ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/87

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-05-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-05-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-04-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της υπ’αριθμ. 1671 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα μέτρα που επιβλήθηκαν με το άρθρο 2 του π.δ. 55/2005 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1493 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 86), τα οποία είχαν παραταθεί για ένα αρχικό χρονικό διάστημα 12 μηνών, από την 27η Ιουλίου 2004 μέχρι την 31η Ιουλίου 2005, βάσει του άρθρου Μόνου του προεδρικού διατάγματος 218/2005 «Εφαρμογή της υπ’αριθμ. 1552 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄262), τροποποιήθηκαν και επεκτάθηκαν δυνάμει του άρθρου 1 του π.δ. 227/2006 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1596 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 229) και στη συνέχεια παρατάθηκαν για άλλο ένα χρονικό διάστημα 12 μηνών, από την 31η Ιουλίου 2005 μέχρι την 31η Ιουλίου 2006, βάσει του άρθρου Μόνου του προεδρικού διατάγματος 239/2006 «Εφαρμογή της απόφασης 1616 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 252), δεν εφαρμόζονται σε προμήθειες όπλων και σχετικού υλικού καθώς και σε τεχνική εκπαίδευση και βοήθεια που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της Εufοr Λ.Δ. Κονγκό (της Δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Λ.Δ. Κονγκό) ή για χρήση από αυτή.
Άρθρο 2
1.  
  Οι αρμόδιες αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας παρέχουν κάθε απαραίτητη υποστήριξη για τη διευκόλυνση της ταχείας ανάπτυξης της Εufοr Λ.Δ. Κονγκό, και ιδιαίτερα για να εξασφαλιστεί η ελεύθερη, ανεμπόδιστη και ταχεία κίνηση προς τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό του προσωπικού της, καθώς και του εξοπλισμού, των εφοδίων, των προμηθειών και λοιπών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων και ανταλλακτικών, τα οποία προορίζονται για αποκλειστική και επίσημη χρήση από αυτή. Στην Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος και στον ως άνω Υπουργό, όπως και στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).
 • Την από 18.5.2006 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ: 3400.15/42/ΑΣ 725 περί δημοσιεύσεως της απόφασης 1671 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Α΄ 116).
 • Το π.δ. 55/2005 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1493 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 86).
 • Το π.δ. 218/2005 «Εφαρμογή της απόφασης 1552 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 262).
 • Το π.δ. 227/2006 «Εφαρμογή της απόφασης 1596 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 229).
 • Το π.δ. 239/2006 «Εφαρμογή της απόφασης 1616 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 252).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 317/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2005/218 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/218 2005
Περί εφαρμογής της απόφασης 1493 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/55 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της απόφασης 1596 (2005) του Συμβου­λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/227 2006
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1616 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/239 2006
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της απόφασης 1698 (2006) του ΣυμβουλίουΑσφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2008/58 2008