ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/114

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-08-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-08-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-08-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση και κατανομή θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Αυξάνονται κατά τέσσερις (4) οι συσταθείσες με το άρθρο 6 παρ. 2 και 3 παρ. 3 του ν. 1304/1982 (Α΄ 144), το π.δ. 79/2003 (Α΄ 77), το π.δ. 28/2004 (Α΄ 25) και το π.δ. 123/2008 (Α΄ 186) θέσεις Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κατανέμονται ως εξής: Κλάδος ΠΕ 05- Γαλλικών θέσεις 2 Κλάδος ΠΕ 07- Γερμανικών θέσεις 2 Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 3 παρ. 3, 6 παρ. 2 και 3 και 10 παρ. 2 και 3 του ν. 1304/1982 (Α΄ 144), β) του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) σε συνδυασμό με το άρθρο 30 του ν. 2009/1992 (Α΄ 18), γ) των άρθρων 48 και 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), δ) της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 68), ε) της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40).
  • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 19.680 Ευρώ περίπου η οποία κατά το έτος 2009 θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ (Ε.Φ.19-220:ΚΑΕ 0227) ενώ οι δαπάνες των επόμενων ετών θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό του αντίστοιχου έτους.
  • Τις υπ’ αριθμ. 235/2008 και 126/2009 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-08-21 Αύξηση και κατανομή θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/149
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ89 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/ΣΤ5/5557 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/ΣΤ5_5557 2009
ΝΟΜΟΣ 1982/1304 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1304 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Αύξηση και κατανομή θέσεων Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 2003/79 2003
Αύξηση και κατανομή θέσεων Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 2004/28 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Αύξηση και κατανομή θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2008/123 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία