Ίδρυση Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών και Τμημάτων στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) Σερρών και Καβάλας (Παράρτημα Δράμας), καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτών, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση θέσεων προσωπικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται η ακόλουθη Σχολή και νέα Τμήματα:
 1. Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών με Τμήματα:.
  • Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010
  • Γραφιστικής με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011
2.  
  Ιδρύονται τα εξής Τμήματα:
 1. Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών στο Παράρτημα Δράμας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.
 2. Βιοτεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής στο Παράρτημα Δράμας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.
Άρθρο 2
1.  
 1. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Σερρών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θεωρίας και της πρακτικής της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων, της διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων μικρής κλίμακας και τον σχεδιασμό (design) επίπλου, βιομηχανικών και διακοσμητικών αντικειμένων.
 2. Στο πλαίσιο της αποστολής του, το Τμήμα:
  • Θα παρέχει ποιοτική εκπαίδευση σε προπτυχιακούς σπουδαστές στις επιστήμες που μελετούν την ανάπτυξη των εφαρμοσμένων τεχνών δημιουργώντας ένα μελλοντικό σώμα επιστημόνων με ευρεία επιστημονική γνώση και αναπτυγμένες δεξιότητες εφαρμογής της σε πρακτικά προβλήματα
  • Θα παράγει νέα γνώση στις επιστήμες μέσω της έρευνας και της εμπειρικής εφαρμογής
  • Θα ενισχύει και θα υποστηρίζει το επιστημονικό και επαγγελματικό δυναμικό σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, στις επιστήμες των καλλιτεχνικών σπουδών.
  • Οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ώστε να μπορούν να απασχοληθούν, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και καλλιτέχνες σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.
 3. Οι σπουδές στο Τμήμα οργανώνονται με βάση τις παρακάτω κατηγορίες μαθημάτων:
  • Αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικής και παραστατικής τεχνολογίας
  • Εικαστικών τεχνών και διακοσμητικών εφαρμογών
  • Σχεδιασμού(design) χώρου και αντικειμένου Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.
  • Τόσο η έγκριση της Πτυχιακής Εργασίας όσο και η περάτωση της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα είναι υποχρεωτικές για τη λήψη πτυχίου από το σπουδαστή.
  • Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας αποβλέπει στην εμβάθυνση των γνώσεων του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα ουσιαστικό θέμα με βιβλιογραφική σύνθεση ή/και έρευνα σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
  • Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε παραγωγικούς φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.
2.  
 1. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Γραφιστικής της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Σερρών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θεωρίας, πρακτικής, έρευνας και ανάλυσης θεμάτων επικοινωνίας, με σκοπό την εφαρμογή πρωτότυπων σχεδιαστικών λύσεων και ιδεών στο χώρο των εφαρμοσμένων τεχνών.
 2. Στο πλαίσιο της αποστολής του, το Τμήμα:
  • Θα παρέχει ποιοτική εκπαίδευση σε προπτυχιακούς σπουδαστές στις επιστήμες που μελετούν την ανάπτυξη των εφαρμοσμένων τεχνών δημιουργώντας ένα μελλοντικό σώμα επιστημόνων με ευρεία επιστημονική γνώση και αναπτυγμένες δεξιότητες εφαρμογής της σε πρακτικά προβλήματα
  • Θα παράγει νέα γνώση στις επιστήμες μέσω της έρευνας και της εμπειρικής εφαρμογής
  • Θα ενισχύει και θα υποστηρίζει το επιστημονικό και επαγγελματικό δυναμικό σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, στις επιστήμες των καλλιτεχνικών σπουδών.
  • Οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ώστε να μπορούν να απασχοληθούν, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και καλλιτέχνες σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.
 3. Οι σπουδές στο Τμήμα οργανώνονται με βάση τις παρακάτω κατηγορίες μαθημάτων:
  • Γραφιστικής
  • Εικαστικής παιδείας
  • Παραστατικής τεχνολογίας και επικοινωνίας Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.
  • Τόσο η έγκριση της Πτυχιακής Εργασίας όσο και η περάτωση της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα είναι υποχρεωτικές για τη λήψη πτυχίου από το σπουδαστή.
  • Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειοφοίτου του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.
  • Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε παραγωγικούς φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.
3.  
 1. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του Παραρτήματος Δράμας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των βιολογικών και φυσικών επιστημών στην επεξεργασία των σταφυλιών και των άλλων πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης που μπορούν να υποστούν αλκοολική ζύμωση, καθώς και των προϊόντων απόσταξης των ζυμώσεων αυτών για την παραγωγή ποτών.
 2. Αποστολή του Τμήματος είναι η εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στελεχών, που θα αποκτήσουν τις ποιοτικά και ποσοτικά απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις μεγάλες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς, που αφορά κυρίως την παραγωγή, την επεξεργασία και την εμπορία των σταφυλιών και των άλλων πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης.
 3. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα διαθέτουν όλες τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά ως Οινολόγοι και Τεχνολόγοι ποτών.
 4. Οι σπουδές στο Τμήμα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και εκπόνηση εργασιών με έμφαση στη μελέτη περιπτώσεων(case studies) και τη συμμετοχική εργασία.
 5. Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής, που αποσκοπούν στην απόκτηση βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών, μαθήματα ειδικής υποδομής, τα οποία αποτελούν τη βάση της Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος.
 6. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.
 7. Τόσο η έγκριση της Πτυχιακής Εργασίας όσο και η περάτωση της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα είναι υποχρεωτικές για τη λήψη πτυχίου από το σπουδαστή.
 8. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.
 9. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα όπως οινοβιομηχανίες, ποτοποιίες, εργαστήρια οινολογικών αναλύσεων και εργασιών, επιχειρήσεων οινολογικού εξοπλισμού.
4.  
 1. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Παραρτήματος Δράμας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των εφαρμοσμένων βιολογικών επιστημών, της επιστήμης των τροφίμων καθώς και της εφαρμοσμένης διατροφής με σκοπό την παραγωγή και διακίνηση τροφίμων με προστιθέμενη αξία καθώς και την αξιολόγηση της επίδρασής τους στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των καταναλωτών.
 2. Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση της γνώσης στις εφαρμοσμένες επιστήμες και τεχνολογίες που εφαρμόζονται στο χώρο της Βιοτεχνολογίας και Διατροφής με τον επιτυχή συνδυασμό διδασκαλίας και εφαρμοσμένης έρευνας και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, εξέλιξη και προοπτική.
 3. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.
 4. Οι σπουδές στο Τμήμα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων(case studies) ατομικές και ομαδικές εργασίες.
 5. Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής, που αποσκοπούν στην απόκτηση βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών, μαθήματα ειδικής υποδομής, τα οποία αποτελούν τη βάση των εφαρμοσμένων βιολογικών επιστημών και της επιστήμης των τροφίμων, μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος.
 6. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.
 7. Τόσο η έγκριση της Πτυχιακής Εργασίας όσο και η περάτωση της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα είναι υποχρεωτικές για τη λήψη πτυχίου από το σπουδαστή.
 8. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.
 9. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
Άρθρο 3
1.  
  Η Σχολή και τα Τμήματα που ιδρύονται με το άρθρο 1 του παρόντος διέπονται, ως προς τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους, από τις διατάξεις του ν. 1404/1983, όπως ισχύει.
2.  
  Κατ’ εξαίρεση και μέχρι να εκλεγούν όργανα διοίκησης στη νέα Σχολή και Τμήματα, ισχύουν κατά παρέκκλιση οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
 1. Με απόφαση του Συμβουλίου του οικείου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ορίζεται Διευθυντής της Σχολής που ιδρύεται με το άρθρο 1 του παρόντος, μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του οικείου Τ.Ε.Ι. που έχει την ιδιότητα που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 1404/1983 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 5 του ν. 2916/2001, μέχρι τη λήξη του επομένου από τον ορισμό ακαδημαϊκού έτους.
 2. Η θητεία του μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία μέχρι να εκλεγεί και να αναλάβει καθήκοντα ο νέος διευθυντής.
 3. Αν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες μπορεί στη θέση αυτή να διορισθεί για το παραπάνω χρονικό διάστημα και μέλος Ε.Π. άλλου Τ.Ε.Ι. που έχει ανάλογη ιδιότητα, με σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του κάθε Τ.Ε.Ι. Εκλογή Διευθυντή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 5 του ν. 2916/2001 γίνεται όταν και στα δύο Τμήματα της Σχολής ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εκλογής Προϊσταμένων και όπως ορίζεται στο παρακάτω εδάφιο της ίδιας παραγράφου για τους Προϊσταμένους των Τμημάτων.
 4. Με την έναρξη λειτουργίας των Τμημάτων του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος ορίζονται με απόφαση των Συμβουλίων των οικείων Τ.Ε.Ι., μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των οικείων ή άλλων Τ.Ε.Ι., ως Προϊστάμενοι των Τμημάτων με θητεία μέχρι τη λήξη του επομένου από τον ορισμό ακαδημαϊκού έτους.
 5. Στην περίπτωση που ορίζεται Προϊστάμενος μέλος Ε.Π. άλλου Τ.Ε.Ι., τότε απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του συγκεκριμένου Τ.Ε.Ι.
 6. Η θητεία των Προϊσταμένων που διορίζονται κατά το προηγούμενο εδάφιο παρατείνεται με την ίδια διαδικασία μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν και ειδικότερα μέχρι να εκλεγούν και να αναλάβουν καθήκοντα οι νέοι Προϊστάμενοι των Τμημάτων
 7. Μέσα σε δεκαπέντε(15) μέρες από την αυτοδύναμη λειτουργία του κάθε Τμήματος και οπωσδήποτε μέσα στο ακαδημαϊκό έτος, το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. κινεί τις διαδικασίες εκλογής Προϊσταμένου Τμήματος και συγκρότησης των λοιπών οργάνων του Τμήματος.
 8. Αν έληξε το ακαδημαϊκό έτος η δεκαπενθήμερη προθεσμία αρχίζει από την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους.
 9. Η θητεία των Προϊσταμένων, που θα εκλεγούν κατά τα ανωτέρω, λήγει τον ίδιο χρόνο που λήγει και η θητεία των Προϊσταμένων Τμημάτων των λοιπών Τ.Ε.Ι. της χώρας, που έχουν εκλεγεί στις καθορισμένες εκλογές και ενοποιείται έκτοτε.
 10. Μέχρι να εκλεγούν και να συγκροτηθούν τα ατομικά και συλλογικά όργανα κατά τα ανωτέρω, το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. ασκεί και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος, εκτός από τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου του Τμήματος.
 11. Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος οι κενές θέσεις Ε.Π. του Τμήματος προκηρύσσονται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. ύστερα από εισήγηση της οικείας Σχολής όπου λειτουργεί.
 12. Η εκλογή μελών Ε.Π. γίνεται από εκλεκτορικά σώματα, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 13. Τα εκλεκτορικά αυτά σώματα συγκροτούνται από μέλη Ε.Π. των ΤΕΙ αντίστοιχης βαθμίδας ή ανωτέρας και ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου και, αν δεν υπάρχουν, από μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων με τις ίδιες ανωτέρω προϋποθέσεις, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 4
1.  
  Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις προσωπικού που προσαυξάνουν τις αντίστοιχες θέσεις του άρθρου 23 του ν. 1404/1983, όπως συμπληρώθηκε το άρθρο αυτό και ισχύει, οι οποίες κατανέμονται στα Τ.Ε.Ι. Σερρών και Καβάλας, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 2 του ν. 1404/1983. Α. Θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.).
 1. Καθηγητών 12 θέσεις
 2. Αναπληρωτών Καθηγητών 8 θέσεις
 3. Επίκουρων Καθηγητών 8 θέσεις
 4. Καθηγητών Εφαρμογών 12 θέσεις Β. Θέσεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.).
Άρθρο 5 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 εδ. α΄ του ν. 3027/2002 (Α΄ 152), και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69), καθώς και του άρθρου 71 παρ. 7 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167). β. Του άρθρου 25 παρ. 1 εδ α΄ του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), όπως τροποποιήθηκε με την περ. β της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 2916/2001 (Α΄ 114) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260). γ. Του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. α΄, β΄, και θ΄ του ν. 2817/2000 (Α΄ 78) και του άρθρου 13 παρ. 49 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141). δ. Του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/25873/1.10.2007 (Β΄ 1950) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο».
 • Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ Β΄40) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
 • Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 (ΦΕΚ Β΄ 68) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, η οποία ελήφθη στη συνεδρίαση της 11/23.7.2008.
 • Τη γνώμη των Συνελεύσεων των Τ.Ε.Ι. που συνοδεύεται από τις προβλεπόμενες από την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3549/2007 μελέτες: - Σερρών, 1/8.2.2008 - Καβάλας, 1/12.2.2008,
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος προκαλείται: α) Εφάπαξ δαπάνη ύψους 700.000 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2009 και 350.000 ευρώ περίπου για καθένα από τα οικονομικά έτη 2010 και 2011, από την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για τη λειτουργία των ιδρυόμενων Τμημάτων. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). β) Ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 326.000 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2009, 1.103.900 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2010, 1.600.000 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2011 και 1.905.900 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2012 και για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, από την καταβολή μισθοδοσίας στο προσωπικό που προσλαμβάνεται για την κάλυψη των συνιστώμενων θέσεων Ε.Π., Ε.Τ.Π. και διοικητικού προσωπικού των ιδρυόμενων Τμημάτων και από την καταβολή εξόδων παράστασης στο Διευθυντή και Προϊσταμένους των ιδρυομένων Σχολής και Τμημάτων αντίστοιχα. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον προϋπολογισμό εκάστου έτους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Ειδ. Φορέας 19-240, ΚΑΕ Ομάδας 0200). γ) Ετήσια δαπάνη, από την κάλυψη της προμήθειας των συγγραμμάτων που διανέμονται στους φοιτητές, τη σίτιση των φοιτητών και την κάλυψη των λοιπών λειτουργικών εξόδων των ιδρυόμενων Τμημάτων, η οποία διαμορφώνεται κατ’ έτος ως εξής: 189.400 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2009, 541.100 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2010, 961.300 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2011, 1.405.300 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2012 και 1.659.900 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2013 και 1.792.200 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2014 και καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη και εξής. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των Τ.Ε.Ι. Σερρών και Καβάλας, που θα καλύπτεται από την κρατική επιχορήγηση προς τα Ιδρύματα αυτά (ΚΑΕ 2422 για λειτουργικές δαπάνες, 2425 για σίτιση και 1123 για συγγράμματα).
 • Την υπ’ αριθμ. 12/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ1_25873 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ89 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/ΣΤ5/5557 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/ΣΤ5_5557 2009
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. 2001/2916 2001
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές δια­τάξεις. 2005/3404 2005
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 2007/3549 2007
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005