ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/171

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-11-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-11-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-10-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1793 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η διάταξη του άρθρου 5 του Προεδρικού Διατάγματος 102/2001 δεν εφαρμόζεται σε ταξίδια μαρτύρων η παρουσία των οποίων σε δίκη ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου για τη Σιέρα Λεόνε είναι απαραίτητη. Στην Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης την εκτέλεση του.
  • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ όπως αυτός κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945 (ΦΕΚ Α΄ 242).
  • Το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 92/1967 «περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (ΦΕΚ Α΄ 139).
  • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
  • Την υπ’ αριθμ. Φ. 1415/5/ΑΣ 371 απόφαση της Υπουργού Εξωτερικών από 12.3.2008 περί δημοσιεύσεως της αποφάσεως 1793 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΦΕΚ Α΄ 55).
  • Το Προεδρικό Διάταγμα 102/2001 περί εφαρμογής των αποφάσεων 1156(1998) και 1171 (1998) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΦΕΚ Α΄ 96).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 188/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/1415 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/1415 2005
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1156(1998) και 1171(1998) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 2001/102 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία