ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/57

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-05-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-05-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-05-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1768 (2007) και 1771 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Παρατείνονται, από την 31η Ιουλίου 2007, ημερομηνία υιοθέτησης της υπ’ αριθμ. 1768 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μέχρι την 10η Αυγούστου 2007 και από την 10η Αυγούστου 2007, ημερομηνία υιοθέτησης της υπ’ αριθμ. 1771 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2008, τα μέτρα περί όπλων, που επιβλήθηκαν με το άρθρο 2 του π.δ. 55/2005 «Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1493 (2003) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 86), τα οποία είχαν παραταθεί, βάσει του άρθρου Μόνου του προεδρικού διατάγματος 218/2005 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1552 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 262), όπως τροποποιήθηκαν και επεκτάθηκαν στη συνέχεια, δυνάμει του άρθρου 1 του π.δ. 227/2006 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1596 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 229). Τα μέτρα αυτά στη συνέχεια παρατάθηκαν βάσει του άρθρου Μόνου του προεδρικού διατάγματος 239/2006 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1616 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄252), παρατάθηκαν δε εκ νέου, βάσει του άρθρου 1 του π.δ. 58/2008 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1698 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 87), λαμβανομένων υπόψη και των οριζομένων στην υπ’ αριθμ. 176586/Ε3/26586/2.8.2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 1147).
Άρθρο 2
1.  
  Επιβεβαιώνεται η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ. 55/2005 «Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1493 (2003) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 86), καθώς και του άρθρου 4 του π.δ. 227/2006 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1596 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 229).
2.  
  Τα μέτρα που περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν ισχύουν για προμήθειες όπλων και συναφούς υλικού ή τεχνικής εκπαίδευσης και βοήθειας που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη μονάδων του στρατού και της αστυνομίας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ή για χρήση από αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω μονάδες:
 1. έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ενοποίησής τους, ή
 2. πραγματοποιούν επιχειρήσεις υπό τη διοίκηση, αντίστοιχα, του ενοποιημένου Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων ή της Εθνικής Αστυνομίας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ή
 3. βρίσκονται στη διαδικασία της ενοποίησής τους, στην επικράτεια της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, εκτός των επαρχιών του Βορείου και Νοτίου Κίβου και της περιφέρειας Ιτούρι
Άρθρο 3
1.  
  Τα μέτρα που περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν ισχύουν για τεχνική εκπαίδευση και βοήθεια για την οποία συμφωνεί η Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και προορίζεται αποκλειστικά για την υποστήριξη των μονάδων του στρατού και της αστυνομίας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που βρίσκονται στη διαδικασία της ενοποίησής τους στις επαρχίες του Βορείου και Νοτίου Κίβου και στην περιφέρεια Ιτούρι
Άρθρο 4
1.  
  Οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5 του π.δ. 227/2006 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 229), όπως ισχύουν τώρα για την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ισχύουν και για προμήθειες όπλων και σχετικού υλικού, καθώς επίσης και τεχνικής εκπαίδευσης και βοήθειας που είναι σύμφωνες με τις εξαιρέσεις που περιγράφονται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
2.  
  Στις περιπτώσεις προμηθειών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές υποχρεούνται να προβαίνουν σε εκ των προτέρων σχετική γνωστοποίηση προς την Επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 8 της υπ’ αριθμ. 1533 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Άρθρο 5
1.  
  Παρατείνονται, από την 31η Ιουλίου 2007, ημερομηνία υιοθέτησης της υπ’ αριθμ. 1768 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μέχρι την 10η Αυγούστου 2007 και από την 10η Αυγούστου 2007, ημερομηνία υιοθέτησης της υπ’ αριθμ. 1771 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2008, τα ταξιδιωτικά και οικονομικά μέτρα που επιβλήθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 αντίστοιχα του π.δ. 227/2006 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1596 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 229), με το άρθρο 1 του π.δ. 93/2007 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1649 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 115) και με το άρθρο 3 του π.δ. 58/2008 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1698 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 87).
Άρθρο 6
1.  
  Επιβεβαιώνεται η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του π.δ. 227/2006 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1596 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 229).
Άρθρο 7
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές συνεργάζονται πλήρως με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 10 της υπ’ αριθμ. 1533 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και την παράγραφο 9 της υπ’ αριθμ. 1771 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας και διασφαλίζουν: α) την ασφάλεια των μελών της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, β) την ακώλυτη και άμεση πρόσβαση, ιδιαίτερα στα άτομα, έγγραφα και περιοχές που η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων θεωρεί συναφή με την εκτέλεση της εντολής της.
Άρθρο 8
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διασφαλίζουν επίσης τη συνεργασία ατόμων και φορέων που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία ή την εποπτεία τους με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που αναφέρεται στο άρθρο 7 του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στην ίδια δε Υπουργό και στους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεσή του.
 • Το π.δ. 58/2008 «Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1698 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 87).
 • Το π.δ. 218/2005 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1552 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 262).
 • Το π.δ. 227/2006 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1596 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 229).
 • Το π.δ. 239/2006 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1616 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 252).
 • Το π.δ. 93/2007 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1649 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 115).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 136/2008 και 72/2009 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την από 7.9.2007 απόφαση της Υπουργού Εξωτερικών περί δημοσιεύσεως της υπ’ αριθμ. 1768 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Α΄ 223).
 • Την από 7.9.2007 απόφαση της Υπουργού Εξωτερικών περί δημοσιεύσεως της υπ’ αριθμ. 1771 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Α΄ 223).
 • Το π.δ. 55/2005 «Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1493 (2003) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 86).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/176586/Ε3/26586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/176586_Ε3_26586 2005
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2005/218 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/218 2005
Περί εφαρμογής της απόφασης 1493 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/55 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της απόφασης 1596 (2005) του Συμβου­λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/227 2006
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1616 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/239 2006
Εφαρμογή της απόφασης 1649 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2007/93 2007
Εφαρμογή της απόφασης 1698 (2006) του ΣυμβουλίουΑσφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2008/58 2008