ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/143

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-09-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-09-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-09-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συνιστάται στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου πάγια προκαταβολή για την αντιμετώπιση των δαπανών δημοσίων σχέσεων
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε την δημο­σίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 2 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) « Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και του Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
  • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1948) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών».
  • Την υπ’ αριθμ. 13774/21.11.2007 εισήγηση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Δικαιο­σύνης.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη η οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβής προς το παρόν. Η σχετική δαπάνη να καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0845 του φορέα 17-110 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
  • Την υπ’ αριθμ. 104/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-09-29 Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/197
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία