ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/208

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-10-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-10-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-10-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναπροσαρμογή του ανωτάτου ορίου προϋπολογισμού για την εκτέλεση έργων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου των έργων «Διερεύνηση, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Ασφάλειας Αποσκευών ΗΒS, CCΤV, ΑC» Κρατικών Αερολιμένων ανατίθεται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας η εκτέλεση αυτών κατά παρέκκλιση του θεσπιζόμενου από το π.δ. 269/1996 (Α΄ 195) ορίου με τους παρακάτω ανά Αερολιμένα προϋπολογισμούς: Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης 20.000.000,00 Ευρώ Κρατικός Αερολιμένας Χανίων 13.000.000,00 Ευρώ Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου 23.000.000,00 Ευρώ Κρατικός Αερολιμένας Ρόδου 20.000.000,00 Ευρώ Κρατικός Αερολιμένας Κω 22.000.000,00 Ευρώ Κρατικός Αερολιμένας Κερκύρας 16.000.000,00 Ευρώ Κρατικός Αερολιμένας Ζακύνθου 15.000.000,00 Ευρώ Κρατικός Αερολιμένας Καβάλας 15.000.000,00 Ευρώ Στα ανωτέρω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 11 παραγρ. 1 περίπτ. Η του ν.δ. 714/1970 (ΦΕΚ 238/Α΄) «περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναέριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείο Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1141/1981 (ΦΕΚ 74/Α΄). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
  • Το γεγονός ότι τα εν θέματι έργα πρέπει να ενταχθούν στο 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και να περατωθούν τον Ιούλιο του 2008.
  • Το υπ’ αριθμ. 233/2007 Πρακτικό Συνεδριάσεως και Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας Γ΄ Τμήμα Διακοπών, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1981/1141 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1141 1981
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/714 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/714 1970
Αναπροσαρμογή του ανωτάτου ορίου προϋπολογισμού για την εκτέλεση έργων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). 1996/269 1996
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία