ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/189

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-11-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-11-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-11-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Με τις διατάξεις του παρόντος καθορίζονται και ανακατανέμονται αρμοδιότητες στον Πρωθυπουργό και τα Υπουργεία
2.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων των επόμενων άρθρων, τα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, β) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, γ) Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, δ)Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ε) Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στ) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουν αντίστοιχα τις αρμοδιότητες των Υπουργείων: α) Εσωτερικών, β) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, γ) Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δ) Μεταφορών και Επικοινωνιών, ε) Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στ) Δικαιοσύνης
3.  
  Με την επιφύλαξη των ίδιων διατάξεων, το Υπουργείο Οικονομικών έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 185/2009, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τις αρμοδιότητες όπως καθορίζονται στα άρθρα 1 και 2 του ίδιου π.δ., το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 4 του π.δ. 186/2009 και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 2 του π.δ. 184/2009.
Άρθρο 2
1.  
  Από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού: α) Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (π.δ. 185/2009) με έδρα τη Μυτιλήνη, στην οποία υπάγονται οι αυτοτελείς υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και οι φορείς που εποπτεύονται από αυτή. β) Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (άρθρο 52 π.δ. 63/2005, Α΄ 98). γ) Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) (άρθρο 1 ν. 3649/2008, Α΄ 39), η οποία έχει υπαχθεί στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την από 13 Οκτωβρίου 2009 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 215).
Άρθρο 3
1.  
  Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, μεταφέρονται στον Πρωθυπουργό από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού οι ακόλουθες υπηρεσίες, καθώς και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτές, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (πρώτο εδάφιο, παρ. 1 άρθρου 2 του ν. 3242/2004, Α΄ 102), όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3734/2009 Α΄ 8.
2.  
  Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου παραμένουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: α) η Διεύθυνση εποπτείας Μ.Μ.Ε. της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και οι αρμοδιότητές της, β) η εποπτεία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (άρθρο 1 του π.δ. 172/1994 Α΄ 108, άρθρο 1 του ν. 1730/1987 Α΄ 145).
3.  
  Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και ειδικότερα στη Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου αυτού μεταφέρονται οι εξής αρμοδιότητες: α) από τη Διεύθυνση εποπτείας Μ.Μ.Ε i) η εποπτεία του Αθηναϊκού - Μακεδόνικου Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ - ΜΠΕ ΑΕ) (άρθρο 13 ν. 3444/2006 Α΄ 46) ii) η εποπτεία των κρατικών ΜΜΕ (άρθρο 9 π.δ. 258/1993 Α΄ 112) β), η εποπτεία του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου (ν. 3444/2006).
Άρθρο 4
1.  
  Αποτελούν υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στο οποίο ανήκουν ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, οι ακόλουθες υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών:
 1. Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (άρθρο 52 π.δ. 63/2005).
 2. Οι Ειδικές Γραμματείες:
  • Συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (άρθρο 4 παρ. 1 ν. 3389/2005, Α΄ 232).
 3. Η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής [π.δ. 18/2006 Α΄ 15/7.2.2006, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 (β) του άρθρου αυτού],.
 4. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (άρθρο 2 π.δ. 178/2000, Α΄ 165).
 5. Ως τη συγκρότηση αντίστοιχης υπηρεσίας στο Υπουργείο Οικονομικών η Γενική διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης εξυπηρετεί και τα δύο Υπουργεία,.
 6. Η Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (άρθρο 2 π.δ. 178/2000).
 7. Το Αυτοτελές Γραφείο Νομικών θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 2 π.δ. 178/2000).
 8. Ως τη συγκρότηση αντίστοιχου γραφείου στο Υπουργείο Οικονομικών το γραφείο αυτό εξυπηρετεί και τα δύο Υπουργεία.
 9. Το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (άρθρο 2 π.δ. 178/2000).
 10. Το Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (άρθρο 2 π.δ. 178/2000).
 11. Το Αυτοτελές Γραφείο Επιθεώρησης (άρθρο 2 π.δ. 178/2000).
 12. Το γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη (άρθρο 2 π.δ. 178/2000).
 13. Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανήκει επίσης η εποπτεία:
 14. του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (άρθρο 2 ΙΙ β π.δ. 178/2000), του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων (Ιnνest in Greece Αgency) (άρθρο πρώτο παρ. 2 ν. 2372/1996 Α΄ 29), του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) ΑΕ (άρθρο 2 ΙΙ γ π.δ. 178/2000), του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) (άρθρο 1 παρ. 3 ν. 717/1977 Α΄ 297), του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε) (άρθρο 18 παρ. 3 ν. 2579/1998 Α΄ 31), της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του ΚΠΣ (Μ.Ο.Α.Ε) (άρθρο 33 ν. 3614/2007 Α΄ 267), του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π) (άρθρο 1 παρ. 2 ν. 1796/1988, Α΄ 152, Ει/6581/20.11.1990 Β 758) του Ελληνικού Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας (άρθρο 1 παρ. 1 ν.3059/2002 Α΄ 241, άρθρο 32 παρ. 3 ν. 3614/2007 Α΄ 267), του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑ.ΝΕ.Ο) ΑΕ (άρθρο 28 ν. 2843/2000, άρθρο 8 ν. 2992/2002, άρθρο 26 (4) ν. 3091/2002, άρθρο 84 (3) ν. 3606/2007), της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), της ΗΕLΕΧΡΟ ΑΕ, των:
 15. Ψηφιακές ενισχύσεις (ΨΗΦΕΝ ΑΕ), (139/ΥΟΟΔΔ/2.4.2008 του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3513/2006 Α΄ 265), του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ) (άρθρο 5 ν. 3752/2009 Α΄ 40) και του Οργανισμού Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΝ) (ν. 3752/2009 Α΄ 40).
 16. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ασκεί αποκλειστικά ως μόνο αρμόδιο Υπουργείο την προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παρ. 2 ν. 3489/2006 (Α΄ 205) αρμοδιότητα αναφορικά με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ.
2.  
  Αποτελούν υπηρεσίες του Υπουργείου των Οικονομικών οι ακόλουθες υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών:
 1. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής (άρθρο 6 π.δ. 178/2000 Α΄ 165).
 2. Προσωρινά και έως τη συγκρότηση δικών του υπηρεσιών:
  • το Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής (άρθρο 4 παρ. 2 του π.δ. 18/2006, Α΄ 15) κατά το μέρος που παρακολουθεί τη δραστηριότητα - του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) - του FΑΤF ως προς τη δραστηριότητα καταπολέμησης του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και την παρακολούθηση πολιτικών σε θέματα ενδιαφέροντος του Υπουργείου Οικονομικών.
  • Το Τμήμα Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών κατά το μέρος που παρακολουθεί τη δραστηριότητα:
  • - Του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΙFΜ) και - Του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (ΙFC)
 3. Η Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων (άρθρο 3 παρ. 4 ν. 3049/2002, Α΄ 212).
 4. Η Ειδική Γραμματεία Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (άρθρο 11 ν. 3429/2005, Α΄ 314).
 5. Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (άρθρο 1 π.δ. 224/1986, Α΄ 107).
 6. Το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (άρθρο 5 του ν. 1682/1987 Α΄ 14).
 7. Στην εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών υπάγονται:
 8. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 76 ν. 1969/1991, Α΄ 167), η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) (ν. 3148/2003, Α΄ 136), το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (άρθρο 15 παρ. 9 ν. 820/1978 Α΄ 174), το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) (άρθρο 2 παρ. 1 ν. 3746/2009, Α΄ 27, άρθρο 2 π.δ. 178/2000), το Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (άρθρο πρώτο ν. 3624/2007, Α΄ 289, άρθρο 2 παρ. 1 ΠΝΠ από 29.8.2007, Α΄ 205), η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (άρθρο 2,ΙΙ, ιγ, π.δ. 178/2000, άρθρα 3 παρ. 9 ν. 2232/1994, Α΄ 140) και το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (άρθρα 2 παρ. 2 ν. 2324/1995 Α΄ 146, άρθρο 2, ΙΙ. ι. π.δ. 178/2000).
3.  
  Ως τη συγκρότηση των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών προσωπικό του που προέρχεται από υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και σύμφωνα με το παρόν αποτελούν υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
4.  
  α) Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μεταφέρεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (άρθρο 1 περίπτ. β΄ υποπερίπτ. ββ΄ του π.δ. 184/2009), η οποία μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής και στην οποία συγχωνεύονται οι ακόλουθες υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.αα) Το Τμήμα Ναυτιλιακής Οικονομίας της Διεύθυνσης Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (άρθρο 19 παρ. 2 περίπτ. β του π.δ. 242/1999). Εξαιρούνται της συγχώνευσης οι αρμοδιότητες του τμήματος σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων εγκατάστασης στην Ελλάδα ξένων ναυτιλιακών επιχειρήσεων και την εποπτεία της λειτουργίας της υπηρεσίας μητρώου ναυτικών εταιρειών (πρώτο και τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 19 του πιο πάνω π.δ.), οι οποίες αποτελούν αρμοδιότητες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. ββ) Η Διεύθυνση Θαλάσσιων Συγκοινωνιών (άρθρο 22 του π.δ. 242/1999). γγ) Από τις περιφερειακές υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής οι πλοηγικοί σταθμοί. δδ) Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (άρθρο 2 παρ. 1 περ. ιγ του π.δ. 242/1999), με εξαίρεση τη Διεύθυνση Υποστήριξης Ασφαλιστικών Οργανισμών (άρθρο 3 παρ. 1 περίπτ. ιγ΄ υποπερίπτ. δδ΄ του ίδιου π.δ.), η οποία αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. β) Στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής ανήκει η εποπτεία των Λιμενικών Ταμείων (άρθρο 1 του π.δ. 362/1997). γ) Ολες οι υπηρεσίες, αρμοδιότητες, θέσεις και προσωπικό του τέως Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίες δεν ανήκουν σύμφωνα με την περίπτ. α΄ στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής, μεταφέρονται και αποτελούν υπηρεσίες, αρμοδιότητες, θέσεις και προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Ασφάλειας - Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (άρθρο 5 του π.δ. 189/2009), η οποία μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας. δ) Από τις μεταφερόμενες υπηρεσίες στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οι πιο κάτω υπηρεσίες εξυπηρετούν και τη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έως ότου συγκροτηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες σε αυτή.αα) Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (άρθρο 12 του π.δ. 242/1999), η Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (άρθρο 13 του π.δ. 242/1999), το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (άρθρο 42 του π.δ. 242/1999) και το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (άρθρο 41 του π.δ. 242/1999) της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας. ββ) Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους, το Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 1 παρ. 5 του π.δ. 242/1999). γγ) Οι Περιφερειακές Αρχές του Λιμενικού Σώματος, στις οποίες περιλαμβάνονται οι Λιμενικές Αρχές εσωτερικού και εξωτερικού (άρθρα 43 του π.δ. 242/1999 και 1 του π.δ. 115/2009). ε) Η Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας (άρθρο 1 του π.δ. 122/2005), η Διεύθυνση Οργάνωσης (άρθρα 36 του π.δ. 242/1999 και 1 παρ. 4 του π.δ. 122/2005), η Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων (άρθρο 37 του π.δ. 242/1999) και η Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού (άρθρο 35 του π.δ. 242/1999) της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολιτικής εξυπηρετούν και τη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας έως ότου συγκροτηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες σ’ αυτήν.
Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μεταφέρεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού:
Η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (άρθρο 1 (β) και (ββ) π.δ. 184/2009), η οποία συγχωνεύεται με τις ακόλουθες υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και αποτελεί τη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής:.
Το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού και το Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας σε Θέματα Θαλασσίου Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Κλάδου Β΄ (άρθρο 17 π.δ. 242/1999, Α΄ 201).
Το Τμήμα Θαλασσίου Τουρισμού της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Κλάδου Γ΄ (άρθρο 22 π.δ. 242/1999).
Τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του Κλάδου Γ΄ (άρθρο 24 π.δ. 242/1999).
Τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Κλάδου Γ΄ (άρθρο 25 π.δ. 242/1999).
Τη Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Κλάδου Γ΄ (άρθρο 19 π.δ. 242/1999).
Τη Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων του Κλάδου Γ΄ (άρθρο 25 Α π.δ. 26/2004 Α΄ 23).
Τον Κλάδο Δ΄ (άρθρο 26 π.δ. 242/1999).
Τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (άρθρο 34 π.δ. 242/1999).
Τη Διεύθυνση Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών (άρθρο 40 π.δ. 242/1999).
Τη Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Άμυνας Έκτακτης Ανάγκης (άρθρο 39 π.δ. 242/1999).
Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (άρθρο 41 π.δ. 242/1999) (γραφείο Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - γραφείο Εθιμοτυπίας, Δημοσίων Σχέσεων, πολιτιστικών θεμάτων και εκδηλώσεων).
Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (άρθρο 42 π.δ. 242/1999).
Το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων (άρθρο 49 ν. 2935/2001, Α΄ 162). Η αρμοδιότητα του γραφείου αυτού ως προς το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος όλων των βαθμών μεταφέρεται στο Υπουργείο Προστασίας Του Πολίτη. Στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής υπάγονται οι Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και οι Πλοηγικοί Σταθμοί, καθώς και οι Περιφερειακοί Σταθμοί Καταπολέμησης Ρύπανσης (ΠΣΚΡ) και οι Υπηρεσίες Ναυτικών Ακολούθων στις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές (άρθρο 1 π.δ. 115/2009, Α΄ 149) και η αρμοδιότητα εποπτείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των εξής φορέων: 1) Του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) (άρθρο 2 παρ. 1, ν. 3170/1955 Α 76, άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 362/1997, Α΄ 240). 2) Του Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.) (άρθρο 1 π.δ. 193/2002 Α΄ 177, άρθρο 1 παρ. 5 π.δ. 362/1997, Α΄ 240). 3) Του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.) (άρθρο 14 παρ. 1 ν.δ. 644/1948 Α΄ 110, άρθρο 1 παρ. 10 π.δ. 362/1997, Α΄ 240). 4) Του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) (άρθρο 2 ν.192/1936 Α΄ 438, άρθρο 1 παρ. 9 π.δ. 362/1997). 5) Του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.) (άρθρο 1 παρ. 1 ν. 619/1977 Α΄ 171, άρθρο 1 παρ. 4 π.δ. 362/1997). 6) Του Ταμείου Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.) (άρθρο 1 παρ.2 ν.δ 3737/1957 Α΄ 168, άρθρο 1 παρ. 3 π.δ. 362/1997). 7) Του Ταμείου Προνοίας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.) (άρθρο 1 παρ. 2 ν.δ. 3736/1957 Α΄ 168, άρθρο 1 παρ. 2 π.δ. 362/1997). 8) Του Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.) (άρθρο 1 παρ.1 του π.δ. 213/1983 Α΄ 77, άρθρο 1 παρ.6 π.δ. 362/1997). 9) Των Λιμενικών Ταμείων (άρθρο 2 ν. 2932/2001, Α΄ 145, άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 362/1997). 10) Της Εστίας Ναυτικών (άρθρο 5 π.δ. 213/1983, Α77) 11) Του Ινστιτούτου Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας (άρθρο 32 παρ.1 ν. 2638/1998 Α΄ 204) 12) Της «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» Ινστιτούτο Ναυτικής Κατάρτισης Α.Ε. (άρθρο 1 παρ. 2 ν. 3490/2006 Α΄ 206).
Από τη Διεύθυνση Ασφαλείας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας Του Πολίτη (άρθρο 21 π.δ. 242/1999) τα Τμήματα Διεθνούς Συνεργασίας σε θέματα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνιακών Μέσων και Συστημάτων Θαλάσσιας Κυκλοφορίας σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στο έργο των διεθνών οργανισμών για τα συστήματα ασφάλειας και τα τηλεπικοινωνιακά θέματα, τμήματα τα οποία αποτελούν υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολιτικής εωσότου συσταθούν σχετικές υπηρεσίες της Γραμματείας αυτής.
Στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τα ακόλουθα γραφεία:
Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους (άρθρο 2 παρ. 5 π.δ. 242/1999).
Το Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 2 παρ. 5 π.δ. 242/1999).
Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 2 παρ. 5 π.δ. 242/1999). Ως τη λειτουργία αντίστοιχων γραφείων στη συγκροτούμενη κατά το άρθρο 5 του παρόντος Γενική Γραμματεία Ασφάλειας - Ναυσιπλοΐας τα γραφεία αυτά εξυπηρετούν και τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας αυτής.
Άρθρο 5
1.  
  Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος οι μεταφερθείσες με το π.δ. 184/2009 από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υπηρεσίες, συγκροτούνται ως σύνολο αρμοδιοτήτων θέσεων και προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Ασφάλειας - Ναυσιπλοΐας, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει και η άσκηση εποπτείας του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ).
Άρθρο 6
1.  
  Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού:
 1. Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:
  • Ως Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι ακόλουθες υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης:
  • - Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (άρθρο 1 π.δ. 341/1990, Α΄ 135) - Η Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου (άρθρο 1 π.δ. 341/1990, Α΄ 135). - Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών (άρθρο 1 π.δ. 341/1990 Α΄ 135) με τις κεντρικές και περιφερειακές τους υπηρεσίες,.
  • Η Ειδική Γραμματεία Διεθνούς Ενεργειακής Πολιτικής, κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ.
  • Δ13/5115/29.2.2008, Β΄383.
  • Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής τους τέως Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτή υπηρεσιών (κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ.
  • Δ13/Φ 7.11/18797/29.7.2008 Β΄ 1540).
  • Στις αρμοδιότητες των μεταφερόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνεται και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτές στα οποία περιλαμβάνεται και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) (άρθρο 1 π.δ. 375/1987, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 ν. 3734/2009, Α΄ 98).
 2. β. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (άρθρο 1 π.δ. 352/1991, Α΄ 124, και 1 παρ. 2 π.δ. 228/2002, 208 Α΄) εντάσσεται ως Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου .
2.  
  Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων οι Γενικές Γραμματείες α) Δημοσίων Έργων π.δ. 69/1988, Α΄ 28, π.δ. 63/2005, Α΄ 98, άρθρο 52 (στ), (αα), β) Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων (π.δ. 166/1996, Α΄ 125, π.δ. 63/2005, άρθρο 52 (στ), (ββ), καθώς επίσης και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτές.
Άρθρο 7
1.  
  Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μεταφέρεται η εποπτεία:
 1. Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων:
 2. Του «Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων ΑΕ» (π.δ. 414/1998, Α΄ 291).
 3. Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
 4. του ΟΕΚ (ν.δ. 2963/1954, Α΄ 195).
 5. Από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
 6. της «Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων ΑΕ (ΔΕΠΑΝΟΜ)» (π.δ. 312/1999, Α΄ 289).
 7. Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:
 8. της «Θέμις Κατασκευαστική ΑΕ» (ν. 2408/1996, Α΄ 104).
2.  
  Ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, οι οποίες προβλέπουν αρμοδιότητα, γνωμοδοτική ή αποφασιστική, άλλων Υπουργείων στη λειτουργία και στην άσκηση των αρμοδιοτήτων των νομικών προσώπων της προηγούμενης παραγράφου και με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα της λειτουργίας τους, δεν θίγονται
3.  
  3. Η εποπτεία της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε, άρθρο 18 ν. 2937/2001, Α 169) και της Εταιρείας Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων (άρθρο 22 παρ. 1 ν. 2937/2001).
Άρθρο 8 "Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009."
1.  
  Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μεταφέρεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού και συγκροτείται σε Γενική Γραμματεία, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης (άρθρο 52 π.δ. 63/2005), καθώς και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που εποπτεύονταν από αυτήν.
2.  
  Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ειδικότερα στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (άρθρο 33 παρ. 1 ν. 3699/2008, Α΄ 171) μεταφέρονται.
 1. από τα Υπουργεία Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η εποπτεία και διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την απασχόληση (ν. 3191/2003, Α 258), η εποπτεία των λειτουργιών και οργάνων που προβλέπονται στο κεφάλαιο Α του ν. 3369/2005 (Α΄ 171), εκτός από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και το Σύστημα 1 (Σύστημα Έρευνας των αναγκών της αγοράς εργασίας, άρθρο 5 ν. 3191/2003), καθώς και οι πόροι αυτών, .
 2. Η αρμοδιότητα διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού πλαισίου όλων των μονάδων της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της Αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και των λοιπών μονάδων, δημόσιων ή ιδιωτικών, που δεν ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 3. Τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία και οι εποπτευόμενοι από αυτά φορείς, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και οργανισμοί, εποπτεύουν τη διοικητική και οικονομική λειτουργία των πιο πάνω μονάδων, .
 4. Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η αρμοδιότητα για εισήγηση, σχεδιασμό και πιστοποίηση των εκπαιδευτικών προδιαγραφών και ειδικότερα του περιεχομένου, των εκπαιδευτικών μεθόδων, των εκπαιδευτών και των υποδομών των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων (άρθρο 25 π.δ. 63/2005).
3.  
  Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανήκει η εποπτεία
 1. Της Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης (άρθρο 2 ν. 3369/2005, Α΄ 171), .
 2. Του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 22 ν. 2469/1997, Α΄ 38) και .
 3. Του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (άρθρο 16 ν. 2224/1994, Α΄ 112).
4.  
  Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μεταφέρεται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η εποπτεία του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας (άρθρο 8 ν. 3513/2006, Α 265) .
Άρθρο 8
1.  
  Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων θέσεων και προσωπικού και συγκροτούνται σε Γενικές Γραμματείες, ειδικότερα δε στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, αντίστοιχα, οι ακόλουθες υπηρεσίες: α) από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης (άρθρο 52 π.δ. 63/2005), καθώς και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που εποπτεύονταν από αυτήν, β) από τα Υπουργεία Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι υπηρεσίες και η αρμοδιότητα εισήγησης, σχεδιασμού και εκτέλεσης πολιτικών και προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και η αρμοδιότητα εποπτείας των λειτουργιών του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 3191/2003, Α΄ 258), από το δε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι υπηρεσίες και η αρμοδιότητα εισήγησης, σχεδιασμού και εκτέλεσης πολιτικών και προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων (άρθρο 52 π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
2.  
  Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανήκει η εποπτεία:
 1. της Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης Ε.Ε.Δ.Β.Μ (ν. 3369/2005, Α΄ 171) και ο συντονισμός της δράσης της κατά το μέρος που συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.ΚΑ), με σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης και συνεκτικής λειτουργίας του συνόλου των φορέων δράσεων και πολιτικών της δια βίου μάθησης,.
 2. του ΕΚΕΠΙΣ (ν. 2469/1997, Α΄ 38).
Άρθρο 9
1.  
  Ως τη συγκρότηση ενιαίων υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων στα Υπουργεία στα οποία μεταφέρεται το προσωπικό των μεταφερόμενων με το παρόν υπηρεσιών εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια που υπαγόταν κατά την έκδοση του παρόντος
Άρθρο 10 "Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009."
1.  
  Όργανα και Αρχές του Λιμενικού Σώματος που ασκούν αρμοδιότητες, οι οποίες έχουν μεταφερθεί ή μεταφέρονται με το παρόν στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, δρουν εφεξής κατά το μέρος αυτό ως όργανα του Υπουργείου αυτού. Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που υπηρετεί στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διέπεται ως προς τα θέματα της υπηρεσιακής του κατάστασης από τις διατάξεις που ισχύουν για το Λιμενικό Σώμα και υπάγεται ιεραρχικούς στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος. Μετακινήσεις προσωπικού του Λιμενικού Σώματος από και προς τα Υπουργεία Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη .
Άρθρο 10
1.  
  Όργανα και Αρχές του Λιμενικού Σώματος, στα οποία περιλαμβάνονται τα Λιμεναρχεία και οι Ναυτιλιακοί Ακόλουθοι που ασκούν αρμοδιότητες οι οποίες έχουν μεταφερθεί ή μεταφέρονται με το παρόν στα Υπουργεία Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη, δρουν εφεξής κατά το μέρος αυτό ως όργανα των Υπουργείων αυτών. Η υπηρεσιακή εξέλιξη του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, το οποίο υπηρετεί στις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής που μεταφέρονται με το παρόν ή έχουν μεταφερθεί στα Υπουργεία του προηγούμενου εδαφίου, διέπεται από τους κανόνες που ισχύουν για το Λιμενικό Σώμα, η δε πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό αυτό ασκείται από τα αρμόδια όργανα, ατομικά ή συλλογικά, του Λιμενικού Σώματος.
Άρθρο 11
1.  
  Οι αρμοδιότητες όλων των Υπουργών, όπως προσδιορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ανακατανέμονται αντίστοιχα προς το περιεχόμενό τους σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων του διατάγματος αυτού
Άρθρο 12
1.  
  Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός του οποίου η αρμοδιότητα μεταφέρεται με τις διατάξεις του παρόντος, νοείται εφεξής ο Υπουργός στον οποίο μεταφέρεται η σχετική αρμοδιότητα
Άρθρο 13
1.  
  Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών που μεταφέρονται με τις διατάξεις του παρόντος βαρύνουν ως τις 31.12.2009 τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων από τα οποία μεταφέρονται.
Άρθρο 14
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 24 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137). β) Των π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του», (Α΄ 213), 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής», (Α΄ 213), 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (Α΄ 213). γ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων», (Β΄ 2234). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 282/2009 γνωμοδότηση του ΣτΕ, με πρόταση του Πρωθυπουργού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-11-05 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/221
2010-04-15 Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009.
Τροποποίηση Τύπος
3.
Η εποπτεία της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε, άρθρο 18 ν. 2937/2001, Α 169) και της Εταιρείας Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων (άρθρο 22 παρ. 1 ν. 2937/2001).
Προσθήκη
Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μεταφέρεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού και συγκροτείται σε Γενική Γραμματεία, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης (άρθρο 52 π.δ. 63/2005), καθώς και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που εποπτεύονταν από αυτήν.
Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ειδικότερα στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (άρθρο 33 παρ. 1 ν. 3699/2008, Α΄ 171) μεταφέρονται.
 • από τα Υπουργεία Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η εποπτεία και διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την απασχόληση (ν. 3191/2003, Α 258), η εποπτεία των λειτουργιών και οργάνων που προβλέπονται στο κεφάλαιο Α του ν. 3369/2005 (Α΄ 171), εκτός από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και το Σύστημα 1 (Σύστημα Έρευνας των αναγκών της αγοράς εργασίας, άρθρο 5 ν. 3191/2003), καθώς και οι πόροι αυτών, .
 • Η αρμοδιότητα διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού πλαισίου όλων των μονάδων της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της Αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και των λοιπών μονάδων, δημόσιων ή ιδιωτικών, που δεν ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • Τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία και οι εποπτευόμενοι από αυτά φορείς, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και οργανισμοί, εποπτεύουν τη διοικητική και οικονομική λειτουργία των πιο πάνω μονάδων, .
 • Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η αρμοδιότητα για εισήγηση, σχεδιασμό και πιστοποίηση των εκπαιδευτικών προδιαγραφών και ειδικότερα του περιεχομένου, των εκπαιδευτικών μεθόδων, των εκπαιδευτών και των υποδομών των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων (άρθρο 25 π.δ. 63/2005).
 • Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανήκει η εποπτεία
 • Της Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης (άρθρο 2 ν. 3369/2005, Α΄ 171), .
 • Του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 22 ν. 2469/1997, Α΄ 38) και .
 • Του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (άρθρο 16 ν. 2224/1994, Α΄ 112).
 • Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μεταφέρεται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η εποπτεία του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας (άρθρο 8 ν. 3513/2006, Α 265) .
  Αντικατάσταση
 • β. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (άρθρο 1 π.δ. 352/1991, Α΄ 124, και 1 παρ. 2 π.δ. 228/2002, 208 Α΄) εντάσσεται ως Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου .
 • Αντικατάσταση
  A/2010/56
  2010-06-16 Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009.
  Τροποποίηση Τύπος
  Όργανα και Αρχές του Λιμενικού Σώματος που ασκούν αρμοδιότητες, οι οποίες έχουν μεταφερθεί ή μεταφέρονται με το παρόν στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, δρουν εφεξής κατά το μέρος αυτό ως όργανα του Υπουργείου αυτού.
  Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που υπηρετεί στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διέπεται ως προς τα θέματα της υπηρεσιακής του κατάστασης από τις διατάξεις που ισχύουν για το Λιμενικό Σώμα και υπάγεται ιεραρχικούς στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος.
  Μετακινήσεις προσωπικού του Λιμενικού Σώματος από και προς τα Υπουργεία Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη .
  Αντικατάσταση
  α) Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μεταφέρεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (άρθρο 1 περίπτ. β΄ υποπερίπτ. ββ΄ του π.δ. 184/2009), η οποία μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής και στην οποία συγχωνεύονται οι ακόλουθες υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.αα) Το Τμήμα Ναυτιλιακής Οικονομίας της Διεύθυνσης Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (άρθρο 19 παρ. 2 περίπτ. β του π.δ. 242/1999).
  Εξαιρούνται της συγχώνευσης οι αρμοδιότητες του τμήματος σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων εγκατάστασης στην Ελλάδα ξένων ναυτιλιακών επιχειρήσεων και την εποπτεία της λειτουργίας της υπηρεσίας μητρώου ναυτικών εταιρειών (πρώτο και τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 19 του πιο πάνω π.δ.), οι οποίες αποτελούν αρμοδιότητες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
  ββ) Η Διεύθυνση Θαλάσσιων Συγκοινωνιών (άρθρο 22 του π.δ. 242/1999).
  γγ) Από τις περιφερειακές υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής οι πλοηγικοί σταθμοί.
  δδ) Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (άρθρο 2 παρ. 1 περ. ιγ του π.δ. 242/1999), με εξαίρεση τη Διεύθυνση Υποστήριξης Ασφαλιστικών Οργανισμών (άρθρο 3 παρ. 1 περίπτ. ιγ΄ υποπερίπτ. δδ΄ του ίδιου π.δ.), η οποία αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
  β) Στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής ανήκει η εποπτεία των Λιμενικών Ταμείων (άρθρο 1 του π.δ. 362/1997).
  γ) Ολες οι υπηρεσίες, αρμοδιότητες, θέσεις και προσωπικό του τέως Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίες δεν ανήκουν σύμφωνα με την περίπτ. α΄ στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής, μεταφέρονται και αποτελούν υπηρεσίες, αρμοδιότητες, θέσεις και προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Ασφάλειας - Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (άρθρο 5 του π.δ. 189/2009), η οποία μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.
  δ) Από τις μεταφερόμενες υπηρεσίες στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οι πιο κάτω υπηρεσίες εξυπηρετούν και τη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έως ότου συγκροτηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες σε αυτή.αα) Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (άρθρο 12 του π.δ. 242/1999), η Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (άρθρο 13 του π.δ. 242/1999), το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (άρθρο 42 του π.δ. 242/1999) και το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (άρθρο 41 του π.δ. 242/1999) της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.
  ββ) Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους, το Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 1 παρ. 5 του π.δ. 242/1999).
  γγ) Οι Περιφερειακές Αρχές του Λιμενικού Σώματος, στις οποίες περιλαμβάνονται οι Λιμενικές Αρχές εσωτερικού και εξωτερικού (άρθρα 43 του π.δ. 242/1999 και 1 του π.δ. 115/2009).
  ε) Η Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας (άρθρο 1 του π.δ. 122/2005), η Διεύθυνση Οργάνωσης (άρθρα 36 του π.δ. 242/1999 και 1 παρ. 4 του π.δ. 122/2005), η Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων (άρθρο 37 του π.δ. 242/1999) και η Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού (άρθρο 35 του π.δ. 242/1999) της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολιτικής εξυπηρετούν και τη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας έως ότου συγκροτηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες σ’ αυτήν.
  Αντικατάσταση
  A/2010/89
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/41637/ΔΙΟ769Β΄1502 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/41637_ΔΙΟ769Β΄1502 2000
  ΝΟΜΟΣ 1936/192 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/192 1936
  ΝΟΜΟΣ 1955/3170 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3170 1955
  ΝΟΜΟΣ 1977/619 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/619 1977
  ΝΟΜΟΣ 1977/717 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/717 1977
  ΝΟΜΟΣ 1978/820 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/820 1978
  ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
  ΝΟΜΟΣ 1987/1682 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1682 1987
  ΝΟΜΟΣ 1987/1730 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1730 1987
  Εταιρείες επενδύσεών χαρτοφυλακίου, αµοιβαία κεφάλαια, διατά. ξεις εκοαυγχρονισµού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγορας παι άλλες διατάξέις. 1991/1969 1991
  ΝΟΜΟΣ 1994/2224 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2224 1994
  Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών, Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις. 1995/2324 1995
  Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1996/2372 1996
  Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες διατάξεις. 1996/2408 1996
  ΝΟΜΟΣ 1997/2469 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/2469 1997
  Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις. 1998/2638 1998
  Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομεν τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α [...]" 2000/2843 2000
  Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις. 2001/2932 2001
  Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις. 2001/2935 2001
  ΝΟΜΟΣ 2001/2937 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/2937 2001
  Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις. 2002/2992 2002
  Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2002/3049 2002
  Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας» 2002/3059 2002
  Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2002/3091 2002
  Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις 2003/3148 2003
  ΝΟΜΟΣ 2003/3191 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/3191 2003
  Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
  ΝΟΜΟΣ 2005/3369 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3369 2005
  Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). 2005/3429 2005
  Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. 2006/3489 2006
  Σύσταση ινστιτούτου ναυτικής κατάρτισης με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. 2006/3490 2006
  ΝΟΜΟΣ 2006/3513 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/3513 2006
  Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσωνκαι άλλες διατάξεις. 2007/3606 2007
  Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές» 2007/3624 2007
  Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις. 2008/3649 2008
  ΝΟΜΟΣ 2008/3699 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/3699 2008
  Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. 2009/3734 2009
  Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις. 2009/3746 2009
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1948/644 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/644 1948
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/2963 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2963 1954
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3736 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3736 1957
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3737 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3737 1957
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/213 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/213 1983
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/224 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/224 1986
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/375 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/375 1987
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/69 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/69 1988
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/352 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/352 1991
  Αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων. 1994/172 1994
  Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση των Π.Δ. 69/1988 και 91/1991. 1996/166 1996
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/362 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/362 1997
  Μετατροπή του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του Καταστατικού της. 1998/414 1998
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1999/242 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/242 1999
  Μετατροπή της Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών μονάδων σε Ανώνυμη Εταιρεία και έγκριση του Καταστατικού της. 1999/312 1999
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/178 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/178 2000
  Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Οίκου Ναύτου. 2002/193 2002
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/228 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/228 2002
  Τροποποίηση του Π.Δ. 242/1999 Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Α΄ 201). 2004/26 2004
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2005/122 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/122 2005
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2005/63 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/63 2005
  Αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 2006/18 2006
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2009/115 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/115 2009
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2009/184 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/184 2009
  Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι[...]" 2009/185 2009
  Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης. 2009/186 2009
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Μεταφορά και καθορισμός θέσεων ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με απόσπαση στα Πολιτικά Γραφεία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών και Υφυπουργών. 2010/14_19-5-2010 2010
  Ανασύνθεση της Επιτροπής Θεσμών. 2010/4_12-2-2010 2010
  Ανασύνθεση της Επιτροπής Μεγάλων Έργων και Υποδομών. 2010/5_12-2-2010 2010
  Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, των αναγκαίων απαλλοτριώσεων ακινήτων για την κατασκευή των έργων: (α) Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Δοϊράνης[...]" 2014/8_11-3-2014 2014
  Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων για την κατασκευή του έργου «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ-[...]" 2014/9_27-3-2014 2014
  Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτωνδημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις 2012/4081 2012
  Τροποποίηση του Β.Δ. 683/1960 «Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογή Κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας επί Ελληνικών επιβατηγών πλοίων πεντακο­σίων κοχ και άνω» (Α΄ 158). 2009/192 2009
  Αναστολή του Π.Δ. «Μητρώα μελετητών και εταιρειών μελετών» (Φ.Ε.Κ. 185Α΄/2009). 2009/193 2009
  Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄231), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999(Α΄ 156), 137/2002 (Α΄112) και 294/2003 (Α΄251), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/67/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2008. 2009/194 2009
  Κύρωση τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου, 1988, που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση περί Γραμμών Φορτώσεως 1966, σύμφωνα με την Απόφαση ΜSC 223(82)/08.12.2006 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας(Μaritime Safety Cοmmittee) του Διεθνούς Ναυτιλια­κού Οργανισμού [...]" 2010/10 2010
  Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού. 2010/100 2010
  Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης καιμεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2010/101 2010
  Τροποποίηση του Π.Δ/τος 180/1983 (Α΄71) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π.Δ/γμα 92/2009 (Α΄117). 2010/102 2010
  Σύσταση Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 2010/11 2010
  Αναστολή του Π.Δ. 138/2009 «ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» (Α΄ 185). 2010/112 2010
  Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Μήλου Νομού Κυκλάδων, του Δήμου Μεγανησίου Νόμου Λευκάδας, του Δήμου Φυλής Νομού Αττικής και των νομικών του προσώπων δημοσίου δικαίου καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του Δήμου Γλυκ[...]" 2010/119 2010
  Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2009/135/ΕΚ της επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2009 (ΕΕL 288). 2010/12 2010
  Αναπροσαρμογή του ανωτάτου ορίου προϋπολογισμού για την εκτέλεση έργων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). 2010/123 2010
  Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα ΙΙΙ του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρτημα ΙΙΙ της Δ.Σ. ΜΑRΡΟL 73/78). 2010/124 2010
  Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή έργων συλλογής και μεταφοράς ύδατος, αφαλάτωσης και διύλισης, καθώς και συνοδών έργων στις νήσους Κέρκυρα και Παξούς (Ε.Υ.Δ.Ε. ΙΟΝΙΟΥ). 2010/126 2010
  Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης καιμεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2010/20 2010
  Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009. 2010/24 2010
  Τροποποίηση π.δ/τος 289/1999 με τίτλο «Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων». 2010/25 2010
  Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009 2010/28 2010
  Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τροποποίηση των ΠΔ 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/93), 178/1998 (ΦΕΚ 131/Α/1998) και της ΚΥΑ Δ6/Β/17682 (ΦΕΚ 1407/Β/2001) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/32/ΕΚ[...]" 2010/32 2010
  Αποδοχή των τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Κώδικας ΙSΡS) όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 20η Μαΐου 2005 με την απόφαση ΜSC 196(80)/ 20-05-2005 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (ΜSC) του Διεθ[...]" 2010/33 2010
  Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης “Περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ – SΟLΑS 1974)”, όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 18η Μαΐου 2006 με την Απόφαση ΜSC.201(81)/ 18-05-2006, την 12η Οκτωβρίου 2007 με την Απόφαση ΜSC.239([...]" 2010/34 2010
  Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄ 231), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999(Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251) και 194/2009 (Α΄ 239) σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/26/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2009. 2010/39 2010
  Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Κορώνειας Νομού Βοιωτίας και του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ναυπλίου. 2010/45 2010
  Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Ορμυλίας Νομού Χαλκιδικής. 2010/46 2010
  Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Μελισσίων Νομού Αττικής. 2010/47 2010
  Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Παραβόλας Νομού Αιτωλοακαρνανίας. 2010/48 2010
  Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Ενιαίου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Γιαννιτσών, του Δήμου Γιαννιτσών Νομού Πέλλας. 2010/49 2010
  Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής και του Συνδέσμου Καθαριότητας Δήμων Νομού Ζακύνθου. 2010/5 2010
  Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009. 2010/50 2010
  Τροποποίηση του Π.Δ/τος 30/2007 (Α΄28) «Τροποποίηση των Διατάξεων που αφορούν την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης. 2010/52 2010
  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93 2010/57 2010
  Άσκηση προληπτικού έλεγχου επί των δαπανών του Δήμου Μπιζανίου Νομού Ιωαννίνων, της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας Νομού Αττικής, καθώς και Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου Νομού Πέλλας. 2010/58 2010
  Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών της Κοινότητας Οίας Νομού Κυκλάδων, καθώς και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής, Μεγαλόπολης Νομού, Αρκαδίας και Δρυμαλίας Νομού Κυκλάδων. 2010/59 2010
  Τροποποίηση του π.δ. 160/2007 (Α΄201) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ για[...]" 2010/71 2010
  Συγκρότηση, διοικητική - οργανωτική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.). 2010/72 2010
  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης. 2010/76 2010
  Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» στο Δήμο Μαλίων του Νομού Ηρακλείου. 2010/77 2010
  Ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 2010/8 2010
  Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 166/1996 (ΦΕΚ Α΄ 125) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση τ[...]" 2010/81 2010
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/117/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου. 2010/83 2010
  Ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον κλάδο ΠΕ02 - Φιλολόγων. 2010/9 2010
  Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Σολυγείας Νομού Κορινθίας και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Ζαρού Νομού Ηρακλείου, Καστοριάς Νομού Καστοριάς, Σπαρτιατών και Φαρίδος Νομού Λακωνίας καθώς και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου[...]" 2010/92 2010
  Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων. 2010/96 2010
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 365/2002 (Α΄ 307) «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα κ[...]" 2011/106 2011
  Τροποποίηση του Π.Δ/τος 214/1997 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των έργων Αεροδρομίων Βορείου Ελλάδος (ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ)» (Α΄ 167), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του με το Π.Δ/γμα 142/2005 (Α΄197). 2011/11 2011
  Τροποποίηση του Π.Δ/τος 219/1997 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή έργων συντήρησης, βελτίωσης και λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων (ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων)» (Α 168), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του[...]" 2011/12 2011
  Αναστολή του Π.Δ. 138/2009 «Μητρώα Μελετητώνκαι εταιρειών Μελετών» (Α΄ 185). 2011/133 2011
  Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα VΙ του Πρωτοκόλλου του 1997 το οποίο τροποποιεί την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή (Αναθεωρημένο Παράρτημα VΙ της Δ[...]" 2011/14 2011
  Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων και μεταθέσεων ειδικών φρουρών κατά τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 211/2005 (Α΄ - 254). 2011/36 2011
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκη[...]" 2011/39 2011
  Τροποποίηση του Π.Δ/τος 4/2008 «Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων Μελετών - Κατασκευών, Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης» (Α΄ 13), όπως τροποποιημένο ισχύει. 2011/48 2011
  Τροποποίηση του Π.Δ/τος 102/2000 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Πάτρας - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (ΕΥΔΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ)» (Α΄ 99), όπως τροποποιημένο ισχύει. 2011/5 2011
  Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 160/1970 «Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.)» (Α΄ 44) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2011/51 2011
  Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Αντιπλημμυρικής προστασίας της Κοιλάδας του ποταμού Έβρου και των παραποτάμων του (ΕΥΔΕ ΕΒΡΟΥ). 2011/54 2011
  Τροποποίηση π.δ. 194/1998 (Α΄ 144) κατάργηση Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στη Δυτικοευρωπαϊ­κή Ένωση. 2011/56 2011
  Τροποποίηση π.δ. 194/1998 (Α΄ 144) μεταφορά και κατάργηση θέσεων προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας, κατάργηση έμμισθων προξενικών αρχών και σύσταση προξενικών γραφείων. 2011/57 2011
  Τροποποίηση π.δ. 194/1998 (Α΄ 144) μεταφορά και κατάργηση θέσεων προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας, κατάργηση και ανακατανομή περιφέρειας αρμοδιότητας έμμισθων προξενικών αρχών. 2011/58 2011
  Τροποποίηση π.δ/τος 191/1995 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 101), όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 60/1996 (Α΄- 51) και από το π.δ. 139/2009 (Α΄- 186). 2011/59 2011
  Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα συνδεόμενα με ενέργεια προϊόντα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τροποποίηση του Π.Δ. 32/2010 (ΦΕΚ Α 70). 2011/7 2011
  Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γρ[...]" 2011/73 2011
  Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας με τον τίτλο «Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 2011/8 2011
  Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 54/2011 Προεδρικού Διατάγματος «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Κοιλάδας του ποταμού Έβρου και των παραποτάμων του (ΕΥΔΕ ΕΒΡΟΥ)» (Α΄ 135). 2012/10 2012
  Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξηςκαι μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2012/11 2012
  Καθορισμός των προσόντων των επιθεωρητών που θα διενεργούν περιοδικές επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ν. 3982/2011, θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου των επιθεωρητών και ρύθμιση των ζητημάτων[...]" 2012/126 2012
  Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2012/130 2012
  Τροποποίηση του Π.Δ/τος 565/1984 (Α΄204) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων (ΕΥΔΕ Σ.Α.)», όπως τροποποιημένο ισχύει. 2012/42 2012
  Τροποποίηση του π.δ. 77/1988 (Α΄ 33) κατ’ εφαρμογή της Πράξης Αναθεώρησης της Σύμβασης για τη χορήγηση των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της 29ης Νοεμβρίου 2000 που κυρώθηκε με τον. 3396/2005 (Α΄ 246). 2012/46 2012
  Τροποποίηση του Π.Δ/τος 352/2003 «Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την μελέτη και κατασκευή Οδικών Σηράγγων και Λοιπών Υπογείων Έργων (ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 317), όπως τροποποιημένο ισχύει. 2012/49 2012
  Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφ[...]" 2012/50 2012
  Διατήρηση σε ισχύ ειδικού συστήματος αξιολόγησης υπαλλήλων και επιλογής προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. 2012/57 2012
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2009 περί θεσπίσεως εθνικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων (L 172/2.7.2009) 2012/60 2012
  Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 49/2005 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 “Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης”» (Α΄ 66), [...]" 2012/78 2012
  Χορήγηση γονικής άδειας και άδειας απουσίας σε εργαζόμενους με σύμβαση ναυτικής εργασίας στα υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία, σύμφωνα με την Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-[...]" 2012/80 2012
  Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
  Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμ[...]" 2013/118 2013
  Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2013/163 2013
  Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. 2013/44 2013
  Προσόντα και πιστοποίηση αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 2013/53 2013
  Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότ[...]" 2013/7 2013
  Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2014/165 2014
  Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπάνων της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής με την επωνυμία «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ» (Ε.Ε.Ε.Π.). 2014/31 2014
  Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων. 2014/4 2014
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την εφαρμογή της Οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών κ[...]" 2016/101 2016