ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/156

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-10-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-10-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-10-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από το Τοπικό Δια­μέρισμα Πύργου του Δήμου Αστερουσίων στο Τοπικό Διαμέρισμα Βαγιονιάς του Δήμου Γόρτυνας που υπάγονται στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πύργου Κρήτης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η έδρα μιας από τις θέσεις Συμβολαιογράφων του Ειρηνοδικείου Πύργου Κρήτης μεταφέρεται από το Τοπικό Διαμέρισμα Πύργου του Δήμου Αστερουσίων στο Τοπικό Διαμέρισμα Βαγιονιάς του Δήμου Γόρτυνας της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 και 4 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 2830/2000 (ΦΕΚ Α΄ 96) «Κώδικας Συμβολαιογράφων» (ΠΕ 236/2005).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
  • Την υπ’ αριθμ. 2/2008 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, που εκδόθηκε μετά την από 31.7.2007 γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 213/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,