ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/34

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-04-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-04-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-03-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθιέρωση της πρώτης μετά την 17η Ιουνίου Κυριακής, ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για την Κρήτη, σε ανάμνηση της επανάστασης του 1770.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Καθιερώνουμε την πρώτη Κυριακή μετά την 17η Ιουνίου, επετείου του θανάτου του ήρωα Δασκαλογιάννη, ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας για την Κρήτη, σε ανάμνηση της επανάστασης του 1770
Άρθρο 2
1.  
  Οι εκδηλώσεις του εορτασμού, οι οποίες θα γίνονται στους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων, περιλαμβάνουν γενικό σημαιοστολισμό από την 8η πρωινή μέχρι τη δύση του ηλίου της πρώτης μετά την 17η Ιουνίου Κυριακής και φωταγώγηση των δημόσιων κτιρίων, των δημοτικών και κοινοτικών καταστημάτων καθώς και των καταστημάτων Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, από τη δύση του ηλίου της ίδιας ημέρας μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης. Οι κεντρικές εορταστικές εκδηλώσεις θα γίνονται στο συνοικισμό Ανωπόλεως του Δημοτικού Διαμερίσματος Ανωπόλεως, ιστορική έδρα του Δήμου Σφακίων του Νομού Χανίων και γενέτειρα του εθνομάρτυρα Δασκαλογιάννη.
Άρθρο 3
1.  
  Το, κατά νομό, πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων καταρτίζεται με απόφαση των Νομαρχών Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων, αντίστοιχα
Άρθρο 4
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το π.δ. 59/2006 «Καθιέρωση της πρώτης μετά την 17η Ιουνίου Κυριακής, ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Νομό Χανίων, σε ανάμνηση της επανάστασης του 1770 στην Κρήτη» (Α 63). Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 198/1967 «Περί τρόπου καθιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών και τελετών και περί αντικαταστάσεως και καταργήσεως διατάξεων τίνων του α.ν. 447/1937 ‘περί τρόπου απονομής σεβασμού εις την Εθνικήν Σημαίαν και γενικώς τα Εθνικά Σύμβολα’» (Α΄ 215),
 • Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του π.δ/τος 555/1977 «Περί βελτιώσεως διαδικασιών τίνων κατά την έκδοσιν διοικητικών πράξεων επί αντικειμένων αρμοδιότητος Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 184).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ 24/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/447 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/447 1937
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/198 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/198 1967
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/555 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/555 1977
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Καθιέρωση της πρώτης µετά την 17η Ιουνίου Κυριακής, ως δηµόσιας εορτής τοπικής σηµασίας για το Νοµό Χανίων, σε ανάµνηση της επανάστασης του 1770 στην Κρήτη. 2006/59 2006
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία