ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/111

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-08-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-08-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-08-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Χαρακτηρισμός μαρτυρικών χωριών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ο οικισμός Κουτσούφλιανης του Δημοτικού Διαμερίσματος Παναγίας Δήμου Μαλακασίου Νομού Τρικάλων, το Δημοτικό Διαμέρισμα Κερασιάς του Δήμου f="http://legislation.di.uoa.gr/entity/gpe/93250786" target="_blank">Κάρλας Νομού Μαγνησίας, η Κοινότητα Τυμφρηστού Νομού Φθιώf="http://legislation.di.uoa.gr/entity/gpe/93251739" target="_blank">­τιδας, ο οικισμός Ελευθεροχωρίου του Δήμου Γιαννιτσών Νομού Πέλλας, και τα χωριά: Τρίστενο, Γρεβενίτι, Φλαμπουράρι, Ελατοχώρι, Μακρινό, Δόλιανη και Καβαλλάρι του Δήμου Ανατολικού Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων, χαρακτηρίζονται ως μαρτυρικά χωριά
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
  • Την από 3.2.2009 πρόταση της Επιτροπής, που συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν.2503/1997, για το χαρακτηρισμό των πόλεων και των χωριών εκείνων που είχαν υποστεί μεγάλες καταστροφές σε ανθρώπινες ζωές και σε υλικές ζημιές κατά την αντίσταση εναντίον των δυνάμεων κατοχής 1941-1944, ως μαρτυρικών πόλεων και χωριών.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. Δ163/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-08-17 Χαρακτηρισμός μαρτυρικών χωριών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/146
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία