ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/218

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-11-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-11-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-10-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά οργανικών θέσεων διακόνων από την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας και την Ιερά Μητρόπολη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Οι οργανικές θέσεις διακόνων στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας και στην Ιερά Μητρόπολη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως μειώνονται κατά μία (1), συνιστώνται δε αντιστοίχως δύο (2) οργανικές θέσεις διακόνων στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του ν. 673/1977 άρθρο 1 παρ. 2 «Περί ανακατανομής και ρυθμίσεως οργανικών τινών θέσεων διακόνων» (Α΄ 238).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Την από 12.1.2007 γνώμη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία περιέχεται στο υπ’ αριθμ. 111/112/15.1.2007 έγγραφό της, καθώς και την από 1.3.2007 γνώμη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία περιέχεται στο υπ’ αριθμ. 755/522/7.3.2007 έγγραφό της.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.
  • Την υπ’ αριθμ. 223/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/673 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/673 1977
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία