ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/9

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-01-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-01-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-01-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Στολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύνθεση στολών"
1.  
  Καθιερώνονται χειμερινή και καλοκαιρινή στολή Επιθεωρήσεως – Εξόδου των Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος (ανδρών – γυναικών) ως ακολούθως: - Πηλήκιο - Χιτώνιο με τρία κουμπιά Λιμενικού Σώματος σε οριζόντια θέση στην άκρη των μανικιών - Διακριτικό σήμα Δοκίμου Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος στις δύο άκρες του πέτου του χιτωνίου - Διακριτικό σήμα Λιμενικού Σώματος - Παντελόνι - Πουκάμισο - Γραβάτα - Γάντια άσπρα υφασμάτινα - Κάλτσες μαύρες - Παπούτσια μαύρα - Ζωστήρας ξίφους - Ξιφίδιο. - Πηλήκιο - Χιτώνιο κλειστό - Διακριτικό σήμα Λιμενικού Σώματος στο κάτω μέρος της επωμίδας - Παντελόνι - Πουκάμισο χωρίς γιακά άσπρο - Γάντια άσπρα υφασμάτινα - Κάλτσες άσπρες - Παπούτσια άσπρα - Ζωστήρας ξίφους - Ξιφίδιο. - Πηλήκιο - Χιτώνιο με τρία κουμπιά Λιμενικού Σώματος σε οριζόντια θέση στην άκρη των μανικιών - Διακριτικό σήμα Δοκίμου Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος στις δύο άκρες του πέτου του χιτωνίου - Διακριτικό σήμα Λιμενικού Σώματος - Φούστα ή παντελόνι - Πουκάμισο - Γραβάτα - Γάντια άσπρα υφασμάτινα - Καλσόν μπεζ - Παπούτσια (γόβες ή σκαρπίνια) μαύρα - Ζωστήρας ξίφους - Ξιφίδιο - Πηλήκιο - Χιτώνιο - Διακριτικό σήμα Λιμενικού Σώματος στο κάτω μέρος της επωμίδας - Φούστα ή παντελόνι - Πουκάμισο - Γραβάτα - Γάντια άσπρα υφασμάτινα - Καλσόν μπεζ - Παπούτσια (γόβες) άσπρα - Ζωστήρας ξίφους - Ξιφίδιο.
Άρθρο 2
1.  
  Με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος καθορίζονται οι αναγκαίες κάθε φορά τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος (περιγραφή ειδών ιματισμού, εξαρτημάτων, διακριτικών των στολών και διοικητικές οδηγίες)
Άρθρο 3 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος καταργούνται: α) το άρθρο 27 του β.δ. από 19.8.1958 (Α΄ 124) «περί Οργανισμού Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών», όπως αυτό αναριθμήθηκε σε άρθρο 25 με το εδάφιο (ιδ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 199/1999 (Α΄ 178). β) το άρθρο 2 του π.δ. 98/1982 (Α΄ 14) «Περί Διακριτικών των στολών του στρατιωτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος».
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 122 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος που κυρώθηκε με το ν.3079/2002 (Α΄ 311) και β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αρίθμ. Δ336/15.12.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-01-10 Στολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/5
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2002/3079 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/98 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/98 1982
Τροποποίηση διατάξεων του από 2.8.58 Β.Δ. «Περί Οργανισμού Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών» (Α΄ 124). 1999/199 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία