ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/88

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-07-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-07-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-06-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

α) Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Αράχωβας Νομού Βοιωτίας, Σμύνους Νομού Λακωνίας, Νότιας Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου και Αγιάσου Νομού Λέσβου, της Κοινότητας Πέρδικας Νομού Θεσπρωτίας, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Ναυπλίου Νομού Αργολίδας, Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου, Ρεθύμνης Νομού Ρεθύμνης, Νέας Ιωνίας, Μοσχάτου και Αίγινας Νομού Αττικής, Νάξου Νομού Κυκλάδων και Γυθείου Νομού Λακωνίας, καθώς και του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την προστασία και ανάπλαση του Πεντελικού β) Ανάκληση του υπ’ αριθμ. 182/2006 Προεδρικού διατάγματος «Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Σύμης Νομού Δωδεκανήσου».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ασκείται, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, προληπτικός έλεγχος επί των δαπανών:
 1. του Δήμου Αράχωβας Νομού Βοιωτίας,
 2. του Δήμου Σμύνους Νομού Λακωνίας,
 3. του Δήμου Νότιας Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου,
 4. του Δήμου Αγιάσου Νομού Λέσβου,
 5. της Κοινότητας Πέρδικας Νομού Θεσπρωτίας,
 6. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Ναυπλίου», που υπάγεται στην εποπτεία του Δήμου Ναυπλίου Νομού Αργολίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 226-242 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
 7. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ηρακλείου» και «Δημοτικός Οργανισμός Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων», που υπάγονται στην εποπτεία του Δήμου Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις,
 8. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δημοτική Φιλαρμονική – Δημοτικό Ωδείο Ρεθύμνης», που υπάγεται στην εποπτεία του Δήμου Ρεθύμνης Νομού Ρεθύμνης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις,
 9. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου:
 10. θ1. «Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας Νέας Ιωνίας Αττικής», θ2. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Ιωνίας», θ3. «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Νέας Ιωνίας», θ4. «Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας» και θ5. «Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού», που υπάγονται στην εποπτεία του Δήμου Νέας Ιωνίας Νομού Αττικής, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις,.
 11. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου:
 12. ι1. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου», ι2. «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Μοσχάτου», ι3. «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Μοσχάτου» και ι4. «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Δήμου Μοσχάτου», που υπάγονται στην εποπτεία του Δήμου Μοσχάτου Νομού Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις,.
 13. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας», που υπάγεται στην εποπτεία του Δήμου Αίγινας Νομού Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 244 του προαναφερόμενου Κώδικα,
 14. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου «1ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Νάξου», «2ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Νάξου» και «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Δήμου Νάξου» που υπάγονται στην εποπτεία του Δήμου Νάξου Νομού Κυκλάδων, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις των άρθρων 226-242 του προαναφερόμενου Κώδικα,
 15. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Γυθείου» και «1ο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων», που υπάγονται στην εποπτεία του Δήμου Γυθείου Νομού Λακωνίας, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις και
 16. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων για την προστασία και ανάπλαση του Πεντελικού», που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 245-251 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
2.  
  Από τον ανωτέρω έλεγχο, εξαιρούνται οι κατηγορίες δαπανών που καθορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 169 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Άρθρο 2
1.  
  Ανακαλούμε το υπ’ αριθμ. 182/2006 (Α΄ 186) διάταγμα, περί άσκησης προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Σύμης Νομού Δωδεκανήσου.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 89, 90, 91 και 92/19.5.2008 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου Νομού Αττικής.
 • Τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 169 και 1 του άρθρου 247 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), καθώς και αυτές του άρθρου τέταρτου του ίδιου νόμου.
 • Την υπ’ αριθμ. 11/30.1.2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αράχωβας Νομού Βοιωτίας.
 • Την υπ’ αριθμ. 10/26.1.2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σμύνους Νομού Λακωνίας.
 • Την υπ’ αριθμ. 28/25.1.2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου.
 • Την υπ’ αριθμ. 26/1.2.2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάσου Νομού Λέσβου.
 • Την υπ’ αριθμ. 43/25.1.2008 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρδικας Νομού Θεσπρωτίας.
 • Την υπ’ αριθμ. 15/25.1.2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλίου Νομού Αργολίδας.
 • Την υπ’ αριθμ. 327/14.4.2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου.
 • Την υπ’ αριθμ. 385/12.5.2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης Νομού Ρεθύμνης.
 • Την υπ’ αριθμ. 285/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης,
 • Την υπ’ αριθμ. 117/31.7.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας Νομού Αττικής.
 • Τις υπ’ αριθμ. 216, 217, 218, 219 και 220/9.6.2008 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ιωνίας Νομού Αττικής.
 • Την υπ’ αριθμ. 82/18.4.2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου Νομού Κυκλάδων.
 • Την υπ’ αριθμ. 120/21.5.2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γυθείου Νομού Λακωνίας.
 • Την υπ’ αριθμ. 14/28.2.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την προστασία και ανάπλαση του Πεντελικού.
 • Την υπ’ αριθμ. 374/14.12.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης Νομού Δωδεκανήσου, με την οποία διαπιστώνεται η αδυναμία εφαρμογής του επιβληθέντος με το π.δ. 182/2006 (Α΄ 186) προληπτικού ελέγχου.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄ 231).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Σύμης Νομού Δωδεκανήσου. 2006/182 2006
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία