ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/72

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-04-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-04-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-04-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)» (Α΄259).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 76 του π.δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 76
  1.  
   Στο Νομό Γρεβενών, οι αρμοδιότητες του άρθρου 5, εκτός του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 αυτού, ασκούνται από τις Δ.Ο.Υ. της επόμενης παραγράφου.
  2.  
   Οι Δ.Ο.Υ. του Νομού Γρεβενών διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ τάξης και είναι οι εξής.α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ .
  3.  
   Η Δ.Ο.Υ. Γρεβενών λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και η Δ.Ο.Υ. Δεσκάτης σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος.
  4.  
   Η Δ.Ο.Υ. Γρεβενών διαρθρώνεται στα κατωτέρω τμήματα, στα οποία κατανέμονται οι αρμοδιότητές της, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 5, ως εξής.
  1. Τμήμα Ελέγχου
  2. Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος
  3. Τμήμα Φορολογίας Κεφαλαίου
  4. Τμήμα Έμμεσων και Ειδικών Φόρων
  5. Τμήμα Μητρώου και Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) .
  6. Τμήμα Εσόδων και Δικαστικό
  7. Τμήμα Εξόδων και Λογιστικό
  5.  
   Στη Δ.Ο.Υ. Γρεβενών συνιστάται Υποδιεύθυνση Φορολογίας, στην οποία υπάγονται τα τμήματα των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Τα τμήματα των περιπτώσεων α΄ και ε΄ της ίδιας παραγράφου υπάγονται απευθείας στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.
  6.  
   Στις Δ.Ο.Υ. της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου λειτουργούν Γραφείο Διαχείρισης και Γραφείο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5.
  7.  
   Η χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Δεσκάτης περιλαμβάνει την περιοχή α) του Δήμου Δεσκάτης και των Κοινοτήτων Δασοχωρίου, Καρπερού, Κατάκαλης, Παλιουρίας, Παρασκευής και Τρικοκκιάς του Νομού Γραβενών, που αποσπώνται από τη χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Γρεβενών και β) της Κοινότητας Φωτεινού επαρχίας Καλαμπάκας Ν. Τρικάλων, που αποσπάται από τη χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Καλαμπάκας .
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 124 του π.δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 124
  1.  
   Στο Νομό Ευρυτανίας, οι αρμοδιότητες του άρθρου 5, εκτός του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 αυτού, ασκούνται από τη Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου, η οποία είναι Α΄ τάξης, λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει έδρα το Καρπενήσι.
  2.  
   Η Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου διαρθρώνεται στα κατωτέρω Τμήματα, στα οποία κατανέμονται οι αρμοδιότητές της, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 5, ως εξής.
  1. Τμήμα Ελέγχου
  2. Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος
  3. Τμήμα Φορολογίας Κεφαλαίου
  4. Τμήμα Έμμεσων και Ειδικών Φόρων
  5. Τμήμα Μητρώου και Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) .
  6. Τμήμα Εσόδων και Δικαστικό
  7. Τμήμα Εξόδων και Λογιστικό
  3.  
   Στη Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου συνιστάται Υποδιεύθυνση Φορολογίας, στην οποία υπάγονται τα τμήματα των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Τα τμήματα των περιπτώσεων α΄ και ε΄ της ίδιας παραγράφου υπάγονται απευθείας στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.
  4.  
   Στη Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου λειτουργούν Γραφείο Διαχείρισης και Γραφείο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 .
Άρθρο 3
1.  
  Το άρθρο 172 του π.δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 172
  1.  
   Στο Νομό Θεσπρωτίας, οι αρμοδιότητες του άρθρου 5, εκτός του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 αυτού, ασκούνται από τις Δ.Ο.Υ. της επόμενης παραγράφου.
  2.  
   Οι Δ.Ο.Υ. του Νομού Θεσπρωτίας διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ τάξης και είναι οι εξής.α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ .
  3.  
   Δ.Ο.Υ. Φιλιατών Φιλιάτες Β΄ .
  4.  
   Η Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας διαρθρώνεται στα κατωτέρω τμήματα, στα οποία κατανέμονται οι αρμοδιότητές της, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 5, ως εξής.
  1. Τμήμα Ελέγχου
  2. Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος
  3. Τμήμα Φορολογίας Κεφαλαίου
  4. Τμήμα Έμμεσων και Ειδικών Φόρων
  5. Τμήμα Μητρώου και Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) .
  6. Τμήμα Εσόδων και Δικαστικό
  7. Τμήμα Εξόδων και Λογιστικό
  5.  
   Στη Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας συνιστάται Υποδιεύθυνση Φορολογίας, στην οποία υπάγονται τα τμήματα των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Τα τμήματα α΄ και ε΄ της ίδιας παραγράφου υπάγονται απευθείας στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.
  6.  
   Στις Δ.Ο.Υ. της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου λειτουργούν Γραφείο Διαχείρισης και Γραφείο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 .
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 292 του π.δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 292
  1.  
   Στο Νομό Λευκάδας, οι αρμοδιότητες του άρθρου 5, εκτός του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 αυτού, ασκούνται από τη Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, η οποία είναι Α΄ τάξης, λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει έδρα τη Λευκάδα.
  2.  
   Η Δ.Ο.Υ. Λευκάδας διαρθρώνεται στα κατωτέρω τμήματα, στα οποία κατανέμονται οι αρμοδιότητές της, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 5, ως εξής.
  1. Τμήμα Ελέγχου
  2. Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος
  3. Τμήμα Φορολογίας Κεφαλαίου
  4. Τμήμα Έμμεσων και Ειδικών Φόρων
  5. Τμήμα Μητρώου και Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) .
  6. Τμήμα Εσόδων και Δικαστικό
  7. Τμήμα Εξόδων και Λογιστικό
  3.  
   Στη Δ.Ο.Υ. Λευκάδας συνιστάται Υποδιεύθυνση Φορολογίας, στην οποία υπάγονται τα τμήματα των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Τα τμήματα α΄ και ε΄ της ίδιας παραγράφου υπάγονται απευθείας στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.
  4.  
   Στη Δ.Ο.Υ. Λευκάδας λειτουργούν Γραφείο Διαχείρισης και Γραφείο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 .
Άρθρο 5
1.  
  Το άρθρο 372 του π.δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 372
  1.  
   Στο Νομό Σάμου, οι αρμοδιότητες του άρθρου 5, εκτός του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 αυτού, ασκούνται από τη Δ.Ο.Υ. της επόμενης παραγράφου.
  2.  
   Οι Δ.Ο.Υ. του Νομού Σάμου διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ τάξης και είναι οι εξής.α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ .
  3.  
   Δ.Ο.Υ. Αγίου Κηρύκου Ικαρίας Άγιος Κήρυκος Β΄ .
  4.  
   Η Δ.Ο.Υ. Σάμου διαρθρώνεται στα κατωτέρω Τμήματα, στα οποία κατανέμονται οι αρμοδιότητές της, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 5, ως εξής.
  1. Τμήμα Ελέγχου
  2. Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος
  3. Τμήμα Φορολογίας Κεφαλαίου
  4. Τμήμα Έμμεσων και Ειδικών Φόρων
  5. Τμήμα Μητρώου και Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) .
  6. Τμήμα Εσόδων και Δικαστικό
  7. Τμήμα Εξόδων και Λογιστικό
  5.  
   Στη Δ.Ο.Υ. Σάμου συνιστάται Υποδιεύθυνση Φορολογίας, στην οποία υπάγονται τα τμήματα των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Τα τμήματα α΄ και ε΄ της ίδιας παραγράφου υπάγονται απευθείας στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.
  6.  
   Στις Δ.Ο.Υ. της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου λειτουργούν Γραφείο Διαχείρισης και Γραφείο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 .
Άρθρο 6
1.  
  Το άρθρο 420 του π.δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 420
  1.  
   Στο Νομό Χαλκιδικής, οι αρμοδιότητες του άρθρου 5, εκτός του εδαφίου β΄ της παραγράφου αυτού, ασκούνται από τις Δ.Ο.Υ. της επόμενης παραγράφου.
  2.  
   Οι Δ.Ο.Υ. του Νομού Χαλκιδικής διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ τάξης και είναι οι εξής.α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ .
  3.  
   Δ.Ο.Υ. Αρναίας Αρναία Β΄ .
  4.  
   Δ.Ο.Υ. Κασσάνδρας Κασσάνδρα Β΄ .
  5.  
   Η Δ.Ο.Υ. Νέων Μουδανιών διαρθρώνεται στα κατωτέρω τμήματα, στα οποία κατανέμονται οι αρμοδιότητές της, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 5, ως εξής.
  1. Τμήμα Ελέγχου
  2. Τμήμα Φορολογικής Διαδικασίας
  3. Τμήμα Εσόδων
  4. Τμήμα Εξόδων
  5. Τμήμα Δικαστικό και Λογιστικό
  6. Τμήμα Μητρώου και Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) .
  6.  
   Στη Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου συνιστάται Υποδιεύθυνση Φορολογίας, στην οποία υπάγονται τα τμήματα των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Τα τμήματα των περιπτώσεων α΄ και ε΄ της ίδιας παραγράφου υπάγονται απευθείας στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.
  7.  
   Στις Δ.Ο.Υ. της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου λειτουργούν Γραφείο Διαχείρισης και Γραφείο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 .
Άρθρο 7
1.  
  Τα Τμήματα Κ.Β.Σ. και Μητρώου των Δ.Ο.Υ. Γρεβενών, Καρπενησίου, Ηγουμενίτσας, Λευκάδας, Σάμου Πολυγύρου και Νέων Μουδανιών καταργούνται. Το Τμήμα Μητρώου και Κ.Β.Σ. καθεμιάς των ως άνω Δ.Ο.Υ. ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των καταργουμένων Τμημάτων.
2.  
  Τα Τμήματα Εσόδων, Εξόδων, Δικαστικό και Λογιστικό των Δ.Ο.Υ. Γρεβενών, Ηγουμενίτσας, Καρπενησίου, Λευκάδας, Σάμου και Πολυγύρου καταργούνται. Το Τμήμα Εσόδων και Δικαστικό και το Τμήμα Εξόδων και Λογιστικό των ως άνω Δ.Ο.Υ. ασκούν όλες τις αρμοδιότητες των καταργουμένων Τμημάτων.
3.  
  Ο χρόνος παύσης της λειτουργίας των καταργουμένων Τμημάτων και της έναρξης λειτουργίας των συνιστωμένων Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 32 του ν. 1828/1989 (Α΄2), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του ν. 2443/1996 (Α΄265). Στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄107), β) της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του ν. 3283/2004 «Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (Α΄210), γ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.4.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄527), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005 (Β΄1284) όμοια απόφαση.
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους 12.000 ευρώ, που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Εξόδων του 2006, καθώς και ύψους 24.000 ευρώ που θα βαρύνει τους Προϋπολογισμούς Εξόδων των επόμενων ετών (Ε.Φ. 23-120, Κ.Α.Ε.0227).
 • Την υπ’ αριθμ. Δ312/17.1.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/17398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/17398 2005
ΝΟΜΟΣ 1989/1828 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1828 1989
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις. 1996/2443 1996
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις. 2004/3283 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/551 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/551 1988
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία