ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/237

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-12-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-12-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-12-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αποδοχή παραίτησης Υπουργού Απασχόλησηςκαι Κοινωνικής Προστασίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αποδεχόμαστε την παραίτηση που υπέβαλε ο Βασίλειος Μαγγίνας του Νικολάου από τη θέση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και τον απαλλάσσουμε από τα καθήκοντά του. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 του Συντάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
  • Την παραίτηση που υπέβαλε ο Βασίλειος Μαγγίνας του Νικολάου από τη θέση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Με πρόταση του Πρωθυπουργού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-12-17 Αποδοχή παραίτησης Υπουργού Απασχόλησηςκαι Κοινωνικής Προστασίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/278
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία