ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/14

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-02-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-02-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-12-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του ΠΔ 340/2003 (ΦΕΚ Α΄300) περί κύρωσης Κανονισμού Στολών Αξιωματικών - Ανθυπασπιστών - Οπλιτών (Ανδρών - Γυναικών) του Στρατού Ξηράς.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τα άρθρα 1, 2, 4, 8, 9 του Π.Δ. 340/2003 (ΦΕΚ Α΄ 300), αντικαθίστανται ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1ΣΤΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 1Οι στολές των Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, είναι οι παρακάτω: 1Στολές υπ’ αριθ. 1, 2, 3, 3α - Στολές τελετών 2Στολές υπ’ αριθ. 4, 5 - Στολές [...]"
1.  
  Οι ΕΠΟΠ, οι ΟΒΑ και οι Οπλίτες υποχρεωτικής θητείας, φέρουν τις παρακάτω στολές:
 1. Στολή Εξόδου (χειμερινή - θερινή)
 2. Στολή Υπηρεσίας και Ασκήσεων (χειμερινή - θερινή)
 3. Στολή Παρατάξεων - Παρελάσεων (χειμερινή - θερινή)
 4. Στολή Οπλίτη Στρατονομίας (1) Στολή Εξόδου (χειμερινή - θερινή) (2) Στολή Υπηρεσίας (χειμερινή - θερινή) (3) Στολή Εκπαιδεύσεως (χειμερινή - θερινή) (4) Στολή Παρατάξεων - Παρελάσεων (χειμερινή - θερινή) (5) Στολή Δικυκλιστή (χειμερινή - θερινή) (6) Στολή Δικυκλιστή Νυχτερινής Υπηρεσίας (χειμερινή - θερινή)
 5. Στολή Οπλίτη Προεδρικής Φρουράς (1) Στολή Εξόδου (χειμερινή - θερινή) (2) Στολή Υπηρεσίας (χειμερινή - θερινή) (3) Στολή Επίσημη Ευζωνική (4) Στολή Καθημερινή Ευζωνική (χειμερινή - θερινή) (5) Στολή Κρητών
 6. Στολή Οπλίτη Ειδικών Δυνάμεων (1) Στολή Εξόδου (χειμερινή - θερινή) (2) Ειδικές Στολές (Χιονοδρόμου, Βατραχανθρώπου κλπ)
2.  
  Τα διακριτικά βαθμού των οπλιτών φέρονται στα μανίκια των στολών, εκτός από τις στολές παραλλαγής, στις οποίες φέρονται σε σμικρογραφία στο αριστερό πέτο του χιτωνίου
3.  
  Σε εσωτερικούς χώρους, μπορούν να φέρουν τη στολή υπ’ αριθ. 8α των Μονίμων – Εθελοντών Υπαξιωματικών.
4.  
  Οι ΕΠΟΠ, από την ονομασία τους ως Δεκανείς, φέρουν και τη στολή υπ’ αριθ. 8 των Μονίμων – Εθελοντών Υπαξιωματικών. Στα πέτα της χειμερινής στολής εξόδου και της υπ’ αριθ. 8 στολής (χειμερινής – θερινής) φέρουν τα μεταλλικά διακριτικά Όπλου – Σώματος (όχι επί επιρραμμάτων), όπως οι Μόνιμοι – Εθελοντές Υπαξιωματικοί.
5.  
  Οι ΕΠ.ΟΠ. απόφοιτοι του σχολείου Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης ΕΠ.ΟΠ. Ειδικών Δυνάμεων (Σ.Π.Ε.ΕΠ.ΟΠ.Ε.Δ.), φέρουν το μεταλλικό σήμα στις στολές εξόδου, ενώ το υφασμάτινο - κεντητό σήμα στη στολή Υπηρεσίας-Ασκήσεων και Παρατάξεων - Παρελάσεως.
6.  
  Η στολή εξόδου οπλιτών θα φέρεται και από τους ΕΠΥ-ΕΠΟΠ, μέχρι τη συμπλήρωση 2 ετών από την κατάταξή τους, οπότε και θα τους χορηγούνται υφάσματα ή στολές υπ’ αρίθμ. 8, 8β και 8γ.
7.  
  Η σύνθεση και οι μακέτες των παραπάνω στολών, φαίνονται στο άρθρο 5.» «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΑΡΙΘΜΗΣΗ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΣΥΝΘΕΣΗΣΤΟΛΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ.
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 3 του Π.Δ. 340/2003 αντικαθίσταται, ως προς τις στολές 8, 8α, 8β και 9 και συμπληρώνεται με την προσθήκη στολής 8α θερινής περιπάτου και υπηρεσίας, ως εξής:.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 8
1.  
  Οι Ανθυπασπιστές και οι Μόνιμες – ΕΜΘ Υπαξιωματικοί, φέρουν τις στολές των Αξιωματικών γυναικών υπ’ αριθ. 7, 8, χειμερινή 8α, 8β, 8γ, 9, 9α, 9β και 9γ. «Επιπλέον, οι Ανθυπασπιστές φέρουν τη στολή υπ’ αρίθμ. 8α θερινή υποχρεωτικά και τις στολές υπ’ αριθ. 2 (χωρίς ξίφος) και 6 προαιρετικά, ενώ οι Μόνιμες – ΕΜΘ Υπαξιωματικοί φέρουν τις στολές, υπ’ αριθ. 2 (χωρίς ξίφος), 6 και θερινή 8α, προαιρετικά.».
 1. Στολές υπ’ αριθ. 1, 2, 3, 3α - Στολές τελετών.
 2. Στολές υπ’ αριθ. 4, 5 - Στολές εσπερίδων.
 3. Στολή υπ’ αριθ. 6 - Στολή δεξιώσεων.
 4. Στολή υπ’ αριθ. 7 - Στολή παρατάξεων παρελάσεων.
 5. Στολή υπ’ αριθ. 8,«θερινή 8α» - Στολή περιπάτου και υπηρεσίας.
 6. Στολές υπ’ αριθ. 8α, 8β, 8γ - Στολές υπηρεσίας.
 7. Στολή υπ’ αριθ. 9 - Στολή Ασκήσεων – Εκστρατείας.
 8. Στολή υπ’ αριθ. 9α - Στολή επιθεωρήσεων – τελετών στο νοσοκομείο.
 9. Στολή υπ’ αριθ. 9β - Στολή υπηρεσίας στο νοσοκομείο.
 10. Στολή υπ’ αριθ. 9γ - Στολή υπηρεσίας ειδικών χώρων νοσοκομείου.
2.  
  Η αρίθμηση και η ονομασία των στολών υπ’ αριθ. 2, 3, 3α, 4, 5, 6, 7 και 8 είναι κοινή για τους τρεις (3) Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.
3.  
  Η στολή υπ’ αριθ. 1 είναι όμοια με την αντίστοιχη των ανδρών, με αντίθετο όμως κούμπωμα του χιτωνίου.
4.  
  Όλες οι παραπάνω στολές διακρίνονται σε χειμερινές – θερινές, εκτός από την υπ’ αριθ. 8β που είναι μόνο χειμερινή και τις υπ’ αριθ. 9α, 9β, 9γ, που είναι ίδιες ως χειμερινές – θερινές.
5.  
  Οι ΕΠΟΠ από την κατάταξή τους φέρουν τις στολές υπ’ αριθ. 7, 9, 9α, 9β, 9γ των γυναικών Υπαξιωματικών, από την ονομασία τους, δε, ως Δεκανείς, φέρουν και τη στολή υπ’ αριθ. 8 (χειμερινή – θερινή). Επίσης θα φέρουν και τη στολή εξόδου οπλιτών, μέχρι τη συμπλήρωση 2 ετών από την κατάταξή τους, οπότε και θα τους χορηγούνται υφάσματα ή στολές υπ’ αρίθμ. 8, 8β και 8γ.
6.  
  Η σύνθεση των στολών και οι μακέτες αυτών, φαίνονται στο άρθρο 10.» «ΑΡΘΡΟ 9ΣΤΟΛΕΣ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝΜΟΝΙΜΩΝ – ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ. Ομοίως, οι Υπαξιωματικοί και οι ΕΠΟΠ, στα πέτα των χιτωνίων των στολών υπ’ αριθ. 2, 6, 8 και 8β, φέρουν τα μεταλλικά διακριτικά Όπλου – Σώματος (όχι επί επιρραμμάτων), πλην των Μονίμων Υπαξιωματικών προελεύσεως Σ.Μ.Υ. οι οποίοι φέρουν τα μεταλλικά διακριτικά Όπλου- Σώματος επί των αντιστοίχων επιρραμμάτων.
7.  
  Η σύνθεση και οι μακέτες των παραπάνω στολών, φαίνονται στο άρθρο 10.».
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 18 παρ 4 του Α.Ν. 2005/1939 «Περί Οργανώσεως και Στελεχών του εν ειρήνη Στρατού», (ΦΕΚ Α΄ 429). β. Των άρθρων 5 παρ.17 περίπτ. η΄ και 17 παρ. 1 περίπτ. ι΄ του Ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35). γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Τα υπ’ αρίθμ. 148/Σ.13η/08-06-2006, 188/Σ.16η/25-07-2006, 237 και 238/Σ.19η/14-09-2006, 110/Σ.12η/30-05-2007 και 233 και 234/Σ.26η/22-10-2007 πρακτικά της Ολομέλειας του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ).
 • Την υπ’ αρίθμ. Δ110/2009 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1939/2005 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/2005 1939
Κύρωση Κανονισμού Στολών Αξιωματικών - Ανθυπασπιστών - Οπλιτών (Ανδρών - Γυναικών) του Στρατού Ξηράς. 2003/340 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία