ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/115

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-08-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-08-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-08-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄201).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αντικατάσταση του άρθρου 2 παρ. 3 του π.δ. 242/1999"
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του π.δ. 242/1999 (Α΄ 201), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 320/2001 (Α΄ 217) και η παράγραφος 3 αυτού όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 6/2007 (Α΄ 4) στο οποίο έγιναν οι διορθώσεις σφαλμάτων που δημοσιεύθηκαν στο (Α΄ 27/20.2.2007), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  3) Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας είναι.α) Οι Περιφερειακές Διοικήσεις του Λιμενικού Σώματος, των οποίων προΐστανται ανώτατοι Αξιωματικοί ΛΣ.αα) 1η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ, με έδρα την Καβάλα και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Έβρου – Ροδόπης – Ξάνθης – Καβάλας – Λέσβου – Χίου. ββ) 2η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ, με έδρα το Βόλο και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Λάρισας – Μαγνησίας – Φθιώτιδας – Βόρειας Βοιωτίας – Εύβοιας. γγ) 3η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ, με έδρα τη Σύρο και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Κυκλάδων και Σάμου. δδ) 4η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ, με έδρα το Ηράκλειο και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Χανίων – Ρεθύμνου – Ηρακλείου – Λασιθίου. εε) 5η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ, με έδρα την Πάτρα και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Αχαΐας – Μεσσηνίας – Ηλείας – Κορίνθου – Αργολίδας – Αρκαδίας –Λακωνίας - Αιτωλοακαρνανίας – Φωκίδας – Νότιας Βοιωτίας (περιλαμβάνει τη Λιμενική Αρχή Υ/Χ Αντίκυρας). στστ) 6η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ, με έδρα την Κέρκυρα και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Ζακύνθου – Κεφαλληνίας – Λευκάδας – Πρέβεζας – Θεσπρωτίας – Κέρκυρας.ζζ) 7η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής – Ημαθίας – Πιερίας. ηη) 8η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ, με έδρα τη Ρόδο και περιοχή δικαιοδοσίας το Νομό Δωδεκανήσου. Λιμενικά Τμήματα, Λιμενικοί Σταθμοί και Υπάλληλοι Λιμένα που εδρεύουν σε διαφορετικό Νομό από εκείνο των Προϊσταμένων τους Λιμενικών Αρχών, υπάγονται στην Περιφερειακή Διοίκηση που εποπτεύει την προϊσταμένη τους Λιμενική Αρχή. β) Λιμενικές Αρχές γ) Υπηρεσίες Ναυτιλιακών Ακολούθων στις Πρεσβευτικές και Προξενικές Αρχές. δ) Σχολές Εμπορικού Ναυτικού ε) Περιφερειακοί Σταθμοί Καταπολέμησης Ρύπανσης (Π.Σ.Κ.Ρ.) στ) Πλοηγικοί Σταθμοί (Π.Σ.) .
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Λευκάδα, 6 ΑυγούστουΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄107). β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (Β΄ 1950).
 • Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 40.500 Ευρώ περίπου για το έτος 2009 και 20.000 Ευρώ περίπου για κάθε έτος την επόμενη πενταετία, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος προς τούτο στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ειδ. Φ. 41-110/ΚΑΕ ομάδων 0800 και 1000).
 • Την υπ’ αριθμ. 86/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-08-21 Τροποποίηση του π.δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄201).
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/149
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ89 2009
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1999/242 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201). 2001/320 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση του π.δ. 242/1999 (Α΄ 201) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2007/6 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009. 2010/50 2010