ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/108

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-08-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-08-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-06-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί μετονομασίας του Ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Νέων Λιοσίων, σε Υποθηκοφυλακείο Ιλίου

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Νέων Λιοσίων μετονομάζεται σε ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Ιλίου
Άρθρο 2
1.  
    Χρόνος ενάρξεως ισχύος του παρόντος ορίζεται δύο μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3680/1957 (ΦΕΚ Α΄ 56) «περί τροποποιήσεως των περί Συμβολαιογράφων και Υποθηκοφυλακείων διατάξεων κ.λ.π.», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 και της παρ. 1 του άρθρου 2 του Καν. Δ/τος της 19/23.7.1941.
  • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α) ΄
  • Το π.δ. 529/1965 (ΦΕΚ 118 Α΄), με το οποίο συνεστήθη Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Νέων Λιοσίων, με έδρα τα Νέα Λιόσια. 4.Το π.δ. 111/1996 (ΦΕΚ 84 Α΄), με το οποίο το Ειρηνοδικείο Νέων Λιοσίων μετονομάσθηκε σε Ειρηνοδικείο Ιλίου.
  • Την υπ’ αριθμ. 7/11.10.2007 γνωμοδότηση της Ολομέλειας των Δικαστών του Πρωτοδικείου Αθηνών.
  • Την υπ’ αριθμ. 7/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1957/3680 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3680 1957
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1965/529 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1965/529 1965
Συμπλήρωση-τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 433/1977 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Γεωργίας» (Α 133). 1996/111 1996
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία