ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/152

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-12-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-12-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-12-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατανομή των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών στα Ειρηνοδικεία του Κράτους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι ογδόντα (80) οργανικές θέσεις των Ειρηνοδικών που συστήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3869/2010: «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α΄130), κατανέμονται στα Ειρηνοδικεία του Κράτους, ως εξής:"
1.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ειρηνοδικείο Αθηνών: Είκοσι μία (21) οργανικές θέσεις Ειρηνοδικών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν πενήντα ( 150). Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6). Ειρηνοδικείο Ιλίου: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τέσσερις (4). Ειρηνοδικείο Περιστερίου: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πέντε (5). Ειρηνοδικείο Αχαρνών: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πέντε (5). Ειρηνοδικείο Λαυρίου: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3). Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου: Δύο (2) οργανικές θέσεις Ειρηνοδικών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα (10). Ειρηνοδικείο Μαραθώνα: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3). Ειρηνοδικείο Καλλιθέας: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6). Ειρηνοδικείο Κρωπίας: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πέντε (5). Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε οκτώ (8).
2.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ: Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3)
3.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ: Ειρηνοδικείο Χαλκίδας: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πέντε (5)
4.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ: Ειρηνοδικείο Λαμίας: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3)
5.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ: Ειρηνοδικείο Ναυπλίου: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3)
6.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ: Ειρηνοδικείο Κορίνθου: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6)
7.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Ειρηνοδικείο Καλαμάτας: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3)
8.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: Ειρηνοδικείο Πατρών: Δύο (2) οργανικές θέσεις Ειρηνοδικών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δεκατρείς (13)
9.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Ειρηνοδικείο Αγρινίου: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3)
10.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Ειρηνοδικείο Κέρκυρας: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3)
11.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2)
12.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ειρηνοδικείο Λάρισας: Δύο (2) οργανικές θέσεις Ειρηνοδικών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε οκτώ (8)
13.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης: ΄Εντεκα (11) οργανικές Ειρηνοδικών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα τέσσερις (54). Ειρηνοδικείο Κουφαλίων: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2).
14.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ: Ειρηνοδικείο Κιλκίς: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3)
15.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ: Ειρηνοδικείο Σερρών: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πέντε (5)
16.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Ειρηνοδικείο Πολυγύρου: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2). Ειρηνοδικείο Νέων Μουδανιών: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2).
17.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3)
18.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ: Ειρηνοδικείο Χανίων: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τέσσερις (4)
19.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2)
20.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Ειρηνοδικείο Ηρακλείου: Δύο (2) οργανικές θέσεις Ειρηνοδικών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εννέα (9)
21.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ: Ειρηνοδικείο Λασιθίου: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2)
22.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ: Ειρηνοδικείο Κομοτηνής: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3)
23.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3)
24.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ: Ειρηνοδικείο Δράμας: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τέσσερις (4)
25.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ: Ειρηνοδικείο Καβάλας: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τέσσερις (4)
26.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ: Ειρηνοδικείο Ξάνθης: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3)
27.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ: Ειρηνοδικείο Ρόδου: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πέντε (5)
28.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ: Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τέσσερις (4)
29.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Ειρηνοδικείο Πειραιώς: Πέντε (5) οργανικές θέσεις Ειρηνοδικών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι (20). Ειρηνοδικείο Νίκαιας: Μια (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πέντε (5).
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. α΄ περ. αα΄ του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α΄ 35) όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 8 του ν. 2408/1996 (Α΄ 104). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). γ) Του άρθρου 18 του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α΄130).
 • Την υπ’ αριθμ. 156/15-10-2010 γνώμη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, ο οποίος έλαβε υπόψη του τις αιτιολογημένες προτάσεις των δικαστικών λειτουργών που διευθύνουν τα Εφετεία της Χώρας και ειδικότερα τις υπ’ αριθμ.: 12984/29.9.2010 του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, 1803/29.9.2010 του Προέδρου Εφετών Αιγαίου, 822/29.9.2010 του Προέδρου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, 638/28.9.2010 του Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, 3519/29.9.2010 και 3665/30.9.2010 του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, 3755/28.9.2010 της Διευθύνουσας το Εφετείο Θράκης, 1277/28.9.2010 του Διευθύνοντος το Εφετείο Ιωαννίνων, 445/28.9.2010 του Προέδρου Εφετών Καλαμάτας, 816/28.9.2010 του Προέδρου Εφετών Κέρκυρας, 550/29.9.2010 του Προέδρου Εφετών Κρήτης, 755/29.9.2010 του Προέδρου Εφετών Λαμίας, 3181/29.9.2010 του Προέδρου Εφετών Λάρισας, 3029/29.9.2010 της Προέδρου Εφετών Ναυπλίου, 1235/28.9.2010 του Διευθύνοντος το Εφετείο Πατρών, 1254/28.9.2010 και 1329/13.10.2010 της Διευθύνουσας το Εφετείο Πειραιώς.
 • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ 231/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2010-12-30 Κατανομή των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών στα Ειρηνοδικεία του Κράτους.
Τροποποίηση Τύπος
A/2010/245
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες διατάξεις. 1996/2408 1996
Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις 2010/3869 2010
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία