ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/56

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-05-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-05-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-05-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί εφαρμογής της απόφασης 1782 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Παρατείνεται, από την 29η Οκτωβρίου 2007, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1782 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., και μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2008, η ισχύς των διατάξεων του π.δ. 251/2005 «Εφαρμογή της υπ’αριθμ. 1572 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄299), η οποία είχε ήδη παραταθεί, από την 15η Δεκεμβρίου 2005 μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2006, βάσει του άρθρου 1 του π.δ. 249/2006 «Περί εφαρμογής της υπ’αριθμ. 1643 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 262) και παρατάθηκε εκ νέου, από την 15η Δεκεμβρίου 2006 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2007, βάσει του άρθρου 1 του π.δ. 57/2008 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1727 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 87).
Άρθρο 2
1.  
  Παρατείνεται, από την 29η Οκτωβρίου 2007, ημερομηνία υιοθέτησης της υπ’ αριθμ. 1782 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., και μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2008, η ισχύς του άρθρου 4 του π.δ. 249/2006 «Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1643 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 262), η οποία είχε ήδη παραταθεί, από την 15η Δεκεμβρίου 2006 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2007, βάσει του άρθρου 2 του π.δ. 57/2008 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1727 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 87).
Άρθρο 3
1.  
  Παύει, από την 29η Οκτωβρίου 2007, ημερομηνία υιοθέτησης της υπ’ αριθμ. 1782 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., η ισχύς του άρθρου 3 του π.δ. 249/2006 «Περί εφαρμογής της υπ’αριθμ. 1643 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 262), καθώς και του άρθρου 3 του π.δ. 57/2008 «Εφαρμογή της απόφασης 1727 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 87).
2.  
  Από την 29η Οκτωβρίου 2007, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1782 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., συνιστά απειλή για τη διαδικασία ειρήνευσης και εθνικής συμφιλίωσης στην Ακτή του Ελεφαντοστού, για τους σκοπούς των άρθρων 3 και 5 του π.δ. 251/2005 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1572 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 299): α) οποιοδήποτε σοβαρό εμπόδιο στην ελευθερία κινήσεων της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ) και των Γαλλικών δυνάμεων που την υποστηρίζουν, ή β) οποιαδήποτε επίθεση ή παρακώλυση στο έργο της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ), των Γαλλικών δυνάμεων, του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε., του Διευκολυντή που αναφέρεται στην παράγραφο 10 της απόφασης 1765 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., ή του Ειδικού Αντιπροσώπου του στην Ακτή του Ελεφαντοστού.
Άρθρο 4
1.  
  Παύει, από την 29η Οκτωβρίου 2007, ημερομηνία υιοθέτησης της υπ’ αριθμ. 1782 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., η ισχύς του άρθρου 4 του π.δ. 57/2008 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1727 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 87).
2.  
  Από την 29η Οκτωβρίου 2007, ημερομηνία υιοθέτησης της υπ’ αριθμ. 1782 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., τα ατομικά μέτρα των άρθρων 3 και 5 του π.δ. 251/2005 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1572 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 299), εφαρμόζονται κατά των προσώπων που προσδιορίζονται από την Επιτροπή, που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 14 της υπ’ αριθμ. 1572 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), τα οποία κρίνεται ότι, μεταξύ άλλων:.
 1. αποτελούν απειλή για τη διαδικασία ειρήνευσης και εθνικής συμφιλίωσης στην Ακτή του Ελεφαντοστού, ιδίως επειδή εμποδίζουν την εφαρμογή της ειρηνευτικής διαδικασίας, όπως αυτή περιγράφεται στην πολιτική Συμφωνία της Οuagadοugοu,
 2. επιτίθενται κατά της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ), των Γαλλικών δυνάμεων που την υποστηρίζουν, του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε., του Διευκολυντή που αναφέρεται στην παράγραφο 10 της υπ’ αριθμ. 1765 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, ή του Ειδικού Αντιπροσώπου του στην Ακτή του Ελεφαντοστού, ή εμποδίζουν τη δράση τους,.
 3. είναι υπεύθυνα για εμπόδια στην ελευθερία κινήσεων της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ) και των Γαλλικών δυνάμεων που την υποστηρίζουν,
 4. είναι υπεύθυνα για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, που έχουν διαπραχθεί στην Ακτή του Ελεφαντοστού,
 5. υποκινούν δημόσια το μίσος και τη βία,
 6. δρουν κατά παράβαση των μέτρων που επιβλήθηκαν με το άρθρο 1 του π.δ. 251/2005 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1572 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄299).
 7. Στην Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στην ίδια δε Υπουργό και στους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, την εκτέλεσή του.
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98).
 • Την από 12.11.2007 απόφαση της Υπουργού Εξωτερικών Φ:3402/27/ΑΣ 1589 «Εφαρμογή της απόφασης 1782 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Ακτής του Ελεφαντοστού» (Α΄ 257).
 • Το π.δ. 251/2005 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1572 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 299).
 • Το π.δ. 249/2006 «Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1643 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 262).
 • Το π.δ. 57/2008 «Εφαρμογή της απόφασης 1727 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 87).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 114/2008 και 71/2009 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε;
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1572 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/251 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1643 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/249 2006
Εφαρμογή της απόφασης 1727 (2006) του ΣυμβουλίουΑσφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2008/57 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της απόφασης 1842 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) περί Ακτής Ελεφαντοστού. 2010/53 2010
Περί εφαρμογής της απόφασης 1946 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/110 2013
Περί εφαρμογής της απόφασης 1893 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/61 2013
Εφαρμογή της απόφασης 2101 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/172 2014
Εφαρμογή της απόφασης 1975 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/19 2014
Εφαρμογή της απόφασης 1980 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) σχετικά με την ακτή του Ελεφαντοστού. 2014/50 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2045 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/77 2014