ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/94

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-06-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-06-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-06-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παράταση χρόνου παραμονής στην Υπηρεσία, μετά τη συμπλήρωση 35ετούς δημοσίας υπηρεσίας υπαλλήλου του Διπλωματικού Κλάδου με πρεσβευτικό βαθμό, λόγω ιδαιτέρων υπηρεσιακών αναγκών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Λόγω ιδιαιτέρων υπηρεσιακών αναγκών, παρατείνουμε το χρόνο παραμονής στην Υπηρεσία του Γεωργίου Σαββαΐδη του Βασιλείου, υπαλλήλου του Διπλωματικού Κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών με βαθμό Πρέσβεως, για δύο έτη, από τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς υπηρεσίας, ήτοι από 26.9.2007 έως 26.9.2009. Στην Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 84 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος κυρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου πρώτου του ν. 2594/1998, Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ 62/τ.Α΄/24.3.1998).
  • Γα στοιχεία του ατομικού υπηρεσιακού φακέλλου του Γεωργίου Σαββαΐδη του Βασιλείου, υπαλλήλου του Διπλωματικού Κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών με βαθμό Πρέσβεως, από τα οποία προκύπτει ότι, πρόκειται να συμπληρώσει, την 26.9.2007, τριάκοντα πέντε έτη πραγματικής και συνταξίμου, κατά τις κείμενες διατάξεις, δημοσίας υπηρεσίας και ότι. γεννηθείς το έτος 1945, συμπληρώνει το 65° έτος της ηλικίας του, το έτος 2010.
  • Την ύπαρξη ιδιαιτέρων υπηρεσιακών αναγκών. Μετά από πρόταση της Υπουργού Εξωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία