ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/92

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-06-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-06-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-06-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση Κανονισμού Στολών Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Οπλιτών (Ανδρών - Γυναικών) της Πολεμικής Αεροπορίας»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τα άρθρα 1,2,3,4,19,26,27,28,30,31,32,34 και 35 του Κανονισμού Στολών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 του π.δ. 205/2000, τροποποιούνται ως εξής:"
1.  
 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
 2. «Η αρίθμηση και ονομασία των χειμερινών – θερινών στολών των ανδρών Αξιωματικών έχει ως εξής:
 3. Στολές υπ΄αριθμ 1 Παρελάσεων - Παρατάξεων Απόδοσης Τιμών Παραγωγικών Σχολών « « 2, 3 Τελετών 3α Απλή Στολή Τελετών « « 4 Εσπερίδος « « 5 Μικρή Στολή Εσπερίδος « « 6 Δεξιώσεων « « 7 Παρελάσεων - Παρατάξεων - Απόδοσης Τιμών « « 8 Περιπάτου « « 8α, 8β, 8γ, 8δ Υπηρεσίας « « 8ε Απλή Στολή Περιπάτου « « 9 Εργασίας, Ασκήσεων, Εκστρατείας
 4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
 5. «Η περιγραφή των ανωτέρω στολών έχει ως εξής:
 • Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 17 και 17 παρ. 1 περ. ι΄ του ν. 2292/1995 (Α΄ 35). β Την με αριθμό 206/10.11.2005 απόφαση του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ1/2.1.2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 • Την υπ’ αριθμ. 136/7.7.2006 απόφαση του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου.
 • Την με στοιχεία Φ.456/ΑΔ.453419/Σ.681/31.10.2006/ εισήγηση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ191/11.7.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία