ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/177

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-11-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-11-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-11-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναδιοργάνωση των περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, τροποποίηση του π. δ/τος 551/1988 (ΦΕΚ Α΄ 259).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Το άρθρο 85 του π.δ. 551/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 14 του π.δ. 117/2006, αντικαθίσταται ως εξής: «851Στο Νομό Δράμας οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από το Τελωνείο Δράμας, το οποίο είναι Α΄ τάξης και έχει έδρα τη Δράμα, πλην του Τμήματος Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης. 2Το Τελωνείο Δράμας διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης (με έδρα την Εξοχή) Τμήμα Τελωνισμού. 3Στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Δράμας περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του ομώνυμου Νομού. » Άρθρο 2 Οι παράγραφοι 2 - 4 του άρθρου 109 του π.δ. 551/1988, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 17 του π.δ. 117/2006, αντικαθίστανται ως εξής: «2Τα Τελωνεία του Νομού Έβρου διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Αλεξανδρούπολης Αλεξανδρούπολη Α΄ 2Τελωνείο Κήπων Κήποι Α΄ 3Τελωνείο Νέας Ορεστιάδας Νέα Ορεστιάδα (πλην του Τμήματος Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης) Α΄ 4Τελωνείο Καστανεών Καστανιές Α΄ 5Τελωνείο Πυθίου Πύθιο Β΄ 3Τα Τελωνεία Α΄ τάξης του Νομού Έβρου διαρθρώνονται στα παρακάτω Τμήματα, ως εξής: Ι. Τελωνείο Αλεξανδρούπολης Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών Τμήμα Ε.Φ.Κ. Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης Τμήμα Τελωνισμού Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων ΙΙ. Τελωνείο Κήπων Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Δικαστικού Τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών Τμήμα Δασμολογικών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. Τμήμα Ελέγχου Διελεύσεων Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης 13Τμήμα Τελωνισμού ΙΙΙ. Τελωνείο Νέας Ορεστιάδας Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών και Τελωνισμού Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης (με έδρα το Ορμένιο) ΙV. Τελωνείο Καστανεών Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών και Τελωνισμού. 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού ΄Εβρου έχει ως εξής: Τελωνείο Αλεξανδρούπολης Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του Νομού ΄Εβρου, εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα των λοιπών Τελωνείων του Νομού. Τελωνείο Κήπων Η κατά τόπον αρμοδιότητά του περιορίζεται στο αντίστοιχο σημείο εισόδου – εξόδου (του Τοπικού Διαμερίσματος Πέπλου που ανήκει στο Δήμο Φερρών) επί της συνοριακής γραμμής Ελλάδος - Τουρκίας. Τελωνείο Νέας Ορεστιάδας Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Βύσσας (εκτός της περιοχής που ανήκει στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Καστανεών), Διδυμοτείχου (εκτός της περιοχής που ανήκει στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Πυθίου), Κυπρίνου, Μεταξάδων, Τριγώνου, Ορεστιάδος και Ορφέα. Τελωνείο Καστανεών Η κατά τόπον αρμοδιότητά του περιορίζεται στο αντίστοιχο σημείο εισόδου-εξόδου (του Τοπικού Διαμερίσματος Καστανεών που ανήκει στο Δήμο Βύσσας) επί της συνοριακής γραμμής Ελλάδος - Τουρκίας. Τελωνείο Πυθίου Η κατά τόπον αρμοδιότητά του περιορίζεται στο αντίστοιχο σημείο εισόδου – εξόδου (του Τοπικού Διαμερίσματος Πυθίου που ανήκει στο Δήμο Διδυμοτείχου) επί της συνοριακής γραμμής Ελλάδος – Τουρκίας. Η κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου αυτού επεκτείνεται και καθ΄ όλο το μήκος της σιδηροδρομικής διαδρομής «Πύθιο – Αλεξανδρούπολη» για τη διευκόλυνση των σχετικών ελέγχων. » Άρθρο 3 Στο άρθρο 117 του π.δ. 551/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. 117/2006, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2Τα Τελωνεία του Νομού Εύβοιας διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Χαλκίδας Χαλκίδα Α΄ 2Τελωνείο Ωρεών Ωρεοί Β΄ Οι παράγραφοι 4 και 5 αντικαθίστανται ως εξής:« 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Εύβοιας έχει ως εξής: Τελωνείο Χαλκίδας Η κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνει ολόκληρη την περιοχή του Νομού Εύβοιας, εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα των λοιπών Τελωνείων του Νομού. Τελωνείο Ωρεών Η κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνει τις περιοχές των Δήμων Ωρεών, Αρτεμισίου, Αιδηψού, Ελυμνίων, Ιστιαίας, Νηλέως και Κηρέως (εκτός του Τοπικού Διαμερίσματος Μαντουδίου, το οποίο ανήκει στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Χαλκίδας) και της Κοινότητας Λιχάδος. 5Στην Αιδηψό, στο Αλιβέρι, στην Κύμη, στη Σκύρο και στην Κάρυστο εδρεύουν ομώνυμα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (άρθρου 23, παρ. 17 εδ. 4, του ν. 1735/1987 – ΦΕΚ 195 Α΄), υπαγόμενα το μεν πρώτο στο Τελωνείο Ωρεών και τα λοιπά στο Τελωνείο Χαλκίδας » Άρθρο 4 Οι περιπτώσεις V και VΙ της παραγράφου 3 του άρθρου 165 του π.δ. 551/1988, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 117/2006, που αφορούν στα Τελωνεία Θεσσαλονίκης, αντικαθίστανται ως εξής: «V. Ε΄ Τελωνείο Αερολιμένα α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης β) Τμήμα Δικαστικού γ) Τμήμα Διαδικασιών δ) Τμήμα Ε.Φ.Κ. ε) 1ο Τμήμα Τελωνισμού στ) 2ο Τμήμα Τελωνισμού ζ) Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων VΙ. ΣΤ΄ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.) α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης β) Τμήμα Δικαστικού γ) Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. δ) Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης ε) 1ο Τμήμα Τελωνισμού στ) 2ο Τμήμα Τελωνισμού ζ) 3ο Τμήμα Τελωνισμού η) Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων » Άρθρο 5 Στο άρθρο 285 του π.δ. 551/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 39 του π.δ. 117/2006, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) η περίπτωση β΄ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Τελωνείο Καλλονής Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Ερεσού - Αντίσσης, Καλλονής και Πολιχνίτου.» β) η περίπτωση δ΄ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Τελωνείο Πλωμαρίου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Γέρας και Πλωμαρίου.» γ) η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:« 7Τα Τελωνεία Γέρας (Β΄ Τάξης) και Πολιχνίτου (Γ΄ τάξης) του Νομού Λέσβου καταργούνται και οι αρμοδιότητές τους περιέρχονται στα Τελωνεία Πλωμαρίου και Καλλονής, αντίστοιχα » Άρθρο 6 Στο άρθρο 325 του π.δ. 551/1988, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 44 του π.δ. 117/ 2006, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2Τα Τελωνεία της Νομαρχίας Πειραιά διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Α΄ Τελωνείο Εισαγωγής και Εφοδίων Πειραιάς Α΄ 2Β΄ Τελωνείο Οινοπνευματωδών και Καπνικών Πειραιάς Α΄ 3Γ΄ Τελωνείο Εξαγωγής και Μεταφοράς Πειραιάς Α΄ 4Δ΄ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.) Πειραιάς Α΄ 5Ε΄ Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιάς Α΄ 6ΣΤ΄ Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιάς Α΄ 7Τελωνείο Πόρου Πόρος Β΄ » 1)Η περίπτωση ΙV της παραγράφου 3 καταργείται και η περίπτωση VΙΙ αναριθμείται σε περίπτωση ΙV. 2)Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 4 καταργείται και οι περιπτώσεις ζ΄ και η΄ αναριθμούνται σε περιπτώσεις δ΄ και ζ΄, αντίστοιχα. Άρθρο 7 Οι παράγραφοι 2-4 του άρθρου 373 του π.δ. 551/1988, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 50 του π.δ. 117/2006, αντικαθίστανται ως εξής: «2Τα Τελωνεία του Νομού Σάμου διακρίνονται σε Β΄ και Γ΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Σάμου Λιμήν Βαθέως Β΄ 2Τελωνείο Καρλοβασίου Καρλόβασι Β΄ 3Τελωνείο Αγίου Κηρύκου Άγιος Κήρυκος Β΄ 4Τελωνείο Πυθαγορείου Πυθαγόρειο Γ΄ 3Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Σάμου έχει ως εξής: Τελωνείο Σάμου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του ομώνυμου Νομού, εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα των λοιπών Τελωνείων του Νομού. Τελωνείο Καρλοβασίου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Καρλοβασίων και Μαραθοκάμπου. Τελωνείο Αγίου Κηρύκου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Αγίου Κηρύκου, Ευδήλου και Ραχών. Τελωνείο Πυθαγορείου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή του Δήμου Πυθαγορείου. 4Στον Εύδηλο του Νομού Σάμου εδρεύει ομώνυμο Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο (άρθρου 23, παρ. 17 εδ. 4, του ν.1735/1987 – ΦΕΚ Α΄ 195) υπαγόμενο στο Τελωνείο Αγίου Κηρύκου. » Άρθρο 8 Το άρθρο 381 του π.δ. 551/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 51 του π.δ. 117/2006, αντικαθίσταται ως εξής: «3811Στο Νομό Σερρών οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από το Τελωνείο Σερρών, το οποίο είναι Α΄ τάξης και έχει έδρα τις Σέρρες, πλην του Τμήματος Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης. 2Το Τελωνείο Σερρών διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης (με έδρα τον Προμαχώνα) Τμήμα Τελωνισμού. 3Στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Σερρών περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του ομώνυμου Νομού, εκτός της περιοχής του Τοπικού Διαμερίσματος Νέων Κερδυλίων του Δήμου Αμφίπολης, που ανήκει στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Σταυρού του Νομού Θεσσαλονίκης. » Άρθρο 9 Στο άρθρο 421 του π.δ. 551/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 56 του π.δ. 117/2006, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2Τα Τελωνεία του Νομού Χαλκιδικής διακρίνονται σε Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Δάφνης Δάφνη Α΄ 2Τελωνείο Όρμου Μονής Βατοπαιδίου Όρμος Βατοπαιδίου Β΄ 3Τελωνείο Γερακινής Γερακινή Β΄ 4Τελωνείο Νέων Μουδανιών Νέα Μουδανιά Β΄ 5Τελωνείο Στρατωνίου Στρατώνιο Β΄ 6Τελωνείο Ουρανούπολης Ουρανούπολη Γ΄ Οι παράγραφοι 4 και 5 αντικαθίστανται ως εξής:« 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Χαλκιδικής έχει ως εξής: Τελωνείο Δάφνης Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρης της Χερσονήσου του ΄Αθω (Άγιο Όρος), εκτός της περιοχής που ανήκει στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου ΄Ορμου Μονής Βατοπαιδίου. Τελωνείο Όρμου Μονής Βατοπαιδίου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η βόρεια περιοχή της Χερσονήσου του ΄Αθω (Άγιο Όρος) μέχρι και τις περιοχές που ανήκουν στις Μονές Δοχειαρίου και Βατοπαιδίου. Τελωνείο Γερακινής Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Ανθεμούντα, Ζερβοχωρίων, Ορμυλίας, Πολυγύρου, Σιθωνίας και Τορώνης. Τελωνείο Νέων Μουδανιών Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Καλλικράτειας, Κασσάνδρας, Μουδανιών, Παλλήνης και Τρίγλιας. Τελωνείο Στρατωνίου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Αρναίας, Παναγίας και Σταγίρων – Ακάνθου (εκτός: i) των περιοχών των Τοπικών Διαμερισμάτων Νέων Ρόδων και Ουρανουπόλεως, που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα του Τελωνείου Ουρανούπολης και ii) της περιοχής του Τοπικού Διαμερίσματος Ολυμπιάδος, που υπάγεται στη χωρική αρμοδιότητα του Τελωνείου Σταυρού του Νομού Θεσσαλονίκης). Τελωνείο Ουρανούπολης Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Τοπικών Διαμερισμάτων Ουρανουπόλεως και Νέων Ρόδων του Δήμου Σταγίρων – Ακάνθου. 5Στους ΄Ορμους Μονής Ζωγράφου και Μονής Ιβήρων του Νομού Χαλκιδικής εδρεύουν ομώνυμα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (άρθρου 23, παρ. 17 εδ. 4, του ν. 1735/ 1987 – ΦΕΚ Α΄ 195), υπαγόμενα στα Τελωνεία Όρμου Μονής Βατοπαιδίου και Δάφνης, αντίστοιχα » Άρθρο 10 Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων Των Τελωνείων Β΄ τάξης Αγίου Κηρύκου και Όρμου Μονής Βατοπαιδίου, του Τ.Τ.Γ. Αλιβερίου, καθώς και των Τμημάτων που συστήνονται στα Τελωνεία Α΄ τάξης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ και εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Τελωνειακών ή των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 11 Τελικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος 1.Οι αρμοδιότητες του καταργούμενου Δ΄ Τελωνείου Ταχυδρομικών Δεμάτων της Νομαρχίας Πειραιά περιέρχονται στο Ε΄ Τελωνείο Εισαγωγής της ίδιας Νομαρχίας. 2.Οι αρμοδιότητες των καταργούμενων Τελωνείων Α΄ τάξης Εξοχής (Νομού Δράμας), Ορμενίου (Νομού Έβρου) και Προμαχώνα (Νομού Σερρών) περιέρχονται στα Τελωνεία Δράμας, Νέας Ορεστιάδας και Σερρών, αντίστοιχα. 3.Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Τελωνείων, των οποίων μεταβάλλεται το επίπεδο της οργανωτικής τάξης, θα καθορισθεί με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες εκδίδονται σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ Α΄ 2), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 3 του ν. 2443/1996 ( ΦΕΚ Α΄ 265). 4.Ο χρόνος παύσης λειτουργίας του Δ΄ Τελωνείου Ταχυδρομικών Δεμάτων Πειραιά, καθώς και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του μετονομαζόμενου Ζ΄ Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.) Πειραιά, με την ονομασία Δ΄ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων Πειραιά, θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ Α΄ 2), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 3 του ν. 2443/1996 (ΦΕΚ Α΄ 265). 5.Ο χρόνος παύσης λειτουργίας των Τελωνείων Εξοχής, Ορμενίου και Προμαχώνα, καθώς και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Τμημάτων «Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης» των Τελωνείων Δράμας, Νέας Ορεστιάδας και Σερρών θα καθορισθεί με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες εκδίδονται σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ Α΄ 2), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 3 του ν. 2443/1996 (ΦΕΚ Α΄ 265). 6.Ως χρόνος έναρξης λειτουργίας των Τμημάτων «Ε.Φ.Κ.» του Ε΄ Τελωνείου Αερολιμένα Θεσσαλονίκης και «Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης» του ΣΤ΄ Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτημάτων Θεσσαλονίκης, καθώς και ως χρόνος παύσης λειτουργίας του Τμήματος «Ελέγχου Ταξιδιωτών» του Ε΄ Τελωνείου Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, ορίζεται ένας (1) μήνας από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος. 7.Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107), β) του άρθρου 26, παρ. 5 και 6, του ν. 2579/1998 «Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 31) και γ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
  • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ Β΄ 1950).
  • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 193/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 1998/2579 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία