ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/47

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-03-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-03-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-02-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

*Ανακατανομή θέσεων προσωπικού εξωτερικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ανακατανέμονται οι θέσεις προσωπικού των αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών με τη μεταφορά:"
1.  
  μίας (1) θέσης κλητήρα από την Πρεσβεία Μπογκοτά στην Πρεσβεία Αμπούτζας,
2.  
  μίας (1) θέσης φύλακα-θυρωρού από την Πρεσβεία Ντακάρ στο Γενικό Προξενείο Τάμπας,
3.  
  μίας (1) θέσης κλητήρα από την Πρεσβεία Νταρ ες Σαλάαμ στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες,
4.  
  μίας (1) θέσης ιδιαίτερου γραμματέα από το Γενικό Προξενείο Βίντχουκ στην Πρεσβεία Μανίλας και
5.  
  μίας (1) θέσης μεταφραστή από το Γενικό Προξενείο Βίντχουκ στο Γενικό Προξενείο Μόσχας
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στην Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 32 και της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 62).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 8/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Εξωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-03-06 *Ανακατανομή θέσεων προσωπικού εξωτερικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/51
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία