υπ’ αριθμ. 4 θερινής στολής Υπηρεσίας - Πανεπιστημίου. 2)Περισκελίδα γυναικών: Φέρεται η περισκελίδα της υπ’ αριθμ. 4 θερινής στολής Υπηρεσίας -Πανεπιστημίου. 3)Υποδύτης:Φέρεται ο υποδύτης της υπ’ αριθμ. 4 θερινής στολής Υπηρεσίας -Πανεπιστημίου. Άρθρο 15 1. ΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3 ( ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ - ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ)α. Χιτώνιο ανδρών: (1) Κατασκευάζεται από ύφασμα σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος. Εσωτερικά όλα τα μέρη είναι επενδυμένα με φόδρα. Αποτελείται από δύο (2) εμπρόσθια φύλλα (προστέρνια), ένα οπίσθιο φύλλο, μανίκια με μανσέτες, γιακά, ζώνη, κουμπιά και επωμίδες. Οι πρόσθιες ελεύθερες πλευρές του πρόσθιου φύλλου ενώνονται με μία σειρά πέντε (5) φαιοπράσινων κοινών πλαστικών κουμπιών 16 χιλ. επί του αριστερού τμήματος και με τις αντίστοιχες οριζόντιες κουμπότρυπες σε εσωτερική πατιλέτα. στο δεξιό τμήμα. Το πρώτο κουμπί ράβεται σε τέτοιο ύψος ώστε τα πέτα να σχηματίζουν οξεία γωνία, τα δε υπόλοιπα τέσσερα σε ίσες διαδοχικές αποστάσεις, κατά τρόπο ώστε το τελευταίο να βρίσκεται στο μέσο της ζώνης. Στο οπίσθιο φύλλο του χιτωνίου σχηματίζονται από τρεις (3) πιέτες σε κάθε πλευρά, ενώ στα μπροστινά σχηματίζονται από δύο (2) πιέτες. Οι αποστάσεις των πτυχών είναι ανάλογες του μεγέθους του χιτωνίου. Το μήκος του χιτωνίου περιορίζεται μέχρι τη μέση, όπου καταλήγει στη ζώνη, που περιβάλλει και περισφίγγει τη μέση. Τα φύλλα του πέφτουν περιφερικά και αναδιπλούνται στο κάτω μέρος σχηματίζοντας «μπουφάν», ενώ ταυτόχρονα το πλάτος τους εξασφαλίζει σημαντική ελευθερία κινήσεων. Στο κάτω μέρος του χιτωνίου ράβεται η ζώνη ενισχυμένη με καρίνα και καλύπτεται με φόδρα πλάτους 6,5 εκ., και το δεξιό άκρο της ζώνης συνδέεται πλάγια, αριστερά, με το τελευταίο κουμπί του μπουφάν, ενώ το άλλο άκρο της στερεώνεται εξωτερικά με μεταλλική αγκράφα. (2) Ο γιακάς είναι επενδυμένος με καναβάτσο, αναδιπλωμένος και έχει πλάτος 7 εκ.. (3) Τα μανίκια, λίγο πιο κάτω από τον αγκώνα προς τον καρπό και κατά την συρραφή, είναι ανοικτά 6-8 εκ. και φέρουν στο κάτω μέρος ισάριθμες με το χιτώνιο πιέτες. Οι μανσέτες κουμπώνουν με μικρό πλαστικό φαιοπράσινο κουμπί 16 χιλ. και τα άκρα τους είναι τετράγωνα και φέρουν εσωτερική κουμπότρυπα. Οι μανσέτες περιφερικά φέρουν γαζωτική ραφή σε απόσταση 5 χιλ. από το άκρο τους. Γαζωτική ραφή φέρουν επίσης ο γιακάς και τα πρόσθια φύλλα. (4) Οι επωμίδες κατασκευάζονται από το ίδιο ύφασμα, κουμπώνουν με πλαστικά φαιοπράσινα κουμπιά και πάνω σ’ αυτές περνούν οι αντίστοιχες διεμβολές. (5) Σε κάθε πρόσθιο φύλλο στο ύψος του στήθους, ράβεται από μία (1) τσέπη, με μία διπλή πιέτα στη μέση κατά μήκος και καλύπτεται από μυτερό καπάκι ενισχυμένο με φόδρα το οποίο κουμπώνει στην τσέπη με Velcrο. Το μήκος της τσέπης είναι 13-14 εκ. και το καπάκι ράβεται 2 εκ. πάνω από το άνοιγμα της τσέπης. (6) Στο εσωτερικό των πρόσθιων φύλλων του χιτωνίου κατασκευάζεται τσέπη εσωτερική από φόδρα 13,5 - 14 εκ. β. Περισκελίδα ανδρών: Κατασκευάζεται από το ύφασμα του χιτωνίου και είναι όμοια ως προς τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, με την περισκελίδα της υπ’ αριθμ. 1 στολής. γ. Χιτώνιο γυναικών: Κατασκευάζεται όπως και το αντίστοιχο χιτώνιο των ανδρών με τις παρακάτω διαφορές: (1) Τα πρόσθια φύλλα (προστέρνια) αποτελούνται από δύο (2) φύλλα το καθένα που ενώνονται μεταξύ τους με πλάγια ραφή που περνά από το στήθος και καταλήγει στο τέλος του χιτωνίου. Εσωτερικά των προστέρνιων φύλλων φέρει τσέπες από φόδρα. (2) Στο οπίσθιο φύλλο του χιτωνίου σχηματίζονται από δύο (2) πιέτες στην κάθε πλευρά, που ράβονται σε ανάλογη απόσταση, σύμφωνα με το μέγεθος του χιτωνίου. (3) Στα προστέρνια φύλλα σχηματίζεται από μία (1) πιέτα σε ανάλογη απόσταση από την ένωση με το πίσω φύλλο. (4) Οι μανσέτες κατασκευάζονται από διπλό ύφασμα πλάτους 6 εκ. και κουμπώνουν με πλαστικό φαιοπράσινο κουμπί διαμέτρου 16 χιλ. και το ένα άκρο τους είναι τριγωνικό και φέρει κουμπότρυπα. (5) Η ζώνη του χιτωνίου αποτελείται από τρία (3) τεμάχια, δύο (2) πρόσθια φύλλα και (1) ένα το οπίσθιο. Εσωτερικά είναι επενδυμένα από το ίδιο ύφασμα. Τα δύο πρόσθια τεμάχια της ζώνης φέρουν από μία κουμπότρυπα. Τα άκρα του οπίσθιου τεμαχίου έχουν από δύο (2) κουμπιά, που κουμπώνουν με τα πρόσθια και δίνουν την δυνατότητα αυξομειώσεως του μήκους της ζώνης του χιτωνίου. Το δεξιό πρόσθιο τεμάχιο της ζώνης καταλήγει σε προεξοχή τριγωνικού σχήματος μήκους 8 εκ. και ενώνεται με το αριστερό πρόσθιο τεμάχιο με σούστα και κρυφό κούμπωμα. δ. Περισκελίδα γυναικών: Κατασκευάζεται από το ύφασμα του χιτωνίου και είναι όμοια ως προς τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες με την περισκελίδα της υπ’ αριθμ. 1 στολής. ε. Υποδύτης: (1) Κατασκευάζεται από σύμμικτο, φαιοπράσινο (γκρι) ύφασμα σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος και αποτελείται από δύο (2) πρόσθια φύλλα (προστέρνια), ένα (1) οπίσθιο, το περιλαίμιο, τις επωμίδες, τα μανίκια, τις μανσέτες και τις τσέπες. (2) Τα μανίκια φέρουν στα άκρα τους μανσέτες από δύο (2) φύλλα του ίδιου υφάσματος, μέσα στο οποίο περικλείεται φύλλο απλής φορτέτσας πλάτους 5 εκ. και κουμπώνουν με μικρό φαιοπράσινο πλαστικό κουμπί. Λίγο κάτω από τον αγκώνα φέρουν άνοιγμα 18 εκ. περίπου μέχρι το άκρο της μανσέτας. (3) Τα εμπρόσθια φύλλα ενώνονται με τον ωμίτη και το οπίσθιο φύλλο στους ώμους και στα πλάγια με πλακορραφή. Με την ίδια ραφή ενώνονται τα μανίκια. (4) Τα πρόσθια φύλλα κουμπώνουν με μία σειρά από μικρά φαιοπράσινα πλαστικά κουμπιά διαμέτρου 11 χιλ. (5) Ο γιακάς είναι ενισχυμένος με φορτέτσα (ανδρικού τύπου) και καταλήγει σε μυτερά άκρα. (6) Οι επωμίδες κατασκευάζονται από δύο (2) στρώματα από το ίδιο ύφασμα, με εσωτερική ενίσχυση και φέρουν ορατή περιμετρική ραφή σε απόσταση 4-5 χιλ. από τα άκρα τους. Το πλάτος τους είναι ομοιόμορφο και ίσο με 5 εκ. και καταλήγουν σε τριγωνικά άκρα, καλυπτόμενες πλήρως από το γιακά και φέρουν κατά τα τριγωνικά τους άκρα επιμήκεις κουμπότρυπες, για να κουμπώσουν στους ώμους με κοινά φαιοπράσινα (γκρι) κουμπιά διαμέτρου 11 χιλ.. Φέρεται το ίδιο από μαθητές και μαθήτριες. 2.ΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3 ( ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ-ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ - ΘΕΡΙΝΗ) 1)Περισκελίδα ανδρών: Κατασκευάζεται από ύφασμα σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος και είναι όμοια ως προς την κατασκευή με την περισκελίδα της υπ’ αριθμ. 1 στολής. 2)Περισκελίδα γυναικών: Κατασκευάζεται από ύφασμα σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος και είναι όμοια ως προς την κατασκευή με την περισκελίδα της υπ’ αριθμ. 1 στολής . 3)Υποδύτης:Κατασκευάζεται από το ίδιο ύφασμα με το χειμερινό με τη διαφορά ότι στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες τα μανίκια είναι κοντά και φτάνουν πάνω από τους αγκώνες 6 εκ. καταλήγουν δε σε εξωτερική αναδίπλωση πλάτους 3 εκ. η οποία φέρει δύο (2) εξωτερικές περιμετρικές ραφές. Φέρεται ο ίδιος από άνδρες και γυναίκες. Άρθρο 161. ΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4 (ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ)α. Χιτώνιο ανδρών: Φέρεται το χιτώνιο της υπ΄αριθ. 3 στολής. β. Περισκελίδα ανδρών: Φέρεται η περισκελίδα της υπ΄αριθ. 3 στολής. γ. Χιτώνιο γυναικών: Φέρεται το χιτώνιο της υπ΄αριθ. 3 στολής. δ. Περισκελίδα γυναικών: Φέρεται η περισκελίδα της υπ΄αριθ. 3 στολής. ε. Φούστα: Κατασκευάζεται από το ύφασμα του χιτωνίου και είναι σε όλες τις λεπτομέρειες της κατασκευής όμοια με τη φούστα της στολής υπ’ αριθμ. 1. 2.ΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4 (ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΡΙΝΗ) 1)Περισκελίδα ανδρών: Φέρεται η περισκελίδα της υπ΄αριθ. 3 θερινής στολής. 2)Φούστα γυναικών: Φέρεται η φούστα της υπ΄αριθ. 3 θερινής στολής. 3)Περισκελίδα γυναικών: Φέρεται η περισκελίδα της υπ΄αριθ. 3 θερινής στολής. 4)Υποδύτης:Φέρεται ο υποδύτης της υπ΄αριθ. 3 θερινής στολής. Άρθρο 17ΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5 (ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ - ΘΕΡΙΝΗ)1.Υποδύτης: Φέρεται ο ίδιος από μαθητές και μαθήτριες. 1)Κατασκευάζεται από λευκό ύφασμα τύπου ποπλίνας σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος. Αποτελείται από δύο (2) πρόσθια φύλλα, ένα (1) οπίσθιο, το γιακά, τις επωμίδες, τα μανίκια και τις τσέπες. 2)Τα πρόσθια φύλλα ενώνονται με τον ωμίτη και το οπίσθιο φύλλο στους ώμους και τα πλάγια με πλακορραφή. Με την ίδια ραφή ενώνονται και τα μανίκια. 3)Τα πρόσθια φύλλα κουμπώνουν με μια σειρά από μικρά πλαστικά λευκά κουμπιά διαμέτρου 11χιλ. (τα κουμπιά αρχίζουν αμέσως μετά από τα πέτα). 4)Σε κάθε πρόσθιο φύλλο στο στήθος ράβεται από μια τσέπη σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου, με τις κάτω γωνίες αμβλυμμένες, με λοξές αναδιπλώσεις μήκους 2 εκ.. Οι διαστάσεις της τσέπης είναι ύψους 14 εκ. και πλάτους 12 εκ.. Κάθε τσέπη καλύπτεται με πτερύγια σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου ύψους 5 εκ. , οι κάτω γωνίες των οποίων είναι αμβλυμμένες, όπως οι αντίστοιχες της τσέπης και κουμπώνουν στη μέση με κουμπί 11 χιλ.. 5)Ο γιακάς κατασκευάζεται με εσωτερική επένδυση από δύο (2) φύλλα του ιδίου υφάσματος. Το πάνω μέρος των πρόσθιων φύλλων ενώνεται με τον γιακά σχηματίζοντας πέτα με οξείες γωνίες. 6)Οι επωμίδες κατασκευάζονται από δύο (2) στρώματα, με εσωτερική ενίσχυση, του ίδιου υφάσματος και φέρουν ορατή περιμετρική ραφή σε απόσταση 4-5 χιλ.από τα άκρα τους. Το πλάτος τους είναι ομοιόμορφο και ίσο με 5 εκ.. Καταλήγουν σε τριγωνικά άκρα, καλυπτόμενες πλήρως από τον γιακά και φέρουν κατά τα τριγωνικά άκρα επιμήκεις κουμπότρυπες για να κουμπώνουν στους ώμους με κοινά λευκά κουμπιά, διαμέτρου 11 χιλ.. 2.Περισκελίδα ανδρών: Κατασκευάζεται από ύφασμα σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος και είναι όμοιο, ως προς την κατασκευή, με την περισκελίδα της υπ΄αριθ. 1 στολής. 3.Φούστα:Κατασκευάζεται από ύφασμα σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος και είναι όμοια, ως προς την κατασκευή. με τη φούστα της υπ΄αριθ. 1 στολής. 4.Περισκελίδα γυναικών: Κατασκευάζεται από ύφασμα σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος και είναι όμοια, ως προς την κατασκευή, με την περισκελίδα της υπ΄αριθ. 1 στολής. Άρθρο 181. ΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6 (ΑΣΚΗΣΕΩΝ- ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ)α. Χιτώνιο ανδρών: (1) Κατασκευάζεται από ύφασμα σύμμικτο Νο 240 (παραλλαγής) σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος και αποτελείται από τρία βασικά φύλλα (δύο μπροστά και ένα πίσω), τα μανίκια και το γιακά. (2) Τα δύο μπροστινά φύλλα ενώνονται μεταξύ τους με πέντε πλαστικά κουμπιά, ραμμένα στο δεξιό φύλλο. Οι κουμπότρυπές τους βρίσκονται στο αριστερό φύλλο. Τέσσερις από αυτές, βρίσκονται σε εσωτερική πατιλέτα, έτσι ώστε μετά το κούμπωμα, τόσο οι κουμπότρυπες όσο και τα κουμπιά, να μην είναι ορατά. Τα μπροστινά φύλλα φέρουν δύο τσέπες με κάλυμμα, όπου κουμπώνουν δύο κουμπιά. Η επάνω αριστερή τσέπη φέρει επιπλέον εσωτερικό τσεπάκι για τη φύλαξη μολυβιών. (3) Το πίσω φύλλο είναι μονοκόμματο, συρραμμένο στα πλαι-νά του με τα δύο μπροστινά φύλλα. (4) Το κάθε μανίκι σχηματίζεται με τη συρραφή δύο φύλλων, με επιπλέον επιαγκώνιο στο μέσο τους. Στο κάτω άκρο του ράβεται τριγωνικό ύφασμα στο οποίο κουμπώνει κουμπί ραμμένο στο πίσω φύλλο τους. Στα άκρα τους υπάρχουν επίσης δύο κουμπιά που χρησιμεύουν για αυξομείωση του πλάτους τους. (5) Ο γιακάς κατασκευάζεται από δύο φύλλα. Έχει σχήμα ισοσκελούς τραπεζίου και ράβεται στο χιτώνιο με τη μικρή πλευρά του. β. Περισκελίδα ανδρών: (1) Κατασκευάζεται από ύφασμα σύμμικτο Νο 240 (παραλλαγής) σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος και αποτελείται από τέσσερα βασικά φύλλα (δύο μπροστά και δύο πίσω), τη ζώνη και το κορδόνι. (2) Τα δύο μπροστινά φύλλα ενώνονται μεταξύ τους με πέντε πλαστικά κουμπιά, ραμμένα στο δεξιό φύλλο. Οι κουμπότρυπές τους βρίσκονται στο αριστερό φύλλο. Τέσσερις από αυτές, βρίσκονται σε εσωτερική πατιλέτα, έτσι ώστε μετά το κούμπωμα, τόσο οι κουμπότρυπες όσο και τα κουμπιά, να μην είναι ορατά. Το πέμπτο κουμπί είναι ορατό. Σε κάθε φύλλο ράβεται επιγονάτιο, μήκους 30 περίπου εκ. με εσωτερική πιέτα. Στα πλαϊνά και επάνω σημεία των δύο φύλλων σχηματίζονται λοξές τσέπες. (3) Στα δύο πίσω φύλλα και σε απόσταση 8-9 εκ. από τη ζώνη κατασκευάζονται τσέπες ανοίγματος 16-16,5 εκ. με καλύμματα, όπου κουμπώνουν δύο κουμπιά. Στις δύο (2) συρραφές των μπροστινών με τα πίσω φύλλα και σε απόσταση 5 περίπου εκ. από την κάθε πλαϊνή τσέπη, ράβονται τσέπες με τρεις πιέτες με κάλυμμα η κάθε μια με εσωτερική πατιλέτα στην οποία κουμπώνουν δύο κουμπιά. (4) Στο κάτω άκρο των σκελών, το ύφασμα αναδιπλώνεται κατά 2,5-3 εκ. και δημιουργείται αυλάκι απ’ όπου περνάει κορδόνι για συστολή και σύσφιξη των άκρων. (5) Η ζώνη γαζώνεται με ορατή ραφή στο επάνω μέρος των φύλλων. Έχει πλάτος 4-4,5 εκ., φέρει επτά (7) στενά στιλάκια και τρία φαρδιά. Σε κάθε πλαϊνό μέρος της ζώνης τοποθετείται βαμβακερή ταινία με πόρπη για αυξομείωση της μέσης. γ. Χιτώνιο - Περισκελίδα γυναικών: Φέρεται η ίδια στολή από μαθητές και μαθήτριες. 2.ΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6 (ΑΣΚΗΣΕΩΝ- ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗ) Φέρεται η ίδια χειμερινή στολή ασκήσεων εκστρατείας από μαθητές και μαθήτριες με αναδιπλωμένα τα μανίκια του χιτωνίου. 3.ΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6α (ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ) Φέρεται η περισκελίδα της στολής ασκήσεων εκστρατείας με τη διαφορά ότι το μήκος της περισκελίδας φτάνει μέχρι την άρθρωση του γόνατος και στο πρόσθιο μέρος εκατέρωθεν του ανοίγματος οι θηλιές της ζώνης έχουν πλάτος 4,5 εκ, μήκος 11-12 εκ όπου καταλήγουν σε τριγωνικό άκρο όπου υπάρχει κουμπότρυπα και κουμπί 16 χιλ. Ίδιου τύπου θηλιά υπάρχει και στο οπίσθιο μέσο τμήμα της ζώνης. Συνοδεύεται με την εσωτερική επένδυση της στολής υπ΄αριθ. 6 θερινή. Άρθρο 19ΚΟΝΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΗΜΙΧΛΑΙΝΟ)1.Επενδύτης ανδρών: 1)Κατασκευάζεται από ύφασμα σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος. 2)Αποτελείται από δύο (2) πρόσθια φύλλα, ένα (1) ραχιαίο, το γιακά, τα μανίκια και τη φόδρα. 3)Από τα δύο (2) πρόσθια φύλλα το αριστερό επικαλύπτει το δεξί σε πλάτος 15-17 εκ. περίπου. Για την ένωση μεταξύ τους τα πρόσθια φύλλα φέρουν από μία σειρά τριών επίχρυσων κουμπιών διαμέτρου 23 χιλ. με το έμβλημα του Στρατού Ξηράς. Τα αριστερό φύλλο φέρει από μία σειρά οριζόντιες κουμπότρυπες για την ένωσή του με το δεξιό. Τα παραπάνω κουμπιά ράβονται σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους και κατά τρόπο ώστε τα μεσαία να βρίσκονται ακριβώς κάτω από την μέση. Τα υπόλοιπα δύο κάθε σειράς απέχουν 14-16 εκ. από το μεσαίο ανάλογα με το μέγεθος του επενδύτη. 4)Σε κάθε ένα από τα πρόσθια φύλλα σχηματίζεται από μία τσέπη πλάγια, τομής εσωτερικής, το άνοιγμα της οποίας είναι ενισχυμένο από δύο (2) στρώματα από το ύφασμα του επενδύτη με φύλλο φορτέτσας. 5)Το πίσω φύλλο έχει δύο ραφές κατακόρυφα, που καταλήγουν στην πίσω πλευρά της ραφής των μανικιών και μια ραφή πίσω στο κέντρο, η οποία στο κάτω μέρος καταλήγει σε άνοιγμα σκεπαστό αριστερά μέχρι το ύψος της μέσης και ανάλογα με τη διάπλαση του σώματος. 6)Ο γιακάς είναι αναδιπλωμένος και καταλήγει στις αναδιπλώσεις (πέτα) στα οποία απολήγουν τα δύο (2) πρόσθια φύλλα. 7)Τα μανίκια σχηματίζονται με την ακρορραφή δύο (2) φύλλων και στο κάτω μέρος τους ράβονται από δύο επίχρυσα κουμπιά διαμέτρου 16 χιλ. 8)Στις άκρες των προσθίων φύλλων και του γιακά ο επενδύτης φέρει εξωτερική, γαζωτική ραφή σε απόσταση 15 χιλ. από τις άκρες. 9)Σε όλη την εσωτερική επιφάνεια είναι επενδυμένος με φόδρα ίδιου χρώματος, άριστης ποιότητας. 10)Εσωτερικά των προστέρνιων φύλλων φέρει τσέπες από φόδρα. 2.Επενδύτης γυναικών: Κατασκευάζεται από το ανάλογο ύφασμα και είναι ως προς τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες όμοιος με των ανδρών με τις παρακάτω διαφορές: 1)Τα δύο πρόσθια φύλλα κουμπώνουν αντίστροφα (το δεξιό επί του αριστερού). 2)Κάθε πρόσθιο φύλλο σε ίσες αποστάσεις από το πλάγιο άκρο, σχηματίζει κατακόρυφη πένσα, η οποία ξεκινά από το μεσαίο κούμπωμα και καταλήγει στο τέλος του επενδύτη. 3)Το άνοιγμα στο ραχιαίο φύλλο του επενδύτη καταλήγει σε δεξιό σκέπασμα. Με τον επενδύτη εξόδου φέρονται επωμίδες της υπ’αριθμ. 1 στολής. Άρθρο 20ΚΟΝΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ(ΗΜΙΧΛΑΙΝΟ ΦΑΙΟΠΡΑΣΙΝΟ)Κατασκευάζεται από το ανάλογο ύφασμα και είναι ως προς τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες όμοιος με το ημίχλαινο του άρθρου 19, με την διαφορά ότι είναι σε χρώμα φαιοπράσινο με επωμίδες τύπου διεμβολής, χρώματος φαιοπράσινου και φέρεται με τις υπ΄αριθ. 4 και 5 στολές. Άρθρο 21 ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ(ΤΖΑΚΕΤ)1.Κατασκευάζεται από βαμβακερό αδιάβροχο ύφασμα παραλλαγής και αποτελείται από τα παρακάτω τεμάχια: - Ένα οπίσθιο φύλλο - Δύο εμπρόσθια φύλλα - Δύο επάνω τσέπες - Δύο κάτω τσέπες - Δύο μανίκια - Το γιακά - Δύο επωµίδες - Τη φόδρα - Την εσωτερική και εξωτερική κουκούλα - Την εσωτερική επένδυση 2.Τα εμπρόσθια φύλλα συνδέονται μεταξύ τους µε έξι (6) σούστες μπουτόν απλές, αρσενικές στο δεξιό και αντίστοιχες θηλυκές στο αριστερό φύλλο. Επίσης συνδέονται µε τη βοήθεια φερμουάρ μήκους 50-56 εκ. αναλόγως μεγέθους. Διαμέσου της λαβής του φερμουάρ διέρχεται ταινία βαμβακερή, µε δεμένα τα ελεύθερα άκρα της, μήκους (διπλωμένη) 30 εκ. Το πάνω άκρο του φερμουάρ βρίσκεται 0,5 εκ από το κάτω άκρο του γιακά. Η ανώτατη σούστα μπουτόν βρίσκεται σε απόσταση 4 εκ. κάτω από τη βάση του γιακά και οι υπόλοιπες σε ίσες διαδοχικές αποστάσεις των 13 εκ. περίπου. Οι σούστες (αρσενικές και θη­λυκές) μετά το κούμπωμα του επενδύτη, δεν είναι ορατές. Στο μπροστινό μέρος του δεξιού και αριστερού φύλλου της μόστρας, συρράπτεται εσωτερικά φορτέτσα για ενίσχυσή της. 3.Οι πάνω τσέπες είναι εξωτερικές και έχουν σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Οι κάτω και οι προς τα μανίκια πλευρές των τσεπών δεν επιρράπτονται αμέσως στα μπροστινά φύλλα, αλλά σχηματίζουν πιέτες από το ίδιο ύφασμα, πλάτους 6 εκ. Οι τσέπες καλύπτονται από καπάκια µε μέγιστο ύψος στο μέσο 9 εκ. και ελάχιστο στις πλευρές 6 εκ. που κουμπώνουν µε τις τσέπες µε σούστες µη ορατές μετά το κούμπωμα . Οι συνολικές διαστάσεις των πάνω τσεπών µε τα καπάκια είναι πλάτους 15,5-16 εκ. και μή­κους 21-22 εκ. 4.Οι κάτω τσέπες σχηματίζονται εσωτερικά µε κατάλληλο ύφασμα υπορραµµάτων και καλύπτο­νται µε καπάκια που κουμπώνουν µε σούστες όπως στις πάνω τσέπες. Το πλάτος των τσεπών µε τα κα­πάκια είναι 19-20 εκ., ανάλογα µε το μέγεθος του επενδύτη. 5.Στο οπίσθιο φύλλο και σε απόσταση 3 εκ. από το άκρο κάθε ώμου, σχηματίζεται πιέτα, η οποί­α αρχίζει από το ύψος του ώμου, έχει μήκος 42 εκ. περίπου και καταλήγει στην πλαϊνή ραφή ένωσης εμπρόσθιου και οπίσθιου φύλλου. Το βάθος της πιέτας είναι 5-6 εκ. και είναι ενσωματωμένη µε το οπίσθιο φύλλο κατά την κοπή του. 6.Ο γιακάς κατασκευάζεται από δύο φύλλα υφάσματος, που περικλείουν φύλλο φορτέτσας. Στο πίσω φύλλο του γιακά και σε απόσταση 3 εκ. από το πάνω άκρο του συρράπτεται φερμουάρ μήκους 40­42 εκ. ανάλογα µε το μέγεθος του επενδύτη. Εσωτερικά στο γιακά, εντός του ανοίγματος του φερμουάρ τοποθετείται κουκούλα (εσωτερική). Ο γιακάς κάτω από το φερμουάρ και σε απόσταση 8,5 εκ. δεξιά - α­ριστερά από το μέσο, φέρει δύο κουμπότρυπες, στις οποίες κουμπώνουν τα κουμπιά της εξωτερικής κου­κούλας. 7.Τα μανίκια σχηματίζονται µε τη συρραφή δύο φύλλων. Το κάτω φύλλο στον αγκώνα φέρει δύο πιέτες βάθους 1 εκ και σε απόσταση μεταξύ τους 12 εκ. περίπου. Το πάνω φύλλο, στο κάτω άκρο φέρει πτερύγιο πλάτους 5-5,5 εκ. που μπορεί να ενώνεται με το κάτω φύλλο με αυτοκόλλητη ταινία «VΕLCRΟ» με σκοπό την αυξομείωση του πλάτους του μανικιού. 8.Οι επωμίδες κατασκευάζονται από δύο φύλλα υφάσματος πλάτους 5-5,5 εκ.. Καταλήγουν σε τρι­γωνικά άκρα με επιμήκεις κουμπότρυπες, που κουμπώνουν σε πλαστικά κουμπιά φαιοπράσινα διαμέτρου 22 χιλ. 9.Όλη η επιφάνεια του επενδύτη καλύπτεται εσωτερικά με φόδρα από ύφασμα φαιοπράσινο βαμ­βακερό ποπλίνα. Στο ύψος της μέσης και στο άκρο του επενδύτη, μέσα σε κατάλληλα αυλάκια, φέρεται κορδόνι για σύσφιξη. 10.Η εξωτερική κουκούλα κατασκευάζεται από το ίδιο ύφασμα παραλλαγής όπως ο επενδύτης και φέρει στο εμπρόσθιο μέρος κορδόνι για περιορισμό του ανοίγματος. Επίσης στο εμπρόσθιο δεξιό μέρος, 7-8 εκ. από το κάτω μέρος αυτής, υπάρχει κουμπί πλαστικό που κουμπώνει σε αντίστοιχη κουμπότρυπα του αριστερού μέρους. 11.Η εσωτερική κουκούλα κατασκευάζεται από ύφασμα βαμβακερό ποπλίνα αδιάβροχο φαιοπρά­σινο και ενώνεται με τον κυρίως επενδύτη (εσωτερικά εντός του γιακά) με ύφασμα πλεκτό ΝΥLΟΝ «στοκι­νέτ». Κατά την περίμετρο που αντιστοιχεί στο πρόσωπο, η κουκούλα συσφίγγεται με κορδόνι μήκους 1 μ. 12.Η εσωτερική επένδυση κατασκευάζεται από πολυεστερική βάτα λευκή που περιβάλλεται από ύφασμα ΝΥLΟΝ «τουάλ» Νο 65. Τα δύο εμπρόσθια μέρη της επένδυσης φέρουν και στις δύο πλευρές α­πό τρεις κουμπότρυπες που κουμπώνουν σε αντίστοιχα κουμπιά στο εσωτερικό του κυρίως επενδύτη. Ομοίως στο οπίσθιο και πάνω μέρος, φέρει δύο κουμπότρυπες για τη στερέωσή τους επί του επενδύτη. Κά­θε μανίκι σχηματίζεται με τη συρραφή ενός φύλλου. Στα άκρα τους και εσωτερικά ράβονται από δύο ται­νίες μήκους 12 εκ. που φέρουν κουμπότρυπες που κουμπώνουν σε αντίστοιχα κουμπιά του εσωτερικού των μανικιών του κυρίως επενδύτη. Άρθρο 22 ΠΟΥΛΟΒΕΡ ΜΑΛΛΙΝΟ1.Κατασκευάζεται από λεπτό μάλλινο νήμα χρώματος φαιοπράσινου. 2.Αποτελείται από δύο φύλλα (πρόσθιο- οπίσθιο), τα μανίκια και τις επωμίδες. Τα άκρα των μανικιών και των φύλλων καταλήγουν σε πλέξη λάστιχο πλάτους 2 εκ.. Επίσης σε λάστιχο καταλήγουν και τα φύλλα στο άνοιγμα της κεφαλής όπου σχηματίζεται ο γιακάς σε σχήμα οξείας γωνίας (ν). 3.Στους ώμους φέρονται επιπρόσθετα ορθογώνια τεμάχια, φαιοπράσινου βαμβακερού υφάσματος, ραμμένα με πλακορραφή. 4.Πάνω σ’ αυτά είναι ραμμένες οι επωμίδες από το ίδιο ύφασμα. Οι επωμίδες είναι ραμμένες στους ώμους με γαζωτική ραφή και το άκρο τους στερεώνεται με αυτοκόλλητη ταινία. Μέσα στις επωμίδες περνούν διεμβολές με τα διακριτικά των τάξεων. 5.Επιπρόσθετα ορθογώνια τεμάχια από το ίδιο ύφασμα των ώμων φέρονται και στα αντιβράχια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΛΩΝ Άρθρο 231.ΠΗΛΗΚΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 1)Κατασκευάζεται από το ύφασμα της αντίστοιχης στολής, την οποία συνοδεύει και αποτελείται από το κάλυμμα, το διάζωμα, το γείσο, το υποσιάγωνο και το εθνόσημο. 2)Το κάλυμμα αποτελείται από το άνω οριζόντιο ωοειδές επικάλυμμα, το οποίο παρουσιάζει ελαφρώς έλλειψη 1 εκ. από τον κάτωθι αυτόν κολουροκωνικό δακτύλιο, που αποτελείται από τρία (3) τεμάχια υφάσματος, συνδεδεμένα μεταξύ τους με ραφή. Το πλάτος του δακτυλίου αυτού (σέλο) είναι στο μεν πρόσθιο μέρος 6 εκ. στο δε οπίσθιο 5 εκ., με διαμόρφωση ανάλογη στα πλάγια. Οι αναγκαίες ραφές του δακτυλίου τοποθετούνται στο οπίσθιο τμήμα και ποτέ στο πρόσθιο, όπου τοποθετείται το εθνόσημο. Κατά την ραφή καλύμματος του δακτυλίου και μεταξύ αυτών τοποθετείται λεπτό φιλέτο πάχους 1-2 χιλ. από το ίδιο ύφασμα στο εσωτερικό του πηλικίου, στο οποίο τοποθετείται επίσης αφρολέξ υλικό για να κρατεί το κάλυμμα τεντωμένο σε σχήμα περίπου οβάλ. 3)Το διάζωμα έχει ύψος 5 εκ., κατασκευάζεται από το ίδιο ύφασμα, φέρει εσωτερικά και σε όλη την επιφάνειά του δερμάτινη μαύρη ταινία και ενισχύεται από ναστόχαρτο. Εξωτερικά η στεφάνη του διαζώματος περιβάλλει με ταινία μαύρη πλεκτή πλάτους 4 εκ. 4)Το γείσο κατασκευάζεται από κηροχαρτονική ύλη, είναι ελαφρά κεκλιμένο, ώστε να σχηματίζει με το διάζωμα γωνία, και το μέγιστο πλάτος και μήκος του είναι 5-6 εκ. και 35-38 εκ., αντίστοιχα. Είναι επενδυμένο στην κάτω επιφάνεια με πλαστικό βαθυκύανου χρώματος και στην άνω με μαύρο λουστρίνι. Στο άκρο του γείσου ράβεται παράραμμα από μαύρη στιλπνή ύλη (λουστρίνι) πλάτους 4 χιλ. Επί του γείσου του πηλικίου δεν φέρεται κανένα άλλο χαρακτηριστικό. 5)Το πηλήκιο εσωτερικά είναι επενδυμένο με ραιγιόν φόδρα και καναβάτσο σε όλη την επιφάνεια του επικαλύμματος. 6)Το υποσιάγωνο έχει πλάτος 1 εκ. , κατασκευάζεται από βελούδο ύφασμα χρώματος βυσσινί και στερεώνεται στο πηλήκιο με δύο μεταλλικά επίχρυσα κουμπιά διαμέτρου 3 χιλ., ακριβώς πίσω από την αρχή του γείσου. 7)Το εθνόσημο τοποθετείται στη μετωπίδα του πηλικίου και είναι κεντημένο με χρυσοκλωστή πάνω σε ύφασμα, όμοιο με του πηλικίου. Στο κέντρο του εθνοσήμου στερεώνεται το διακριτικό του Στρατού Ξηράς (φλόγα). 2.ΠΗΛΗΚΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1)Κατασκευάζεται από το ύφασμα της στολής εξόδου και αποτελείται από το δισκοειδές επικάλυμμα, το κολουροκωνικό διάζωμα, το μπορ, το υποσιάγωνο και το εθνόσημο. 2)Το δισκοειδές επικάλυμμα σχήματος ελλειψοειδούς μεγάλου άξονα 17 εκ. και μικρού 14 εκ. 3)Το κολουροκωνικό διάζωμα έχει ύψος στο κέντρο του αυχένα 10 εκ. και στο κέντρο του μετώπου 8 ½ εκ. 4)Το μπορ, το οποίο κατασκευάζεται από δύο (2) φύλλα υφάσματος ενισχυμένου εσωτερικά με διπλό καναβάτσο, φέρει διαδοχικές ομόκεντρες γαζωτικές ραφές σε ίσες αποστάσεις των 4 χιλ. Το μπορ αναδιπλώνεται στην περιοχή του αυχένα και των κροτάφων και παρακολουθεί το δίπλωμα κατερχόμενο προς τα εμπρός, σχηματίζοντας έτσι γείσο προ του μετώπου. Το ορατό τμήμα του μπορ στο κέντρο του αυχένα έχει ύψος 7 ½ εκ. ενώ στις πλευρές 5 εκ. Το σχηματιζόμενο γείσο έχει πλάτος 5 ½ εκ. Το διάζωμα περιβάλλει λωρίδα του ιδίου υφάσματος μεγίστου ύψους στο κέντρο του μετώπου κάτω από το εθνόσημο 7 ½ εκ και στο κέντρο του αυχένα 3 ½ εκ. Η λωρίδα ράβεται στη βάση του διαζώματος. 5)Το πηλίκιο εσωτερικά είναι επενδυμένο με ραιγιόν φόδρα. 6)Στο κεντρικό εμπρός τμήμα του πηλικίου τοποθετείται το εθνόσημο, το οποίο είναι κεντημένο με χρυσή κλωστή πάνω σε ύφασμα όμοιο με του πηλικίου. Στο κέντρο του εθνοσήμου στερεώνεται το διακριτικό του Στρατού Ξηράς (φλόγα). 7)Το υποσιάγωνο έχει πλάτος 1 εκ. , κατασκευάζεται από βελούδο ύφασμα χρώματος βυσσινί και στερεώνεται στο πηλήκιο με δύο μεταλλικά επίχρυσα κουμπιά διαμέτρου 3 χιλ., ακριβώς πίσω από την αρχή του γείσου. 3.ΔΙΚΟΧΟ ΦΑΙΟΠΡΑΣΙΝΟ 1)Κατασκευάζεται από σύμμικτο ύφασμα της υπ’ αριθμ. 4 στολής υπηρεσίας - πανεπιστημίου. 2)Αποτελείται από την οροφή, το κυρίως δίκοχο, το αναδιπλωμένο γείσο (πτερύγιο) και τον πιλόγυρο. 3)Η οροφή συνίσταται από ένα τεμάχιο σύμμικτου υφάσματος “SΕRGΕ” και ένα τεμάχιο “RΑΥΟΝ” για τη φόδρα. Το σχήμα της είναι ακανόνιτο ελλειψοειδές, του οποίου το πλάτος μηδενίζεται στα άκρα και έχει 5 εκ. πλάτος στο μέσο. 4)Το κυρίως δίκοχο αποτελείται από δύο τεμάχια σύμμικτου υφάσματος “SΕRGΕ” και δύο αντίστοιχα “RΑΥΟΝ” για τη φόδρα και έχουν σχήμα ορθογωνίου. 5)Το πτερύγιο αποτελείται από ένα τεμάχιο σύμμικτου και πλάτος που μηδενίζεται στα άκρα του. Στις αναδιπλώσεις του φέρει σιρίτι χρώματος βυσσινί. 6)Ο πιλόγυρος αποτελείται από ταινία ΡVC, πλάτους 2,5 εκ. 7)Στο πρόσθιο κεντρικό μέρος και στο αριστερό πλάι φέρεται μεταλλικό εθνόσημο. 4.ΠΗΛΗΚΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (τζόκεϋ) 1)Κατασκευάζεται από ύφασμα σύμμικτο Νο 240 παραλλαγής και αποτελείται από το κάλυμμα κεφαλιού και το γείσο. 2)Το κάλυμμα αποτελείται από το πάνω κυκλικό επικάλυμμα σχήματος οβάλ, το οποίο επιρράπτεται στο πλαϊνό κάλυμμα κυλινδρικής μορφής. Το πλαϊνό κάλυμμα αποτελείται από δύο τεμάχια του ιδίου υφάσματος, ένα εσωτερικό και ένα εξωτερικό, που ενώνονται μπροστά με μονή ραφή. Στο κάτω μέρος συρράπτεται ταινία πλάτους 2,5 εκ. του ιδίου υφάσματος, που τα άκρα της ενώνονται στο εμπρός μέρος. Εσωτερικά του κάτω μέρους της περιμέτρου του πηληκίου συρράπτεται βαμβακερή ταινία πλάτους 2,5 εκ. που τα άκρα της ενώνονται στο πίσω μέρος του πηλικίου. 3)Στη μέση της μπροστινής ραφής του πλαϊνού καλύμματος, ράβεται κεντητό εθνόσημο διαμέτρου 38 χιλ. επί στρογγυλής βάσεως χρώματος φαιοπράσινου διαμέτρου 50 χιλ. 4)Το πηλίκιο έχει δύο τρύπες διαμέτρου 5 χιλ. σε κάθε πλευρά του πλαϊνού καλύμματος, που απέχουν 1,5 εκ. από την πάνω ραφή. 5)Το γείσο έχει σχήμα ελλειψοειδές και σχηματίζεται από δύο φύλλα υφάσματος που περικλείουν φύλλο ελαστικού, πάχους 1,8 χιλ. Το κάτω φύλλο του υφάσματος αναδιπλώνεται στο μπροστινό μέρος σχηματίζοντας ρέλι 0,5 εκ. και φέρει εξωτερική ραφή. Στη συνέχεια περιμετρικά στο γείσο, δημιουργούνται σε ίσες αποστάσεις από το ρέλι τρία επιπλέον γαζιά. Άρθρο 24ΞΙΦΙΔΙΟ1.Το ξιφίδιο αποτελείται από: 1)Μεταλλική θήκη μήκους 26 εκ. κίτρινου χρώματος, η οποία φέρει δύο (2) κρίκους για την εξάρτηση του ξιφιδίου από τους σπαθιστήρες και στην μία πλευρά είναι σχεδιασμένα ανάγλυφα, από την αιχμή προς το στόμιο, φύλλα δρυός, το σήμα της ΣΑΝ και το εθνόσημο. 2)Ξιφίδιο μεταλλικό συνολικού μήκους 32 εκ. με κοκάλινη υπόλευκη χειρολαβή. 2.Εξάρτηση αποτελούμενη από: 1)Ζωστήρα από δέρμα στιλπνό (λουστρίνι) πλάτους 4 εκ. 2)Πόρπη μεταλλική με ανάγλυφο το σήμα της ΣΑΝ. 3)Δύο (2) σπαθιστήρες από μαύρο στιλπνό δέρμα καθένας από τους οποίους αποτελείται από δύο (2) μέρη ως εξής: (1) Διεμβολέας πλάτους 2 εκ. με άνοιγμα ικανό να διέρχεται ο ζωστήρας και μεταλλικό κρίκο. (2) Ιμάντας πλάτους 2 εκ. αυξομειωμένου μήκους με δύο (2) μεταλλικές πόρπες, του οποίου το ένα άκρο διέρχεται από τον κρίκο του ξιφιδίου και το άλλο φέρει μεταλλικό κρίκο και συνδέεται με τον αντίστοιχο κρίκο του διεμβολέα με μεταλλικό άγκιστρο. Άρθρο 25 ΕΠΩΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΛΗΣ1.Χειμερινές: Κατασκευάζονται από το ύφασμα του χιτωνίου και επενδύονται εσωτερικά με καναβάτσο. Περιμετρικά φέρουν βυσσινί σιρίτι. Πάνω σ’ αυτά είναι κεντημένα με χρυσή μεταλλική κλωστή το διακριτικό της Σχολής και τα αστέρια των αρχηγών τάξεων. Τα διακριτικά των τάξεων είναι κεντημένα με βυσσινί κλωστή και περιμετρικά με χρυσή μεταλλική κλωστή. Στερεώνονται επί του χιτωνίου με εσωτερική ραφή. 2.Θερινές:Κατασκευάζονται από ημίσκληρο κυρτό έλασμα επενδυμένο με το ύφασμα του χιτωνίου. Πάνω σ’ αυτό είναι κεντημένο με χρυσή μεταλλική κλωστή το διακριτικό της Σχολής και τα αστέρια των αρχηγών τάξεων. Τα διακριτικά των τάξεων είναι κεντημένα με βυσσινί κλωστή και περιμετρικά με χρυσή μεταλλική κλωστή. Άρθρο 26ΕΠΩΜΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΕΜΒΟΛΗΣΧΡΩΜΑΤΟΣ ΦΑΙΟΠΡΑΣΙΝΟΥΕίναι επωμίδες τύπου διεμβολής και κατασκευάζονται από το ύφασμα της υπ` αριθ. 4 στολής. Τα διακριτικά των τάξεων είναι κεντημένα με βυσσινί κλωστή και περιμετρικά με χρυσή μεταλλική κλωστή. Τα αστέρια των αρχηγών τάξεων είναι κεντημένα με βυσσινί κλωστή. Άρθρο 27ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝΚατασκευάζονται από ύφασμα της ανάλογης στολής, το οποίο ενισχύεται εσωτερικά με ημίσκληρο υλικό. Φέρουν χρυσαφί κορδέλα και στο κέντρο στερεώνεται το διακριτικό του Στρατού Ξηράς (φλόγα). Φέρονται από τους Υπξκούς μαθητές στο βραχίονα και σε τέτοια θέση, ώστε το κατώτερο τμήμα αυτών να βρίσκεται 4 εκ. πάνω από τον αγκώνα. Άρθρο 28ΕΠΙΡΡΑΜΜΑΤΑΚατασκευάζονται από ύφασμα χρώματος βυσσινί πλάτους 2,5 εκ. και μήκους 5 εκ. ενισχυμένο εσωτερικά από ημίσκληρο υλικό. Στο επάνω μέρος το επίρραμμα καταλήγει σε γωνία, επί της οποίας προσαρμόζεται μεταλλικό κουμπί 6 χιλ. Στο κέντρο του επιρράμματος κατακόρυφα υπάρχει ταινία πλάτους 4 χιλ. Άρθρο 29ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΛΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣΚατασκευάζονται από ύφασμα τσόχα χρώματος φαιοπράσινου διαστάσεων 4 εκ. πλάτους, 3 εκ. μήκους, 3 εκ.διαγωνίου μήκους (σύνολο μήκους 5 εκ.), πάνω στο οποίο είναι κεντημένο με κλωστή ραιγιόν 120 DΕΝΙΕR χρώματος μαύρου, ο αριθμός του έτους φοίτησης το οποίο διανύει κάθε μαθητής - τρια. Άρθρο 30ΖΩΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΦΑΙΟΠΡΑΣΙΝΟΥΕίναι καννάβινη, φαιοπράσινη πλάτους 4 εκ. με πόρπη μεταλλική που φέρει το διακριτικό της Σχολής. Άρθρο 311. ΤΣΑΝΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΞΟΔΟΥα. Κατασκευάζεται από δέρμα αρίστης ποιότητας αναλόγου χρώματος (λευκό ή μαύρο). Αποτελείται από δύο (2) τμήματα (πρόσθιο - οπίσθιο), τέσσερις (4) πάτους και δύο (2) τεμάχια ιμάντα, που ενώνονται με αγκράφα. β. Το πρόσθιο τμήμα έχει ύψος 18 εκ. και πλάτος 27 ½ εκ. Σε απόσταση 4,5 εκ. από το άνοιγμα της τσάντας το πρόσθιο φύλλο φέρει φερμουάρ μήκους 18 εκ. και δημιουργεί εσωτερικό θυλάκιο. Το φερμουάρ καλύπτεται από καπάκι, που στερεώνεται με μαγνητική σούστα. γ. Το οπίσθιο τμήμα είναι μεγαλύτερο από το πρόσθιο ως προς το ύψος κατά 16 εκ. για να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο καπάκι, το οποίο ενισχύεται με αφρολέξ και χαρτόνι πάχους 3 χιλ. δ. Οι πάτοι διαστάσεων 7χ30 εκ. είναι γαζωμένοι ανά δύο και ενωμένοι μεταξύ τους με δερμάτινο φιλέτο. Κατά τον ίδιο τρόπο ενώνονται και οι πάτοι με τα δύο τμήματα της τσάντας. ε. Ο ιμάντας είναι από δύο (2) στρώματα δέρματος φάρδους 2 εκ. και μήκους 45 εκ. ο ένας και 55 εκ. ο άλλος. Ενώνονται με μεταλλική αγκράφα με δυνατότητα αυξομείωσης του μήκους του ιμάντα. Ενώνονται με την τσάντα με δύο κρίκους στα πλάγια. στ. Η φόδρα που καλύπτει εσωτερικά την επιφάνεια της τσάντας είναι πλαστική και ράβεται έτσι ώστε να δημιουργεί δύο (2) θέσεις στο εσωτερικό της τσάντας, στο οποίο υπάρχει και τσέπη που κλείνει με φερμουάρ 18 εκ. 2.ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ1)Κατασκευάζεται από δέρμα μαύρο αρίστης ποιότητας. 2)Αποτελείται από δύο τμήματα (πρόσθιο και οπίσθιο) διαστάσεων 30 x 40 εκ., στα οποία εξωτερικά φέρει σχισμές, στις οποίες εισέρχονται τα δύο (2) πτυσσόμενα χερούλια. Οι σχισμές σχηματίζονται σε απόσταση 4 εκ. από το πάνω μέρος και 15 εκ. από τα πλάγια άκρα της τσάντας. 3)Στο πρόσθιο τμήμα υπάρχει φερμουάρ 5 εκ. με τσέπη, σε ύψος 22 εκ. από την βάση της τσάντας. 4)Τα τμήματα εσωτερικά είναι ενισχυμένα με χαρτόνι 35 χιλ. και αφρολέξ 4 χιλ. επενδυμένα με φόδρα πλαστική μαύρη. 5)Στο άνοιγμα της τσάντας υπάρχει φερμουάρ μήκους 55 εκ. Άρθρο 32ΓΑΝΤΙΑΚατασκευάζονται από το ανάλογο υλικό (ακατέργαστο δέρμα εριφίου, τα μαύρα και βαμβάκι 100% τα λευκά). Το μήκος των γαντιών εκτείνεται 7 - 8 εκ. από τη βάση του αντίχειρα. Κουμπώνουν με πρεσαριστή σούστα στην εσωτερική επιφάνεια. Άρθρο 33 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ1.Σκαρπίνια ανδρών ( λευκά - μαύρα ): Κατασκευάζονται από μαύρο αδιάβροχο δέρμα τελατίνη ή σεβρό με φόδρα και πάτους από δέρμα εριφίου. Είναι σκαρπίνια με πτερύγια που δένονται μπροστά με μαύρα κοινά λινά κορδόνια. Οι τρύπες που περνάνε τα κορδόνια είναι τέσσερις σε κάθε πτερύγιο. Τα τακούνια έχουν ύψος 2 εκ. και η σόλα 1 εκ. Στο μπροστινό μέρος δεν φέρουν ραφές ή ποικίλματα. Οι σόλες είναι από σολόδερμα ή από συνθετικό καουτσούκ. 2.Σκαρπίνια ανδρών μαύρα λουστρίνι: Κατασκευάζονται από γυαλιστερό μαύρο δέρμα (λουστρίνι) και ράβονται όπως τα παραπάνω σκαρπίνια. 3.Γόβες (λευκές- μαύρες): Χρησιμοποιούνται τα υλικά που χρησιμοποιούνται και στα υποδήματα των μαθητών. Το τακούνι είναι από ξύλο και επενδύεται με δέρμα. Έχει ύψος 4 εκ. και λάστιχο κρουπόν με δοντάκι για να μη γλιστρούν. 4.Γόβες μαύρες λουστρίνι: Κατασκευάζονται από γυαλιστερό μαύρο δέρμα (λουστρίνι). Το τακούνι είναι τσεπ-κρεπ ύψους 5,5 εκ. επενδυμένο με δέρμα λουστρίνι και λάστιχο κρουπόν με δοντάκι για να μη γλιστρούν. 5.Υποδήματα στολής υπηρεσίας μαθητών: Κατασκευάζονται από τα ίδια υλικά που κατασκευάζονται και τα σκαρπίνια. Είναι συνεχόμενου περισφυρίου (μπότα). Το πέλμα τους είναι εξ’ ολοκλήρου από καουτσούκ. Το ύψος της μπότας φθάνει 10 εκ. πάνω από τα σφυρά και τα κουμπώνουν με φερμουάρ στην εσωτερική τους πλευρά. 6.Υποδήματα στολής υπηρεσίας γυναικών (μοκασίνι μαύρο): Κατασκευάζονται από μαύρο δέρμα τελατίνη ή σεβρό με φόδρα και πάτους από δέρμα εριφίου. Οι σόλες είναι από σολόδερμα και το τακούνι έχει ύψος 1,5 εκ. Είναι σχέδιο μοκασίνι. 7.Υποδήματα υπηρεσίας Νοσοκομείου γυναικών: Κατασκευάζονται από δέρμα τελατίνη ή σεβρό. Έχουν φόδρα και πάτους από δέρμα εριφίου. Οι σόλες είναι τσεπ-κρεπ και το τακούνι τύπου πλατφόρμας μεγίστου ύψους 3 εκ. 8.Υποδήματα στολής ασκήσεων εκστρατείας: Κατασκευάζονται από επανώδερμα βοοειδών, δέψεως χρωμίου, εμποτισμένο, αδιάβροχο και έχουν μαύρο χρώμα. Το ύψος στο Νο 43 είναι 267 χιλ. και αυξομειώνεται κατά 3 χιλ. ανά νούμερο. Το τακούνι και η σόλα είναι από ελαστικό. Τα κορδόνια δένονται σταυρωτά. 9.Ενδρομίδες:Κατασκευάζονται από μαύρο αδιάβροχο δέρμα κατάλληλο για γυάλισμα. Είναι κλειστές χωρίς κορδόνια ή ελαστικές ταινίες στα πλάγια. Είναι ψηλές μέχρι το μέσον της κνήμης, λείες και χωρίς ποικίλματα. Γύρω από την κνήμη είναι ευρύχωρες για να μπαίνουν μέσα τα άκρα του παντελονιού. Οι σόλες είναι από σολόδερμα ή συνθετικό καουτσούκ για να μη γλιστρούν. Τα τακούνια έχουν ύψος 3 εκ. ενώ η σόλα 1 εκ. Άρθρο 34ΠΕΡΙΠΟΔΙΑ (καλσόν)1.Οι γυναίκες φέρουν: 1)Καλσόν νάιλον, χωρίς ραφή χρώματος φιμέ ανοικτό φέρονται από τις υπ’ αριθμ. 1, 2, 3 και 4 στολές. 2)Καλσόν νάιλον, χωρίς ραφή χρώματος μπεζ φέρονται με τις υπ’ αριθμ. 1 θερινή και 5 (χειμερινή - θερινή) στολές. 3)Κάλτσες μάλλινες χρώματος φαιοπράσινου (DΕRΒΥ ΤΕRRΥ) φέρονται από τους μαθητές -τριες της Σχολής με τις υπ’ αριθμό 6 και 6α στολές. 2.Οι άνδρες φέρουν μαύρες ή άσπρες βαμβακερές κάλτσες, ανάλογα με το χρώμα του παπουτσιού. Άρθρο 35Έμβλημα Σχολής1.Είναι μεταλλικό, σχήματος τύπου κονκάρδας που θα φέρεται αναρτημένο ή καρφιτσωμένο στο κέντρο του αριστερού θυλακίου (τσέπης) του χιτωνίου (σε ανάλογη θέση για τις μαθήτριες) ή υποδύτου των στολών υπ’ αριθμ. 2 θερινή 3, 4 και 5. 2.Η πρόσθια επιφάνεια του (φόντο) είναι γαλάζιου χρώματος και φέρει στο μέσον παράσταση θεάς Αθηνάς σκεπτόμενη σε λευκό φόντο. 3.Περιμετρικά η πρόσθια επιφάνεια φέρει πλαίσιο από κίτρινο χρώμα. 4.Στο πάνω μέρος επίσης φέρει από κίτρινο χρώμα περίγραμμα (πλαίσιο βάσης) δίκην ταινίας όπου αναγράφεται με μαύρο χρώμα το ρητό από τον όρκο του Ιπποκράτη «ΕΠ’ ΩΦΕΛΕΙΗ ΚΑΜΝΟΝΤΩΝ». Άρθρο 36Τιμητικές Διακρίσεις1.Από τη Σχολή και με την Ημερήσια Διαταγή αυτής, απονέμονται οι παρακάτω τιμητικές διακρίσεις: 1)Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, με έμβλημα την Αθηνά, για διάκριση στα μαθήματα, μετά από πρόταση της Δνσης Σπουδών. 2)Στίβου-Αθλητισμού (Ολυμπιακοί κύκλοι). 3)Ξιφασκίας-Σκοπευτικής (Ξίφη χιαστί και Όπλα χια­στί, αντίστοιχα). 2.Οι παραπάνω τιμητικές διακρίσεις φέρονται με τις υπ’ αριθμ. 1, 2, 3 και 4 στολές.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγρ. 17 περ. η΄ του ν.2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής ΄Αμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄ 35).
  • Το άρθρο 90 παράγρ. 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
  • Την από 11 Δεκ 2006 Εισήγηση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής ΄Αμυνας.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 111/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής ΄Αμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία