Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτών, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση θέσεων προσωπικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύονται οι ακόλουθες Σχολές και νέα Τμήματα:
 1. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας στο Τ.Ε.Ι. Δυτ.
 2. Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη και με Τμήματα:
 3. 1) Εργοθεραπείας με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.
 4. 2) Μαιευτικής με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.
 5. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας στο Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας με έδρα την Καλαμάτα και με Τμήματα:
 6. 1) Ακτινολογίας-Ραδιολογίας με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.
 7. 2) Λογοθεραπείας με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.
 8. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με έδρα την Άρτα και με Τμήματα:
 9. 1) Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.
 10. 2) Ηλεκτρονικής με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.
 11. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών στο Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου με έδρα το Μεσολόγγι και με Τμήματα:
 12. 1) Τεχνολογίας Υλικών με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.
 13. 2) Αυτοματισμού με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.
2.  
  Ιδρύονται τα εξής Τμήματα:
 1. Επιχειρησιακής Πληροφορικής στο Παράρτημα Γρεβενών του Τ.Ε.Ι. Δυτ.
 2. Μακεδονίας με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.
 3. Οπτικής και Οπτομετρίας στο Παράρτημα της Ηγουμενίτσας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.
 4. Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων στο Παράρτημα Αγ.
 5. Νικολάου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.
 6. Εμπορίας και Διαφήμισης στο Παράρτημα Αμαλιάδας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.
 7. Διατροφής και Διαιτολογίας στο Παράρτημα Καρδίτσας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.
 8. Πολιτικών Δομικών Έργων στο Παράρτημα Τρικάλων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.
 9. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο Παράρτημα της Λευκάδας του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.
 10. Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς στο Παράρτημα της Ζακύνθου του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.
Άρθρο 2
1.  
 1. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Δυτ.
 2. Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της μελέτης των λειτουργικών ενασχολήσεων/έργων του ατόμου στους τομείς της αυτοσυντήρησης, της παραγωγικότητας και του ελεύθερου χρόνου, του εντοπισμού των δυσλειτουργικών στοιχείων και της εξειδικευμένης εργοθεραπευτικής παρέμβασης με σκοπό την κατάκτηση του ανωτέρου δυνατού επιπέδου λειτουργικότητας και προσαρμοστικής συμπεριφοράς του ατόμου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιτυχής ανάληψη των λειτουργικών ρόλων της ζωής του.
 3. Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων της επιστήμης της Εργοθεραπείας μέσα από την διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που διασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
 4. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και αναπτύσσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες ως Εργοθεραπευτές ώστε να μπορούν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, σύμφωνα με το π.δ. 83/1989 (Α΄ 37) καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως υπεύθυνοι, στελέχη ή μέλη επιστημονικών ομάδων σε νοσοκομεία, οργανισμούς και υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας περίθαλψης.
 5. Κατά τα πρώτα εξάμηνα οι σπουδές στο Τμήμα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις κλινικές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, εκπόνηση εργασιών και τη μελέτη περιπτώσεων (case studies).
 6. Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων των σπουδαστών, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.
 7. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής που αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος καθώς και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών.
 8. Επίσης, περιλαμβάνονται μαθήματα ειδικής υποδομής τα οποία αποτελούν τη βάση της ανάπτυξης και εφαρμογής της επιστήμης της Εργοθεραπείας και μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος.
 9. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.
 10. Τόσο η έγκριση της Πτυχιακής Εργασίας όσο και η περάτωση της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα είναι υποχρεωτικές για τη λήψη πτυχίου από το σπουδαστή.
 11. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας αποβλέπει στην εμβάθυνση των γνώσεων του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα ουσιαστικό θέμα με βιβλιογραφική σύνθεση ή/και έρευνα σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την επιστήμη της Εργοθεραπείας.
 12. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε νοσοκομεία, οργανισμούς, υπηρεσίες και άλλα εξειδικευμένα πλαίσια τα οποία έχουν άμεση σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
2.  
 1. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Δυτ.
 2. Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη καλύπτει πλήρως την επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση των πτυχιούχων του Τμήματος σε θέματα μαιευτικής, γυναικολογίας, νεογνολογίας, επαγγελματικής δεοντολογίας, οικογενειακού προγραμματισμού, γενετήσιας αγωγής, έρευνας, πρόληψης και αγωγής υγείας.
 3. Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη της Μαιευτικής με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
 4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και πρακτικές (κλινικές) γνώσεις τους, απασχολούνται αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, σύμφωνα με το π.δ. 351/1989 (Α΄ 159) καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων, με την εφαρμογή της νοσηλευτικής φροντίδας της εγκύου, επιτόκου, λεχώνας και νεογνού, της γυναικολογικής αρρώστου καθώς επίσης, την οργάνωση και εφαρμογή του οικογενειακού προγραμματισμού και υγειονολογικής εκπαίδευσης ατόμων ή ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.
 5. Κατά την διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, εκπόνηση εργασιών.
 6. Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων των σπουδαστών, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.
 7. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής που αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος καθώς και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών.
 8. Επίσης, περιλαμβάνονται μαθήματα ειδικής υποδομής τα οποία αποτελούν τη βάση της ανάπτυξης και εφαρμογής της επιστήμης της Μαιευτικής και μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος.
 9. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.
 10. Τόσο η έγκριση της Πτυχιακής Εργασίας όσο και η περάτωση της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα είναι υποχρεωτικές για τη λήψη πτυχίου από το σπουδαστή.
 11. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειοφοίτου του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.
 12. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε νοσηλευτικά ιδρύματα όπου υπάρχουν μαιευτικά, γυναικολογικά και νεογνολογικά τμήματα.
3.  
 1. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Ακτινολογίας - Ραδιολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας με έδρα την Καλαμάτα καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής βιολογικών και φυσικών επιστημών στους τομείς της ιατρικής απεικόνισης, της πυρηνικής ιατρικής και της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας.
 2. Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη της ιατρικής απεικόνισης, της πυρηνικής ιατρικής και της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα.
 3. Το Τμήμα παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
 4. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, σύμφωνα με το π.δ. 164/1996 (Α΄ 118) καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων της ειδικότητας.
 5. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε χώρους εφαρμογών ακτινοτεχνολογίας.
 6. Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών πρωτοβουλιών, της κριτικής σκέψης και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.
 7. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής που αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος καθώς και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών.
 8. Επίσης, περιλαμβάνονται μαθήματα ειδικής υποδομής τα οποία αποτελούν τη βάση της ανάπτυξης και εφαρμογής της τεχνολογίας και της επιστήμης της ιατρικής απεικόνισης, της πυρηνικής ιατρικής και της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.
 9. Τόσο η έγκριση της Πτυχιακής Εργασίας όσο και η περάτωση της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα είναι υποχρεωτικές για τη λήψη πτυχίου από το σπουδαστή.
 10. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας αποβλέπει στην εμβάθυνση των γνώσεων του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.
 11. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
4.  
 1. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας με έδρα την Καλαμάτα καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και επιστημονικής έρευνας των διαταραχών της ανθρώπινης επικοινωνίας (λόγου, ομιλίας και φωνής) καθώς και των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.
 2. Το Τμήμα έχει ως αποστολή:
 3. –Την εκπαίδευση των σπουδαστών επί της εφαρμογής των βιολογικών και φυσικών επιστημών για την αξιολόγηση της ανθρώπινης επικοινωνίας (λόγου, ομιλίας και φωνής) και των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα καθώς και την πρόληψη, θεραπεία και επιστημονική έρευνα των διαταραχών που συνδέονται με αυτά. – Την απόκτηση ικανοτήτων στην παροχή υπηρεσιών πρόληψης, διάγνωσης και αντιμετώπισης διαταραχών που παρουσιάζονται σε παιδιά και σε ενήλικες, σε σχολεία, νηπιαγωγεία, νοσοκομεία και λοιπά ιδρύματα, όπως και στην Κλινική Λογοθεραπείας του Τμήματος. – Την επιστημονική έρευνα επί θεμάτων που αφορούν τον λόγο, φωνή, ομιλία καθώς και τις διαταραχές αυτών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική γλώσσα.
 4. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος σύμφωνα με το π.δ. 96/2002(Α΄82) καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων της ειδικότητας.
 5. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής που αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος καθώς και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών.
 6. Επίσης, περιλαμβάνονται μαθήματα ειδικής υποδομής τα οποία αποτελούν τη βάση της ανάπτυξης και εφαρμογής της τεχνολογίας και της επιστήμης της Λογοθεραπείας και μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος.
 7. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την έρευνα και εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.
 8. Τόσο η έγκριση της Πτυχιακής Εργασίας όσο και η περάτωση της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα είναι υποχρεωτικές για τη λήψη πτυχίου από το σπουδαστή.
 9. Η Πτυχιακή Εργασία δίνει την δυνατότητα στον σπουδαστή να αποκτήσει την εμπειρία της μελέτης σε βάθος, ενός θέματος της ειδικότητας, με ερευνητική ή συνθετική εργασία και με κατάλληλη βιβλιογραφική ανασκόπηση, με έμφαση στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του.
 10. Η Πρακτική Άσκηση έχει σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων που έχουν ήδη διδαχθεί, την παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών και ικανοτήτων του σπουδαστή.
5.  
 1. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με έδρα την Άρτα υπηρετεί τον διεπιστημονικό κλάδο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
 2. Η Βιοϊατρική Τεχνολογία αποτελεί την τομή τεσσάρων ομάδων του Επιστητού:
 3. – Των Βασικών Ιατρικών Επιστημών. – Των Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών. – Των Επιστημών του Μηχανικού. – Των Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας.
 4. Αποστολή του Τμήματος είναι να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίλυση προβλημάτων που θέτει η Ιατρική, αναζητώντας κατάλληλες φυσικές αρχές και φαινόμενα, τα οποία επιτρέπουν την ανάπτυξη οργάνων, συσκευών, διατάξεων και εγκαταστάσεων, μέσω του συνδυασμού των ενδεδειγμένων διαθέσιμων ή νέων τεχνολογιών, ώστε να δώσει λύση στο πρόβλημα, οικονομικά συμφέρουσα και ευχερώς διαχειρίσιμη στην καθημερινή κλινική πρακτική.
 5. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις αλλά και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να απασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, σύμφωνα με το π.δ. 345/1989 (Α΄158) καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων της ειδικότητας.
 6. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής που αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος καθώς και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών.
 7. Επίσης, περιλαμβάνονται μαθήματα ειδικής υποδομής τα οποία αποτελούν τη βάση της ανάπτυξης και εφαρμογής του διεπιστημονικού κλάδου της βιοϊατρικής τεχνολογίας και μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος.
 8. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.
 9. Τόσο η έγκριση της Πτυχιακής Εργασίας όσο και η περάτωση της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα είναι υποχρεωτικές για τη λήψη πτυχίου από το σπουδαστή.
 10. Η Πτυχιακή Εργασία δίνει τη δυνατότητα στο σπουδαστή να αποκτήσει την εμπειρία μελέτης σε βάθος της ειδικότητας, είτε με κατασκευαστική, είτε με συνδυαστική εργασία και με κατάλληλη βιβλιογραφική ανασκόπηση, με έμφαση στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του σπουδαστή.
 11. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε χώρους παραγωγής ιατρικών μηχανημάτων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε νοσοκομεία και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων των προηγούμενων εξαμήνων, τη παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών, καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ομαδικής εργασίας.
6.  
 1. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με έδρα την Άρτα καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Ηλεκτρονικής και την εφαρμογή της στους τομείς των βιομηχανικών αυτοματισμών, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των υπηρεσιών της.
 2. Το Τμήμα έχει ως αποστολή την παροχή εκπαίδευσης, τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης υψηλού επιπέδου, καθώς και την ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στους πλέον νευραλγικούς αναπτυξιακούς τομείς της σύγχρονης κοινωνίας, που καλύπτονται από το ανωτέρω αντικείμενο και στοχεύει στη δημιουργία στελεχών υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών, ικανών να προδιαγράψουν και να οργανώσουν νέες δραστηριότητες, αλλά και να στηρίξουν υπάρχουσες παραγωγικές διαδικασίες και έτοιμους να αντιμετωπίσουν προβλήματα της παραγωγής.
 3. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν αποκτήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να απασχοληθούν είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με την μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Ηλεκτρονικής, σύμφωνα με το π.δ. 346/1989 (Α΄ 158) καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων της ειδικότητας.
 4. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, καθώς και εκπόνηση ατομικών ή ομαδικών εργασιών.
 5. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής που αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος καθώς και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών.
 6. Επίσης, περιλαμβάνονται μαθήματα ειδικής υποδομής τα οποία αποτελούν τη βάση της Ηλεκτρονικής και μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος.
 7. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.
 8. Τόσο η έγκριση της Πτυχιακής Εργασίας όσο και η περάτωση της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα είναι υποχρεωτικές για τη λήψη πτυχίου από το σπουδαστή.
 9. Η Πτυχιακή Εργασία δίνει τη δυνατότητα στο σπουδαστή να αποκτήσει την εμπειρία μελέτης σε βάθος της ειδικότητας, είτε με κατασκευαστική, είτε με συνδυαστική εργασία και με κατάλληλη βιβλιογραφική ανασκόπηση, με έμφαση στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του σπουδαστή.
 10. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε χώρους παραγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε νοσοκομεία και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων των προηγούμενων εξαμήνων, την παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών, καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ομαδικής εργασίας.
7.  
 1. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου με έδρα το Μεσολόγγι καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των τεχνικών υλικών και των εφαρμογών τους.
 2. Ειδικότερα περιλαμβάνει:
 3. - Μεταλλικά υλικά, πολυμερή υλικά, κεραμικά υλικά, όπως πυρίμαχα κεραμικά, τσιμέντα, σκυρόδερμα, υαλοκεραμικά με εφαρμογές σε κατασκευές, αυτοκινητοβιομηχανία, αεροναυπηγική, ναυπηγική, βιοϊατρική τεχνολογία θερμοδυναμική, στατιστική μηχανική και εφαρμογές στα υλικά.
 4. Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων στα τεχνικά υλικά και τις εφαρμογές τους μέσα από την διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που διασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
 5. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.
 6. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής που αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος καθώς και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών.
 7. Επίσης, περιλαμβάνονται μαθήματα ειδικής υποδομής τα οποία αποτελούν τη βάση για την Τεχνολογία Υλικών και μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος.
 8. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.
 9. Τόσο η έγκριση της Πτυχιακής Εργασίας όσο και η περάτωση της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα είναι υποχρεωτικές για τη λήψη πτυχίου από το σπουδαστή.
 10. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας αποβλέπει στην εμβάθυνση των γνώσεων του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα ουσιαστικό θέμα με βιβλιογραφική σύνθεση ή/και έρευνα σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την Τεχνολογία Υλικών.
 11. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε τομείς που έχουν άμεση σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
8.  
 1. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου με έδρα το Μεσολόγγι καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου στις γενικές τους αρχές λειτουργίας αλλά και στην εφαρμογή των αρχών αυτών σε πρακτικά συστήματα κάθε τεχνολογίας, όπως:
 2. ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, υδραυλικά, μηχανολογικά, χημικά, βιολογικά.
 3. Το Τμήμα έχει ως αποστολή την εκπαίδευση πτυχιούχων με εμπεριστατωμένη κατάρτιση στο γνωστικό αντικείμενο του αυτομάτου ελέγχου.
 4. Ταυτόχρονα σκοπεύει στην καλλιέργεια ατόμων με υψηλό επίπεδο γενικότερων τεχνικών γνώσεων και δημιουργικής προσωπικότητας.
 5. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο πτυχιούχος του Τμήματος διαθέτει τις κατάλληλες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, καθώς και τις πρακτικές δεξιότητες εφαρμογής των γνώσεων αυτών, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.
 6. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής που αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος καθώς και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών.
 7. Επίσης, περιλαμβάνονται μαθήματα ειδικής υποδομής τα οποία αποτελούν τη βάση των συστημάτων αυτόματων ελέγχων και μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος.
 8. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.
 9. Τόσο η έγκριση της Πτυχιακής Εργασίας όσο και η περάτωση της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα είναι υποχρεωτικές για τη λήψη πτυχίου από το σπουδαστή.
 10. Η Πτυχιακή Εργασία δίνει τη δυνατότητα στο σπουδαστή να αποκτήσει την εμπειρία μιας ολοκληρωμένης μελέτης σε βάθος, που σχετίζεται με ένα θέμα της ειδικότητας και μπορεί να είναι θεωρητική ή πειραματική εργασία ή σύνθεση και των δύο.
 11. Η Πρακτική Άσκηση έχει σκοπό την απόκτηση πραγματικής εμπειρίας σε χώρους δουλειάς, όπως παραγωγικές μονάδες του αγροτικού ή, συχνότερα, του βιομηχανικού τομέα ή γραφεία τριτογενούς τομέα.
9.  
 1. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Επιχειρησιακής Πληροφορικής στο Παράρτημα Γρεβενών του Τ.Ε.Ι. Δυτ.
 2. Μακεδονίας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης και της τεχνολογίας της Πληροφορικής και τις επιχειρησιακές εφαρμογές της σε τομείς όπως η έρευνα, ο σχεδιασμός λήψης αποφάσεων, η διοίκηση ολικής ποιότητας και το ηλεκτρονικό εμπόριο.
 3. Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων της Πληροφορικής στις επιχειρησιακές λειτουργίες με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια, για την άρτια επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη ως στελεχών επιχειρήσεων.
 4. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.
 5. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής που αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος καθώς και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών.
 6. Επίσης, περιλαμβάνονται μαθήματα ειδικής υποδομής τα οποία αποτελούν τη βάση της επιστήμης της Πληροφορικής και τις επιχειρησιακές εφαρμογές της και μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος.
 7. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.
 8. Τόσο η έγκριση της Πτυχιακής Εργασίας όσο και η περάτωση της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα είναι υποχρεωτικές για τη λήψη πτυχίου από το σπουδαστή.
 9. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας αποβλέπει στην εμβάθυνση των γνώσεων του τελειόφοιτου του τμήματος σε ένα επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.
 10. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
10.  
 1. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας στο Παράρτημα Ηγουμενίτσας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Οπτικής - Οπτομετρίας.
 2. Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη και την τεχνολογία της Οπτικής - Οπτομετρίας, με την κατάλληλη θεωρητική διδασκαλία, την ευρύτερη εργαστηριακή και πρακτική άσκηση και την εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να παρέχει στους πτυχιούχους τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
 3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και ως αυτοαπασχολούμενοι, σύμφωνα με το π.δ. 83/1989 (Α΄ 37) καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων της ειδικότητας.
 4. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα αποκατάστασης και καταστήματα οπτικών.
 5. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής που αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος καθώς και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών.
 6. Επίσης, περιλαμβάνονται μαθήματα ειδικής υποδομής τα οποία αποτελούν τη βάση της ανάπτυξης και εφαρμογής της επιστήμης της Οπτικής-Οπτομετρίας και μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος.
 7. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.
 8. Τόσο η έγκριση της Πτυχιακής Εργασίας όσο και η περάτωση της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα είναι υποχρεωτικές για τη λήψη πτυχίου από το σπουδαστή.
 9. Η Πτυχιακή Εργασία δίνει την δυνατότητα στο φοιτητή να αποκτήσει εμπειρία μελέτης σε βάθος ενός θέματος της ειδικότητας, είτε με πειραματική, είτε με συνθετική εργασία και με κατάλληλη βιβλιογραφική ανασκόπηση, με έμφαση στην ανάπτυξη των προσωπικών του δυνατοτήτων.
 10. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε οπτικά καταστήματα, εργαστήρια, χώρους εφαρμογής φακών επαφής και άλλους χώρους εργασίας της ειδικότητας με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων των προηγουμένων εξαμήνων, την παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών καθώς, και την δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ομαδικής εργασίας.
11.  
 1. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων στο Παράρτημα Αγ.
 2. Νικολάου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης και της τεχνολογίας της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, σε συνδυασμό με τις μεθόδους ανάλυσης των Οικονομικών και Διοικητικών επιστημών και τις εφαρμογές τους στην διοίκηση επιχειρήσεων.
 3. Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος μέσα από την διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που διασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
 4. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο πτυχιούχος του Τμήματος διαθέτει τις κατάλληλες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, καθώς και τις πρακτικές δεξιότητες εφαρμογής των γνώσεων αυτών, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.
 5. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής που αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος καθώς και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών.
 6. Επίσης, περιλαμβάνονται μαθήματα ειδικής υποδομής τα οποία αποτελούν τη βάση των Οικονομικών και Διοικητικών επιστημών και της επιστήμης της Πληροφορικής και μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος.
 7. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.
 8. Τόσο η έγκριση της Πτυχιακής Εργασίας όσο και η περάτωση της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα είναι υποχρεωτικές για τη λήψη πτυχίου από το σπουδαστή.
 9. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας αποβλέπει στην εμβάθυνση των γνώσεων του τελειόφοιτου του τμήματος σε ένα επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.
 10. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
12.  
 1. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης στο Παράρτημα Αμαλιάδας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ), καθώς και τις εφαρμογές της στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
 2. Παρέχεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, που καλύπτει πολλά από τα επί μέρους εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία της Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ), όπως Τραπεζική, Βιομηχανική, Διεθνής Εμπορία και Διαφήμιση (Μάρκετινγκ), με έμφαση στην Εμπορία και Διαφήμιση(Μάρκετινγκ) αγροτικών και τουριστικών προϊόντων καθώς και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
 3. Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάπτυξη και μετάδοση γνώσεων σχετικών με τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών της επιστήμης της Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ), δίνοντας στους σπουδαστές άρτια επιστημονική κατάρτιση και τα εφόδια για επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.
 4. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο πτυχιούχος του Τμήματος διαθέτει τις κατάλληλες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, καθώς και τις πρακτικές δεξιότητες εφαρμογής των γνώσεων αυτών, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, σύμφωνα με το π.δ. 79/1989 (Α΄ 36) καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων της ειδικότητας.
 5. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής που αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος καθώς και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών.
 6. Επίσης, περιλαμβάνονται μαθήματα ειδικής υποδομής τα οποία αποτελούν τη βάση της επιστήμης της Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ) και μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος.
 7. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.
 8. Τόσο η έγκριση της Πτυχιακής Εργασίας όσο και η περάτωση της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα είναι υποχρεωτικές για τη λήψη πτυχίου από το σπουδαστή.
 9. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας αποβλέπει στην εμβάθυνση των γνώσεων του τελειόφοιτου του τμήματος σε ένα επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.
 10. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
13.  
 1. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας στο Παράρτημα Καρδίτσας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής της επιστήμης και ανάπτυξης της τεχνολογίας της Διατροφής - Διαιτολογίας, με έμφαση στη διατήρηση και βελτίωση της ανθρώπινης υγείας μέσω της δίαιτας και της σύστασης των τροφίμων.
 2. Το Τμήμα έχει ως αποστολή τη μετάδοση και παραγωγή εφαρμοσμένων γνώσεων στην Διατροφή και Διαιτολογία του ανθρώπου, μέσω της εκπαίδευσης και της έρευνας, δίνοντας στους σπουδαστές άρτια επιστημονική κατάρτιση και τα εφόδια για επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.
 3. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο πτυχιούχος του Τμήματος διαθέτει τις κατάλληλες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, καθώς και τις πρακτικές δεξιότητες εφαρμογής των γνώσεων αυτών, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, σύμφωνα με το π.δ. 78/1989 (Α΄ 36) καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων της ειδικότητας.
 4. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής που αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, καθώς και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών.
 5. Επίσης, περιλαμβάνονται μαθήματα ειδικής υποδομής τα οποία αποτελούν τη βάση της επιστήμης της Διατροφής-Διαιτολογίας και μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος.
 6. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.
 7. Τόσο η έγκριση της Πτυχιακής Εργασίας όσο και η περάτωση της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα είναι υποχρεωτικές για τη λήψη πτυχίου από το σπουδαστή.
 8. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας αποβλέπει στην εμβάθυνση των γνώσεων του τελειόφοιτου του τμήματος σε ένα επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.
 9. Η Πρακτική Άσκηση είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε νοσοκομεία, επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με τη Διατροφή - Διαιτολογία.
14.  
 1. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων στο Παράρτημα Τρικάλων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής του τεχνολογικού, οικονομικού, θεσμικού και δεοντολογικού πλαισίου στο σχεδιασμό, στην οργάνωση, στον έλεγχο και στη διαχείριση περιβάλλοντος, των συστημάτων παραγωγής και εκμετάλλευσης των οικοδομικών έργων, περιλαμβανομένων της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, των οικοδομικών λεπτομερειών, του αντισεισμικού σχεδιασμού και υπολογισμού του φέροντος οργανισμού, της παθολογίας των κατασκευών, της τεχνολογίας των οικοδομικών υλικών και της ενσωμάτωσης αυτών στα οικοδομικά έργα και την τοπογραφική αποτύπωση και την αξιοποίηση της οικοδομήσιμης γης μέσα στα παραπάνω πλαίσια.
 2. Το Τμήμα έχει ως αποστολή την παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, μέσω της εκπαίδευσης και της έρευνας, δίδοντας στους σπουδαστές άρτια επιστημονική κατάρτιση και τα απαραίτητα εφόδια για επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.
 3. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και ως αυτοαπασχολούμενος.
 4. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής που αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος καθώς και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών.
 5. Επίσης, περιλαμβάνονται μαθήματα ειδικής υποδομής τα οποία αποτελούν τη βάση του επιστημονικού χώρου των Δομικών Έργων και μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος.
 6. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.
 7. Τόσο η έγκριση της Πτυχιακής Εργασίας όσο και η περάτωση της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα είναι υποχρεωτικές για τη λήψη πτυχίου από το σπουδαστή.
 8. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας αποβλέπει στην εμβάθυνση των γνώσεων του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα επίκαιρο θέμα έρευνας ή σε αντικείμενο εφαρμογής των σπουδών.
 9. Η Πρακτική Άσκηση είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
15.  
  α.Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο Παράρτημα Λευκάδας του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής, με εξειδίκευση στις νέες μεθόδους, τεχνολογίες και εφαρμογές στο χώρο των ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, της πληροφορικής, των πληροφοριακών συστημάτων, των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, των συστημάτων και δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εφαρμογών τους.
 1. Αποστολή του Τμήματος είναι η διδασκαλία και η εφαρμοσμένη έρευνα θεμάτων πληροφορικής, όπως αυτή εφαρμόζεται σε επικοινωνιακά συστήματα και στη διαχείρισή τους, η μεταφορά και η ανάπτυξη γνώσης στην επιστήμη και την τεχνολογία της πληροφορικής και της διαχείρισης, με σκοπό οι σπουδαστές να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
 2. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και πρακτικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και ως αυτοαπασχολούμενοι.
 3. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής που αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος καθώς και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών.
 4. Επίσης, περιλαμβάνονται μαθήματα ειδικής υποδομής τα οποία αποτελούν τη βάση της επιστήμης και τεχνολογίας της Πληροφορικής και των Υπολογιστών και μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος.
 5. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.
 6. Τόσο η έγκριση της Πτυχιακής Εργασίας όσο και η περάτωση της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα είναι υποχρεωτικές για τη λήψη πτυχίου από το σπουδαστή.
 7. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας αποβλέπει στην εμβάθυνση των γνώσεων του τελειόφοιτου του Τμήματος σε θέματα της ειδικότητας που έχουν σχέση με τη βελτίωση και εξέλιξη της τεχνολογίας.
 8. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
16.  
 1. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς στο Παράρτημα Ζακύνθου του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της προστασίας και συντήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς.
 2. Αποστολή του Τμήματος είναι η δημιουργία υπόβαθρου επιστημονικής μεθοδολογίας, τόσο στην απόκτηση θεωρητικών γνώσεων για τα υλικά και τις τεχνικές, όσο και στην ανάπτυξη της ευαισθησίας και της επιδεξιότητας των χεριών.
 3. Στοχεύει, επίσης, στην ανάπτυξη της ικανότητας να επιλύονται προβλήματα προστασίας και συντήρησης, ύστερα από συστηματική προσέγγιση του αντικειμένου με βάση την ακριβή έρευνα-μελέτη και κριτική ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
 4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν την κατάλληλη επιστημονική, καλλιτεχνική και τεχνολογική παιδεία, η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών και της σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε να μπορούν να απασχοληθούν, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, καλλιτέχνες και τεχνολόγους στην υλοποίηση ενεργειών που αποφασίστηκαν, μετά από αυτοψία και προηγηθείσα μελέτη, τεκμηρίωση και σχεδιασμό αντιμετώπισης προβλημάτων, σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους.
 5. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής που αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος καθώς και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών.
 6. Επίσης, περιλαμβάνονται μαθήματα ειδικής υποδομής τα οποία αποτελούν τη βάση του επιστημονικού χώρου της Προστασίας και Συντήρησης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς και μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος.
 7. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.
 8. Τόσο η έγκριση της Πτυχιακής Εργασίας όσο και η περάτωση της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα είναι υποχρεωτικές για τη λήψη πτυχίου από το σπουδαστή.
 9. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας αποβλέπει στην εμβάθυνση των γνώσεων του τελειόφοιτου του Τμήματος σε θέματα της ειδικότητας.
 10. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε υπηρεσίες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
Άρθρο 3
1.  
  Οι σχολές και τα Τμήματα που ιδρύονται με το άρθρο 1 του παρόντος διέπονται, ως προς τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους, από τις διατάξεις του ν. 1404/1983, όπως ισχύει.
2.  
  Κατ’ εξαίρεση και μέχρι να εκλεγούν όργανα διοίκησης στις νέες Σχολές και Τμήματα, ισχύουν κατά παρέκκλιση οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
 1. Με απόφαση των Συμβουλίων των οικείων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ορίζονται Διευθυντές των Σχολών που ιδρύονται με το άρθρο 1 του παρόντος, μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των οικείων Τ.Ε.Ι. που έχουν την ιδιότητα που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 1404/1983 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 5 του ν. 2916/2001, μέχρι τη λήξη του επομένου από τον ορισμό ακαδημαϊκού έτους.
 2. Η θητεία τους μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία μέχρι να εκλεγούν και να αναλάβουν καθήκοντα οι νέοι διευθυντές.
 3. Αν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες μπορεί στις θέσεις αυτές να διορισθούν για το παραπάνω χρονικό διάστημα και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. που έχουν ανάλογη ιδιότητα, με σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του κάθε Τ.Ε.Ι. Εκλογή Διευθυντή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 5 του ν. 2916/2001 γίνεται όταν και στα δύο Τμήματα της κάθε Σχολής ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εκλογής Προϊσταμένων και όπως ορίζεται στο παρακάτω εδάφιο της ίδιας παραγράφου για τους Προϊσταμένους των Τμημάτων.
 4. Με την έναρξη λειτουργίας των Τμημάτων του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος ορίζονται με απόφαση των Συμβουλίων των οικείων Τ.Ε.Ι., μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των οικείων ή άλλων Τ.Ε.Ι., ως Προϊστάμενοι των Τμημάτων με θητεία μέχρι τη λήξη του επομένου από τον ορισμό ακαδημαϊκού έτους.
 5. Στην περίπτωση που ορίζεται Προϊστάμενος μέλος Ε.Π. άλλου Τ.Ε.Ι., τότε απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του συγκεκριμένου Τ.Ε.Ι.
 6. Η θητεία των Προϊσταμένων που διορίζονται κατά το προηγούμενο εδάφιο παρατείνεται με την ίδια διαδικασία μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν και ειδικότερα μέχρι να εκλεγούν και να αναλάβουν καθήκοντα οι νέοι Προϊστάμενοι των Τμημάτων
 7. Μέσα σε δεκαπέντε(15) μέρες από την αυτοδύναμη λειτουργία του κάθε Τμήματος και οπωσδήποτε μέσα στο ακαδημαϊκό έτος (αν έληξε το ακαδημαϊκό έτος η δεκαπενθήμερη προθεσμία αρχίζει από την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους), το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. κινεί τις διαδικασίες εκλογής Προϊσταμένου Τμήματος και συγκρότησης των λοιπών οργάνων του Τμήματος.
 8. Η θητεία των Προϊσταμένων, που θα εκλεγούν κατά τα ανωτέρω, λήγει τον ίδιο χρόνο που λήγει και η θητεία των Προϊσταμένων Τμημάτων των λοιπών Τ.Ε.Ι. της χώρας, που έχουν εκλεγεί στις καθορισμένες εκλογές και ενοποιείται έκτοτε.
 9. Μέχρι να εκλεγούν και να συγκροτηθούν τα ατομικά και συλλογικά όργανα κατά τα ανωτέρω, το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. ασκεί και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος, εκτός από τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου του Τμήματος.
 10. Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος οι κενές θέσεις Ε.Π. του Τμήματος προκηρύσσονται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. ύστερα από εισήγηση της οικείας Σχολής όπου λειτουργεί.
 11. Η εκλογή μελών Ε.Π. γίνεται από εκλεκτορικά σώματα, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 12. Τα εκλεκτορικά αυτά σώματα συγκροτούνται από μέλη Ε.Π. των ΤΕΙ αντίστοιχης βαθμίδας ή ανωτέρας και ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου και, αν δεν υπάρχουν, από μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων με τις ίδιες ανωτέρω προϋποθέσεις, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του ΤΕΙ.
Άρθρο 4
1.  
  Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις προσωπικού που προσαυξάνουν τις αντίστοιχες θέσεις του άρθρου 23 του ν. 1404/1983, όπως συμπληρώθηκε το άρθρο αυτό και ισχύει, οι οποίες κατανέμονται στα Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας, Λάρισας, Κρήτης, Πάτρας, Ηπείρου, Καλαμάτας, Μεσολογγίου, Ιονίων Νήσων, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του ν. 1404/1983. Α. Θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.).
 1. Καθηγητών 48 θέσεις
 2. Αναπληρωτών Καθηγητών 32 θέσεις
 3. Επίκουρων Καθηγητών 32 θέσεις
 4. Καθηγητών Εφαρμογών 48 θέσεις Β. Θέσεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.).
Άρθρο 5 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 εδ. α΄ του ν. 3027/2002 (Α΄ 152), και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69), καθώς και του άρθρου 71 παρ. 7 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167). β. Του άρθρου 25 παρ. 1 εδ α΄ του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε με την περ. β της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 2916/2001 (Α΄114) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260). γ. Του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. α΄, β΄, και θ΄ του ν. 2817/2000 (Α΄ 78) και του άρθρου 13 παρ. 49 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141). δ. Του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107). ε. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/25873/1.10.2007 (Β΄ 1950) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο».
 • Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ Β΄ 40) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
 • Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 (ΦΕΚ Β΄68) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, η οποία ελήφθη στη συνεδρίαση της 8/6.6.2007 και 9/5.7.2007.
 • Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής και των Συνελεύσεων των Τ.Ε.Ι.: - Δυτ. Μακεδονίας, 2/15.11.2006, 3/4.12.2006 και 3/4.6.2007 - Καλαμάτας, 5/22.11.2006, 1/28.3.2007 και 2/29.5.2007 - Ηπείρου, 1/25.1.2006, 1/23.5.2007 - Μεσολογγίου, 2/12.10.2006, 2/14.6.2007 - Κρήτης, 46/18.6.2007 - Πάτρας, 4/13.11.2006, 5/18.6.2007 - Λάρισας, 69/14.6.2007 - Ιονίων Νήσων, 34/23.6.2005, 35/29.6.2005, 5/21.2.2006 και 17/1.6.2007 που συνοδεύεται από τις προβλεπόμενες από την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3549/2007 μελέτες.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος προκαλείται: α) Εφάπαξ δαπάνη ύψους 3.500.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2009, 2.100.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2010, από την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για τη λειτουργία των ιδρυόμενων Τμημάτων. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). β) Ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 1.400.000 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2009, 5.500.000 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2010, 7.500.000 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2011 και εξής, από την καταβολή μισθοδοσίας στο προσωπικό που προσλαμβάνεται για την κάλυψη των συνιστώμενων θέσεων Ε.Π., Ε.Τ.Π. και διοικητικού προσωπικού των ιδρυόμενων Τμημάτων και από την καταβολή εξόδων παράστασης στους Διευθυντές/Προϊσταμένους των ιδρυομένων Σχολών και Τμημάτων, αντίστοιχα. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον προϋπολογισμό εκάστου έτους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Ειδ. Φορέας 19-240, ΚΑΕ Ομάδας 0200) γ) Ετήσια δαπάνη, από την κάλυψη της προμήθειας των συγγραμμάτων που διανέμονται στους φοιτητές, τη σίτιση των φοιτητών και την κάλυψη των λοιπών λειτουργικών εξόδων των ιδρυόμενων Τμημάτων, η οποία διαμορφώνεται κατ’ έτος ως εξής: 1.250.000 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2009, 2.810.000 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2010, 4.180.000 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2011, 5.630.000 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2012, 6.300.000 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2013, 7.300.000 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2014 και εξής. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας, Λάρισας, Κρήτης, Πάτρας, Ηπείρου, Καλαμάτας, Μεσολογγίου, Ιονίων Νήσων, που θα καλύπτεται από την κρατική επιχορήγηση προς τα Ιδρύματα (ΚΑΕ 2422 για λειτουργικές δαπάνες, 2425 για σίτιση και 1123 για συγγράμματα).
 • Τις υπ’ αριθμ. 6/2009 και 14/2009 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ1_25873 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ89 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/ΣΤ5/5557 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/ΣΤ5_5557 2009
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. 2001/2916 2001
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές δια­τάξεις. 2005/3404 2005
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 2007/3549 2007
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/345 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/345 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/346 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/346 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/351 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/351 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/78 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/78 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/79 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/79 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/83 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/83 1989
Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ). 1996/164 1996
Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ). 2002/96 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μετονομασία Τμήματος – Συγχώνευση Τμημάτων- Κατάργηση Παραρτημάτων – Ίδρυση Σχολών – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. 2013/103 2013
Μετονομασία Σχολής – Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Ίδρυση Τμήματος – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. 2013/104 2013
Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας- Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων- Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων- Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. 2013/83 2013
Μετονομασία Σχολής – Μετονομασία Τμήματος – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. 2013/84 2013
Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 2013/90 2013
Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου - Μετονομασία Σχολής- Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτήματος και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. 2013/91 2013
Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου – Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. 2013/94 2013