ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/72

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-06-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-06-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-05-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από το Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Άννας του Δήμου Νηλέως Ευβοίας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μαντουδίου του Δήμου Κηρέως Ευβοίας που υπάγονται στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αγίας Άννας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η έδρα μιας από τις θέσεις Συμβολαιογράφων του Ειρηνοδικείου Αγίας Άννας μεταφέρεται από το Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Άννας του Δήμου Νηλέως Ευβοίας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μαντουδίου του Δήμου Κηρέως Ευβοίας της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 και 4 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» (ΦΕΚ 96 τ.Α΄).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).
  • Την υπ’ αριθμ. 1/2008 γνωμοδότηση της Ολομέλειας των Δικαστών του Πρωτοδικείου Χαλκίδας, που εκδόθηκε μετά την από 9.10.2007 γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς -Αιγαίου και Δωδεκανήσου.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την Δ84/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,