ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/78

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-05-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-05-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-04-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατανομή θέσεων μονίμου προσωπικού των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Από τις εξακόσιες πενήντα (650) θέσεις μονίμου προσωπικού που συστήθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3399/2005 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις ανάγκες των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης και μετά την κατανομή τριακο­σίων ογδόντα έξι (386) θέσεων με το π.δ. 88/2006 (ΦΕΚ Α΄ 88), κατανέμονται περαιτέρω εκατόν τρεις (103) θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο στα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης ως εξής: Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Μεσολογγίου Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Θέση 1 Κλάδος ΤΕ5 Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας - Αλιείας Θέση 1 Σύνολο: 3 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Ναυπλίου Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ5 Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας - Αλιείας Θέση 1 Σύνολο: 2 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Τρίπολης Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Θέση 1 Σύνολο: 2 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Άρτας Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Θέση 1 Σύνολο: 2 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Αθηνών Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέσεις 2 Κλάδος ΠΕ3 Κτηνιατρικού Θέση 1 Σύνολο: 3 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Πάτρας Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέσεις 2 Σύνολο: 2 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Λειβαδιάς Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέσεις 2 Σύνολο: 2 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Γρεβενών Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Σύνολο: 1 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Δράμας Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Θέση 1 Σύνολο: 2 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Ρόδου Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Σύνολο: 1 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Αλεξανδρούπολης Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Σύνολο: 1 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Χαλκίδας Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Θέση 1 Κλάδος ΤΕ5 Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας – Αλιείας Θέση 1 Σύνολο: 3 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Καρπενησίου Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Σύνολο: 1 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Ζακύνθου Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Σύνολο: 1 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Πύργου Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Θέση 1 Σύνολο: 2 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Βέροιας Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Σύνολο: 1 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Θέση 1 Κλάδος ΤΕ5 Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας – Αλιείας Θέση 1 Σύνολο: 3 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Ηγουμενίτσας Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Θέση 1 Κλάδος ΤΕ5 Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας – Αλιείας Θέση 1 Σύνολο: 3 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέσεις 2 Κλάδος ΠΕ3 Κτηνιατρικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Θέση 1 Σύνολο: 4 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Ιωαννίνων Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέσεις 2 Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Θέση 1 Σύνολο: 3 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Καβάλας Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέσεις 2 Σύνολο: 2 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Καρδίτσας Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Θέση 1 Σύνολο: 2 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Καστοριάς Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Θέση 1 Σύνολο: 2 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Κέρκυρας Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Σύνολο: 1 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Αργοστολίου Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Θέση 1 Σύνολο: 2 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Κιλκίς Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Θέση 1 Σύνολο: 2 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Κοζάνης Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Σύνολο: 1 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Κορίνθου Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Θέση 1 Κλάδος ΤΕ5 Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας – Αλιείας Θέση 1 Σύνολο: 3 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Ερμούπολης Σύρου Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Σύνολο: 1 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Σπάρτης Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέσεις 2 Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Θέση 1 Σύνολο: 3 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Λάρισας Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέσεις 2 Κλάδος ΠΕ3 Κτηνιατρικού Θέση 1 Σύνολο: 3 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Αγ. Νικολάου Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Θέση 1 Κλάδος ΤΕ5 Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας – Αλιείας Θέση 1 Σύνολο: 3 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Μυτιλήνης Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Θέση 1 Σύνολο: 2 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Λευκάδας Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Σύνολο: 1 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Βόλου Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέσεις 2 Κλάδος ΤΕ5 Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας - Αλιείας Θέση 1 Σύνολο: 3 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Καλαμάτας Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Θέση 1 Σύνολο: 2 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Ξάνθης Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Θέση 1 Σύνολο: 2 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Έδεσσας Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Σύνολο: 1 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Κατερίνης Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Σύνολο: 1 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Πρέβεζας Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Θέση 1 Σύνολο: 2 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Ρεθύμνου Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Θέση 1 Σύνολο: 2 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Κομοτηνής Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Θέση 1 Σύνολο: 2 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Σάμου Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Θέση 1 Σύνολο: 2 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Σερρών Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Θέση 1 Σύνολο: 2 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Τρικάλων Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Θέση 1 Σύνολο: 2 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Λαμίας Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ5 Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας – Αλιείας Θέση 1 Σύνολο: 2 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Φλώρινας Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Θέση 1 Σύνολο: 2 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Άμφισσας Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Θέση 1 Σύνολο: 2 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Πολυγύρου Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Θέση 1 Σύνολο: 2 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Χανίων Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Θέση 1 Σύνολο: 2 Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Χίου Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού Θέση 1 Κλάδος ΤΕ5 Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας – Αλιείας Θέση 1 Σύνολο: 2.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.3399/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Προσαρμογή στη νέα ΚΑΠ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 255). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
  • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημό­σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β΄ 527), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1284) όμοια απόφαση.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 46/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-05-03 Κατανομή θέσεων μονίμου προσωπικού των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/95
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/17398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/17398 2005
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις. 2005/3399 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Κατανομή θέσεων μονίμου προσωπικού των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης. 2006/88 2006
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία