ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/206

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-09-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-09-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-09-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Διορίζουμε τους: 1.Προκόπιο Παυλόπουλο του Βασιλείου, ως Υπουργό Εσωτερικών. 2.Γεώργιο Αλογοσκούφη του Σπυρίδωνος, ως Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. 3.Θεοδώρα Μπακογιάννη του Κωνσταντίνου, ως Υπουργό Εξωτερικών. 4.Ευάγγελο - Βασίλειο Μεϊμαράκη του Ιωάννου, ως Υπουργό Εθνικής Άμυνας. 5.Χρήστο Φώλια του Σωτηρίου, ως Υπουργό Ανάπτυξης. 6.Γεώργιο Σουφλιά του Αθανασίου, ως Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 7.Ευριπίδη Στυλιανίδη του Στυλιανού, ως Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 8.Βασίλειο Μαγγίνα του Νικολάου, ως Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 9.Δημήτριο Αβραμόπουλο του Λάμπρου, ως Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 10.Αλέξανδρο Κοντό του Ευστρατίου, ως Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 11.Σωτήριο Χατζηγάκη του Μιχαήλ, ως Υπουργό Δικαιοσύνης. 12.Μιχαήλ - Γεώργιο Λιάπη του Κωνσταντίνου, ως Υπουργό Πολιτισμού. 13.Αριστόβουλο Σπηλιωτόπουλο του Ελευθερίου, ως Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης. 14.Κωνσταντίνο Χατζηδάκη του Ιωάννου, ως Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. 15.Γεώργιο Βουλγαράκη του Αποστόλου, ως Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 16.Μαργαρίτη Τζίμα του Γεωργίου, ως Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης. 17.Θεόδωρο Ρουσόπουλο του Βασιλείου, ως Υπουργό Επικρατείας. 18.Αθανάσιο Νάκο του Σταύρου, ως Υφυπουργό Εσωτερικών. 19.Χρήστο Ζώη του Κωνσταντίνου, ως Υφυπουργό Εσωτερικών. 20.Παναγιώτη Χηνοφώτη του Διονυσίου, ως Υφυπουργό Εσωτερικών. 21.Αντώνιο Μπέζα του Εμμανουήλ, ως Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. 22.Ιωάννη Παπαθανασίου του Δημητρίου, ως Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. 23.Νικόλαο Λέγκα του Σωτηρίου, ως Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. 24.Ιωάννη Βαληνάκη του Γεωργίου, ως Υφυπουργό Εξωτερικών. 25.Θεόδωρο Κασσίμη του Παναγιώτου, ως Υφυπουργό Εξωτερικών. 26.Πέτρο Δούκα του Γεωργίου, ως Υφυπουργό Εξωτερικών. 27.Κωνσταντίνο Τασούλα του Αναστασίου, ως Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας. 28.Ιωάννη Πλακιωτάκη του Ιωσήφ, ως Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας. 29.Γεώργιο Βλάχο του Θεοδώρου, ως Υφυπουργό Ανάπτυξης. 30.Σταύρο Καλαφάτη του Αθανασίου, ως Υφυπουργό Ανάπτυξης. 31.Σταύρο Καλογιάννη του Ελευθερίου, ως Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 32.Θεμιστοκλή Ξανθόπουλο του Σπυρίδωνος, ως Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων. 33.Σπυρίδωνα Ταλιαδούρο του Αθανασίου, ως Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 34.Ανδρέα Λυκουρέντζο του Θεοφάνους, ως Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 35.Σοφία Καλαντζάκου του Αριστείδη, ως Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 36.Γεώργιο Παπαγεωργίου του Ιωάννου, ως Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 37.Γεώργιο Κωνσταντόπουλο του Λεωνίδα, ως Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 38.Κωνσταντίνο Κιλτίδη του Βασιλείου, ως Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 39.Ιωάννη Ιωαννίδη του Δημητρίου, ως Υφυπουργό Πολιτισμού. 40.Παναγιώτη Καμμένο του Ηλία, ως Υφυπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 37 παρ. 1 και 81 του Συντάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 39 και 47 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98), με πρόταση του Πρωθυπουργού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-09-19 Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/232
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών. 2008/165 2008
Τροποποίηση του π.δ/τος 225/1995 (Α΄ 130) - θέσπιση παροχών επιδοτούμενου παραθερισμού στους συνταξιούχους κύριας ασφάλισης του Ταμείου Νομικών, που δεν λαμβάνουν σύνταξη από άλλο φορέα. 2008/176 2008
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/32/ΕΚ της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2007 (ΕΕL141/63 της 2.6.2007) για την τροποποίηση του Παραρτήματος VΙ της Οδηγίας 96/48/ΕΚ (ΕΕL 235 της 17.9.1996) του Συμβουλίου σχετικά με τ[...]" 2008/39 2008
Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του Κλάδου ΔΕ2 Δακτυλογράφων-Στενοδακτυλογράφων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών στους Κλάδους ΠΕ1 Διοικητικός, ΠΕ4 Μεταφραστών-Δι[...]" 2009/122 2009
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/47/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2005 (ΕΕL195/15 της 27.7.2005) για τη συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων (CΕR) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένω[...]" 2009/161 2009
Τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού του ΤομέαΠρονοίας Προσωπικού Ο.Λ.Θ. Α.Ε. του ΤΑΠΙΤ. 2009/18 2009