Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» της ομάδας Υγείας του Τομέα «Υγείας – Αισθητικής – Κοινωνικών Υπηρεσιών».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στους κατόχους Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Διασώστη – Πληρώματος ασθενοφόρου.
Άρθρο 2 "Τομείς απασχόλησης"
1.  
  Οι επαγγελματίες της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου» απασχολούνται στον προνοσοκομειακό χώρο σε: α) Ασθενοφόρα οχήματα. β) Κινητές Ιατρικές Μονάδες. γ) Κινητά Συντονιστικά Κέντρα για Μαζικές Καταστροφές. δ) Μηχανές ταχείας επέμβασης. ε) Οποιοδήποτε εναέριο μέσο που χρησιμοποιείται με σκοπό την διακομιδή ασθενούς. στ) Οποιοδήποτε πλωτό μέσο που έχει ως σκοπό την διακομιδή ασθενούς. ζ) Ομάδες αντιμετώπισης Μαζικών Απωλειών Υγείας. η) Οχήματα μικρού όγκου για πρώτες βοήθειες.
Άρθρο 3
1.  
  Ο κάτοχος διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» πρέπει να επιδεικνύει σεβασμό προς τη ζωή και το θάνατο του ατόμου, τηρώντας το ιατρικό απόρρητο, καθώς επίσης τους κανόνες δεοντολογίας και επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας.
Άρθρο 4 "Περιγραφή καθηκόντων Οι επείγουσες πράξεις που ασκούνται από τους κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης του ν. 2009/1992, της ειδικότητας «Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου», και είναι, σύμφ [...]"
1.  
  Έλεγχος και μέτρηση ζωτικών σημείων και ειδικότερα:
 1. των αναπνοών,
 2. των σφύξεων,
 3. της αρτηριακής πίεσης,
 4. της θερμοκρασίας σώματος
2.  
  Διασφάλιση αεραγωγού σε επείγουσες καταστάσεις χρησιμοποιώντας:
 1. τεχνικές με τα χέρια,
 2. βασικούς αεραγωγούς (στοματοφαρυγγικός – ρινοφαρυγγικός αεραγωγός)
3.  
  Υποστήριξη της αναπνοής με:
 1. χορήγηση οξυγόνου,
 2. αυτοδιατεινόμενο ασκό (ambu)
4.  
  Αντιμετώπιση τραυμάτων, ασηψία-αντισηψία, φροντίδα
5.  
  Έλεγχος εξωτερικής αιμορραγίας: α) με άμεση πίεση β) με ίσχαιμη περίδεση
6.  
  Ακινητοποίηση τραυματία και ασφαλής διακομιδή ασθενούς με:
 1. χρήση αυχενικού κολάρου (περιλαίμιου),
 2. χρήση σανίδας πολυτραυματία,
 3. χρήση στρώματος πολυτραυματία,
 4. χρήση κοίλου ή διαιρούμενου φορείου,
 5. χρήση φορείου τροχήλατου,
 6. χρήση καρέκλας τροχήλατης,
 7. χρήση σκελετικής έλξης,
 8. χρήση γιλέκου απεγκλωβισμού,
 9. διενέργεια επείγοντος απεγκλωβισμού βάσει αναλόγου πρωτοκόλλου,
 10. χρήση αεροναρθηκών
7.  
  Τοποθέτηση περιφερικών φλεβικών γραμμών και χορήγηση υγρών όπου απαιτείται
8.  
  Διατήρηση θερμοκρασίας σώματος του ασθενούς
9.  
  Βασική υποστήριξη της ζωής (Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση)
10.  
  Εφαρμογή και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή
11.  
  Παρακολούθηση λειτουργίας συσκευών έγχυσης υγρών και τυχουσών παροχετεύσεων
12.  
  Λήψη μέτρων για την ασφάλεια του ασθενούς και του διασώστη
13.  
  Μέτρα ασηψίας-αντισηψίας του χώρου και των εξαρτημάτων των μέσων διακομιδής
14.  
  Παρακολούθηση της λειτουργίας συσκευών εξοπλισμού των μέσων διακομιδής καθώς και αναφορά πιθανών βλαβών αυτών
15.  
  Φροντίδα για τον άρτιο εξοπλισμό του μέσου διακομιδής
16.  
  Διακομιδή ασθενούς στον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό, με την κατάλληλη κατά περίσταση ταχύτητα, την χρήση ηχητικών και φωτεινών βοηθημάτων όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, πάντα όμως ακολουθώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας
17.  
  Λήψη και διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και παροχή οδηγιών για πρώτες βοήθειες σε πολίτες
18.  
  Επικοινωνία με το συντονιστικό κέντρο
19.  
  Λήψη ηλεκτροκαρδιογραφήματος με εντολή ιατρού
20.  
  Βοήθεια στο γιατρό:
 1. σε επείγουσες ιατρικές ενέργειες (συρραφή τραύματος, ενδοτραχειακή διασωλήνωση κ.λπ.),.
 2. σε χορήγηση φαρμάκων,
 3. σε εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής
21.  
  Συμμετοχή σε ομάδες που αντιμετωπίζουν καταστάσεις μαζικών απωλειών υγείας:
 1. μαζικού συμβάντος (ατύχημα),
 2. μαζικής καταστροφής (σεισμοί, πλημμύρες, κ.λπ.),.
 3. χημικών Βιολογικών Ραδιολογικών Πυρηνικών απειλών
22.  
  Ενημέρωση εγγράφως του υγειονομικού προσωπικού του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) κατά την παράδοση του ασθενούς.
23.  
  Οδήγηση ασθενοφόρου οχήματος, προαιρετικά οδήγηση μοτοσυκλέτας άμεσης επέμβασης
24.  
  Βοήθεια επιτόκου σε φυσιολογικό τοκετό
Άρθρο 5
1.  
  Επείγουσες πράξεις, μη προβλεπόμενες στο παρόν, δύνανται να ασκούνται από τους κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής κατάρτισης του ν. 2009/1992 της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» μόνο όταν ανατίθενται με απευθείας εντολή ιατρού της Κινητής Ιατρικής Μονάδας ή ιατρού του Συντονιστικού Κέντρου του ΕΚΑΒ και πάντοτε στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου αυτών.
Άρθρο 6
1.  
  Η άδεια άσκησης επαγγέλματος των κατόχων Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης του ν. 2009/1992, της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2.  
  Από τις διατάξεις αυτές δεν θίγονται τα έως σήμερα δικαιώματα και υποχρεώσεις των εργαζομένων στον προνοσοκομειακό χώρο που δεν είναι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης του ν. 2009/1992, της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου», όπως αυτά προβλέπονται στο π.δ. 376/1988 άρθρο 12 παρ. 4.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της εν λόγω άδειας
Άρθρο 7 "Από τη δημοσίευση του παρόντος καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του «Διασώστη» στους κατόχους διπλωμάτων των:"
1.  
  Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου».
2.  
  Σχολών της αλλοδαπής ισοτίμων προς τις ανωτέρω Σχολές
Άρθρο 8 "Τελική Διάταξη"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των περιπτώσεων ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Α΄ 18), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της υπ’ αριθμ. 27304/2004 (Β΄517) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο».
 • Την υπ’ αριθμ. 18/17.5.2006 γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΕΕΚ.
 • Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 290/2006, Γνωμοδότηση του ΣτΕ, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/27304 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/27304 2004
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία