ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/246

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-12-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά μιας οργανικής θέσης διακόνου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Οι οργανικές θέσεις διακόνων στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών μειώνονται κατά μία (1), συνιστάται δε αντιστοίχως μία (1) οργανική θέση διακόνου στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του ν. 673/1977 άρθρο 1 παρ. 2 «Περί ανακατανομής και ρυθμίσεως οργανικών τινών θέσεων διακόνων» (Α΄ 238).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Την από 5.9.2007 γνώμη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία περιέχεται στο υπ’ αριθμ. 2804/1996/12.9.2007 έγγραφό της.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.
  • Την υπ’ αριθμ. 251/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/673 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/673 1977
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία