ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/60

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-06-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-06-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-06-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 363/1998 «Πιστοποιητικό ελληνομάθειας, τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών (Α΄ 242).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 5 του π.δ 363/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 5
  1.  
   Άρθρο 5- Περιεχόμενο των εξετάσεων- 1. Για το καθένα από τα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας, συντάσσονται θέματα για την εξέταση των τεσσάρων δεξιοτήτων, δηλαδή κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, με ανάλογο βαθμό δυσκολίας. Στα επίπεδα Β2, Γ1 και Γ2 η εξέταση περιλαμβάνει απαραιτήτως και τη «χρήση της ελληνικής γλώσσας». 2. Στόχος της εξέτασης είναι η διαπίστωση της ικανότητας των υποψηφίων να χειρίζονται την ελληνική γλώσσα και να ανταποκρίνονται γραπτά και προφορικά σε ποικιλία καθημερινών πρακτικών, προσωπικών και επαγγελματικών καταστάσεων στο επίπεδο στο οποίο εξετάζονται .
Άρθρο 2 "Καταργείται το Κεφάλαιο της διάταξης του άρθρου 9 του π.δ. 363/1998 υπό τον τίτλο «Περιγραφή επιπέδων» και προστίθενται στο π.δ. 363/1998 άρθρα 10, 11 και 12 ως εξής: «Άρθρο 10- Επίπεδα πιστοποιητικού ελληνομάθειας- 1. Τα επίπεδα πιστοποιητικού ελλην [...]"
2.  
  Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας χορηγείται σε ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας, εκτός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και οι οποίοι συμμετέχουν με επιτυχία στις διενεργούμενες υπό την ευθύνη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας εξετάσεις (ή απαλλάσσονται από αυτές). Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας αντικατοπτρίζει τη δυνατότητα των κατόχων να χειρίζονται την ελληνική γλώσσα και να ανταποκρίνονται γραπτά και προφορικά σε ποικιλία καθημερινών πρακτικών και επαγγελματικών καταστάσεων σε διάφορα επίπεδα.
Άρθρο 3
1.  
  Η Β7/256/19.05.1998 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 530) καταργείται.
2.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 11 "- Περιγραφή Επιπέδων"
1.  
  ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Α1 μπορούν να κατανοήσουν και να παραγάγουν απλό γραπτό ή προφορικό λόγο πάνω σε πολύ οικεία θέματα. Μπορούν να συστηθούν και να συστήσουν άλλους, να ρωτήσουν και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν στοιχειώδη προσωπικά στοιχεία και να ακολουθήσουν απλές οδηγίες. Μπορούν να συνδιαλλαγούν με απλό τρόπο με στόχο την ικανοποίηση άμεσων συγκεκριμένων αναγκών, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει. ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (για παιδιά 8-12 ετών) Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Α1 για παιδιά 8-12 ετών, ανάλογα με τις γνωστικές δεξιότητες της ηλικίας τους, μπορούν να κατανοήσουν και να παραγάγουν απλά κείμενα (π.χ. μηνύματα, απλές περιγραφές) σε γραπτό ή προφορικό λόγο πάνω σε πολύ οικεία θέματα. Μπορούν να συνδιαλλαγούν στοιχειωδώς με συνομηλίκους και ενηλίκους για ζητήματα που αφορούν στους ίδιους και άλλους υπό την προϋπόθεση οι συνομιλητές να μιλούν αργά και καθαρά και να είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν. ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Α2 μπορούν να κατανοήσουν και να παραγάγουν εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και σχετίζονται με θέματα που τους αφορούν άμεσα (βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, εργασία, αγορές, κ.ά). Επίσης μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες για οικεία θέματα, να κατανοούν την κεντρική ιδέα εντοπίζοντας συγκεκριμένες λεπτομέρειες απλών κειμένων και να είναι σε θέση να συνθέσουν απλά αφηγηματικά και περιγραφικά κείμενα περιορισμένης θεματολογίας. ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Β1 μπορούν να κατανοήσουν και να παραγάγουν λόγο με καθημερινές εκφράσεις πάνω σε οικεία θέματα (σπίτι, εργασία, σχολείο, ελεύθερο χρόνο) ανταποκρινόμενοι σε ένα ευρύ φάσμα γλωσσικών λειτουργιών. Επίσης μπορούν να περιγράφουν γεγονότα, εμπειρίες, φιλοδοξίες και ελπίδες, να αφηγούνται και να επιχειρηματολογούν με απλό τρόπο πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος τονίζοντας τα σημεία που θεωρούν σημαντικά και δίνοντας κάποιες λεπτομέρειες, να χειρίζονται καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού σε περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα και να κρατούν σημειώσεις κατά τη διάρκεια μιας διάλεξης, εφόσον η ομιλία είναι καλά οργανωμένη συνοψίζοντας απλά κείμενα. ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Β2 μπορούν να κατανοήσουν τις κύριες ιδέες σύνθετων κειμένων σε θέματα αφηρημένα ή συγκεκριμένα. Επίσης μπορούν να εκφραστούν προφορικά ή γραπτά με ευχέρεια σε ευρύ φάσμα θεμάτων με υψηλό βαθμό ελέγχου της γραμματικής υιοθετώντας το κατάλληλο επίπεδο τυπικότητας ανάλογα με τις περιστάσεις, να παραγάγουν σαφή, λεπτομερή περιγραφικά, αφηγηματικά κείμενα και επιχειρήματα ακολουθώντας τις καθιερωμένες συμβάσεις κάθε κατηγορίας κειμένου, υπογραμμίζοντας τα σημαντικά σημεία καν δίνοντας συναφείς υποστηρικτικές λεπτομέρειες και να είναι σε θέση επιχειρηματολογώντας να υποστηρίζουν την άποψή τους. ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1 Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Γ1 μπορούν να κατανοήσουν ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακροσκελών κειμένων και συζητήσεων, έχοντας γνώση της συναισθηματικής, μεταφορικής και παιγνιώδους χρήσης της γλώσσας. Επίσης μπορούν να εκφραστούν άνετα και αυθόρμητα, συνήθως χωρίς να φαίνεται πως αναζητούν την κατάλληλη έκφραση, να παραγάγουν σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής. ΕΠΙΠΕΔΟ Γ2 Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Γ2 μπορούν να κατανοήσουν σχεδόν όλα όσα ακούν ή διαβάζουν, εφόσον αυτά περιέχουν πολλά στοιχεία της καθομιλουμένης, να αναγνωρίσουν υπονοούμενες σημασίες, έχοντας τη δυνατότητα να (ανα)συνθέσουν και να συνοψίσουν κείμενα με επιχειρήματα, περιγραφές ή αφηγήσεις σε ύφος κατάλληλο για την παρουσίαση του κειμένου, να εκφραστούν αυθόρμητα με άνεση και ακρίβεια διαχωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμη και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις.
Άρθρο 12
1.  
  Τα ισχύοντα τέσσερα (4) επίπεδα πιστοποίησης ελληνομάθειας, συμβολιζόμενα με τα τέσσερα πρώτα κεφαλαία γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, ήτοι Α, Β, Γ και Δ, αντιστοιχίζονται ως ακολούθως: Το Επίπεδο Α γίνεται Επίπεδο Α2 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Επίπεδο Β γίνεται Επίπεδο Β1 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Επίπεδο Γ γίνεται Επίπεδο Β2 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Επίπεδο Δ γίνεται Επίπεδο Γ1 του Συμβουλίου της Ευρώπης.
2.  
  Η μετονομασία των επιπέδων δεν καταργεί τα πιστοποιητικά που έχουν ως τώρα χορηγηθεί από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας»
 • Το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Τη με αριθμ. 1120/Η/07.01.2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Π.Δ.Μ.Θ για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β΄ 1).
 • Τη με αριθμ. 155/18.06.2007 γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
 • Τη με αριθμ. 51/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, Τμήμα Ε΄, με πρόταση της Υφυπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/Β7/256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/Β7_256 1998
ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/1120/Η (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/1120_Η 2010
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
Πιστοποιητικό ελληνομάθειας τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών. 1998/363 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005