ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/92

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-07-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-07-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-06-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί µετονοµασίας του Ειδικού Αµίσθου Υποθηκοφυλακείου Νέων Λιοσίων, σε Υποθηκοφυλακείο Ιλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το ειδικό άµισθο Υποθηκοφυλακείο Νέων Λιοσίων µετονοµάζεται σε ειδικό άµισθο Υποθηκοφυλακείο Ιλίου. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
  • Τις διατάξεις: α) της παρ.1 του άρθρου 22 του ν. 3680/1957 (ΦΕΚ Α΄ 56) «περί τροποποιήσεως των περί Συµβολαιογράφων και Υποθηκοφυλακείων διατάξεων κ.λπ.», σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 και της παρ. 1 του αρθρου 2 του Καν. Δ/τος της 19/23.7.1941.
  • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α).
  • Το π.δ. 529/1965 (ΦΕΚ 118 Α΄), µε το οποίο συνεστήθη Ειδικό Άµισθο Υποθηκοφυλακείο Νέων Λιοσίων, µε έδρα τα Νέα Λιόσια.
  • Το π.δ. 111/1996 (ΦΕΚ 84 Α΄), µε το οποίο το Ειρηνο­δικείο Νέων Λιοσίων µετονοµάσθηκε σε Ειρηνοδικείο Ιλίου.
  • Την υπ’ αριθμ. 7/11.10.2007 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Δικαστών του Πρωτοδικείου Αθηνών.
  • Την υπ’ αριθμ. 7/2008 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφα­σίζουµε:
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1957/3680 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3680 1957
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1965/529 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1965/529 1965
Συμπλήρωση-τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 433/1977 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Γεωργίας» (Α 133). 1996/111 1996
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία