ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/80

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-05-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-05-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-04-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κινητές Αστυνομικές Μονάδες – Τροποποίηση διατάξεων του π. δ/τος 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄ - 58).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Μετά το άρθρο 77 του π. δ/τος 141/1991 προστίθεται άρθρο 77Α ως εξής:
  Άρθρο 77Α
  1.  
   ΄Αστυνομικές Μονάδες Οι Κ.Α.Μ. είναι ολιγομελείς ομάδες ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες επιβαίνουν σε ειδικά διαμορφωμένα και κατάλληλα εξοπλισμένα κλειστά υπηρεσιακά οχήματα και δραστηριοποιούνται ιδίως σε κεντρικά ή πολυσύχναστα ή αυξημένης εγκληματικότητας ή τουριστικής κίνησης σημεία των περιοχών δικαιοδοσίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης ή των Αστυνομικών Διευθύνσεων Νομών.
  2.  
   Οι Κ.Α.Μ. των Διευθύνσεων Αστυνομίας συγκροτούνται με διαταγή του οικείου Διευθυντή Αστυνομίας, κατόπιν εγκρίσεως του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας και καθεμιά στελεχώνεται από αξιωματικό με βαθμό Αστυνόμου Β΄ ή Υπαστυνόμου Α΄ ή Υπαστυνόμου Β΄ ή Ανθυπαστυνόμου, ως επικεφαλής, έναν (1) Ανθυπαστυνόμο ή Αρχιφύλακα, ως βοηθό και τρεις (3) Αστυφύλακες. Το προσωπικό αυτό προέρχεται από το Αστυνομικό Τμήμα στην περιοχή του οποίου δραστηριοποιείται. Οι μονάδες αυτές μπορούν να δραστηριοποιούνται και σε περιοχές άλλων Αστυνομικών Τμημάτων, με διαταγή είτε του Διευθυντή της οικείας Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας, εφόσον πρόκειται για Αστυνομικά Τμήματα δικαιοδοσίας του, είτε του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας, εφόσον πρόκειται για άλλα Αστυνομικά Τμήματα της ίδιας Διεύθυνσης. Κατ’ εξαίρεση ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες αστυνόμευσης, μπορούν να δραστηριοποιούνται και σε περιοχές άλλων Διευθύνσεων Αστυνομίας ή και να στελεχώνονται με προσωπικό Υπηρεσιών Ασφάλειας, Τροχαίας και Τουριστικής Αστυνομίας, κατόπιν διαταγής του οικείου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή.
  3.  
   Οι Κ.Α.Μ. κινούνται και ενεργούν βάσει συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας και εποπτεύονται και ελέγχονται από τους διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων στα οποία υπάγονται και τους διευθυντές των οικείων Υποδιευθύνσεων Αστυνομίας. Η αποστολή των Κ.Α.Μ. συνίσταται στη συμπλήρωση της οργανωμένης αστυνομικής δράσης, ιδίως σε θέματα γενικής αστυνόμευσης, μέσω της διενέργειας περιπολιών και της παροχής εξυπηρέτησης στους πολίτες. Ειδικότερα.
  1. Επιλαμβάνονται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας σε οποιαδήποτε περίπτωση τέλεσης αυτοφώρου αξιόποινης πράξης, καθώς και σε κάθε συμβάν αστυνομικού ενδιαφέροντος που υποπίπτει στην αντίληψή τους ή τους καταγγέλλεται και εφόσον κρίνεται αναγκαίο ενημερώνει την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία.
  2. Τα άτομα που συλλαμβάνονται από τις Κ.Α.Μ. οδηγούνται στα οικεία Αστυνομικά Τμήματα, τα οποία επιλαμβάνονται για τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης.
  3. Διενεργούν περιπολίες, σε μικρή ακτίνα από το σημείο στάθμευσης του οχήματος, αναπτύσσουν σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας με τους πολίτες και συνεργάζονται αρμονικά με άλλες Υπηρεσίες, Αρχές και φορείς σε θέματα εκπλήρωσης της αποστολής τους.
  4. Επίσης, σε περιπτώσεις συμβάντων ή καταστάσεων που εκδηλώνονται ή εξελίσσονται στο χώρο δραστηριοποίησής τους, λαμβάνουν προσωρινά και μέχρι την άφιξη των αρμοδίων δυνάμεων, τα απαραίτητα μέτρα τάξης.
  5. Καταγράφουν και διεκπεραιώνουν ή αναφέρουν, κατά περίπτωση, αρμοδίως ιδιαίτερα προβλήματα που εντοπίζουν στην περιοχή δραστηριοποίησής τους και χρήζουν αστυνομικής παρέμβασης, συνεργαζόμενες προς τούτο με τις καθύλη αρμόδιες Αστυνομικές Υπηρεσίες.
  6. Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με κάθε ζήτημα που αφορά σε παράνομες δραστηριότητες ή αποτελεί αντικείμενο αστυνομικής διερεύνησης και διαβιβάζουν αυτές στις αρμόδιες για το χειρισμό του Υπηρεσίες.
  7. Υποδέχονται τους πολίτες στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του οχήματος, παρέχουν πληροφορίες σ’ αυτούς, διεκπεραιώνουν απλές, καθημερινού χαρακτήρα υποθέσεις τους και προωθούν στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα ή σε άλλες αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες αιτήματα, παράπονα και καταγγελίες, των οποίων η άμεση διεκπεραίωση δεν είναι δυνατή από αυτές.
  8. Ενημερώνονται, μερίμνη του επικεφαλής, για τυχόν προβλήματα ή ιδιαιτερότητες των περιοχών στις οποίες πρόκειται να δραστηριοποιηθούν και επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διαπίστωση, καταγραφή και προώθηση, μέσω των οικείων Αστυνομικών Τμημάτων, συμβάντων ή καταστάσεων που βλάπτουν ή επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, ιδίως των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
  4.  
   Οι επικεφαλής των Κ.Α.Μ. υποβάλλουν μετά το πέρας του χρόνου υπηρεσίας τους, σχετική αναφορά στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής στην οποία δραστηριοποιήθηκαν. Για αδικήματα ή συμβάντα στα οποία επελήφθησαν οι Κ.Α.Μ. συντάσσονται ειδικά δελτία, τα οποία παραδίδονται από τον επικεφαλής στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα, για καταχώριση στα προβλεπόμενα υπηρεσιακά βιβλία.
  5.  
   Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη συγκρότηση, τον εξοπλισμό, την κίνηση, τη στάθμευση, τη φύλαξη και το χρόνο λειτουργίας των Κ.Α.Μ. καθορίζονται με διαταγή των οικείων Διευθυντών Αστυνομίας.
  6.  
   Οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες των Αστυνομικών Διευθύνσεων Νομών συγκροτούνται με διαταγή των οικείων Αστυνομικών Διευθυντών, κατόπιν εγκρίσεως του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 3 έως και 5 του παρόντος. Στις περιπτώσεις αυτές ως επικεφαλής ορίζεται Υπαστυνόμος Α΄ ή Υπαστυνόμος Β΄ ή Ανθυπαστυνόμος .
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτώσεις α΄ και στ΄ του ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ - 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ - 49).
 • Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ - 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ - 98).
 • Το άρθρο 22 παρ. 3 του ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ - 247).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ - 1432).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 85.000,00 ευρώ, περίπου, για το οικονομικό έτος 2007 και 35.000,00 ευρώ, περίπου, για το έτος 2008 και για καθένα από τα επόμενα πέντε έτη. Η δαπάνη αυτή θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 0869, 0899, 1111, 1211, 1231, 1321, 1329, 1511, 1723, 1725, 1729 και 1929 του Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Ε.Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ». Επίσης ενδέχεται να προκληθεί δαπάνη από τυχόν σύσταση Κ.Α.Μ σε Αστυνομικές Διευθύνσεις Νομών. Η δαπάνη αυτή εκτιμάται ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβεί το ποσό των 520.000 ΕΥΡΩ για προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των 320.000 ΕΥΡΩ σε ετήσια βάση για τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες.
 • Την υπ’ αριθμ. 59/2007 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. 1991/141 1991
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία