ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/61

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-06-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-06-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-06-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμός Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Νομική Φύση Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) είναι Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Σ.Ε.Ι.), ισότιμο με τα ιδρύματα του Πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, το οποίο οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον παρόντα Οργανισμό. Άρθρο 2 Σκοπός Λειτουργίας Σκοπός λειτουργίας της Σ.Ν.Δ. είναι να παρέχει στο Πολεμικό Ναυτικό (Π.Ν.) αξιωματικούς με την κατάλληλη αγωγή και εκπαίδευση για την κάλυψη των αναγκών του, καθώς επίσης να παράγει γνώση και να προάγει την έρευνα περί τη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία. Άρθρο 3 1.Αποστολή της Σ.Ν.Δ. είναι: 1)Να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση στους σπουδαστές της με την έρευνα και διδασκαλία της ναυτικής επιστήμης και τεχνολογίας, καθώς και των συναφών θεωρητικών, θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών. 2)Να αναπτύσσει τις ναυτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή ώστε να διαμορφώνει αξιωματικούς του Π.Ν. με ναυτική συνείδηση, μόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή, παρέχοντάς τους τα εφόδια για να καταστούν ικανοί ηγέτες με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση. 3)Να σχεδιάζει και να οργανώνει Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και Ερευνητικά Προγράμματα σε θέματα Ναυτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας σύμφωνα με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3187/2003. 2.Η Σ.Ν.Δ., επιπλέον των ανωτέρω δύναται: 1)Να επιμορφώνει αξιωματικούς του Π.Ν. ανάλογα με τις απαιτήσεις του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.) και τις δυνατότητές της. 2)Να εκπαιδεύει Δοκίμους Σημαιοφόρους Λιμενικούς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3596/1956. 3)Να οργανώνει σχολεία προετοιμασίας αλλοδαπών μαθητών και να επιμορφώνει αλλοδαπούς αξιωματικούς στα πλαίσια διακρατικών συμφωνιών. 3.Με τον όρο σπουδαστές, στον παρόντα Οργανισμό, νοούνται οι Ναυτικοί Δόκιμοι (Μάχιμοι, Μηχανικοί) όπως και κάθε άλλης κατηγορίας και ειδικότητας ημεδαποί και αλλοδαποί άνδρες ή γυναίκες των οποίων η εκπαίδευση διεξάγεται στην Σχολή. Άρθρο 4 1.Στη Σ.Ν.Δ. παρέχεται στρατιωτική εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική) και ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Στον παρόντα Οργανισμό η στρατιωτική εκπαίδευση αναφέρεται ως ναυτική εκπαίδευση. 2.Η ναυτική εκπαίδευση αφορά στις θεωρητικές, τεχνικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και στην πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή της ναυτικής επιστήμης και τεχνολογίας στο θαλάσσιο επιχειρησιακό περιβάλλον. 3.Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση αφορά στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών, οι οποίες διδάσκονται στην Σχολή και στην οποία υπάγονται όλα τα μαθήματα επιστημονικού χαρακτήρα τα οποία υποστηρίζουν γνωστικά τη θεωρητική και πρακτική ναυτική εκπαίδευση 4.Μέρος της εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιείται σε πολεμικά πλοία και Υπηρεσίες του ΠΝ, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, και σε ομόλογες σχολές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής κατόπιν έγκρισης Γ.Ε.Ν. Άρθρο 5 1.Η εποπτεία στη Σ.Ν.Δ. ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας (Υ.ΕΘ.Α.) μέσω του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.) σύμφωνα με τον Ν. 3187/2003 και τον παρόντα Οργανισμό. 2.Η Σ.Ν.Δ. εδρεύει στον Πειραιά, στο Βασσάνειο Μέγαρο. 3.Η Σ.Ν.Δ. έχει ιδίαν Πολεμική Σημαία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 210/1993. Σημαιοφόρος είναι ο αρχαιότερος Έλληνας Μάχιμος Ναυτικός Δόκιμος. 4.Η Σ.Ν.Δ. έχει δικό της έμβλημα, στο οποίο απεικονίζεται σύνθεση που περιλαμβάνει τρίαινα, άγκυρα και δελφίνι. Στο έμβλημα αναγράφεται ο τίτλος «ΣΧΟΛΗ Ν. ΔΟΚΙΜΩΝ» και το έτος ίδρυσης 1845. Άρθρο 6 1.Η Σ.Ν.Δ. αργεί κατά τις εθνικές εορτές, τις λοιπές επίσημες αργίες του Κράτους, τις αργίες των Ενόπλων Δυνάμεων και του Π.Ν., του Αγίου Σπυρίδωνος, των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος. 2.Η Ημέρα της Σχολής είναι η 24η Νοεμβρίου σε ανάμνηση της ίδρυσης του πρώτου ναυτικού σχολείου το 1845. Κεφάλαιο Β’Οργάνωση Εκπαίδευσης Άρθρο 7 Τμήματα – Κατευθύνσεις Στη Σ.Ν.Δ. λειτουργεί Τμήμα Ναυτικών Επιστημών με κατευθύνσεις Μαχίμων και Μηχανικών. Άρθρο 8 1.Στη Σ.Ν.Δ. λειτουργούν οι ακόλουθοι τομείς ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα και θέσεις προσωπικού: 1)ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (1) Γνωστικά αντικείμενα: 1)Ηλεκτρονική: Οργανολογία και Θεωρία Μετρήσεων. Ηλεκτρονική Φυσική. Ημιαγωγικές Διατάξεις. Μικροηλεκτρονική. Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Συστήματα. Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων. Αρχές και Σχεδιασμός Πομποδεκτών. 3)Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία και Εφαρμογές: Διάδοση Η/Μ Ακτινοβολίας. Μικροκύματα και Διατάξεις. Κεραίες. Ραδιοεντοπισμός. Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και Παρεμβολές (ΕΜΙ/ΕΜC). Οπτοηλεκτρονική και Φωτονική. 4)Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα: Σήματα και Συστήματα. Συλλογή, Επεξεργασία και Κωδικοποίηση Ψηφιακών Σημάτων. Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα. Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες. Δορυφορικές Επικοινωνίες. Οπτικές Επικοινωνίες και Δίκτυα. (2) Στον Τομέα λειτουργούν τα ακόλουθα εργαστήρια: 1)Ηλεκτρονικής 3)Τηλεπικοινωνιών (3) Με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 3187/2003 στον Τομέα εντάχθηκαν επτά (7) οργανικές θέσεις Δ.Ε.Π. 3)ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ και ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (1) Γνωστικά αντικείμενα: 1)Ναυπηγία: Μελέτη, Σχεδίαση, Κατασκευή, Συμπεριφορά Συμβατικών και Ειδικών Πλοίων, Θαλασσίων Κατασκευών και Συστημάτων. Ειδικά Θέματα Πολεμικών Πλοίων. Μηχανική των Ρευστών. Υδροδυναμική. 3)Ναυτική Μηχανολογία: Θερμοδυναμική. Μετάδοση Θερμότητας. Ψύξη και Κλιματισμός. Στοιχεία Μηχανών. Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές. Μηχανολογικό Σχέδιο. Μηχανουργική Τεχνολογία. Διαχείριση και Εξοικονόμηση Ενέργειας. Ήπιες Μορφές Ενέργειας. 4)Ναυτικές Μηχανές: Εγκαταστάσεις Πρόωσης. Ναυτικά Ενεργειακά Συστήματα. Συστήματα συμπαραγωγής. Βοηθητικά Συστήματα Πλοίου. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης. Ναυτικές Μηχανές. Ναυτικοί Κινητήρες Diesel. Ναυτικοί Αεριοστρόβιλοι. Φαινόμενα Μεταφοράς. Καύση. Υπολογιστικές Μέθοδοι. Τεχνικές Προσομοίωσης και διαγνωστικής στη Ναυτική Μηχανολογία. (2) Στον Τομέα λειτουργούν τα ακόλουθα εργαστήρια: 1)Ναυπηγίας 3)Ναυτικής Μηχανολογίας 4)Ναυτικών Μηχανών εσωτερικής καύσεως. 14)Εικονικό εργαστήριο αεριοστροβίλων. (3) Με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 3187/2003 στον Τομέα εντάχθηκαν πέντε (5) οργανικές θέσεις Δ.Ε.Π. και μία (1) θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π.. 4)ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ και ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (1) Γνωστικά αντικείμενα: Εφηρμοσμένη Μηχανική – Τεχνολογία Ναυτικών Υλικών και Αμυντικές Εφαρμογές: Υπολογιστικές μέθοδοι στην επίλυση προβλημάτων επίπεδης και τρισδιάστατης ελαστικότητας (Πεπερασμένες διαφορές, Πεπερασμένα Στοιχεία, Συνοριακά στοιχεία). Διάδοση Κυμάτων σε Συνεχή Μέσα. Δυναμική Κατασκευών. Προβλήματα Κρούσης. Είδη Καταπονήσεων και Ελαστική Ευστάθεια. Ελαστικότητα και Διερεύνηση Παραμορφωσίμου Σώματος. Ισοστατικοί και Υπερστατικοί Φορείς. Προβλήματα αλληλεπίδρασης υγρού - κατασκευής. Δυναμική ανάλυση μηχανικών συστημάτων. Μετρήσεις και Ανάλυση μετρήσεων της δυναμικής συμπεριφοράς μηχανικών συστημάτων σε αληθινό χρόνο. Μέταλλα, Κράματα, Αμέταλλα (Πολυμερή και Κεραμικά), Σύνθετα, Έξυπνα και Νάνο Υλικά, Μεταλλουργία, Διάβρωση των Υλικών, Μηχανουργικές Κατεργασίες, Θερμικές Κατεργασίες, Μορφοποιήσεις, Συγκολλήσεις. Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Υλικών και Κατασκευών. Πειραματική Αντοχή Υλικών – Θραυστομηχανική. Κόπωση και Ερπυσμός. Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών. Τριβολογία. Διαχείριση Νέων Τεχνολογιών στα Υλικά και τις Κατασκευές. (2) Στον Τομέα λειτουργούν τα ακόλουθα εργαστήρια: 1)Εφηρμοσμένης Μηχανικής 3)Τεχνολογίας Ναυτικών Υλικών. 4)Καυσίμων και λιπαντικών. (3) Με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 3187/2003 στον Τομέα εντάχθηκαν πέντε (5) οργανικές θέσεις Δ.Ε.Π.,και δύο (2) θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π.. 14)ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (1) Γνωστικά αντικείμενα: 1)Ηλεκτροτεχνία: Ηλεκτρομαγνητισμός. Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Δικτύων. Ηλεκτρικές Μηχανές και Διατάξεις Ηλεκτρονικών Ισχύος. Παραγωγή, Αποθήκευση, Μετατροπή, Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Υλικά. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Σ.Α.Ε.). Ηλεκτρικές Μετρήσεις. Επεξεργασία Σήματος. Ειδικά Θέματα Πολεμικών Πλοίων. Διαχείριση Νέων Τεχνολογιών. 3)Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα. Γλώσσες Προγραμματισμού. Τεχνολογία Λογισμικού. Βάσεις Δεδομένων. Λειτουργικά Συστήματα. Γραφική Υπολογιστών. Πολυμέσα. Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Τεχνητή Νοημοσύνη. Επιστημονικός Υπολογισμός. Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα. Κρυπτολογία, Ασφάλεια. Ειδικά Θέματα Πολεμικών Πλοίων. Διαχείριση Νέων Τεχνολογιών. (2) Στον Τομέα λειτουργούν τα ακόλουθα εργαστήρια: 1)Ηλεκτροτεχνίας 3)Εργαστήριο Ηλεκτρ. Υπολογιστών (3) Με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 3187/2003 στον Τομέα εντάχθηκαν επτά (7) οργανικές θέσεις Δ.Ε.Π.. 24)ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (1) Γνωστικά αντικείμενα: Ανώτερα Μαθηματικά: Άλγεβρα. Γεωμετρία. Μαθηματική Ανάλυση. Πιθανότητες – Στατιστική. Υπολογιστικά Μαθηματικά και Εφαρμογές τους. (2) Με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 3187/2003 στον Τομέα εντάχθηκαν έξι (6) οργανικές θέσεις Δ.Ε.Π., μία (1) θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π.. 25)ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (1) Γνωστικά αντικείμενα: 1)Γενική και Εφαρμοσμένη Φυσική: Φυσική Ταλαντώσεων και Κυμάνσεων. Γεωμετρική, Κυματική και Κβαντική Οπτική, Φυσική Ημιαγωγών, Ηλεκτρομαγνητισμός. Κβαντική Φυσική Ακτινοβολίας, Στοιχειώδης Σωμάτια και Κοσμική Φυσική. Παραγωγή Διάδοση και Ανίχνευση Θερμικών και μη Ακτινοβολιών. Φυσική Υπερύθρου και Υπεριώδους, Εφαρμοσμένη Οπτική Εικονοληπτικών και Φασματομετρικών Διατάξεων. Ναυτική Ηλεκτροπτική και Οπτική Επεξεργασία Σήματος. Σχεδιασμός Οργανολογίας. Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Φυσικής και Εφαρμοσμένης Φυσικής με έμφαση στη Φυσική των υπαρχουσών και αναδυομένων Ναυτικών και Αμυντικών Τεχνολογιών. 3)Θεωρητική Μηχανική: Μηχανική του Απόλυτα Στερεού Σώματος. Στατική. Κινηματική. Δυναμική. Θεωρητική - Πειραματική Μηχανική. Εμβιομηχανική. 4)Χημεία: Γενική Χημεία. Ανόργανη και Οργανική Χημεία. (2) Στον Τομέα λειτουργεί το ακόλουθο εργαστήριο: Γενικής και Εφαρμοσμένης Φυσικής (3) Με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 3187/2003 στον Τομέα εντάχθηκαν πέντε (5) οργανικές θέσεις Δ.Ε.Π.. 29)ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (1) Γνωστικά αντικείμενα: 1)Ναυτική Ιστορία: Ναυτική Ιστορία. Θεωρία Στρατηγικής. Ναυτική Γεωγραφία. Γεωπολιτική. 3)Φιλοσοφία: Γενική Φιλοσοφία. Φιλοσοφία του Πολέμου. 4)Κοινωνιολογία: Γενική Κοινωνιολογία. Κοινωνιολογία του Πολέμου. 14)Ψυχολογία: Ατομική, Ομαδική και Κοινωνική Ψυχολογία. 24)Δίκαιο: Δίκαιο της Θάλασσας. Δίκαιο Ενόπλων Συγκρούσεων. Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο. 25)Στοιχεία Οικονομίας: Οικονομία της Άμυνας. 29)Διευθυντική: Ηγεσία. 37)Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία. 38)Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία. 39)Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία. 40)Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία. (2) Με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 3187/2003 στον Τομέα εντάχθηκαν πέντε (5) οργανικές θέσεις Δ.Ε.Π. και έξι (6) θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. 2.Σε περίπτωση ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης ή μετονομασίας Τομέων, πρέπει να εξασφαλίζεται: 1)Η πλήρης ένταξη του περιεχομένου του Τομέα στο Πρόγραμμα Σπουδών της Σ.Ν.Δ., άλλως η όποια πρόταση νέου Τομέα οφείλει να συνυποβάλλεται και με νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Σ.Ν.Δ.. 2)Η υποστήριξη του διδακτικού και ερευνητικού περιεχομένου του από ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή. Σε κάθε περίπτωση, η νόμιμη ίδρυση Τομέα της Σχολής περιορίζεται από την ελάχιστη στελέχωσή της, η οποία είναι τα τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. ή, τουλάχιστον, δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. και ένα (1) μέλος Σ.Δ.Π. ή Ε.Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. 3)Η μη επικάλυψη του περιεχομένου του Τομέα από άλλους Τομείς της Σ.Ν.Δ. Άρθρο 9 1.Στη Σ.Ν.Δ. λειτουργεί ο ακόλουθος τομέας ναυτικής εκπαίδευσης με γνωστικά αντικείμενα και θέσεις προσωπικού: 1)ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (1) Γνωστικά αντικείμενα: 1)Ναυτιλία και Θαλάσσιες Επιστήμες: Ναυτιλία (Ακτοπλοΐα, Αστρονομική και Ηλεκτρονική Ναυτιλία, Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας). Θεωρία Σφαλμάτων Θέσεως και Εφαρμογές στη Ναυτιλία. Υδρογραφία. Χαρτογραφία. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GΙS). Μετεωρολογία. Ωκεανογραφία. Υποβρύχια Ακουστική. 3)Ναυτικές Επιχειρήσεις και Συστήματα Μάχης: Βλητική (Εσωτερική, Εξωτερική, Τερματική). Πυροβολική και Ναυτικά Όπλα. Συστήματα Διευθύνσεως Βολής. Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Πληροφοριών Μάχης. Ναυτικές και Συνδυασμένες Επιχειρήσεις. Ηλεκτρονικός και Δικτυοκεντρικός Πόλεμος. Επιχειρησιακή Έρευνα για τις Ναυτικές Επιχειρήσεις. Ολοκληρωμένα Συστήματα Διοικήσεως – Ελέγχου – Επικοινωνιών και Πληροφοριών. 4)Ναυτική Τέχνη, οργάνωση, χειρισμός και ασφάλεια πλοίου. (2) Στον Τομέα λειτουργούν τα ακόλουθα εργαστήρια: 1)Ναυτιλίας και Θαλασσίων Επιστημών 3)Συστημάτων Μάχης και Ναυτικών Επιχειρήσεων (3) Με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 3187/2003 στον Τομέα εντάχθηκαν τρεις (3) οργανικές θέσεις Δ.Ε.Π. 2.Επιπλέον, στη ναυτική εκπαίδευση περιλαμβάνονται η στρατιωτική, ναυτική και φυσική αγωγή των Δοκίμων. Στο Τμήμα Φυσικής και Ναυτικής Αγωγής της ναυτικής εκπαίδευσης, με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 3187/2003 εντάχθηκαν δύο (2) οργανικές θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π.,με γνωστικά αντικείμενα: 1)Φυσική και σωματική αγωγή. 2)Αθλητισμός και Ναυταθλητισμός ειδικότερα. 3.Η ναυτική εκπαίδευση περιλαμβάνει και την εφαρμογή και πρακτική εξάσκηση στο θαλάσσιο επιχειρησιακό περιβάλλον των: 1)Ναυτιλίας – Πλοήγησης. 2)Ναυτικής Τέχνης – Χειρισμού και ασφάλειας πλοίου. 3)Ναυτικών Επιχειρήσεων. 4)Τεχνολογίας πλοίου (Συστημάτων μάχης και προώσεως). Κεφάλαιο Γ’Οργάνωση- Προσωπικό Άρθρο 10 1.Τα όργανα διοίκησης της Σ.Ν.Δ., για την εκπαιδευτική της λειτουργία, είναι: 1)Ο Διοικητής. 2)Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (ΕΣ). 3)Ο Υποδιοικητής. 4)Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, ο οποίος στον παρόντα Οργανισμό αναφέρεται ως Διευθυντής Ναυτικής Εκπαίδευσης. 5)Ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων. 6)Οι Διευθυντές Τομέων. 2.Η εκπαιδευτική λειτουργία της Σ.Ν.Δ. υποστηρίζεται από όργανα και διοικητικές υπηρεσίες όπως ορίζονται στον παρόντα Οργανισμό. 3.Η οργανωτική διάρθρωση της Σ.Ν.Δ. καθορίζεται στον παρόντα Οργανισμό. Άρθρο 11 1.Ο Διοικητής φέρει το βαθμό του Υποναυάρχου εν ενεργεία, είναι απόφοιτος της Σ.Ν.Δ., κατά προτίμηση κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο Ν. 3187/2003, ο παρών Οργανισμός και οι σχετικοί Νόμοι, Κανονισμοί, Διαταγές και Διατάξεις που διέπουν το Π.Ν., οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 1)Διοίκηση της Σ.Ν.Δ. και ευθύνη της εκπλήρωσης της αποστολής της και της τήρησης των διατάξεων της σχετικής με αυτή νομοθεσίας και του παρόντος Οργανισμού. 2)Διοίκηση του Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού, ενώ επί του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού έχει διοικητικές και λοιπές αρμοδιότητες που ορίζει ο Ν. 3187/2003, και ο παρών Οργανισμός. 3)Ευθύνη της εκπαίδευσης των φοιτώντων στην Σ.Ν.Δ. σύμφωνα με τον παρόντα Οργανισμό, τις αποφάσεις του Ε.Σ. και τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών. 4)Επίβλεψη, παρακολούθηση και έλεγχο της εφαρμογής των αποφάσεων του Ε.Σ. και των προβλεπομένων στον παρόντα Οργανισμό. 5)Παρακολούθηση των θεμάτων υγείας, φυσικής κατάστασης, ενδιαίτησης, διατροφής, ψυχαγωγίας και της εν γένει αγωγής των φοιτώντων. 2.Τον Διοικητή απόντα αναπληρώνει ο Υποδιοικητής της Σχολής. Άρθρο 12 1.Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) είναι η ανώτατη εκπαιδευτική αρχή της Σ.Ν.Δ. και έχει τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο Ν. 3187/2003 και ο παρών Οργανισμός. Η θητεία του Ε.Σ. είναι διάρκειας ενός (1) εκπαιδευτικού έτους, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους. 2.Το Ε.Σ. αποτελείται από τον Διοικητή της Σ.Ν.Δ., ως Πρόεδρο και μέλη τους: 1)Υποδιοικητή της Σ.Ν.Δ. 2)Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης. 3)Πρόεδρο Ακαδημαϊκών θεμάτων. 4)Τρεις εν ενεργεία αξιωματικούς από το επιτελείο της Σ.Ν.Δ. κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, με θητεία δύο ετών, που ορίζει ο Διοικητής της Σ.Ν.Δ.. 5)Τέσσερις Διευθυντές Τομέων, με θητεία δύο ετών. Εκλέγονται από εκλεκτορικό σώμα το οποίο αποτελείται από όλους τους Διευθυντές Τομέων και τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων της Σ.Ν.Δ., με μυστική ψηφοφορία, σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλεί ο Διοικητής τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Ε.Σ.. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Εφόσον, για οποιοδήποτε λόγο αποβεί άκαρπη η διαδικασία εκλογής και είναι αδύνατη η συγκρότηση του Ε.Σ., τότε για την κάλυψη των κενών θέσεων υποβάλλουν υποψηφιότητα μέλη Δ.Ε.Π. οποιασδήποτε βαθμίδας. Εκλέγονται, δε, από εκλεκτορικό σώμα το οποίο αποτελείται από όλους τους Διευθυντές Τομέων και τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων της Σ.Ν.Δ., με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. 3.Για την εκλογή των αιρετών μελών του Ε.Σ. ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 21 του παρόντος Οργανισμού. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα από τα αιρετά μέλη του Ε.Σ. παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιοδήποτε λόγο, ή αδυνατεί για λόγους υγείας να ασκήσει τα καθήκοντα του για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, ενεργοποιείται εκτάκτως και εντός δέκα (10) ημερών η διαδικασία του άρθρου 21 του παρόντος Οργανισμού. Στην περίπτωση έκτακτης ενεργοποίησης της διαδικασίας εκλογής, η θητεία του μέλους περατώνεται με την λήξη του επόμενου εκπαιδευτικού έτους. 4.Αιρετό μέλος του Ε.Σ. το οποίο απουσιάζει χωρίς άδεια του προεδρεύοντος από δύο συνεχόμενες ή από τρεις μη συνεχόμενες συνεδριάσεις μέσα στο ίδιο εξάμηνο καλείται από τον Πρόεδρο να δικαιολογήσει τις απουσίες του και, εφόσον οι λόγοι δεν κριθούν επαρκείς από τον Πρόεδρο, κινούνται οι πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος και οι τροποποιήσεις αυτού. 5.Η προετοιμασία των συνεδριάσεων του Ε.Σ. περιλαμβάνει τη σύνταξη της Ημερήσιας Διάταξης (Η.Δ.), η οποία καταρτίζεται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο. Η Η.Δ. συμπεριλαμβάνει την πρόσκληση σύγκλησης, τη σύνοψη της Η.Δ., τους αποδέκτες της και τις γραπτές εισηγήσεις με τα σχετικά-συνημμένα. Εκτός από τα μέλη του Ε.Σ., η Η.Δ. κοινοποιείται και στους Διευθυντές Τομέων που δεν συμμετέχουν στο Ε.Σ.. Η κοινοποίηση γίνεται, το αργότερο, τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η διακίνηση της Η.Δ. γίνεται και μέσω του εσωτερικού πληροφοριακού συστήματος της Σ.Ν.Δ., εφόσον αυτό λειτουργεί και πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλείας. Στο Ε.Σ. είναι δυνατόν να συζητηθούν θέματα εκτός Η.Δ. με τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου των παρόντων μελών του. 6.Τη γραμματειακή υποστήριξη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου αναλαμβάνει η Γραμματεία Εκπαίδευσης. Η σύνθεση, η οργάνωση και οι αρμοδιότητες της Γραμματείας Εκπαίδευσης περιγράφονται στον παρόντα Οργανισμό. 7.Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συγκαλείται εγγράφως από τον Πρόεδρο, σε συνεδρίαση, όποτε προκύπτει ανάγκη. Έκτακτη σύγκληση είναι υποχρεωτική εφόσον το αίτημα συνοδεύεται από ανάπτυξη του λόγου για τον οποίο ζητείται η σύγκληση και ζητηθεί εγγράφως από: 1)τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων ή 2)τον Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης ή 3)τουλάχιστον δύο(2) Διευθυντές Τομέα. Η σύγκληση πραγματοποιείται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Στις περιπτώσεις (α), (β) εισηγητής στη συνεδρίαση του Ε.Σ. είναι εκείνος που ζήτησε την σύγκληση του Ε.Σ.. Στην περίπτωση (γ) εισηγητής είναι ένας από τους ενδιαφερόμενους Διευθυντές Τομέα και ορίζεται από τους ίδιους στο έγγραφο αίτημα τους. Σε έκτακτη συνεδρίαση κατά την ανωτέρω παράγραφο (γ) και εφόσον οι αιτούντες δεν είναι μέλη του Ε.Σ., καλούνται να παρίστανται στη συνεδρίαση του Ε.Σ., με δικαίωμα λόγου, οι Διευθυντές Τομέα που ζήτησαν την έκτακτη συνεδρίαση, αλλά αποχωρούν πριν από τη λήψη των αποφάσεων. 8.Οι εισηγητές των θεμάτων ορίζονται από τον Πρόεδρο του Ε.Σ., με πρόταση του Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων για θέματα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και του Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης για θέματα ναυτικής εκπαίδευσης. 9.Η μη τήρηση των προθεσμιών ή η μη παραλαβή της πρόσκλησης σύγκλησης από όλα τα μέλη του Ε.Σ. αποτελούν λόγους ματαίωσης ή αναβολής της συνεδρίασης. 10.Οι λαμβανόμενες αποφάσεις συντάσσονται, ελέγχονται και προσυπογράφονται από όλα τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη, κατά προτίμηση στο τέλος της συζήτησης κάθε θέματος. Οι ψηφοφορίες του Ε.Σ. είναι φανερές και οι αποφάσεις του αιτιολογημένες, εκτός των περιπτώσεων της μυστικής ψηφοφορίας που αναφέρονται στο Ν. 3187/03. Ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και πέντε τουλάχιστον από τα μέλη του μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και τουλάχιστον ένα μέλος από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2δ και 2ε παρόντος άρθρου. Οι αποφάσεις του Ε.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 11.Το Ε.Σ. μπορεί να συγκροτεί Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας, για την παρακολούθηση ακαδημαϊκών θεμάτων και κατάρτιση σχετικών προτάσεων, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο. 12.Το Ε.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Αποφασίζει ή εισηγείται ιεραρχικά, σύμφωνα με τον παρόντα Οργανισμό, επί όλων των θεμάτων που αφορούν στην εκπαίδευση. 2)Εγκρίνει το Πρόγραμμα Σπουδών καθώς και τα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων, μετά από πρόταση του Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης για τη ναυτική εκπαίδευση και του Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων για την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενο αυτών, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής διδακτικό – εκπαιδευτικό έργο και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. 3)Ορίζει μετά από εισήγηση του Διευθυντή του οικείου Τομέα τους Διευθυντές των Εργαστηρίων οι οποίοι είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές και είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και λειτουργία των Εργαστηρίων. 4)Εισηγείται ιεραρχικά για θέματα που αφορούν στην ίδρυση, κατάργηση ή στις εν γένει μεταβολές Τομέων ή Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και στις θέσεις προσωπικού. 5)Αποφασίζει για την κατανομή του διδακτικού εκπαιδευτικού έργου μεταξύ των μελών των Τομέων, ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών Τομέων. 6)Καταρτίζει, μετά από εισήγηση του Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων, σχέδιο προϋπολογισμού του κατ’ άρθρο 27, Ν. 3187/2003, ειδικού λογαριασμού, το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.). 7)Καταρτίζει μετά από εισήγηση του Υποδιοικητή Σ.Ν.Δ. σχέδιο προϋπολογισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Σχολής, το οποίο προωθεί στο Γ.Ε.Ν. προς έγκριση. 8)Συντάσσει το γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο) το οποίο περιλαμβάνει τον πλήρη και αναλυτικό προγραμματισμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Σχολής για κάθε ακαδημαϊκό έτος, καθώς και το πρόγραμμα ημερήσιας εκπαίδευσης των Ναυτικών Δοκίμων. 9)Αποφασίζει για τα συγγράμματα που είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση, καθώς και για τα λοιπά εκπαιδευτικά μέσα, ύστερα από εισήγηση των αρμοδίων Διευθυντών Τομέων, του Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων και του Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης. 10)Μεριμνά για την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και υποβοήθηση αυτού στο έργο του. 11)Κάθε άλλη η οποία απορρέει από την κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 13 Υποδιοικητής Ο Υποδιοικητής φέρει το βαθμό του Αρχιπλοιάρχου εν ενεργεία, είναι απόφοιτος της Σ.Ν.Δ. και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά προτίμηση. Τοποθετείται κατά τις κείμενες διατάξεις για δύο (2) έτη τουλάχιστον και έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Είναι άμεσος βοηθός και ο νόμιμος αναπληρωτής του Διοικητού κατά την απουσία του. β. Έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον Ν. 3187/2003, τον παρόντα Οργανισμό και τους σχετικούς Νόμους, Κανονισμούς, Διαταγές και Διατάξεις που διέπουν το Π.Ν.. γ. Εισηγείται στο Ε.Σ. σχέδιο προϋπολογισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Σχολής. δ. Μεριμνά για την τήρηση των μητρώων των Ναυτικών Δοκίμων και των πρωτοκόλλων βαθμολογίας αυτών. Άρθρο 14 1.Ο Διευθυντής Ναυτικής Εκπαίδευσης είναι αξιωματικός, βαθμού Αρχιπλοιάρχου, απόφοιτος της Σ.Ν.Δ., και κατά προτίμηση κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και τοποθετείται κατά τις κείμενες διατάξεις για δύο (2) έτη τουλάχιστον. 2.Ο Διευθυντής Ναυτικής Εκπαίδευσης έχει τις αρμοδιότητες, που προβλέπει ο Ν. 3187/2003 και ο παρών Οργανισμός, οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 1)Διευθύνει και εποπτεύει την παρεχόμενη ναυτική εκπαίδευση, η οποία ορίζεται στο άρθρο 9 του παρόντος Οργανισμού. 2)Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων για το συντονισμό των δραστηριοτήτων σχετικά με την έρευνα, τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και τα προγράμματα επιμόρφωσης της Σ.Ν.Δ.. 3)Υποβάλλει πρόταση στον Υποδιοικητή της Σχολής σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής ως προς τη ναυτική εκπαίδευση. 4)Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Ε.Σ. ως προς τη ναυτική εκπαίδευση. 5)Εκπροσωπεί την Σ.Ν.Δ. σε δραστηριότητες ναυτικής εκπαίδευσης. 6)Μεριμνά για την τήρηση των μητρώων των διδασκόντων που αφορούν στη ναυτική εκπαίδευση. 7)Μεριμνά για την έκδοση των πρωτοκόλλων βαθμολογίας των Ναυτικών Δοκίμων που αφορούν στη ναυτική εκπαίδευση. 8)Κάθε άλλη η οποία απορρέει από την κείμενη νομοθεσία. 3.Τον Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Υποδιευθυντής Ναυτικής Εκπαίδευσης σε όλες τις αρμοδιότητες, πλην εκείνων της συμμετοχής στο Συμβούλιο Ανωτάτης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Α.Σ.Ε.), στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και τα Όργανα εκλογής, επιλογής και εξέλιξης του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Ο Υποδιευθυντής Ναυτικής Εκπαίδευσης είναι αξιωματικός του Π.Ν., τουλάχιστον βαθμού Αντιπλοιάρχου, απόφοιτος της Σ.Ν.Δ., και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 4.Τη γραμματειακή υποστήριξη του Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης αναλαμβάνει η Γραμματεία της Διεύθυνσης Ναυτικής Εκπαίδευσης. 5.Ο Διευθυντής Ναυτικής Εκπαίδευσης διευθύνει τη Διεύθυνση Ναυτικής Εκπαίδευσης. Άρθρο 15 1.Ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Σ.Ν.Δ., στη βαθμίδα του Καθηγητή και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από εκλεκτορικό σώμα που αποτελείται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. της Σ.Ν.Δ., από ένα εκπρόσωπο του Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), έναν εκπρόσωπο του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), οι οποίοι εκλέγονται μεταξύ τους και από το σύνολο των μελών του Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) της Σχολής, που έχουν τουλάχιστον τα προσόντα της βαθμίδας του Λέκτορα του Δ.Ε.Π.. Ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων έχει θητεία τριών (3) εκπαιδευτικών ετών, με δυνατότητα μίας (1) επανεκλογής. 2.Ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων έχει τις αρμοδιότητες, που προβλέπει ο Ν. 3187/03 και ο παρών Οργανισμός οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 1)Διευθύνει και εποπτεύει την παρεχόμενη ακαδημαϊκή εκπαίδευση σύμφωνα με τον Ν. 3187/2003 και τον παρόντα Οργανισμό. 2)Συνεργάζεται με τον Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης για το συντονισμό των δραστηριοτήτων σχετικά με την έρευνα, τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και τα προγράμματα επιμόρφωσης της Σ.Ν.Δ.. 3)Υποβάλλει πρόταση στον Υποδιοικητή της Σ.Ν.Δ. σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών αναγκών της Σ.Ν.Δ. ως προς την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. 4)Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Ε.Σ. ως προς την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. 5)Εκπροσωπεί την Σ.Ν.Δ. στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα σε θέματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και σε θέματα έρευνας. 6)Μεριμνά για την τήρηση των μητρώων των Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που αφορούν στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση. 7)Μεριμνά για την έκδοση των πρωτοκόλλων βαθμολογίας των Ναυτικών Δοκίμων που αφορούν στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση. 8)Συγκαλεί, κατά τη κρίση του, σε σύσκεψη τους Διευθυντές Τομέων και άλλα μέλη του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα πλαίσια της διεύθυνσης, εποπτείας και συντονισμού της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και των ερευνητικών δραστηριοτήτων. 9)Εποπτεύει την φυσική παρουσία των μελών του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. 10)Κάθε άλλη η οποία απορρέει από την κείμενη νομοθεσία. 3.Τη γραμματειακή υποστήριξη του Πρόεδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων αναλαμβάνει η Γραμματεία της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων. 4.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων αναπληρώνει ο αρχαιότερος Διευθυντής Τομέα. Η αναπλήρωση αφορά σε κάθε αρμοδιότητα του Πρόεδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων, πλην εκείνων της συμμετοχής στο Σ.Α.Α.Σ.Ε., στο Ε.Σ. και τα Όργανα εκλογής, επιλογής και εξέλιξης του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Μεταξύ δυο μελών Δ.Ε.Π. αρχαιότερο είναι εκείνο το οποίο βρίσκεται σε ανώτερη βαθμίδα. Μεταξύ δε, δυο μελών Δ.Ε.Π. της ίδιας βαθμίδας αρχαιότερο είναι εκείνο που έχει το μεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας στην βαθμίδα αυτή και σε περίπτωση που έχουν τον ίδιο χρόνο υπηρεσίας στη βαθμίδα, εκείνο που έχει το μεγαλύτερο χρόνο μονίμου υπηρεσίας στη Σχολή. 5.Για την εκλογή του Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 21 του παρόντος Οργανισμού. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιοδήποτε λόγο, ή αδυνατεί παρατεταμένα για λόγους υγείας, για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, να ασκήσει τα καθήκοντα του, ενεργοποιείται εκτάκτως και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών η διαδικασία του άρθρου 21 του παρόντος Οργανισμού. 6.Μετά τη ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής του νέου Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής εντός το πολύ πέντε εργάσιμων (5) ημερών πριν από την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους. Στην περίπτωση έκτακτης ενεργοποίησης της διαδικασίας εκλογής, η θητεία του Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων περατώνεται με την λήξη του μεθεπόμενου εκπαιδευτικού έτους. 7.Ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων διευθύνει τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων. Άρθρο 16 1.Ο Διευθυντής Τομέα είναι μέλος Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή, εάν δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος Καθηγητής του Τομέα. Εκλέγεται για δύο (2) εκπαιδευτικά έτη με δυνατότητα επανεκλογής, από εκλεκτορικό σώμα το οποίο αποτελείται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα, το σύνολο των μελών του Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) που παρέχουν ακαδημαϊκές υπηρεσίες στον οικείο Τομέα και έχουν κατ΄ ελάχιστον, τα προσόντα της βαθμίδας του Λέκτορα του Δ.Ε.Π., και από ένα μέλος του Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τομέα, που εκλέγονται από το σύνολο του Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τομέα αντίστοιχα. 2.Ο Διευθυντής Τομέα έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο Ν. 3187/2003 και ο παρών Οργανισμός, οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 1)Διευθύνει τις δραστηριότητες του Τομέα και εισηγείται στο Ε.Σ. την κατανομή του διδακτικού εκπαιδευτικού έργου μεταξύ των μελών του Τομέα. 2)Εισηγείται στο Ε.Σ. για θέματα σχετικά με τα προγράμματα Σπουδών, τη δημιουργία θέσεων προσωπικού, την πρόσληψη προσωπικού και κάθε άλλο θέμα που αφορά στον Τομέα. 3)Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Τομέα και για την προώθηση του ερευνητικού του έργου. 4)Ελέγχει τη φυσική παρουσία των μελών του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τομέα και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Ε.Σ. 5)Συγκαλεί, κατά τη κρίση του, σε σύσκεψη τα μέλη Δ.Ε.Π. και άλλα μέλη του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τομέα στα πλαίσια της διεύθυνσης, εποπτείας και συντονισμού της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τομέα. 6)Κάθε άλλη η οποία απορρέει από την κείμενη νομοθεσία. 3.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Διευθυντής Τομέα αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Διευθυντής Τομέα συμμετέχει, ως μέλος, στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και τα Όργανα εκλογής, επιλογής και εξέλιξης του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. 4.Για την εκλογή του Διευθυντή Τομέα ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 22 του παρόντος Οργανισμού. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Διευθυντής Τομέα παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιοδήποτε λόγο, ή αδυνατεί παρατεταμένα για λόγους υγείας να ασκήσει τα καθήκοντα του, για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, ενεργοποιείται εκτάκτως και εντός δέκα(10) εργάσιμων ημερών η διαδικασία του άρθρου 22 του παρόντος Οργανισμού. 5.Μετά την ολοκλήρωση εκλογής του νέου Διευθυντού Τομέα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής εντός το πολύ πέντε εργάσιμων (5) ημερών πριν από την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους. Στην περίπτωση έκτακτης ενεργοποίησης της διαδικασίας εκλογής, η θητεία του Διευθυντή Τομέα περατώνεται με την λήξη του επόμενου εκπαιδευτικού έτους. 6.Τη γραμματειακή υποστήριξη του Διευθυντή Τομέα καλύπτει η γραμματεία της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων. Άρθρο 17 1.Οι εκπαιδευτικές λειτουργίες της Σ.Ν.Δ. υποστηρίζονται από τις διοικητικές υπηρεσίες και τα διοικητικά όργανα της, που οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τον παρόντα Οργανισμό για την επίτευξη του σκοπού και της αποστολής της Σχολής. 2.Οι διοικητικές υπηρεσίες και τα διοικητικά όργανα της Σ.Ν.Δ. περιλαμβάνουν, τη Διεύθυνση Ναυτικής Εκπαίδευσης, τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων, τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και τη Διεύθυνση Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδιασμού, όπως φαίνονται και στο Παράρτημα «Α» του παρόντος. 3.Η Γενική Γραμματεία της Σχολής υπάγεται απευθείας στον Υποδιοικητή της Σχολής. 4.Η Γραμματεία Εκπαίδευσης υπάγεται απευθείας στον Υποδιοικητή της Σχολής και οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 1)Γραμματειακή υποστήριξη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. 2)Τήρηση των μητρώων των Ναυτικών Δοκίμων. 3)Τήρηση των πρωτοκόλλων βαθμολογίας και των πινάκων αρχαιότητας των Ναυτικών Δοκίμων. 4)Έκδοση τίτλου σπουδών, πιστοποιητικών σπουδών, αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και παραρτήματος διπλώματος των Ναυτικών Δοκίμων. Άρθρο 18 1.Η Διεύθυνση Ναυτικής Εκπαίδευσης περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τα τμήματα: 1)Προγραμματισμού Ναυτικής Εκπαίδευσης. 2)Διοίκησης Ναυτικών Δοκίμων. 3)Φυσικής και Ναυτικής Αγωγής. 4)Υποστήριξης Στρατιωτικής και Ναυτικής Εκπαίδευσης. 2.Στη Διεύθυνση Ναυτικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι Επιτηρητές τάξεων και το γραφείο εισαγωγικών εξετάσεων. Οι Επιτηρητές τάξεων είναι αξιωματικοί του επιτελείου της Σχολής. Αυτοί αποτελούν τους βασικούς εκπαιδευτές των Δοκίμων. Καθένας είναι επιφορτισμένος με μία τάξη Δοκίμων, την οποία παρακολουθεί καθόλη τη διάρκεια της Ναυτικής Εκπαίδευσης και είναι υπεύθυνος, έναντι του Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης για την πρόοδο της τάξης του. 3.Η Διεύθυνση Ναυτικής Εκπαίδευσης έχει τις αρμοδιότητες που εξειδικεύονται στον παρόντα Οργανισμό και κατανέμονται ως ακολούθως: 1)Ο Υποδιευθυντής Ναυτικής Εκπαίδευσης επί θεμάτων: (1) του Προγράμματος Σπουδών της Ναυτικής Εκπαίδευσης. (2) συντονισμού των εξετάσεων επιλογής των αξιωματικών για εκπαίδευση στο εξωτερικό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών θεμάτων. 2)Το Γραφείο Εισαγωγικών Εξετάσεων επί της διαδικασίας υποδοχής υποψηφιοτήτων, οργάνωσης και εποπτείας των προκαταρκτικών εξετάσεων και κατάταξης των επιτυχόντων. 3)Το Τμήμα Προγραμματισμού Ναυτικής Εκπαίδευσης επί θεμάτων εκπαιδευτικών πλόων καθώς και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των σπουδαστών εκτός Σχολής. 4)Το Τμήμα Διοίκησης Ναυτικών Δοκίμων επί θεμάτων διοίκησης, οργάνωσης και μέριμνας των σπουδαστών. 5)Το Τμήμα Υποστήριξης Στρατιωτικής και Ναυτικής Εκπαίδευσης εποπτεύει και υποστηρίζει την υλοποίηση των προγραμμάτων Ναυτικής εκπαίδευσης. 6)Το Τμήμα Φυσικής και Ναυτικής Αγωγής επί θεμάτων φυσικής αγωγής και άθλησης των σπουδαστών, συγκρότησης αντιπροσωπευτικών αθλητικών ομάδων και βελτίωσης της αθλητικής υποδομής. Άρθρο 19 Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων Η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων οργανώνεται σε επίπεδο Διεύθυνσης και περιλαμβάνει τα τμήματα: α. Διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού. β. Υποστήριξης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με αρμοδιότητες επί θεμάτων προπτυχιακών σπουδών, μεταπτυχιακών σπουδών, προγραμμάτων επιμόρφωσης, διπλωματικών εργασιών, ερευνητικών προγραμμάτων, συγγραμμάτων και εκδόσεων, εργαστηρίων και βιβλιοθηκών. γ. Πληροφορικών συστημάτων με αρμοδιότητες επί θεμάτων γραμματειακής υποστήριξης των Τομέων, πληροφορικών συστημάτων και μηχανοργάνωσης. Άρθρο 20 1.Τα αιρετά Όργανα Διοίκησης της Σ.Ν.Δ., σε θέματα πρωτοκόλλου και εθιμοτυπίας, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη θέση και τις αρμοδιότητές τους, καθώς και με τη διαδικασία ανάδειξής τους, όπως προβλέπονται στο Ν. 3187/2003 και τον παρόντα Οργανισμό 2.Για θέματα πρωτοκόλλου, εθιμοτυπίας και προβολής της Σχολής αρμόδιο είναι το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας της Σ.Ν.Δ. που υπάγεται απ’ευθείας στο Διοικητή. Άρθρο 21 1.Η εκλογή των τεσσάρων (4) αιρετών μελών του Ε.Σ. γίνεται από εκλεκτορικό σώμα κατά την παράγραφο 2ε του άρθρου 12 του παρόντος. Η διαταγή σύγκλησης ορίζει: 1)τον τόπο, όπου θα γίνει η διαδικασία εκλογής, ο οποίος είναι κατάλληλη για το σκοπό αυτό αίθουσα της Σχολής, 2)την ημέρα και ώρα της εκλογής. 3)τον τόπο, την ημέρα και ώρα της τυχόν αναγκαίας, επαναληπτικής εκλογής, για την περίπτωση μη απαρτίας ή άγονης, κατά την αρχική διαδικασία εκλογής. Άγονη θεωρείται η εκλογή, όταν, για οποιαδήποτε λόγο, δεν πληρωθούν οι τέσσερις (4) θέσεις των αιρετών μελών του Ε.Σ.. Αν δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η επαναληπτική εκλογή συγκαλείται στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, την επόμενη εργάσιμη ημέρα της αρχικής διαδικασίας εκλογής. Σε κάθε περίπτωση, η επαναληπτική εκλογή δεν πρέπει να απέχει της αρχικής περισσότερο από μία (1) εβδομάδα. Το αποτέλεσμα της επαναληπτικής εκλογής είναι τελικό. 4)περιγραφικά τα μέλη του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου στη συγκεκριμένη εκλογή και αποτελούν το εκλεκτορικό σώμα. 5)ονομαστικά, τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή, με τους αναπληρωτές τους. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. που δεν έχουν δικαίωμα εκλογής και ορίζονται, όπως και οι αναπληρωτές, με κλήρωση που διενεργείται από τον Διοικητή, παρουσία των δύο (2) αρχαιοτέρων μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο αρχαιότερος από τους κληρωθέντες. 2.Η διαδικασία εκλογής είναι η εξής: 1)Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει αν υπάρχει απαρτία του εκλεκτορικού σώματος, η οποία ορίζεται στο να είναι παρόντες το ήμισυ τουλάχιστον των μελών με δικαίωμα ψήφου και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον πέντε (5) μέλη. Αν δεν επιτυγχάνεται απαρτία, τότε η διαδικασία αναβάλλεται για την ημέρα και ώρα της επαναληπτικής εκλογής, στην οποία θεωρείται ότι επιτυγχάνεται πάντοτε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. 2)Στη συνέχεια, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψήφιους της εκλογής, από όσους επιθυμούν να είναι υποψήφιοι και έχουν το νόμιμο προς τούτο δικαίωμα. 3)Ακολουθεί συζήτηση, στην οποία παρουσιάζονται οι θέσεις των υποψηφίων και οι γνώμες των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στη συζήτηση προεδρεύει ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, κατανέμοντας ισομερώς τον χρόνο σε όλους τους επιθυμούντες να λάβουν το λόγο. Οι απόψεις όσων λαμβάνουν το λόγο καταχωρούνται, συνοπτικά, στα πρακτικά της συζήτησης. 4)Ο Πρόεδρος κηρύσσει περαιωμένη τη συζήτηση, εγκαίρως, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για τη διεξαγωγή και την καταγραφή της ψηφοφορίας. 5)Ακολουθεί μυστική ψηφοφορία ως ακολούθως: (1) Με φροντίδα του προεδρεύοντος, ετοιμάζονται ψηφοδέλτια, σε καθένα των οποίων αναγράφονται όλοι οι υποψήφιοι, και ίσος αριθμός λευκών ψηφοδελτίων. (2) Σε κάθε εκλογέα ο προεδρεύων παραδίδει ένα (1) φάκελο, ένα (1) ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των υποψηφίων και ένα (1) λευκό ψηφοδέλτιο. Οι φάκελοι πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της Σ.Ν.Δ. και μονογραφή του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής. (3) Κάθε εκλέκτορας υπογράφει στον εκλογικό κατάλογο, αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο, ψηφίζει με σταυρό αριθμό υποψηφίων το πολύ ίσο με τις εκλόγιμες θέσεις, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στο φάκελο τον οποίο κλείνει εκεί και ρίχνει ιδιοχείρως στην κάλπη. (4) Ακολουθεί η διαλογή των ψηφοδελτίων και καταγράφονται στο πρακτικό τα παρακάτω: 1)Οι αριθμοί των εγγεγραμμένων, των ψηφισάντων, των έγκυρων, άκυρων ή λευκών ψηφοδελτίων. 2)Οι αριθμοί των έγκυρων ψηφοδελτίων κατά υποψηφιότητα. (5) Ως πρωτόκολλο ψηφοφορίας χρησιμοποιείται, από την Εφορευτική Επιτροπή, ο εκλογικός κατάλογος, στον οποίο έχουν υπογράψει οι εκλέκτορες που ψήφισαν. 8)Εκλέγονται κατά σειρά αυτοί που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Για όσες από το τέλος εκλόγιμες θέσεις δεν είναι δυνατή η εκλογή λόγω ισοψηφίας, ακολουθεί κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων, η οποία διενεργείται επί τόπου, αμέσως, από την Εφορευτική Επιτροπή και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. 3.Το πρακτικό της ψηφοφορίας, υπογεγραμμένα από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, υποβάλλονται, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, στον Διοικητή της Σχολής, ο οποίος κυρώνει το αποτέλεσμα με την έκδοση σχετικής διαταγής. 4.Τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας εκλογής υποβάλλονται προς τον Διοικητή της Σχολής μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την έκδοση της σχετικής διαταγής. Οι ενστάσεις αυτές εκδικάζονται, επίσης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από το Ε.Σ. της Σχολής, το οποίο αποφαίνεται επί αυτών τελεσιδίκως. Άρθρο 22 1.Η διαδικασία εκλογής του παρόντος άρθρου αφορά στις εκλογές: 1)του Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων, 2)των Διευθυντών Τομέων, 3)των εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., για τη συμμετοχή τους στην εκλογή του Διευθυντή Τομέα και του Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων. 2.Η προκήρυξη για την εκλογή των αιρετών μελών γίνεται από τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας τους, μη περιλαμβανομένων των διακοπών του θέρους ή, εκτάκτως, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Οργανισμό. Στην περίπτωση έκτακτης εκλογής Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων η προκήρυξη γίνεται από το Διοικητή της Σχολής. Στην περίπτωση εκλογής αιρετών μελών που ανήκουν σε Τομείς υπαγόμενους στη Ναυτική Εκπαίδευση η προκήρυξη γίνεται από τον Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης. Η σχετική ανακοίνωση: 1)Αναρτάται σε κατάλληλα και επαρκή σε αριθμό σημεία της Σχολής και διακινείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να γίνει, εγκαίρως, γνωστή από όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία εκλογής. 2)Ορίζει τον τόπο, όπου θα γίνει η διαδικασία εκλογής, ο οποίος είναι κατάλληλη για το σκοπό αυτό αίθουσα της Σχολής, εκτός αν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι. 3)Ορίζει την ημέρα και ώρα της εκλογής, εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) έως τριάντα (30) ημερών μετά την ανάρτησή της, εκτός αν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι. 4)Ορίζει τον τόπο, ημέρα και ώρα της τυχόν αναγκαίας, επαναληπτικής εκλογής, για την περίπτωση μη απαρτίας ή άγονης, κατά την αρχική διαδικασία, εκλογής. Αν δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η επαναληπτική εκλογή συγκαλείται στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, την επόμενη εργάσιμη ημέρα της αρχικής διαδικασίας εκλογής. Σε κάθε περίπτωση, η επαναληπτική εκλογή δεν πρέπει να απέχει της αρχικής περισσότερο από μία (1) εβδομάδα. 5)Ορίζει, περιγραφικά ή ονομαστικά, τα μέλη του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου στη συγκεκριμένη εκλογή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και αποτελούν το εκλεκτορικό σώμα. 6)Ορίζει, ονομαστικά, τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή, με τους αναπληρωτές τους. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. που δεν έχουν δικαίωμα εκλογής και ορίζονται, όπως και οι αναπληρωτές, με κλήρωση που διενεργείται από τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων παρουσία των δύο αρχαιοτέρων μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής. Στην περίπτωση έκτακτης εκλογής Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων η κλήρωση γίνεται από τον Διοικητή της Σχολής, παρουσία των δύο (2) αρχαιοτέρων μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο αρχαιότερος από τους κληρωθέντες. Στην περίπτωση εκλογής αιρετών μελών που ανήκουν σε Τομείς υπαγόμενους στη Ναυτική Εκπαίδευση η κλήρωση γίνεται από τον Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης. 3.Η διαδικασία εκλογής είναι η εξής: 1)Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει αν υπάρχει απαρτία, του κατά περίπτωση αρμοδίου εκλεκτορικού σώματος, η οποία ορίζεται στο να είναι παρόντες το ήμισυ τουλάχιστον των μελών με δικαίωμα ψήφου. Αν δεν επιτυγχάνεται απαρτία, τότε η διαδικασία αναβάλλεται για την ημέρα και ώρα της επαναληπτικής εκλογής, στην οποία θεωρείται ότι επιτυγχάνεται πάντοτε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. 2)Στη συνέχεια, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψήφιους της εκλογής, από όσους επιθυμούν να είναι υποψήφιοι και έχουν το νόμιμο προς τούτο δικαίωμα. 3)Ακολουθεί συζήτηση, στην οποία παρουσιάζονται οι θέσεις των υποψηφίων και οι γνώμες των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στη συζήτηση προεδρεύει ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, κατανέμοντας ισομερώς τον χρόνο σε όλους τους επιθυμούντες να λάβουν το λόγο. Οι απόψεις όσων λαμβάνουν το λόγο καταχωρούνται, συνοπτικά, στα πρακτικά της συζήτησης. 4)Ο Πρόεδρος κηρύσσει περαιωμένη τη συζήτηση, εγκαίρως, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για τη διεξαγωγή και την καταγραφή της ψηφοφορίας. 5)Ακολουθεί μυστική ψηφοφορία ως ακολούθως: (1) Με φροντίδα του προεδρεύοντος, ετοιμάζονται ψηφοδέλτια, σε καθένα των οποίων αναγράφονται όλοι οι υποψήφιοι, και ίσος αριθμός λευκών ψηφοδελτίων. (2) Σε κάθε εκλογέα ο προεδρεύων παραδίδει ένα (1) φάκελο, ένα (1) ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των υποψηφίων και ένα (1) λευκό ψηφοδέλτιο. Οι φάκελοι πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της Σ.Ν.Δ. και μονογραφή του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής. (3) Κάθε εκλέκτορας υπογράφει στον εκλογικό κατάλογο, αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο, ψηφίζει με σταυρό αριθμό υποψηφίων το πολύ ίσο με τις εκλόγιμες θέσεις, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στο φάκελο τον οποίο κλείνει εκεί και ρίχνει ιδιοχείρως στην κάλπη. (4) Ακολουθεί η διαλογή των ψηφοδελτίων και καταγράφονται στο πρακτικό τα παρακάτω: 1)Οι αριθμοί των εγγεγραμμένων, των ψηφισάντων, των έγκυρων, άκυρων ή λευκών ψηφοδελτίων. 2)Οι αριθμοί των έγκυρων ψηφοδελτίων κατά υποψηφιότητα. (5) Ως πρωτόκολλο ψηφοφορίας χρησιμοποιείται, από την Εφορευτική Επιτροπή, ο εκλογικός κατάλογος, στον οποίο έχουν υπογράψει οι εκλέκτορες που ψήφισαν. 8)Εκλέγεται αυτός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων. Αν τούτο δεν επιτευχθεί και οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι των δύο, η εκλογή επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε αριθμό ψήφων και όσων ισοψηφούν με το δεύτερο και εκλέγεται αυτός που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία. Στην περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά τις δύο προαναφερθείσες ψηφοφορίες, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των ισοψηφησάντων και εκλέγεται αυτός που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία. Στην περίπτωση πλήρους ισοψηφίας ακολουθεί κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων, η οποία διενεργείται επί τόπου, αμέσως, από την Εφορευτική Επιτροπή και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Σε περίπτωση μοναδικού υποψηφίου εκλέγεται αυτός, ανεξαρτήτως αριθμού ψήφων. 4.Τα πρακτικά της ψηφοφορίας, υπογεγραμμένα από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, υποβάλλονται, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, στον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων, ο οποίος κυρώνει το αποτέλεσμα με την έκδοση σχετικής απόφασης, επίσης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων κοινοποιεί την απόφασή του στον Διοικητή. Στην περίπτωση έκτακτης εκλογής Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων τα πρακτικά υποβάλλονται στο Διοικητή της Σχολής. Στην περίπτωση εκλογής αιρετών μελών που ανήκουν σε Τομείς υπαγόμενους στη Ναυτική Εκπαίδευση τα πρακτικά υποβάλλονται αντίστοιχα, στον Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης. 5.Τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας εκλογής υποβάλλονται προς τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την έκδοση της σχετικής απόφασης. Οι ενστάσεις αυτές εκδικάζονται, επίσης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από το Ε.Σ. της Σχολής, το οποίο αποφαίνεται επί αυτών τελεσιδίκως. Στην περίπτωση έκτακτης εκλογής Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων οι ενστάσεις υποβάλλονται προς τον Διοικητή της Σχολής. Στην περίπτωση εκλογής αιρετών μελών που ανήκουν σε Τομείς υπαγόμενους στη Ναυτική Εκπαίδευση οι ενστάσεις υποβάλλονται αντίστοιχα, στον Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης. 6.Η εκλογή του αιρετού εκπροσώπου των μελών Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τομέα, που θα μετέχει στα αντίστοιχα εκλεκτορικά σώματα, προηγείται της εκλογής του Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων και του Διευθυντή Τομέα. Κεφάλαιο Δ’Θέματα Διδακτικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού Άρθρο 23 Διαδικασίες προκήρυξης, εκλογής, επιλογής καιεξέλιξης του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Επί θεμάτων διαδικασιών προκήρυξης, εκλογής, επιλογής και εξέλιξης του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Σ.Ν.Δ., τα οποία δε ρυθμίζονται από το νόμο 3187/2003, εφαρμόζονται επικουρικά οι κείμενες διατάξεις περί πανεπιστημίων. Άρθρο 24 1.Η προκήρυξη θέσεων Δ.Ε.Π. στη Σ.Ν.Δ. γίνεται με βάση το άρθρο 10 του Ν. 3187/2003. Όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβληθούν με την αίτηση του υποψηφίου περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη της θέσης. 2.Η εκλογή ή εξέλιξη μέλους Δ.Ε.Π. γίνεται με βάση το άρθρο 11 του Ν.3187/2003, ύστερα από την προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης και με ανοικτή διαδικασία. 3.Αρμόδιο όργανο για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση των μελών Δ.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.3187/2003, είναι το Συμβούλιο Επιλογής και Εξέλιξης (Σ.Ε.Ε.). 4.Για την περίπτωση εκλογής ή εξέλιξης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 1)Συγκαλείται το Ε.Σ. προκειμένου να ορίσει τα μέλη Δ.Ε.Π. που θα συμμετάσχουν στο Σ.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 α (στστ) και (ζζ) του Ν. 3187/2003. Εν συνεχεία ο Αρχηγός του Γ.Ε.Ν. συγκροτεί το Σ.Ε.Ε.. Ως Γραμματέας, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίζεται από τον Πρόεδρο Ανώτερος Αξιωματικός του Π.Ν. 2)Το Σ.Ε.Ε. με πράξη του Προέδρου του ορίζει τρία εκ των μελών του ως εισηγητική επιτροπή σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2β, του άρθρου 25 του ν. 3187/2003. 3)Οι αποφάσεις του Σ.Ε.Ε. λαμβάνονται, ύστερα από ψηφοφορία με τουλάχιστον οκτώ (8) θετικές ψήφους του εκλεκτορικού σώματος. Εάν κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε αριθμό ψήφων υποψηφίων και όσων ισοψηφούν με το δεύτερο. Εάν και η δεύτερη ψηφοφορία αποβεί άκαρπος τότε όλη η διαδικασία κηρύσσεται άγονος. Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας η άρνηση ψήφου ή η λευκή ψήφος θεωρούνται ψήφοι αρνητικού περιεχομένου. 4)Η σχετική πράξη εκλογής ή εξέλιξης υποβάλλεται από το Γ.Ε.Ν. στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος εφόσον ασκήσει τον έλεγχο νομιμότητας, εντός τριών (3) μηνών από την περιέλευση της πράξης στο Υπουργείο, εκδίδει την πράξη διορισμού. Η πράξη διορισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και εκτελείται χωρίς άλλη διατύπωση αφού κριθεί νόμιμη από την άσκηση του σχετικού ελέγχου ή εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω τρίμηνη προθεσμία. 5.Για την περίπτωση μονιμοποίησης Επίκουρου Καθηγητή ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 1)Συγκαλείται το Ε.Σ. προκειμένου να ορίσει τα μέλη Δ.Ε.Π. που θα συμμετάσχουν στο Σ.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 α (στστ) και (ζζ) του Ν. 3187/2003. Εν συνεχεία ο Αρχηγός του Γ.Ε.Ν. συγκροτεί το Σ.Ε.Ε.. Ως Γραμματέας, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίζεται από τον Πρόεδρο, Ανώτερος Αξιωματικός του Π.Ν. 2)Το Σ.Ε.Ε. με πράξη του Προέδρου του ορίζει τρία εκ των μελών του ως εισηγητική επιτροπή σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2β, του άρθρου 25 του Ν. 3187/2003. 3)Οι αποφάσεις του Σ.Ε.Ε. λαμβάνονται, ύστερα από ψηφοφορία με τουλάχιστον οκτώ θετικές ψήφους του εκλεκτορικού σώματος. Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας η άρνηση ψήφου ή η λευκή ψήφος θεωρούνται ψήφοι αρνητικού περιεχομένου. 4)Η σχετική πράξη μονιμοποίησης υποβάλλεται από το Γ.Ε.Ν. στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ο οποίος, εφόσον ασκήσει τον έλεγχο νομιμότητας εντός τριών (3) μηνών από την περιέλευση της πράξης στο Υπουργείο, εκδίδει την πράξη μονιμοποίησης. Η πράξη μονιμοποίησης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και εκτελείται χωρίς άλλη διατύπωση αφού κριθεί νόμιμη από την άσκηση του σχετικού ελέγχου ή εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω τρίμηνη προθεσμία. 6.Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Σ.Ε.Ε. τηρούνται από το Γραμματέα του Συμβουλίου, ο οποίος υπό την εποπτεία του Προέδρου επιμελείται την καθαρογραφή και την υπογραφή τους από τα μέλη του Συμβουλίου. Τα πρακτικά αυτά δημοσιεύονται σε ιδιαίτερο τόμο της Σ.Ν.Δ. και είναι προσιτά σε κάθε ενδιαφερόμενο που έχει έννομο συμφέρον. 7.Όσοι διορίζονται ή εξελίσσονται σε θέσεις Δ.Ε.Π. οφείλουν μέσα σε δύο (2) μήνες από την έκδοση της σχετικής πράξης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Η σχετική μετά από την ανάληψη των καθηκόντων πράξη γίνεται με έγγραφη πρόσκληση υπογεγραμμένη από τον Διοικητή της Σχολής. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, η μη εμφάνιση για ανάληψη καθηκόντων θεωρείται ως μη αποδοχή και ανακαλείται η σχετική πράξη. Άρθρο 25 Υπηρεσιακή Κατάσταση Δ.Ε.Π. Τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σ.Ν.Δ. είναι δημόσιοι λειτουργοί και εκλέγονται, διορίζονται και εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά σύμφωνα με το Ν.3187/2003 και τον παρόντα Οργανισμό. Άρθρο 26 1.Η πειθαρχική δίωξη των μελών Δ.Ε.Π. ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 3187/2003 και τον παρόντα Οργανισμό. 2.Ο Διευθυντής του Τομέα και ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων της Σ.Ν.Δ. είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της άσκησης των καθηκόντων των μελών Δ.Ε.Π. και το βαθμό ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους. Στην περίπτωση μελών Δ.Ε.Π. που ανήκουν σε Τομείς υπαγόμενους στη Ναυτική Εκπαίδευση αρμόδιοι, αντίστοιχα, είναι ο Διευθυντής Τομέα και ο Διευθυντής Ναυτικής Εκπαίδευσης. 3.Ο Διοικητής εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του ή περιέλθει σε γνώση του, κατόπιν αναφοράς, ένδειξη για διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από μέλος Δ.Ε.Π., μπορεί να αναθέσει σε αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. τη διεξαγωγή Ενόρκου Διοικητικής Εξέτασης, πριν από την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλλων μέτρων. 4.Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορεί να ασκήσει πειθαρχική δίωξη, μετά από γνώμη του Ε.Σ. της Σ.Ν.Δ. την οποία θα προκαλέσει εγγράφως. 5.Εφόσον αποφασισθεί πειθαρχική δίωξη ο Διοικητής ή ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων ή ο Διευθυντής Ναυτικής Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, κινεί ιεραρχικά την πειθαρχική διαδικασία. Το Γ.Ε.Ν. εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης, υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου την έναρξη της διαδικασίας. Εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος το Γ.Ε.Ν. υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας την έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας για την άσκηση της κατά το άρθρο 20 παράγραφος 3 σημείο ε΄ του Ν. 3187/2003, αρμοδιότητάς του. 6.Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα με απόφαση του Προέδρου του, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 3187/2003. 7.Ειδικότερα οι ποινές επίπληξης και προστίμου, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ των καθαρών μηνιαίων αποδοχών, επιβάλλονται εγγράφως από τον Διοικητή Σ.Ν.Δ. αφού προηγηθεί έγγραφη κλήση προς απολογία του καθ’ού η ποινή. Ο καθ’ ού η ποινή του προστίμου, δύναται εγείρει ενδικοφανή προσφυγή εντός δέκα ημερών από της κοινοποίησης σε αυτόν της ποινής στον Αρχηγό Γ.Ε.Ν. Άρθρο 27 1.Η προκήρυξη θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. στη Σ.Ν.Δ. γίνεται με βάση το άρθρο 22 του Ν. 3187/2003. Η δημοσιοποίηση και κοινοποίηση της προκήρυξης γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν για τις θέσεις Δ.Ε.Π.. 2.Αρμόδιο όργανο για την επιλογή, μονιμοποίηση και εξέλιξη των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3187/2003, είναι το Συμβούλιο Επιλογής του λοιπού Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Ε.Π). 3.Για την περίπτωση επιλογής μέλους Ε.Ε.ΔΙ.Π, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 1)Μέσα σε ένα (1) μήνα από το τέλος της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων, ενεργοποιείται η διαδικασία κρίσης για επιλογή με τον καθορισμό από το Ε.Σ. του εισηγητή, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3187/2003, συγκροτείται το Σ.Ε.Ε.Π. 2)Ο εισηγητής εντός είκοσι (20) ημερών υποβάλλει την εισήγησή του στη Γραμματεία του Ε.Σ. η οποία την κοινοποιεί άμεσα στα μέλη του Σ.Ε.Ε.Π. και στους υποψηφίους. 3)Το Σ.Ε.Ε.Π. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, εντός είκοσι (20) ημερών από την λήψη της εισηγητικής έκθεσης, γνωστοποιώντας στα μέλη του Συμβουλίου την ημερήσια διάταξη οκτώ (8) ημέρες πριν από τη σύγκληση του Συμβουλίου. 4)Το Σ.Ε.Ε.Π. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες, ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και έξι (6) από τα μέλη του. Στην αρχή της συζήτησης κάθε υποψήφιος καλείται να παρουσιάσει την υποψηφιότητά του και να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις των μελών του Συμβουλίου. Οι απαιτήσεις για την κατάληψη θέσης Ε.Ε.Δ.Ι.Π. περιγράφονται στο άρθρο 22 του Ν. 3187/2003. 5)Οι αποφάσεις του Σ.Ε.Ε.Π. λαμβάνονται, ύστερα από ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν υποψήφιος δεν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε αριθμό ψήφων υποψηφίων και όσων ισοψηφούν με το δεύτερο. Εάν και η δεύτερη ψηφοφορία αποβεί άκαρπος τότε όλη η διαδικασία κηρύσσεται άγονος. Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας η άρνηση ψήφου ή η λευκή ψήφος θεωρούνται ψήφοι αρνητικού περιεχομένου. 6)Η σχετική πράξη επιλογής διαβιβάζεται από τη Σ.Ν.Δ. στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μέσω του Γ.Ε.Ν., ο οποίος εφόσον ασκήσει τον έλεγχο νομιμότητας, εντός τριών (3) μηνών από την περιέλευση της πράξης στο Υπουργείο, εκδίδει την πράξη διορισμού για ένταξη στην εισαγωγική βαθμίδα Δ’. Η πράξη διορισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και εκτελείται χωρίς άλλη διατύπωση αφού κριθεί νόμιμη από την άσκηση του σχετικού ελέγχου ή εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω τρίμηνη προθεσμία. 4.Για την περίπτωση εξέλιξης- μονιμοποίησης μέλους Ε.Ε.ΔΙ.Π, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 1)Τρεις (3) μήνες κατά ανώτατο όριο, πριν την συμπλήρωση της απαραίτητης προϋπηρεσίας στην βαθμίδα, το μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. προς εξέλιξη υποβάλλει σχετική αίτηση προς το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, μαζί με αναλυτικό υπόμνημα του έργου που επιτέλεσε. 2)Μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης, ενεργοποιείται η διαδικασία κρίσης για εξέλιξη με τον καθορισμό από το Ε.Σ. του εισηγητή, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3187/2003 και συγκροτείται το Σ.Ε.Ε.Π.. 3)Ο εισηγητής εντός είκοσι (20) ημερών υποβάλλει την εισήγησή του στη Γραμματεία του Ε.Σ. η οποία την κοινοποιεί άμεσα στα μέλη του Σ.Ε.Ε.Π. και στον κρινόμενο. 4)Το Σ.Ε.Ε.Π. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, εντός είκοσι (20) ημερών από την λήψη της εισηγητικής έκθεσης, γνωστοποιώντας στα μέλη του Συμβουλίου την ημερήσια διάταξη οκτώ (8) ημέρες πριν από τη σύγκληση του Συμβουλίου. 5)Το Σ.Ε.Ε.Π. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες, ο Πρόεδρος και έξι (6) από τα μέλη του. Στην αρχή της συζήτησης ο κρινόμενος καλείται να αναπτύξει τις απόψεις του για το περιεχόμενο της εισηγητικής έκθεσης και να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις των μελών του Συμβουλίου. Ως κριτήριο για την εξέλιξη λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα και ο βαθμός ανταπόκρισης στο επιτελούμενο έργο, η επιστημονική δραστηριότητα του κρινόμενου και γενικά το ευδόκιμο της υπηρεσίας του. 6)Οι αποφάσεις του Σ.Ε.Ε.Π. λαμβάνονται, ύστερα από ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν υποψήφιος δεν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε αριθμό ψήφων υποψηφίων και όσων ισοψηφούν με το δεύτερο. Εάν και η δεύτερη ψηφοφορία αποβεί άκαρπος τότε όλη η διαδικασία κηρύσσεται άγονος. Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας η άρνηση ψήφου ή η λευκή ψήφος θεωρούνται ψήφοι αρνητικού περιεχομένου. (1) Σε περίπτωση θετικής κρίσης, εφόσον ο κρινόμενος είναι στην εισαγωγική βαθμίδα Δ’, η εξέλιξή του συνεπάγεται τη μονιμοποίησή του και την ένταξή του στην επόμενη βαθμίδα λαμβανομένης υπ’ όψη της αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας στο Δημόσιο. (2) Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, εφόσον ο κρινόμενος είναι βαθμίδας Δ’, τερματίζεται αυτοδίκαια η υπηρεσία του, ενώ ευρισκόμενος σε κάθε άλλη βαθμίδα, έχει το δικαίωμα υποβολής μίας (1) και μόνο νέας αίτησης για εξέλιξη, μετά τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την πρώτη αρνητική κρίση. 5.Τα μέλη του Ε.Ε.Δ.Ι.Π. κλάδου ΙΙ, κατηγορίας ΤΕ, μετατάσσονται αυτοδίκαια στην κατηγορία ΠΕ του ίδιου κλάδου και στην ίδια βαθμίδα, εφόσον αποκτήσουν ανώτερους τίτλους σπουδών, στο αυτό ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο, οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα ένταξης στη κατηγορία ΠΕ, μετά από σχετική πράξη μετάταξης που εκδίδει το Ε.Σ.. 6.Η σχετική πράξη εξέλιξης / μονιμοποίησης / μετάταξης υποβάλλεται από τη Σ.Ν.Δ. στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μέσω του Γ.Ε.Ν., ο οποίος εφόσον ασκήσει τον έλεγχο νομιμότητας, εντός τριών (3) μηνών από την περιέλευση της πράξης στο Υπουργείο, εκδίδει την πράξη εξέλιξης. Η πράξη εξέλιξης / μονιμοποίησης / μετάταξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και εκτελείται χωρίς άλλη διατύπωση αφού κριθεί νόμιμη από την άσκηση του σχετικού ελέγχου ή εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω τρίμηνη προθεσμία. Άρθρο 28 1.Τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. διορίζονται, εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά σύμφωνα με τα άρθρα 22, 25 και 30 του Ν.3187/2003 και τον παρόντα Οργανισμό. 2.Ο Διευθυντής του Τομέα και ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων της Σ.Ν.Δ. είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της άσκησης των καθηκόντων των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. και το βαθμό ανταπόκρισής τους στις υποχρεώσεις τους κατά το άρθρο 22 παράγραφο 1, του Ν. 3187/2003 και κατά τον παρόντα Οργανισμό, όπως εκάστοτε ισχύουν. Στην περίπτωση μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. που ανήκουν σε Τομείς / Τμήματα υπαγόμενα στη Ναυτική Εκπαίδευση αρμόδιοι, αντίστοιχα, είναι ο Διευθυντής Τομέα / Τμηματάρχης και ο Διευθυντής Ναυτικής Εκπαίδευσης. 3.Ως ελάχιστη υποχρέωση φυσικής παρουσίας των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. στους χώρους της Σχολής ορίζονται οι εικοσιτέσσερις (24) ώρες ανά εβδομάδα, κατανεμημένες τουλάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες. 4.Ο Διευθυντής του Τομέα έχει την ευθύνη του άμεσου ακαδημαϊκού ελέγχου των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π.. Όταν διαπιστώνεται ότι ένα μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ή δημιουργεί προβλήματα με τη στάση του στον Τομέα, υποβάλλει σχετική αναφορά στο Ε.Σ.. Ανάλογη ευθύνη έχει ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων όταν η αντίστοιχη συμπεριφορά του μέλους Ε.Ε.ΔΙ.Π. αφορά στο Τμήμα. 5.Η αξιολόγηση κάθε μέλους Ε.Ε.ΔΙ.Π. γίνεται κατ΄έτος, σύμφωνα με το Ν. 3528/2007 (Α’26) από τον Διευθυντή του οικείου Εργαστηρίου, εφόσον το μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π ανήκει σε Εργαστήριο, τον Διευθυντή του οικείου Τομέα και τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων. Στην περίπτωση μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. που ανήκουν σε Τομείς / Τμήματα υπαγόμενα στη Ναυτική Εκπαίδευση η αξιολόγηση, αντίστοιχα, γίνεται από τον Διευθυντή του οικείου Εργαστηρίου, εφόσον το μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π ανήκει σε Εργαστήριο, τον Διευθυντή του οικείου Τομέα / Τμηματάρχη και τον Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης. 6.Η πειθαρχική διαδικασία για τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. είναι η προβλεπομένη στα άρθρα 106 έως 146 του Ν. 3528/2007 (Α’26) όπως εκάστοτε ισχύουν. 7.Τα μέλη του Ε.Ε.ΔΙ.Π. δικαιούνται εκπαιδευτική άδεια κατά τις διατάξεις των άρθρων 58 έως 60 του Ν. 3528/2007 (Α’ 26) όπως εκάστοτε ισχύουν. Άρθρο 29 1.Η προκήρυξη θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. στη Σ.Ν.Δ. γίνεται με βάση το άρθρο 23 του Ν. 3187/2003 και τον παρόντα Οργανισμό. Όλα τα τυπικά προσόντα και τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβληθούν, με την αίτηση του υποψηφίου, περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη της θέσης. Η δημοσιοποίηση και κοινοποίηση της προκήρυξης γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν για τις θέσεις Δ.Ε.Π.. 2.Αρμόδιο όργανο για την επιλογή, μονιμοποίηση και εξέλιξη των μελών Ε.Τ.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3187/2003, είναι το Συμβούλιο Επιλογής του λοιπού Διδακτικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Ε.Π). 3.Για την περίπτωση επιλογής μέλους Ε.Τ.Ε.Π., ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 1)Μέσα σε ένα (1) μήνα από το τέλος της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων, ενεργοποιείται η διαδικασία κρίσης για επιλογή με τον καθορισμό από το Ε.Σ. του εισηγητή, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3187/2003 και συγκροτείται το Σ.Ε.Ε.Π. 2)Ο εισηγητής εντός είκοσι (20) ημερών υποβάλλει την εισήγησή του στη Γραμματεία του Ε.Σ. η οποία την κοινοποιεί άμεσα στα μέλη του Σ.Ε.Ε.Π. και στους υποψηφίους. 3)Το Σ.Ε.Ε.Π. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της εισηγητικής έκθεσης, γνωστοποιώντας στα μέλη του Συμβουλίου την ημερήσια διάταξη οκτώ (8) ημέρες πριν από τη σύγκληση του Συμβουλίου. 4)Το Σ.Ε.Ε.Π. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες, ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος Αναπληρωτής του και έξι (6) από τα μέλη του. Στην αρχή της συζήτησης ο κάθε υποψήφιος καλείται να παρουσιάσει την υποψηφιότητά του και να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις των μελών του Συμβουλίου. 5)Οι αποφάσεις του Σ.Ε.Ε.Π. λαμβάνονται, ύστερα από ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, με βάση τα απαιτούμενα προσόντα όπως αυτά περιγράφονται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας η άρνηση ψήφου ή η λευκή ψήφος θεωρούνται ψήφοι αρνητικού περιεχομένου. 6)Η σχετική πράξη επιλογής υποβάλλεται από τη Σ.Ν.Δ. στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μέσω του Γ.Ε.Ν., ο οποίος εφόσον ασκήσει τον έλεγχο νομιμότητας, εντός τριών (3) μηνών από την περιέλευση της πράξης στο Υπουργείο, εκδίδει την πράξη διορισμού για ένταξη στην εισαγωγική βαθμίδα Δ’ για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και Ε’ για την κατηγορία ΔΕ. Η πράξη διορισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και εκτελείται χωρίς άλλη διατύπωση αφού κριθεί νόμιμη από την άσκηση του σχετικού ελέγχου ή εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω τρίμηνη προθεσμία. 4.Για την περίπτωση εξέλιξης- μονιμοποίησης μέλους Ε.Τ.Ε.Π., ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 1)Τρεις (3) μήνες κατά ανώτατο όριο, πριν την συμπλήρωση της απαραίτητης προϋπηρεσίας στην βαθμίδα, το μέλος Ε.Τ.Ε.Π. προς εξέλιξη υποβάλλει σχετική αίτηση προς το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, μαζί με αναλυτικό υπόμνημα του έργου που επιτέλεσε. 2)Μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης, ενεργοποιείται η διαδικασία κρίσης για εξέλιξη με τον καθορισμό από το Ε.Σ. του εισηγητή, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3187/2003 και συγκροτείται το Σ.Ε.Ε.Π. 3)Ο εισηγητής εντός είκοσι (20) ημερών υποβάλλει την εισήγησή του στη Γραμματεία του Ε.Σ. η οποία την κοινοποιεί άμεσα στα μέλη του Σ.Ε.Ε.Π. και στον κρινόμενο. 4)Το Σ.Ε.Ε.Π. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της εισηγητικής έκθεσης, γνωστοποιώντας στα μέλη του Συμβουλίου την ημερήσια διάταξη οκτώ (8) ημέρες πριν από τη σύγκληση του Συμβουλίου. 5)Το Σ.Ε.Ε.Π. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες, ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και έξι (6) από τα μέλη του. Στην αρχή της συζήτησης ο κρινόμενος καλείται να αναπτύξει τις απόψεις του για το περιεχόμενο της εισηγητικής έκθεσης και να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις των μελών του Συμβουλίου. Ως κριτήριο για την εξέλιξη λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα και ο βαθμός ανταπόκρισης στο επιτελούμενο έργο του κρινόμενου και εν γένει το ευδόκιμο της υπηρεσίας του. 6)Οι αποφάσεις του Σ.Ε.Ε.Π. λαμβάνονται, ύστερα από ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας η άρνηση ψήφου ή η λευκή ψήφος θεωρούνται ψήφοι αρνητικού περιεχομένου. (1) Σε περίπτωση θετικής κρίσης, εφόσον ο κρινόμενος είναι στην εισαγωγική βαθμίδα, η εξέλιξή του συνεπάγεται τη μονιμοποίησή του και την ένταξή του στην επόμενη βαθμίδα λαμβανομένης υπ’ όψη της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας στο Δημόσιο. (2) Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, εφόσον ο κρινόμενος είναι στην εισαγωγική βαθμίδα, τερματίζεται αυτοδίκαια η υπηρεσία του, ενώ ευρισκόμενος σε κάθε άλλη βαθμίδα, έχει το δικαίωμα υποβολής μίας και μόνο νέας αίτησης για εξέλιξη, μετά τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την πρώτη αρνητική κρίση. 5.Τα μέλη του Ε.Τ.Ε.Π. εκτός αυτών που βρίσκονται στην εισαγωγική βαθμίδα, μπορούν να εξελιχθούν στην επόμενη βαθμίδα και πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου υπηρεσίας, εφόσον στο μεταξύ έχουν αποκτήσει ανώτερους τίτλους σπουδών, οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα ένταξης σε υψηλότερη βαθμίδα, σύμφωνα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, η εξέλιξη στην υψηλότερη βαθμίδα γίνεται με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το παρόν άρθρο. 6.Η σχετική πράξη εξέλιξης / μονιμοποίησης υποβάλλεται από τη Σ.Ν.Δ. στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μέσω του Γ.Ε.Ν., ο οποίος εφόσον ασκήσει τον έλεγχο νομιμότητας, εντός τριών (3) μηνών από την περιέλευση της πράξης στο Υπουργείο, εκδίδει την πράξη εξέλιξης. Η πράξη εξέλιξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και εκτελείται χωρίς άλλη διατύπωση αφού κριθεί νόμιμη από την άσκηση του σχετικού ελέγχου ή εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω τρίμηνη προθεσμία. Άρθρο 30 1.Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3187/2003 και τον παρόντα Οργανισμό. 2.Οι θέσεις μελών Ε.Τ.Ε.Π. κατατάσσονται σε 5 βαθμίδες: Ε, Δ, Γ, Β και Α. Εισαγωγική βαθμίδα για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ είναι η Δ’ και για την κατηγορία ΔΕ η βαθμίδα Ε’. Καταληκτική βαθμίδα σε όλες τις κατηγορίες είναι η Α’. Οι θέσεις είναι οργανικά ενιαίες, με τις εισαγωγικές βαθμίδες να είναι τριετούς θητείας και τις λοιπές πενταετούς θητείας. Με την εξέλιξή του από την εισαγωγική βαθμίδα στην επόμενη, το μέλος Ε.Τ.Ε.Π. μονιμοποιείται. 3.Οι διαδικασίες επιλογής και μονιμοποίησης / εξέλιξης μελών Ε.Τ.Ε.Π. είναι αντίστοιχες με αυτές των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π., όπως περιγράφονται στον Ν. 3187/2003 και τον παρόντα Οργανισμό. 4.Ο Διευθυντής του Τομέα και ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων της Σ.Ν.Δ. είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της νομιμότητας της άσκησης των καθηκόντων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και το βαθμό ανταπόκρισης τους στις υποχρεώσεις τους κατά το άρθρο 23 παράγραφος 1 του Ν. 3187/2003, όπως εκάστοτε ισχύουν, και κατά τον παρόντα Οργανισμό. Στην περίπτωση μελών Ε.Τ.Ε.Π. που ανήκουν σε Τομείς υπαγόμενους στη Ναυτική Εκπαίδευση αρμόδιοι, αντίστοιχα, είναι ο Διευθυντής Τομέα και ο Διευθυντής Ναυτικής Εκπαίδευσης. 5.Η υποχρέωση φυσικής παρουσίας των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στους χώρους του Α.Σ.Ε.Ι. ορίζεται σε τριάντα επτά και μισή (37.5) ώρες ανά εβδομάδα, κατανεμημένες σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. 6.Ο Διευθυντής του Τομέα έχει την ευθύνη του άμεσου ακαδημαϊκού ελέγχου των μελών Ε.Τ.Ε.Π., όταν διαπιστώνεται ότι ένα μέλος Ε.Τ.Ε.Π. δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ή δημιουργεί προβλήματα με τη στάση του στον Τομέα, και υποβάλλει σχετική αναφορά στο Ε.Σ.. Ανάλογη ευθύνη έχει ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων όταν η αντίστοιχη συμπεριφορά του μέλους Ε.Τ.Ε.Π. αφορά στο Τμήμα. 7.Η αξιολόγηση κάθε μέλους Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται κατ’ έτος, σύμφωνα με το Ν. 3528/2007(Α’26) από τον Διευθυντή του οικείου Εργαστηρίου, εφόσον το μέλος Ε.Τ.Ε.Π. ανήκει σε Εργαστήριο, τον Διευθυντή του οικείου Τομέα και τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων. Στην περίπτωση μελών Ε.Τ.Ε.Π. που ανήκουν σε Τομείς υπαγόμενους στη Ναυτική Εκπαίδευση η αξιολόγηση, αντίστοιχα, γίνεται από τον Διευθυντή του οικείου Εργαστηρίου, εφόσον το μέλος Ε.Τ.Ε.Π ανήκει σε Εργαστήριο, τον Διευθυντή του οικείου Τομέα και τον Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης. 8.Η πειθαρχική διαδικασία για τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. είναι η προβλεπόμενη στα άρθρα 106 έως 146 του Ν. 3528/2007 (Α’26) όπως εκάστοτε ισχύουν. 9.Τα μέλη του Ε.Τ.Ε.Π. δικαιούνται εκπαιδευτική άδεια κατά τις διατάξεις των άρθρων 58 έως 60 του Ν. 3528/2007 (Α’ 26) όπως εκάστοτε ισχύουν. Άρθρο 31 1.Η κάλυψη του διδακτικού - εκπαιδευτικού έργου στις περιπτώσεις: (i) που δεν επαρκεί το προβλεπόμενο στον Οργανισμό της Σ.Ν.Δ. Διδακτικό - Εκπαιδευτικό Προσωπικό, (ii) που απουσιάζουν μέλη αυτού, ή (iii) που δεν έχουν πληρωθεί προβλεπόμενες θέσεις προσωπικού, μπορεί να γίνει με πρόσκληση ή πρόσληψη προσωπικού, των παρακάτω κατηγοριών: 1)Επισκεπτών Καθηγητών, οι οποίοι είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή καθηγητές άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αντιστοίχων προσόντων, με ετήσια σύμβαση. 2)Διδασκόντων βάσει του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, όπως εκάστοτε ισχύει, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 3)Ειδικών Επιστημόνων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, με ετήσια σύμβαση. 2.Αρμόδιο όργανο για την επιλογή του Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3187/2003, είναι το Συμβούλιο Επιλογής του λοιπού Διδακτικού- Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Ε.Π.). 3.Επισκέπτες Καθηγητές: 1)Προσκαλούνται από το Σ.Ε.Ε.Π. της Σ.Ν.Δ. για ένα (1) έτος, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διευθυντή του οικείου Τομέα την οποία υποβάλλει στο Ε.Σ.. Η πρόσκληση μπορεί να ανανεώνεται για ένα (1) έτος κάθε φορά με απόφαση του Σ.Ε.Ε.Π.. Ο Διευθυντής του Τομέα τεκμηριώνει αναλυτικά την πρόταση ως προς τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απαιτείται να καλυφθούν, επισυνάπτοντας και αναλυτική έκθεση για το έργο, την ικανότητα και την εν γένει επιστημονική προσφορά του προτεινόμενου. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αιτιολογημένης πρότασης του Διευθυντή του Τομέα ενεργοποιείται η διαδικασία κρίσης για πρόσκληση ή ανανέωση πρόσκλησης με τον καθορισμό από το Ε.Σ. του εισηγητή, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3187/2003 και συγκροτείται το Σ.Ε.Ε.Π. Ο εισηγητής, εντός δέκα (10) ημερών, υποβάλλει την εισήγησή του στη Γραμματεία του Ε.Σ. η οποία την κοινοποιεί άμεσα στα μέλη του Σ.Ε.Ε.Π. και στον υποψήφιο. Το Σ.Ε.Ε.Π. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη της εισηγητικής έκθεσης, γνωστοποιώντας στα μέλη του Συμβουλίου την ημερήσια διάταξη τρεις (3) ημέρες πριν από τη σύγκληση του Συμβουλίου. Το Σ.Ε.Ε.Π. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες, ο Πρόεδρος και έξι (6) από τα μέλη του. Στην αρχή της συζήτησης ο υποψήφιος καλείται να παρουσιάσει την υποψηφιότητά του και να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις των μελών του Συμβουλίου. Οι αποφάσεις του Σ.Ε.Ε.Π. λαμβάνονται, ύστερα από ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας η άρνηση ψήφου ή η λευκή ψήφος θεωρούνται ψήφοι αρνητικού περιεχομένου. 2)Η πρόσκληση των Επισκεπτών Καθηγητών εγκρίνεται με Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ύστερα από πρόταση του Ε.Σ.. Οι προτάσεις του Ε.Σ. για την πρόσκληση Επισκεπτών Καθηγητών υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους. 3)Οι προσκαλούμενοι ως Επισκέπτες Καθηγητές ασκούν το έργο τους, με πλήρη ή μερική απασχόληση, στα πλαίσια των αποφάσεων του Ε.Σ. και ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες που καλούνται να καλύψουν. 4.Ειδικοί Επιστήμονες και οι Διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει: 1)Προσλαμβάνονται με διαδικασίες προκήρυξης και εκλογής. Το Ε.Σ. αποφασίζει για την πλήρωση θέσης κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης του Διευθυντή του οικείου Τομέα. 2)Η προκήρυξη θέσεων του ανωτέρω εδαφίου (α) γίνεται από τη Σ.Ν.Δ. κατόπιν έγκρισης του Γ.Ε.Ν. και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Στην προκήρυξη αναφέρεται η θέση (Ειδικού Επιστήμονα ή Διδάσκοντα με βάση το Π.Δ. 407/1980), ο Τομέας και το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Η προκήρυξη δημοσιεύεται τουλάχιστον μία (1) φορά σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες της Αθήνας και μία (1) της Θεσσαλονίκης και στην ιστοσελίδα της Σ.Ν.Δ., εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία της Σ.Ν.Δ. εντός είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον τύπο, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη. Απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά θεωρούνται το βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων. 3)Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από το τέλος της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων ενεργοποιείται η διαδικασία κρίσης για επιλογή με τον καθορισμό από το Ε.Σ. του εισηγητή, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3187/2003, και συγκροτείται το Σ.Ε.Ε.Π. Ο εισηγητής, εντός είκοσι (20) ημερών, υποβάλλει την εισήγησή του στη Γραμματεία του Ε.Σ. η οποία την κοινοποιεί άμεσα στα μέλη του Σ.Ε.Ε.Π. και στους υποψηφίους. Η εισήγηση περιλαμβάνει γνώμη για το βαθμό ανταπόκρισης των υποψηφίων στα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα και αξιολογική κατάταξη των υποψηφιοτήτων. Το Σ.Ε.Ε.Π. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της εισηγητικής έκθεσης, γνωστοποιώντας στα μέλη του Συμβουλίου την ημερήσια διάταξη τρεις (3) ημέρες πριν από τη σύγκληση του Συμβουλίου. Το Σ.Ε.Ε.Π. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες, ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και έξι (6) από τα μέλη του. Στην αρχή της συζήτησης ο κάθε υποψήφιος καλείται να παρουσιάσει την υποψηφιότητά του και να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις των μελών του Συμβουλίου. Οι αποφάσεις του Σ.Ε.Ε.Π. λαμβάνονται, ύστερα από ψηφοφορία, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας η άρνηση ψήφου ή η λευκή ψήφος θεωρούνται ψήφοι αρνητικού περιεχομένου. 4)Η πρόσληψη των Ειδικών Επιστημόνων και των Διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/1980 γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ύστερα από πρόταση του Ε.Σ.. Οι προτάσεις του Ε.Σ. για την πρόσκληση των Ειδικών Επιστημόνων και των Διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/1980 υποβάλλονται το αργότερο την 20η Ιουνίου εκάστου έτους. 5)Οι Ειδικοί Επιστήμονες και οι Διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/1980 προσλαμβάνονται με πλήρη ή μερική απασχόληση και σχετική αμοιβή και ασκούν το έργο τους στα πλαίσια των αποφάσεων του Ε.Σ.. 5.Ο Διευθυντής του Τομέα έχει την ευθύνη του άμεσου ακαδημαϊκού ελέγχου των μελών Ε.Π.Σ. όταν διαπιστώνεται ότι ένα μέλος Ε.Π.Σ. δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ή δημιουργεί προβλήματα με τη στάση του στον Τομέα. Ανάλογη ευθύνη έχει ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων εάν η συμπεριφορά του μέλους Ε.Π.Σ. αφορά στο Τμήμα. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ότι μέλος του Ε.Π.Σ. δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ή δημιουργεί με τη στάση του προβλήματα στον Τομέα ή το Τμήμα, με πρόταση του Διευθυντή Τομέα ή του Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων αντίστοιχα, το Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει την μη ανανέωση της πρόσκλησης ή πρόσληψης ή τη μονομερή καταγγελία της σύμβασης. Άρθρο 32 1.Το Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό (Σ.Δ.Π.) των ΑΣΕΙ έχει τα προσόντα και αναλαμβάνει το έργο που προβλέπεται στο άρθρο 21 του Ν.3187/2003. 2.Αρμόδιο όργανο για την επιλογή του Σ.Δ.Π., σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3187/2003, είναι το Συμβούλιο Επιλογής του λοιπού Διδακτικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Ε.Π). 3.Το Σ.Δ.Π. διορίζεται με διαδικασίες δημόσιας πρόσκλησης και επιλογής. Το Ε.Σ. αποφασίζει για την πλήρωση θέσεων κατόπιν εισήγησης των Διευθυντών των οικείων Τομέων, για τα μέλη Σ.Δ.Π. που θα συμμετέχουν στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση, και του Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης, για τα μέλη Σ.Δ.Π. που θα συμμετέχουν στην πρακτική ναυτική εκπαίδευση. 4.Η προκήρυξη θέσεων Σ.Δ.Π. γίνεται από τη Σ.Ν.Δ. κατόπιν έγκρισης του Γ.Ε.Ν. και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Στην προκήρυξη αναφέρεται η θέση, ο Τομέας, το γνωστικό αντικείμενο και το έργο που αφορά στην υπό πλήρωση θέση. Η προκήρυξη δημοσιεύεται τουλάχιστον μία (1) φορά σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες της Αθήνας και μία (1) της Θεσσαλονίκης και στην ιστοσελίδα της Σ.Ν.Δ., εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Η προκήρυξη διανέμεται για την ενημέρωση του προσωπικού στα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων και στα Αρχηγεία των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία της Σ.Ν.Δ. μέχρι την καθορισμένη από τη προκήρυξη ημερομηνία. Απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά θεωρούνται το βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων. 5.Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από το τέλος της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων ενεργοποιείται η διαδικασία κρίσης για επιλογή με τον καθορισμό από το Ε.Σ. του εισηγητή, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3187/2003, και συγκροτείται το Σ.Ε.Ε.Π.. Ο εισηγητής, εντός είκοσι (20) ημερών, υποβάλλει την εισήγησή του στη Γραμματεία του Ε.Σ. η οποία την κοινοποιεί άμεσα στα μέλη του Σ.Ε.Ε.Π. και στους υποψηφίους. Η εισήγηση περιλαμβάνει γνώμη για το βαθμό ανταπόκρισης των υποψηφίων στα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα και αξιολογική κατάταξη των υποψηφιοτήτων. Το Σ.Ε.Ε.Π. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της εισηγητικής έκθεσης, γνωστοποιώντας στα μέλη του Συμβουλίου την ημερήσια διάταξη τρεις (3) ημέρες πριν από τη σύγκληση του Συμβουλίου. Το Σ.Ε.Ε.Π. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες, ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής και έξι (6) από τα μέλη του. Στην αρχή της συζήτησης ο κάθε υποψήφιος καλείται να παρουσιάσει την υποψηφιότητά του και να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις των μελών του Συμβουλίου. Οι αποφάσεις του Σ.Ε.Ε.Π. λαμβάνονται, ύστερα από ψηφοφορία, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας η άρνηση ψήφου ή η λευκή ψήφος θεωρούνται ψήφοι αρνητικού περιεχομένου. 6.Ο διορισμός του Σ.Δ.Π. γίνεται με Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ύστερα από πρόταση του Ε.Σ.. Οι προτάσεις του Ε.Σ. για το διορισμό του Σ.Δ.Π. υποβάλλονται το αργότερο 20η Ιουνίου εκάστου έτους. 7.Τα μέλη του Σ.Δ.Π. διορίζονται με μερική απασχόληση και σχετική αποζημίωση και ασκούν το έργο τους στα πλαίσια των αποφάσεων του Ε.Σ.. 8.Ο Διευθυντής του Τομέα και ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της άσκησης των καθηκόντων των μελών Σ.Δ.Π., που συμμετέχουν στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση, και το βαθμό ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους κατά το Ν. 3187/2003, τον παρόντα Οργανισμό και τις αποφάσεις του Ε.Σ.. Ο Διευθυντής του Τομέα και ο Διευθυντής Ναυτικής Εκπαίδευσης είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της νομιμότητας της άσκησης των καθηκόντων των μελών Σ.Δ.Π., που συμμετέχουν στη ναυτική εκπαίδευση, και το βαθμό ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους κατά το Ν. 3187/2003, τον παρόντα Οργανισμό και τις αποφάσεις του Ε.Σ.. 9.Ο Διευθυντής του Τομέα έχει την ευθύνη του άμεσου ακαδημαϊκού ελέγχου των μελών Σ.Δ.Π., που συμμετέχουν στην εκπαίδευση, όταν διαπιστώνεται ότι ένα μέλος Σ.Δ.Π. δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ή δημιουργεί προβλήματα με τη στάση του στον Τομέα. Ανάλογη ευθύνη έχει ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων εάν η συμπεριφορά του μέλους Σ.Δ.Π. αφορά στο Τμήμα. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ότι μέλος του Σ.Δ.Π. δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ή δημιουργεί με τη στάση του προβλήματα, με πρόταση του κατά περίπτωση αρμόδιου, Διευθυντή Τομέα ή Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων ή Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης, το Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει την μη ανανέωση του διορισμού ή τη μονομερή καταγγελία της σύμβασης. Κεφάλαιο Ε’Κανονισμός Σπουδών Άρθρο 33 1.Οι σπουδές στη Σ.Ν.Δ. διαρκούν κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) εκπαιδευτικά έτη. Το εκπαιδευτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επομένου ημερολογιακού έτους. Σε κάθε εκπαιδευτικό έτος η εκπαίδευση οργανώνεται σε δύο σκέλη. Το σκέλος ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και το σκέλος ναυτικής εκπαίδευσης η οποία διεξάγεται παράλληλα με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. 2.Το σκέλος ακαδημαϊκής εκπαίδευσης οργανώνεται σε δύο εξάμηνα, Α’ και Β’. Η διάρκεια εκάστου των εξαμήνων είναι δεκαέξι (16) πλήρεις ημερολογιακές εβδομάδες μαθημάτων, εκ των οποίων κατά μέγιστο, τρεις (3) ημερολογιακές εβδομάδες αφιερώνονται στη διεξαγωγή εξετάσεων. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων του ακαδημαϊκού σκέλους της εκπαίδευσης, ορίζονται με αποφάσεις του Ε.Σ. 3.Κάθε ημερολογιακή εβδομάδα μαθημάτων των εξαμήνων Α’ και Β’ περιλαμβάνει πέντε (5) εκπαιδευτικές ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή, με εκπαιδευτικές ώρες ανά εβδομάδα κατ΄ ελάχιστο εικοσιπέντε (25) και μέγιστο τριάντα (30). Για κάθε εκπαιδευτική ημέρα διατίθενται στους Ναυτικούς Δοκίμους τουλάχιστον τρείς (3) πλήρεις ώρες μελέτης. 4.Εάν δεν πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες ώρες διδασκαλίας μαθήματος, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια αναπλήρωσης. Σε κάθε περίπτωση, οι απώλειες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των προγραμματισμένων ωρών του μαθήματος. 5.Το σκέλος της ναυτικής εκπαίδευσης οργανώνεται σε δύο περιόδους, την Χειμερινή Περίοδο της Ναυτικής Εκπαίδευσης (Χ.ΕΚ.Π.) και τη Θερινή Περίοδο της Ναυτικής Εκπαίδευσης (Θ.ΕΚ.Π.). 6.Η Χ.ΕΚ.Π. αρχίζει εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου και λήγει εντός του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου. Περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, η οποία λαμβάνει χώρα στη Σ.Ν.Δ., σε πλοία ή άλλα μέσα του ΠΝ καθώς και σε άλλα κέντρα εκπαίδευσης / εγκαταστάσεις του ΠΝ ή των ΕΔ. 7.Η Θ.ΕΚ.Π. αρχίζει εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου και λήγει εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου. Περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε Θερινό Εκπαιδευτικό Πλού (Θ.Ε.Π.), συνολικής διάρκειας εν πλω είκοσι (20) ημερών κατ’ ελάχιστο, με πλοία του ΠΝ τα οποία διατίθενται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Πέραν του Θ.Ε.Π. δύνανται να εκτελούνται και εκπαιδεύσεις στη Σ.Ν.Δ. ή άλλα κέντρα εκπαίδευσης / εγκαταστάσεις του ΠΝ ή των ΕΔ. Η διάρκεια του Θ.Ε.Π. λογίζεται ως η χρονική περίοδος από την ημέρα που οι Ναυτικοί Δόκιμοι λάβουν φύλλο πορείας από την Σ.Ν.Δ. μέχρι την ημέρα που θα λάβουν φύλλο πορείας επανόδου σε αυτή. 8.Στο Θ.Ε.Π. συμμετέχουν όλοι οι Ναυτικοί Δόκιμοι πλην των Δοκίμων της 4ης τάξης Μαχίμων και Μηχανικών που ονομάζονται Σημαιοφόροι. Σε περίπτωση μη επάρκειας των διατιθέμενων μέσων, με διαταγή Γ.Ε.Ν., δύναται να εξαιρεθούν του Θ.Ε.Π. οι Ναυτικοί Δόκιμοι της 2ης τάξης, οι οποίοι εκπαιδεύονται κατά την ανωτέρω παράγραφο 7 με άλλα μέσα. 9.Πρόταση επί του σχεδίου πλου του Θ.Ε.Π. υποβάλλει η Σ.Ν.Δ. ιεραρχικά στο Γ.Ε.Ν., το οποίο καταρτίζει το οριστικό πρόγραμμα ταξιδίου. 10.Ο Κυβερνήτης ή ο αρχαιότερος Κυβερνήτης των διατιθέμενων πλοίων για τον Θ.Ε.Π. αναλαμβάνει Διοικητής Σ.Ν.Δ. εν πλω με τη δικαιοδοσία και τα καθήκοντα του Διοικητή της Σ.Ν.Δ. όπως αυτά ορίζονται στον παρόντα Οργανισμό. 11.Καθήκοντα Υποδιοικητή και Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης κατά τον Θ.Ε.Π., όπως αυτά ορίζονται στον παρόντα Οργανισμό, αναλαμβάνει δια διαταγής Διοικητή Σ.Ν.Δ. αξιωματικός εκ του επιτελείου της Σ.Ν.Δ., νεώτερος του αρχαιοτέρου των κυβερνητών των πλοίων που συμμετέχουν στον Θ.Ε.Π. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μία ή περισσότερες τάξεις Ναυτικών Δοκίμων επιβούν μεμονωμένως επί πλοίων για τον πλού, οι συνοδεύοντες αυτούς αξιωματικοί επιτηρητές αναλαμβάνουν καθήκοντα Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης της τάξης τους. 12.Στους επιβαίνοντες στα πλοία Θ.Ε.Π. αξιωματικούς του επιτελείου Σ.Ν.Δ., οι Κυβερνήτες δεν δύνανται να αναθέσουν έτερα καθήκοντα πλήν εκείνων τα οποία αναφέρονται στον παρόντα Οργανισμό ή έχουν ανατεθεί σε αυτούς με διαταγές του Διοικητή Σ.Ν.Δ.. 13.Η εκπαίδευση των Δοκίμων μπορεί να περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς πλόες με διαφόρους τύπους σκαφών, καταδύσεις με υποβρύχια, εκτέλεση πτήσεων με αεροσκάφη και ελικόπτερα, και κάθε άλλη σχετική εκπαιδευτική δραστηριότητα, που κρίνεται απαραίτητη από το Ε.Σ. και περιλαμβάνεται στο Π.Σ. 14.Η παρακολούθηση των μαθημάτων της ακαδημαϊκής και ναυτικής εκπαίδευσης καθώς και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών είναι υποχρεωτικές για τους Δοκίμους. Άρθρο 34 1.Το Π.Σ. καθορίζει λεπτομερώς το περιεχόμενο τόσο της ακαδημαϊκής όσο και της ναυτικής εκπαίδευσης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος Οργανισμού. 2.Το ακριβές περιεχόμενο του Π.Σ. προσδιορίζεται με απόφαση του Ε.Σ. της Σ.Ν.Δ. 3.Το Π.Σ. περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον: 1)τους τίτλους των μαθημάτων, 2)το περιεχόμενο των μαθημάτων, 3)τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, 4)τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων για την εξαγωγή του βαθμού του Δοκίμου για κάθε έτος και για το σύνολο της φοίτησής του στη Σ.Ν.Δ., 5)την κατανομή των μαθημάτων στις εκπαιδευτικές περιόδους βάσει χρονικής αλληλουχίας ή αλληλεξάρτησής τους. 4.Το Πρόγραμμα Σπουδών Π.Σ. είναι δυνατόν να αναθεωρείται κάθε Φεβρουάριο, για το επόμενο εκπαιδευτικό έτος. 5.Οι Διευθυντές Τομέων εισηγούνται στο Ε.Σ. τις προτάσεις που αφορούν στον Τομέα τους, για το Πρόγραμμα Σπουδών Π.Σ., το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου. 6.Το Ε.Σ. καθορίζει τον Τομέα που έχει αρμοδιότητα για τη διδασκαλία κάθε μαθήματος του Π.Σ.. 7.Με απόφαση Ε.Σ., τάξεις με μεγάλο αριθμό σπουδαστών, διαιρούνται σε τμήματα. 8.Με απόφαση Ε.Σ. είναι δυνατή η διδασκαλία μαθημάτων από περισσότερα του ενός μελών Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Τα μέλη αυτά συγκροτούν την επιτροπή του μαθήματος με συντονιστή το αρχαιότερο μέλος. 9.Η επιτροπή του μαθήματος εξασφαλίζει την ομοιομορφία της διδασκαλίας, ως προς το περιεχόμενο και την έκταση της διδακτέας ύλης, των ασκήσεων, των εργαστηρίων και των εξετάσεων. 10.Παράλληλα με την αναθεώρηση του Π.Σ., και εντός της αυτής διαδικασίας, εγκρίνεται το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του επομένου εκπαιδευτικού έτους. 11.Η απόφαση του Ε.Σ. για το Π.Σ. δημοσιεύεται στον Οδηγό Σπουδών και στην ιστοσελίδα της Σ.Ν.Δ.. Ο Οδηγός Σπουδών συντάσσεται με ευθύνη του Ε.Σ. και περιέχει τα ακόλουθα, κατ΄ ελάχιστο, θέματα: 1)Την ιστορία της Σ.Ν.Δ. 2)Τις σπουδές στη Σ.Ν.Δ. και το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών. 3)Την ακαδημαϊκή και ναυτική Εκπαίδευση. 4)Τους τομείς, τα εργαστήρια και την έρευνα στη Σ.Ν.Δ. 5)Το Πρόγραμμα Σπουδών. 6)Το περιεχόμενο των μαθημάτων. 7)Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο. 12.Στο Π.Σ. είναι δυνατό να περιλαμβάνονται και εξειδικεύσεις, με τη μορφή ροών μαθημάτων, στο πλαίσιο των εκάστοτε υφισταμένων Κατευθύνσεων Σπουδών, μετά από απόφαση Γ.Ε.Ν. Άρθρο 35 1.Εξετάσεις διενεργούνται: 1)Τελικές εξετάσεις, με το πέρας της κανονικής περιόδου διδασκαλίας των μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, για τα μαθήματα αυτού. 2)Επανεξετάσεις, για τους αποτυχόντες Δοκίμους στα μαθήματα των ακαδημαϊκών εξαμήνων, πριν από την έναρξη του Θ.Ε.Π. Ειδικά για τους Ναυτικούς Δοκίμους της τετάρτης τάξης οι επανεξετάσεις διενεργούνται και ολοκληρώνονται πριν από την ορκωμοσία των νέων Σημαιοφόρων. 3)Τελικές εξετάσεις, μετά το πέρας των μαθημάτων του Θ.Ε.Π., για τα μαθήματα του Θ.Ε.Π. 4)Επανεξετάσεις, για τους αποτυχόντες Δοκίμους στα μαθήματα Θ.Ε.Π. κατά προτίμηση πριν την ολοκλήρωση του Θ.Ε.Π. και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη του επομένου εκπαιδευτικού έτους. 2.Στο Π.Σ. καθορίζεται εάν η τελική εξέταση ή η επανεξέταση μαθήματος γίνεται γραπτά ή προφορικά ή γραπτά και προφορικά. Οι τελικές εξετάσεις και επανεξετάσεις εκάστου μαθήματος διαρκούν κατά μέγιστο όριο τέσσερις (4) ώρες. Επανεξετάσεις για βελτίωση προβιβάσιμης βαθμολογίας δεν επιτρέπονται. Για τις γραπτές εξετάσεις, διανέμονται στους Ναυτικούς Δοκίμους προς απάντηση των θεμάτων φύλλα χαρτιού τυποποιημένου μεγέθους, οι σελίδες των οποίων φέρουν τα εξής: 1)Αδιαφανές επικάλυμμα στην άνω δεξιά γωνία της πρώτης σελίδας, κάτω από το οποίο οι εξεταζόμενοι αναγράφουν το ονοματεπώνυμό τους. 2)Ειδική σφραγίδα βαθμολογίας στην άνω αριστερή γωνία της πρώτης σελίδας, για την αναγραφή της βαθμολογίας. 3)Στρογγυλή σφραγίδα της ΣΝΔ στην άνω αριστερή γωνία κάθε χορηγούμενου φύλλου χαρτιού με την υπογραφή του Αξιωματικού Επιτηρητή της τάξης ή του αντικαταστάτη του. 3.Κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου διδασκαλίας κάθε μαθήματος και σε κάθε περίπτωση πριν τη διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων σε αυτό, δίδεται προφορική βαθμολογία από τον διδάξαντα- διδάξαντες το μάθημα. Η προφορική βαθμολογία προκύπτει από μία τουλάχιστον γραπτή εξέταση στην κανονική περίοδο διδασκαλίας του μαθήματος. 4.Κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου διδασκαλίας κάθε μαθήματος και πριν την ολοκλήρωση του 50% της διδακτέας ύλης, οι διδάσκοντες παραδίδουν ενδεικτική βαθμολογία, με σκοπό τη διαπίστωση της προόδου των σπουδών των Δοκίμων. 5.Τα μαθήματα της ακαδημαϊκής και ναυτικής εκπαίδευσης βαθμολογούνται με άριστα το εκατό (100). Ο τελικός βαθμός του μαθήματος (ΤΒΜ) προκύπτει ως ο μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας και της βαθμολογίας της τελικής εξέτασης. (εφαρμόζεται ο τύπος ΤΒΜ=(Π+Γ)/2, όπου Π: η προφορική βαθμολογία και Γ: η βαθμολογία της τελικής εξέτασης). Ναυτικός Δόκιμος θεωρείται επιτυχών σε μάθημα, όταν λάβει σε αυτό τελικό βαθμό (ΤΒΜ) τουλάχιστον πενήντα (50). 6.Μετά την επανεξέταση, Ναυτικός Δόκιμος θεωρείται επιτυχών σε μάθημα, όταν λάβει σε αυτό βαθμολογία τουλάχιστον πενήντα (50). Σε περίπτωση επιτυχίας κατά την επανεξέταση, η βαθμολογία του μαθήματος, για τον υπολογισμό της σειράς αρχαιότητας, είναι ο αρχικά επιτευχθείς / προσδιορισθείς ΤΒΜ, ενώ για το βαθμό πτυχίου λαμβάνεται η επιτευχθείσα βαθμολογία κατά την επανεξέταση. 7.Ο Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) εκάστου μαθήματος προβλέπεται στο Π.Σ. Κριτήριο για τον προσδιορισμό της βαρύτητας αποτελεί ο συνολικός φόρτος εργασίας του σπουδαστή σε ώρες, για το σύνολο των επιμέρους εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του μαθήματος και σε σχέση με το συνολικό φόρτο σε ώρες όλων των μαθημάτων του έτους στο οποίο είναι ενταγμένο. 8.Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανωτέρω υποπαραγράφων 1α και 1β, καταρτίζεται από τον Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης και τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων, θεωρείται από τον Διοικητή Σ.Ν.Δ. και κοινοποιείται στους Δοκίμους δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Το πρόγραμμα εξετάσεων περιλαμβάνει περιγραφή της διαδικασίας των εξετάσεων, το προσωπικό επιτήρησης και τα καθήκοντά του, τις υποχρεώσεις των εξεταζομένων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Κατά την ημέρα της εξέτασης και με την ολοκλήρωση αυτής ο διδάσκων το μάθημα παραδίδει τις απαντήσεις στον Αξιωματικό Επιτηρητή της τάξης για ενημέρωση των Ναυτικών Δοκίμων. 9.Η βαθμολόγηση των εξεταζομένων γίνεται από τον διδάξαντα / διδάξαντες το μάθημα και συντάσσεται πρωτόκολλο βαθμολογίας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. 10.Με μέριμνα της Γραμματείας Εκπαίδευσης κοινοποιείται στους Δοκίμους αντίγραφο του πρωτοκόλλου βαθμολογίας. Οι Ναυτικοί Δόκιμοι έχουν δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης στη Γραμματεία Εκπαίδευσης, για αναβαθμολόγηση του γραπτού τους εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου βαθμολογίας. Η επανεξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή που ορίζει ο Διοικητής Σ.Ν.Δ. και η οποία αποτελείται από τον Υποδιοικητή Σ.Ν.Δ., τον εξεταστή και ένα διδάσκοντα του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Σε περίπτωση νέας βαθμολογίας συντάσσεται αμέσως πρωτόκολλο αναβαθμολόγησης. 11.Τα πρωτόκολλα βαθμολογιών και τυχόν αναβαθμολογήσεων, για τα μαθήματα Α’ και Β’ ακαδημαϊκών εξαμήνων, υπογράφονται από τον διδάξαντα / διδάξαντες το μάθημα, τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων και τον Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης. Θεωρούνται από τον Διοικητή Σ.Ν.Δ. 12.Ο Διοικητής Σ.Ν.Δ. δύναται να αποφασίσει την ακύρωση και επανάληψη της εξέτασης κάποιου μαθήματος, εφ’ όσον διαπιστώσει ότι αυτή διενεργήθηκε κατά τρόπο αντικανονικό ή μεροληπτικό. 13.Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανωτέρω υποπαραγράφων 1γ και 1δ, καταρτίζεται από τον Κυβερνήτη του πλοίου ο οποίος ασκεί καθήκοντα Διοικητού Σ.Ν.Δ. εν πλω και ο οποίος έχει την ευθύνη της διενέργειας των εξετάσεων. Ισχύουν κατά αντιστοιχία τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 έως και 12 παρόντος άρθρου. 14.Το πρωτόκολλο βαθμολογιών και τυχόν αναβαθμολογήσεων για τα μαθήματα του Θ.Ε.Π. υπογράφεται από τον διδάξαντα / διδάξαντες, τον Αξιωματικό ο οποίος ασκεί καθήκοντα Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης στον Θ.Ε.Π. και τον Κυβερνήτη του πλοίου ο οποίος ασκεί καθήκοντα Διοικητή της Σ.Ν.Δ. εν πλώ. 15.Ναυτικός Δόκιμος, ο οποίος απουσιάζει αδικαιολόγητα από εξετάσεις ανωτέρω παραγράφου 1, βαθμολογείται με μηδέν (0). Ναυτικός Δόκιμος ο οποίος απουσιάζει δικαιολογημένα στις εξετάσεις, σε ένα (1) ή περισσότερα μαθήματα, εξετάζεται σε αυτά μεμονωμένα μετά την άρση του κωλύματος, παρουσιαζόμενος προς εξέταση, το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από του πέρατος των εξετάσεων. Η προθεσμία του ενός (1) μήνα περιορίζεται, κατά περίπτωση εξέτασης, από την ημερομηνία έναρξης του Θ.Ε.Π. ή την ημερομηνία έναρξης της Χ.ΕΚ.Π. Εάν ο Ναυτικός Δόκιμος δεν παρουσιαστεί προς εξέταση εντός των ανωτέρω προθεσμιών βαθμολογείται με μηδέν (0). 16.Αρμόδιος να κρίνει το δικαιολογημένο ή μη της απουσίας του Δοκίμου από τις εξετάσεις είναι ο Διοικητής Σ.Ν.Δ. 17.Τα γραπτά των εξετάσεων παραγράφου 1 παρόντος άρθρου φυλάσσονται στο αρχείο της Γραμματείας Εκπαίδευσης Σ.Ν.Δ. για ένα (1) έτος, μετά την παρέλευση του οποίου καταστρέφονται. Άρθρο 36 1.Τα βαθμολογούμενα προσόντα των Δοκίμων κατανέμονται ως ακολούθως: 1)Στρατιωτικά προσόντα όπως καθορίζονται κατωτέρω στην παράγραφο 5. 2)Ναυτικά προσόντα όπως καθορίζονται κατωτέρω στην παράγραφο 6. 2.Τα στρατιωτικά προσόντα και τα ναυτικά προσόντα βαθμολογούνται με άριστα το 100. Ναυτικός Δόκιμος θεωρείται επιτυχών στα προσόντα αν βαθμολογηθεί με 50, κατ΄ ελάχιστο. 3.Τα προσόντα βαθμολογούνται: 1)Στο τέλος της Χ.ΕΚ.Π.: για την επίδοση κατά την Χ.ΕΚ.Π. ως ο μέσος όρος δύο βαθμολογιών, εκ των οποίων χρονολογικά, η πρώτη δίδεται μετά το πέρας των τελικών εξετάσεων Α’ εξαμήνου και η δεύτερη μετά το πέρας των τελικών εξετάσεων Β’ εξαμήνου. 2)Στο τέλος της Θ.ΕΚ.Π.: για την επίδοση στον Θ.Ε.Π. 4.Η βαθμολογική βαρύτητα των προσόντων και η ποσοστιαία συμμετοχή τους στην εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας για τον προσδιορισμό της αρχαιότητας των Ναυτικών Δοκίμων, για κάθε έτος και για το σύνολο της φοίτησής του στη Σ.Ν.Δ., προβλέπονται στο άρθρο 39 παρόντος Οργανισμού. 5.Για τη βαθμολόγηση των Στρατιωτικών προσόντων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 1)Κατάσταση υγείας και φυσική αντοχή. Εκτιμάται η κατάσταση υγείας του κρινομένου, ως και η αντοχή του ιδίου στη σωματική κόπωση που αντιμετωπίζει κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του ως Δοκίμου. 2)Ενεργητικότητα και ορμητικότητα. Εκτιμάται η ενεργητικότητα του κρινόμενου ως και το θάρρος και το ορμητικό του πνεύμα. 3)Ευθύτητα και ηθικό. Εκτιμάται η πίστη, εμπιστοσύνη και σταθερότητα του κρινομένου προς τις αρχές και παραδόσεις του Πολεμικού Ναυτικού και προς τους ανωτέρους του, η ηθική αντοχή την οποία δύναται ν’ αναπτύξει στις αντιξοότητες καθώς και η άφοβος εκτέλεση των υπαγορεύσεων της συνείδησής του. 4)Προσωπικότητα. Εκτιμάται η ικανότητα του κρινομένου όπως αναδεικνύεται και αυτομάτως επιβάλλεται στους υφισταμένους του. 5)Συνεργασία. Εκτιμάται η ικανότητα του κρινομένου στην αρμονική μετ’ άλλων συνεργασία, προς εκπλήρωση ομοίων καθηκόντων ή του τεθέντος σκοπού. 6)Διοικητική ικανότητα. Επιπρόσθετα με αυτή καθ’ αυτή τη διοικητική ικανότητα του κρινομένου, εκτιμάται και η ικανότητά του όπως με αυστηρότητα, δικαιοσύνη και ακρίβεια κρίνει τους υφισταμένους του. 7)Διαγωγή. Εκτιμάται η εν γένει διαγωγή του κρινομένου, βάσει του αριθμού και αιτιολογικού των επιβληθεισών σε αυτόν ποινών κατά τη διάρκεια της υπό αξιολόγηση περιόδου. 8)Χρήση πλαγίων μέσων και παρρησία. Εκτιμάται η ικανότητα του κρινομένου να αντιμετωπίζει αυτοπροσώπως τα αφορώντα αυτόν και όχι με τη συνδρομή τρίτων καθώς και η έφεση στην ανάληψη ευθυνών για τις πράξεις του με θάρρος και ειλικρίνεια. 9)Αξιοπρέπεια. Εκτιμάται η αξιοπρέπεια και η εν γένει συμπεριφορά του κρινομένου ως ατόμου. 10)Παράσταση. Εκτιμάται η κανονικότητα της στολής του κρινομένου, ως και η ευσταλής του εμφάνιση. 6.Για τη βαθμολόγηση των Ναυτικών προσόντων εκτιμώνται: 1)Η ναυτική αντίληψη, η οξυδέρκεια, η ψυχραιμία και η ταχύτητα ενεργείας κρινομένου αναφορικά με την εκτίμηση καταστάσεων στη θάλασσα. 2)Η αντοχή στη ναυτία. 3)Η ικανότητα αναφορικά με τη χρήση των ναυτικών οργάνων. 4)Η δεξιότητα χειρισμού των εφολκίων. 5)Η απόδοση στην κολύμβηση και το ναυτικό στίβο μάχης. 7.Τα προσόντα βαθμολογούνται από επιτροπή η οποία αποτελείται: 1)Στην περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου 3α από τον Διοικητή Σ.Ν.Δ., τον Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης και τον Αξιωματικό Επιτηρητή της τάξης. 2)Στην περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου 3β από τον εκτελούντα χρέη Διοικητού Σ.Ν.Δ. εν πλω, τον Αξιωματικό που ασκεί τα καθήκοντα Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης εν πλω και τον αξιωματικό Επιτηρητή της τάξης. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μία ή περισσότερες τάξεις Δοκίμων επιβούν μεμονωμένως επί πλοίων για τον πλού, η βαθμολόγηση των προσόντων γίνεται από την επιτροπή ανωτέρω υποπαραγράφου 7α. 8.Ο βαθμός του Δοκίμου στα στρατιωτικά και ναυτικά προσόντα υπολογίζεται, για κάθε μία από τις περιπτώσεις ανωτέρω παραγράφων 7α και 7β, ως ο μέσος όρος των βαθμολογιών των μελών της Επιτροπής. Ο τελικός βαθμός έτους του Δοκίμου στα στρατιωτικά και ναυτικά προσόντα είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών περιπτώσεων ανωτέρω παραγράφων 3α και 3β. Ειδικά για τους Ναυτικούς Δοκίμους της 4ης τάξης ως τελική βαθμολογία έτους λαμβάνεται μόνο αυτή της περίπτωσης 3α. 9.Οι βαθμολογίες στρατιωτικών και ναυτικών προσόντων κοινοποιούνται στους Ναυτικούς Δοκίμους. Άρθρο 37 1.Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) είναι εργασία υψηλού επιπέδου με την οποία ολοκληρώνεται η σπουδή που παρέχει η Σ.Ν.Δ. Η εκπόνηση της Δ.Ε. απαιτεί εφαρμογή θεωρητικών ή πρακτικών γνώσεων ή συνδυασμό αυτών, από το Ναυτικό Δόκιμο, επί συγκεκριμένου θέματος. 2.Η ΔΕ εκπονείται από τους Ναυτικούς Δοκίμους του τετάρτου έτους σε Τομέα και γνωστικό αντικείμενο της επιλογής τους, υπό την εποπτεία /επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα. 3.Ο καθορισμός του θέματος της Δ.Ε. και η συνακόλουθη επιλογή Τομέα γίνονται: 1)Με επιλογή από τον Ν. Δόκιμο μέσα από κατάλογο συγκεκριμένων θεμάτων που ανακοινώνει κάθε μέλος Δ.Ε.Π. στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους. 2)Με απευθείας συνεννόηση Ναυτικού Δοκίμου-μέλους Δ.Ε.Π. 3)Με πρόταση του Ναυτικού Δοκίμου, εφόσον γίνει δεκτή από το μέλος Δ.Ε.Π. 4.Σε κάθε περίπτωση επιδιώκεται και ενθαρρύνεται ο καθορισμός θέματος ενδιαφέροντος του Π.Ν. ή σχετικού με την επίλυση πραγματικών προβλημάτων του Π.Ν. 5.Ο Ναυτικός Δόκιμος υποβάλλει σύμφωνα με το ετήσιο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο σχετική αίτηση προς τη Γραμματεία Εκπαίδευσης και το μέλος Δ.Ε.Π. αντίστοιχα ενημερώνει εγγράφως τον Διευθυντή του Τομέα. 6.Η τελική έγκριση, η κατανομή των Δ.Ε. και ο ορισμός των επιβλεπόντων γίνονται από το Ε.Σ. με τις προτάσεις των Διευθυντών των Τομέων, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο. 7.Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. έχει δικαίωμα και υποχρέωση εποπτείας Δ.Ε. στην περιοχή των μαθημάτων που διδάσκει και σε συναφή επιστημονικά πεδία. Άρνηση ανάληψης της επίβλεψης Δ.Ε. δεν δικαιολογείται ούτε όταν το αντικείμενο δεν εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του μέλους Δ.Ε.Π., ούτε όταν κατά την κρίση του ο Ν αυτικός Δόκιμος δεν έχει το επιθυμητό γνωστικό επίπεδο. 8.Το Ε.Σ., με πρόταση των Διευθυντών Τομέων, ορίζει το κατώτατο και ανώτατο όριο αριθμού Δ.Ε. εποπτευομένων ταυτόχρονα από ένα μέλος Δ.Ε.Π. ώστε να διασφαλίζεται αφενός η αποτελεσματική επίβλεψη και αφετέρου η ισόρροπη κατά το δυνατόν κατανομή του εκπαιδευτικού έργου σε περισσότερα μέλη. 9.Η εκπόνηση της Δ.Ε. γίνεται ατομικά από κάθε Ν. Δόκιμο ή αν το απαιτεί η φύση του θέματος και κατ’ εξαίρεση πλήρως αιτιολογημένη, από ομάδα Ναυτικών Δοκίμων υπό την προϋπόθεση ότι είναι διακριτή η ατομική εργασία και συμβολή τόσο κατά την εκπόνηση όσο και κατά την παρουσίαση. Η έκταση του θέματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε η ολοκλήρωση του να είναι καταρχήν εφικτή εντός του ακαδημαϊκού προγραμματισμού. 10.Η παράδοση της Δ.Ε. γίνεται σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο και πάντως έγκαιρα, δηλαδή το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασής της. Η Δ.Ε. υποβάλλεται στη Διεύθυνση του Τομέα, κατ’ αρχήν σε τρία (3) αντίγραφα που διαβιβάζονται αμέσως στα τρία (3) μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Το τελικό εγκεκριμένο αντίγραφο παραμένει στην κατοχή του επιβλέποντα, ενώ ένα παραμένει στον Τομέα και ένα στη Βιβλιοθήκη της Σ.Ν.Δ. και είναι διαθέσιμα για δανεισμό σε κάθε ενδιαφερόμενο. Για τις Δ.Ε. που φέρουν τη διαβάθμιση «εμπιστευτικό» και άνω, τηρούνται οι σχετικές διαταγές. 11.Οι λεπτομέρειες σχετικά με την τυποποίηση σύνταξης της Δ.Ε. και τα κριτήρια αξιολόγησής της περιγράφονται στο Π.Σ. Η Δ.Ε. εκτυπώνεται με μέριμνα της Σ.Ν.Δ. 12.Η Δ.Ε. βαθμολογείται με άριστα το εκατό (100). Ναυτικός Δόκιμος, θεωρείται επιτυχών αν βαθμολογηθεί με πενήντα (50), κατ΄ ελάχιστο. Ο συντελεστής βαρύτητας της Δ.Ε. στην εξαγωγή του βαθμού του τετάρτου έτους του Δοκίμου προβλέπονται στο Π.Σ. 13.Η εξέταση της Δ.Ε. είναι προφορική σε ημερομηνίες που καθορίζονται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο. Η εξέταση και η βαθμολόγηση της Δ.Ε. γίνεται από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του οικείου Τομέα, που ορίζει το Ε.Σ. με πρόταση του Διευθυντή του Τομέα. Σε κάθε περίπτωση, στην επιτροπή συμμετέχει ο επιβλέπων της Δ.Ε.. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η πλήρης συγκρότηση της επιτροπής από μέλη του οικείου Τομέα, το Ε.Σ. ορίζει μέλη Δ.Ε.Π. άλλου Τομέα, με συγγενές γνωστικό αντικείμενο, με πρόταση του Διευθυντή του οικείου Τομέα. 14.Η τελική βαθμολογία της Δ.Ε. προκύπτει ως μέσος όρος των τελικών βαθμών των τριών (3) εξεταστών. Μετά το πέρας της εξέτασης συντάσσεται πρωτόκολλο βαθμολογίας, που υπογράφεται από τους τρεις (3) εξεταστές, τον Διευθυντή του οικείου Τομέα και τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων ή τον Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης κατά περίπτωση. Το πρωτόκολλο βαθμολογίας θεωρείται από τον Διοικητή. Με μέριμνα της Γραμματείας Εκπαίδευσης τηρείται σχετικό αρχείο πρωτοκόλλων βαθμολογίας Δ.Ε. 15.Σε περίπτωση βαθμολόγησης της Δ.Ε. του Ναυτικού Δοκίμου, με βαθμό κατώτερο του πενήντα (50), αυτός επανεξετάζεται για τη Δ.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 12 και 13 του παρόντος άρθρου, σε ημερομηνίες που καθορίζονται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο. Σε περίπτωση επιτυχίας κατά την επανεξέταση του ο βαθμός της Δ.Ε. είναι πενήντα (50) ανεξαρτήτως των τελικών βαθμών των τριών (3) εξεταστών. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας ο Ναυτικός Δόκιμος επαναλαμβάνει το τέταρτο έτος. Άρθρο 38 1.Ναυτικός Δόκιμος που βαθμολογείται έστω και σε ένα μάθημα του ακαδημαϊκού σκέλους της εκπαίδευσης με βαθμό κατώτερο του 50%, μετά και την επανεξέταση, παραμένει στην ίδια τάξη και την επαναλαμβάνει. Ναυτικός Δόκιμος που αποτυγχάνει σε δύο (2) εκπαιδευτικά έτη, αποβάλλεται από τη Σ.Ν.Δ. με απόφαση του Αρχηγού Γ.Ε.Ν., κατόπιν πρότασης του Διοικητή Σ.Ν.Δ.. 2.Ναυτικός Δόκιμος ο οποίος, για οποιοδήποτε λόγο, συμμετέχει στο ΠΣ σε ποσοστό κατώτερο του 60%, κατά το Α΄ εξάμηνο ή το Β΄ εξάμηνο ή τον Θ.Ε.Π., παραμένει στην ίδια τάξη και την επαναλαμβάνει. 3.Ναυτικός Δόκιμος ο οποίος βαθμολογείται στα στρατιωτικά ή στα ναυτικά προσόντα με βαθμό έτους κατώτερο του 50% παραμένει στην ίδια τάξη. Ναυτικός Δόκιμος που βαθμολογείται στα στρατιωτικά ή στα ναυτικά προσόντα με βαθμό έτους κατώτερο του 50%, σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, αποβάλλεται από τη Σ.Ν.Δ. με απόφαση του Αρχηγού Γ.Ε.Ν., κατόπιν πρότασης του Διοικητή Σ.Ν.Δ. 4.Ειδικότερα, για τα στρατιωτικά προσόντα, Ναυτικός Δόκιμος που βαθμολογείται με βαθμό έτους κατώτερο του 50% παραπέμπεται αυτεπάγγελτα στο Ανακριτικό Συμβούλιο με το ερώτημα της απόλυσης από τη Σ.Ν.Δ. 5.Ναυτικός Δόκιμος ο οποίος, για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατόν να περατώσει επιτυχώς τις σπουδές μέσα σε πέντε (5) εκπαιδευτικά έτη αποβάλλεται από τη Σ.Ν.Δ. με απόφαση του Αρχηγού Γ.Ε.Ν., κατόπιν πρότασης του Διοικητή Σ.Ν.Δ. Άρθρο 39 1.Ο τελικός βαθμός του Ναυτικού Δοκίμου σε κάθε μάθημα (ΤΒΜ) κανονικοποιείται, για τον καθορισμό της μεταξύ των Ναυτικών Δοκίμων αρχαιότητας, οπότε προκύπτει ο Κανονικοποιημένος Τελικός Βαθμός Μαθήματος (ΚΤΒΜ). Η κανονικοποίηση γίνεται ως εξής: ΚΤΒΜ=50+10*Ζ, όπου: Ζ=(ΤΒΜ – μ)/σ, μ είναι ο μέσος όρος όλων των βαθμολογιών ΤΒΜ των ν Ναυτικών Δοκίμων της τάξης για το μάθημα και σ η τυπική τους απόκλιση, η οποία δίδεται από τον τύπο: 2.Ο Βαθμός Έτους (ΒΕ), που αφορά σε όλα τα μαθήματα ακαδημαϊκής και ναυτικής εκπαίδευσης του έτους, υπολογίζεται ως το πηλίκο του αθροίσματος των γινομένων συντελεστών βαρύτητας (ΣΒ) μαθημάτων επί κανονικοποιημένο τελικό βαθμό μαθήματος (ΚΤΒΜ), προς το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας (ΣΒ) όλων των μαθημάτων: ΒΕ = (ΣΒ1*ΚΤΒΝ1+ ΣΒ2*ΚΤΒΝ2+...) / ( ΣΒ1 + ΣΒ2 +...) 3.Ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας συνυπολογίζεται, με συντελεστή βαρύτητας, στο βαθμό έτους (ΒΕ) του τετάρτου έτους. 4.Ο βαθμός έτους για τα στρατιωτικά και ναυτικά προσόντα ισούται με το βαθμό έτους που προκύπτει από τις διατάξεις παραγράφου 8 του άρθρου 36 παρόντος οργανισμού. 5.Η αρχαιότητα έτους για τους Ναυτικούς Δοκίμους καθορίζεται από τον Τελικό Βαθμό Έτους (ΤΒΕ), ο οποίος είναι το άθροισμα του βαθμού έτους (ΒΕ) και των βαθμών έτους στρατιωτικών προσόντων και ναυτικών προσόντων με αντίστοιχους συντελεστές 0.8, 0.1 και 0.1. 6.Η τελική σειρά αποφοίτησης των Ναυτικών Δοκίμων της 4ης τάξης καθορίζει την αρχαιότητα των νέων Σημαιοφόρων και υπολογίζεται ως το άθροισμα των γινομένων των τελικών βαθμών έτους (ΤΒΕ) των τεσσάρων (4) ετών με συντελεστές βαρύτητας 0.1 για το πρώτο έτος, 0.2 για το δεύτερο, 0.3 για το τρίτο και 0.4 για το τέταρτο. 7.Ο Βαθμός Διπλώματος (ΒΔ) υπολογίζεται σε πλήρη αναλογία και αντιστοίχιση με τα προσδιορισμένα στις προηγούμενες παραγράφους παρόντος άρθρου, χωρίς όμως να γίνεται κανονικοποίηση των βαθμολογιών. 8.Με μέριμνα της Γραμματείας Εκπαίδευσης, συντάσσονται συγκεντρωτικοί πίνακες βαθμολογιών κάθε τάξης σε τρία αντίτυπα, οι οποίοι υπογράφονται και κυρώνονται από τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων, τον Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης και τον Διοικητή Σ.Ν.Δ.. Τα τρία αντίτυπα υποβάλλονται ιεραρχικά στο Γ.Ε.Ν. για την επικύρωσή τους. Το ένα από τα παραπάνω επικυρωμένα αντίτυπα για κάθε πίνακα κρατείται στο Γ.Ε.Ν. τα δε υπόλοιπα επιστρέφονται στη Σ.Ν.Δ. και φυλάσσονται στο αρχείο της Γραμματείας Εκπαίδευσης. 9.Τα αποτελέσματα των υπολογισμών που περιγράφονται στο παρόν άρθρο στρογγυλεύονται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 10.Οι επαναλαμβάνοντες τάξη Ναυτικοί Δόκιμοι τίθενται στο τέλος της τάξης που επαναφοιτούν. Άρθρο 40 1.Στους αποφοιτούντες από τη Σ.Ν.Δ. απονέμεται δίπλωμα στο οποίο φαίνεται ο χαρακτηρισμός της γενικής επίδοσης του αποφοίτου. Στο δίπλωμα αναγράφονται η Σχολή, το Τμήμα και η Κατεύθυνση του αποφοιτούντος. Υπόδειγμα διπλώματος φαίνεται στο συνημμένο Παράρτημα «Β». 2.Ο χαρακτηρισμός της γενικής επίδοσης γίνεται, λαμβανομένου υπόψη του βαθμού διπλώματος (ΒΔ), ως εξής: 1)«ΚΑΛΗ» για βαθμό διπλώματος 50,00 – 64,99. 2)«ΛΙΑΝ ΚΑΛΗ» για βαθμό διπλώματος 65,00 – 84,99. 3)«ΑΡΙΣΤΗ» για βαθμό διπλώματος 85,00 και άνω. 3.Στους ήδη αποφοιτήσαντες από τη Σ.Ν.Δ., χορηγείται μετά από αίτησή τους αντίγραφο διπλώματος. 4.Το δίπλωμα υπογράφεται από τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων, τον Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης και τον Διοικητή. 5.Στους αποφοιτήσαντες χορηγείται το παράρτημα διπλώματος, το οποίο είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων που χορηγεί η Σ.Ν.Δ. 6.Το παράρτημα διπλώματος επισυνάπτεται στον τίτλο σπουδών και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, τις οποίες ολοκλήρωσε επιτυχώς ο κάτοχος του τίτλου σπουδών. 7.Στο παράρτημα διπλώματος δεν γίνονται αξιολογικές κρίσεις και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό. 8.Το παράρτημα διπλώματος εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 9.Το πρωτότυπο του παραρτήματος διπλώματος πληροί τις προϋποθέσεις γνησιότητας του τίτλου σπουδών και φέρει τις υπογραφές του Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων, του Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης και του Διοικητή. 10.Η ημερομηνία έκδοσης του παραρτήματος δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία χορήγησης του τίτλου σπουδών, αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι προγενέστερη από αυτή. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζονται το υπόδειγμα, ο τύπος και οι διαστάσεις του παραρτήματος διπλώματος, καθώς και οι τομείς και οι αναγραφόμενες πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό. Άρθρο 41 1.Οι επιτυχώς αποφοιτήσαντες Ναυτικοί Δόκιμοι του τετάρτου έτους της Σ.Ν.Δ. ονομάζονται Σημαιοφόροι με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά την επικύρωση των πινάκων αρχαιότητας του άρθρου 39 του παρόντος Οργανισμού, και εγγράφονται κατά τη σειρά επιτυχίας τους στην αντίστοιχη επετηρίδα αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού. 2.Οι νέοι Σημαιοφόροι δίνουν τον καθορισμένο όρκο σε επίσημη τελετή που λαμβάνει χώρα στη Σ.Ν.Δ. σε ημέρα που ορίζεται από το Γ.Ε.Ν. κατόπιν πρότασης της Σ.Ν.Δ. 3.Το ξίφος χορηγείται δωρεάν σε όλους τους αποφοιτήσαντες, στους δε πρωτεύσαντες Μάχιμο και Μηχανικό απονέμεται με έξοδα της Υπηρεσίας τιμητικό έπαθλο, καθοριζόμενο με διαταγή του Διοικητή της Σ.Ν.Δ.. 4.Άρνηση Έλληνα ή αλλοδαπού Ναυτικού Δοκίμου να ορκισθεί ή να δώσει την προβλεπόμενη Υπόσχεση, κατά περίπτωση, ισοδυναμεί με απόλυσή του από τη Σ.Ν.Δ. Άρθρο 42 1.Σε περίπτωση εμπόλεμης κατάστασης ή γενικής επιστράτευσης ή περιόδου κρίσης είναι δυνατόν, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, να διακόπτεται ή συντέμνεται η εκπαίδευση των Ναυτικών Δοκίμων ορισμένων ή όλων των τάξεων της Σ.Ν.Δ. Με ίδια απόφαση είναι δυνατόν να αποφασίζεται και η επανάληψη της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της επιστράτευσης. 2.Εφόσον διακοπεί η εκπαίδευση, οι Ναυτικοί Δόκιμοι του τετάρτου έτους ονομάζονται, αφού ορκισθούν, Σημαιοφόροι και οι του τρίτου έτους κατατάσσονται προσωρινά ως Ανθυπασπιστές και αποδίδονται στο Αρχηγείο Στόλου. Οι Ναυτικοί Δόκιμοι του πρώτου και δευτέρου έτους διατίθενται για εκτέλεση βοηθητικών υπηρεσιών, σύμφωνα με διαταγή που εκδίδεται από το Γ.Ε.Ν. ή συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους. 3.Η σειρά αρχαιότητας των νέων Σημαιοφόρων - Ανθυπασπιστών καθορίζεται από τη σειρά επιτυχίας που προκύπτει από τη βαθμολογία του Α΄ εξαμήνου του έτους στο οποίο φοιτούν ή από την αρχαιότητα που κατέχουν από το προηγούμενο έτος, εφόσον η εκπαίδευση διακοπεί πριν από τις τελικές εξετάσεις του Α΄ εξαμήνου. Οι νέοι Σημαιοφόροι τάσσονται στη συνέχεια των Σημαιοφόρων που κανονικά αποφοίτησαν από την Σ.Ν.Δ., οι δε Ανθυπασπιστές προηγούνται όλων των Ανθυπασπιστών που απέκτησαν το βαθμό κατά το ίδιο έτος. 4.Μετά τη λήξη της εμπόλεμης κατάστασης ή της επιστράτευσης ή της περιόδου κρίσης ή εφόσον αποφασισθεί η επανάληψη της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια αυτών, οι μεν Ναυτικοί Δόκιμοι του πρώτου και δευτέρου έτους συνεχίζουν κανονικά τη φοίτησή τους στην Σ.Ν.Δ., για δε τους Ναυτικούς Δοκίμους τρίτου και τετάρτου έτους αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης αν θα επανέλθουν στη Σ.Ν.Δ. για συνέχιση και αποπεράτωση της εκπαίδευσής τους. Άρθρο 43 1.Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Σ.Ν.Δ. μπορεί να αναλαμβάνει τη διοργάνωση και λειτουργία ειδικών Προγραμμάτων Επιμόρφωσης, μετά από ανάλογη γνωμοδότηση του ΑΝΣ και απόφαση του Α/ΓΕΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 2.Η οργάνωση των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης, το περιεχόμενο σπουδών και η διάρκειά τους, οι προϋποθέσεις φοίτησης σε αυτά, ο τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης των σπουδαστών, ο τύπος των πιστοποιητικών που χορηγούνται στους αποφοίτους των προγραμμάτων αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με σχετικές αποφάσεις του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σ.Ν.Δ., οι οποίες κυρώνονται με αντίστοιχες αποφάσεις του Α/ΓΕΝ. 3.Ως προϋπόθεση, για τη συμμετοχή στα προγράμματα αυτά μπορεί να οριστεί και η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία αντίστοιχης εξειδίκευσης επαρκούς χρονικής διάρκειας. 4.Τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης που χορηγούνται, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, δεν αποτελούν τίτλους σπουδών. Άρθρο 44 1.Το διδακτικό, ερευνητικό και κάθε άλλο έργο της Σ.Ν.Δ. υπόκειται σε διαρκή αξιολόγηση με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της έρευνας και διδασκαλίας, των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 6 Ν.3187/03. 2.Για την αξιολόγηση του διδακτικού – εκπαιδευτικού έργου και τις συνθήκες παροχής του, εκφέρουν γνώμη οι Ναυτικοί Δόκιμοι, συμπληρώνοντας ερωτηματολόγιο. 3.Τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολογήσεως του διδακτικού – εκπαιδευτικού έργου και των συνθηκών παροχής του, είναι ιδίως: 1)Ως προς την ποιότητα του διδακτικού έργου: η αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού, η ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας, η οργάνωση και η εφαρμογή του διδακτικού έργου, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, τα μέσα και οι υποδομές, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η αναλογία και η συνεργασία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων. 2)Ως προς την ποιότητα των συνθηκών παροχής του διδακτικού έργου: η αποτελεσματικότητα των διοικητικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες σπουδαστικής μέριμνας, οι πάσης φύσεως υποδομές, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η αποτελεσματικότητα στη χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού και οι συνεργασίες με άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού. 4.Τα κριτήρια και οι δείκτες της αξιολογήσεως τυποποιούνται, συμπληρώνονται και εξειδικεύονται περαιτέρω με απόφαση του Ε.Σ. της Σ.Ν.Δ.. 5.Το Ε.Σ. συγκροτεί με απόφασή του, Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.). Η ΟΜ.Ε.Α. έχει την ευθύνη διεξαγωγής της διαδικασίας, παρακολουθεί τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, ενημερώνει το Ε.Σ. για τις απαντήσεις και συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία και, με βάση αυτά, συντάσσει έκθεση την οποία υποβάλλει στο Ε.Σ.. Η διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας και αξιολογήσεως των απαντήσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση του Ε.Σ. Η ΟΜ.Ε.Α. συντάσσει έκθεση η οποία υποβάλλεται στο Ε.Σ. κάθε δύο έτη. 6.Τα ερωτηματολόγια, στα οποία απαντούν γραπτώς οι Ναυτικοί Δόκιμοι καταρτίζονται με απόφαση του Ε.Σ. της Σχολής. Οι απαντήσεις που δίνονται στα ερωτηματολόγια από τους Ναυτικούς Δοκίμους εκφράζουν τις απόψεις των ερωτώμενων για την ποιότητα της διδασκαλίας, την καλύτερη οργάνωση των μαθημάτων, τη συνεργασία με τους διδάσκοντες και τις προσδοκίες τους από τις σπουδές. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται από τους Ναυτικούς Δοκίμους εθελοντικά, ανώνυμα και χωρίς προειδοποιήσεις στο πλαίσιο των μαθημάτων της ακαδημαϊκής και ναυτικής εκπαιδεύσεως που παρέχονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και υπό την παρακολούθηση της ΟΜ.Ε.Α., με τη συνεργασία των διδασκόντων. 7.Η διαδικασία της αξιολογήσεως διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα. Κεφάλαιο ΣΤ’Οργάνωση Έρευνας Άρθρο 45 1.Οι ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν σε έρευνα η οποία συνάπτεται αμέσως με τις διδακτικές ανάγκες του προγράμματος σπουδών και της αποστολής της Σχολής. 2.Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. της Σ.Ν.Δ. είναι ελεύθερο να κάνει έρευνα. Η έρευνα, βασική και εφαρμοσμένη, ελεύθερη ή προσανατολισμένη, ατομική και συλλογική, προάγει την Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία και δι’ αυτής την Εθνική άμυνα της χώρας και παράλληλα προάγει την επιστημονική γνώση και δι’ αυτής την εκπαιδευτική διαδικασία. 3.Μέλη Δ.Ε.Π. μπορούν να διεξάγουν και διαβαθμισμένη έρευνα, η οποία θα πραγματοποιείται με όρους τους οποίους θέτει ιεραρχικά ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος εθνικός φορέας. 4.Σε περίπτωση που η έρευνα είναι χρηματοδοτούμενη από τον τακτικό προϋπολογισμό ή από ερευνητικά προγράμματα, των οποίων η χρηματοδότηση γίνεται από άλλες πηγές, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στον κανονισμό της Επιτροπής Ερευνών (Ε.Ε.) της Σ.Ν.Δ. 5.Κάθε μη διαβαθμισμένη ερευνητική δραστηριότητα των μελών Δ.Ε.Π., υπό αυτή τους την ιδιότητα, γίνεται με γνώση του Τομέα και του Ε.Σ. της Σ.Ν.Δ., η δε δημοσίευση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε τη διεύθυνση της Σ.Ν.Δ. 6.Η ευθύνη της συλλογικής λειτουργίας και της τήρησης της σχετικής δεοντολογίας, μεταξύ των μελών, ανήκει στον υπεύθυνο της ερευνητικής ομάδας. Ο σεβασμός της ατομικής συμβολής του κάθε ερευνητή και η τήρηση των βασικών κανόνων διαφάνειας και ενημέρωσης είναι υποχρέωση όλων των συμμετεχόντων. 7.Οι ερευνητές της Σ.Ν.Δ. οφείλουν να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία, τους διεθνείς κανόνες που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες ή από αποφάσεις διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει η χώρα μας, καθώς και αναγνωρισμένους στις επιστημονικές περιοχές επαγγελματικούς ή δεοντολογικούς κανόνες, και, επιπλέον, τους ειδικούς κανόνες που ορίζονται από το Ε.Σ. της Σ.Ν.Δ. και τους εποπτεύοντες φορείς. 8.Οι ερευνητές της Σ.Ν.Δ. οφείλουν να εφαρμόζουν όλους τους αναγνωρισμένους στο οικείο επιστημονικό πεδίο φυσικούς κανόνες ασφαλείας και να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και επιβαλλόμενα επιστημονικά μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων στα προγράμματα από ατυχήματα ή παρενέργειες που μπορούν να προκύψουν από τις ιδιαίτερες συνθήκες της έρευνας. 9.Για τη διεξαγωγή της εξωτερικά χρηματοδοτούμενης έρευνας μπορεί να γίνεται χρήση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της Σ.Ν.Δ., καθώς και η αξιοποίηση και άλλων κατηγοριών προσωπικού. Σε τέτοια περίπτωση δεν πρέπει να παρακωλύονται οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές διαδικασίες και λειτουργίες. Η χρήση των εγκαταστάσεων και της ερευνητικής υποδομής της Σ.Ν.Δ. γίνεται για τους σκοπούς των άρθρων 2 και 3 του Οργανισμού αυτού και μετά από συγκατάθεση του Ε.Σ.. Άρθρο 46 1.Η πρόταση για έγκριση ερευνητικού προγράμματος που πρόκειται να εκτελεσθεί στη Σ.Ν.Δ. ή στο οποίο μετέχει η Σ.Ν.Δ., γίνεται με την υποβολή στο Ε.Σ. αιτιολογημένης εισήγησης του υπευθύνου του προγράμματος και σχετικής γνώμης της Ε.Ε. Η πρόταση ερευνητικού προγράμματος πρέπει να περιλαμβάνει: 1)Το σκοπό και τη σημασία του ερευνητικού προγράμματος. 2)Το φορέα χρηματοδότησης και την αιτία ανάληψης του ερευνητικού προγράμματος. 3)Το πρόγραμμα της έρευνας. 4)Το απαιτούμενο προσωπικό. 5)Τα απαιτούμενα αναλώσιμα. 6)Τα απαιτούμενα ερευνητικά όργανα (αν υπάρχουν ή αν θα αγοραστούν από τους πόρους του προγράμματος). 7)Το βαθμό απασχόλησης των μέσων της Σ.Ν.Δ. (προσωπικό, όργανα, χώροι, κλπ). 8)Το βαθμό απασχόλησης του υπευθύνου στο ερευνητικό πρόγραμμα. 9)Τους χρήστες των αποτελεσμάτων ή συμπερασμάτων της έρευνας. 10)Την οικονομική ανάλυση (προϋπολογισμό) του ερευνητικού προγράμματος. 2.Το Ε.Σ. κατά την έγκριση προτάσεων ερευνητικών προγραμμάτων κρίνει: 1)Την ουσία του ερευνητικού προγράμματος. 2)Τη συμβατότητα του ερευνητικού προγράμματος με τις αρχές έρευνας της Σ.Ν.Δ. 3)Τη συμβατότητα του ερευνητικού προγράμματος με τα γνωστικά αντικείμενα της Σ.Ν.Δ. 4)Το βαθμό απασχόλησης των ερευνητών σε σχέση με τα άλλα καθήκοντα τους προς τη Σ.Ν.Δ., ιδιαίτερα τα εκπαιδευτικά. 5)Τη διάκριση έρευνας ή μελέτης. 6)Τη δυνατότητα εκτέλεσης του ερευνητικού προγράμματος στη Σ.Ν.Δ. (προσωπικό, χώροι, όργανα, κλπ). 3.Η τελική έγκριση των προγραμμάτων έρευνας ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπ.Ε.Θ.Α. Άρθρο 47 1.Η Επιτροπή Ερευνών (Ε.Ε.), είναι το όργανο διαχείρισης της ερευνητικής δραστηριότητας στη Σ.Ν.Δ. Η Ε.Ε. διεκπεραιώνει όλα τα οικονομικά θέματα που αφορούν στον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 27 τουΝ. 3187/2003 και της ΚΥΑ 249991/2007 (Β΄846). Η Ε.Ε. αποτελεί τον ενδιάμεσο στην επικοινωνία των μελών Δ.Ε.Π. που εκτελούν χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα με τον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η Ε.Ε. διασφαλίζει ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις του Ειδικού Λογαριασμού. Για το λόγο αυτό συντάσσει τον Κανονισμό Λειτουργίας της όπου περιγράφονται με σαφήνεια ο τρόπος λειτουργίας της σε σχέση και σε αρμονία με τις διατάξεις του Ειδικού Λογαριασμού. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Ε.Ε. εγκρίνεται από το Ε.Σ. 2.Η Ε.Ε. είναι πενταμελής. Αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. και από Αξιωματικούς του επιτελείου της Σχολής. Τρία (3) τουλάχιστον από τα πέντε είναι μέλη Δ.Ε.Π.. Τα μέλη της Ε.Ε. ορίζονται από το Ε.Σ. για δύο (2) έτη, μετά από πρόταση του Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων. Της Ε.Ε. προεδρεύει το αρχαιότερο, μεταξύ των μελών της, μέλος Δ.Ε.Π.. Στην περίπτωση που μέλος της Ε.Ε. παραιτηθεί ή εκλείψει, το Ε.Σ. ορίζει νέο μέλος, μετά από πρόταση του Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων. 3.Η διαχείριση των χρηματοδοτούμενων έργων γίνεται από την Ε.Ε., η οποία ενεργεί για λογαριασμό της Σ.Ν.Δ. και σύμφωνα με το ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3187/2003 (Α΄ 233). Η Επιτροπή έχει την υποχρέωση της σύνταξης ετήσιου επιστημονικού και οικονομικού απολογισμού και της συγκέντρωσης και ελέγχου των υποβαλλόμενων στοιχείων για την επιστημονική και οικονομική πρόοδο κάθε χρηματοδοτούμενου έργου που διαχειρίζεται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Ειδικού Λογαριασμού. 4.Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση, η Ε.Ε. σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες του Ειδικού Λογαριασμού συντάσσει Κανονισμό Λειτουργίας Ερευνητικών Προγραμμάτων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Οδηγίες για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση έργων, οδηγίες για τις εγκρίσεις και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των έργων, διαδικασίες χρηματοδότησης του έργου και οδηγίες για τη διατύπωση των σχετικών συμβάσεων με τους χρηματοδοτικούς φορείς, διαδικασίες πληρωμής και δικαιολόγησης των δαπανών, κανόνες οικονομικού και επιστημονικού απολογισμού έργων. Ο Κανονισμός Λειτουργίας Ερευνητικών Προγραμμάτων εγκρίνεται από το Ε.Σ. 5.Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. έχει τη δυνατότητα να συντάξει προτάσεις ερευνητικού έργου για χρηματοδότηση. Στη συνέχεια υποβάλλει την πρόταση προς έλεγχο οικονομικής βιωσιμότητας στην Ε.Ε., η οποία διασφαλίζει παράλληλα πως η Σ.Ν.Δ. μπορεί να αναλάβει τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ενδεχόμενη έγκριση της ερευνητικής πρότασης για χρηματοδότηση. 6.Την υποβολή της πρότασης ερευνητικού έργου προς τον φορέα χρηματοδότησης υπογράφουν ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων, ως αρμόδιος για την έρευνα στη Σ.Ν.Δ., και ο Διοικητής, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Σ.Ν.Δ., ύστερα από την θετική εισήγηση της Ε.Ε. Το μέλος Δ.Ε.Π. είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, ενώ ο οικονομικός υπεύθυνος είναι ο επικεφαλής του Ειδικού Λογαριασμού ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν. 7.Στην περίπτωση θετικής αξιολόγησης της πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 46 του παρόντος Οργανισμού και στην περίπτωση που απαιτείται υπογραφή σύμβασης με το χρηματοδότη, αυτή υπογράφεται από τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων και τον Διοικητή της Σ.Ν.Δ. Ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και ο Διοικητής υπογράφουν από κοινού και συμβάσεις συμμετοχής της Σ.Ν.Δ. σε πολυμερή σχήματα που υποβάλλουν προτάσεις ερευνητικών προγραμμάτων. 8.Η Ε.Ε. και η υπηρεσία του Ειδικού Λογαριασμού παρακολουθούν την διαχειριστική και οικονομική αντίστοιχα εξέλιξη του έργου και φροντίζουν σε συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου για την απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζει η σύμβαση. 9.Οι δαπάνες του έργου ακολουθούν τους λογιστικούς κανόνες του Ειδικού Λογαριασμού (έγκριση, εκτέλεση, καταχώριση). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ Εισαγωγικές Εξετάσεις – Κατάταξη-Ορκωμοσία Πρωτοετών Άρθρο 48 1.Η εισαγωγή στη Σ.Ν.Δ. γίνεται μέσω των εξετάσεων που διεξάγονται με μέριμνα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κάθε ακαδημαϊκό έτος, κατά την κείμενη νομοθεσία. 2.Ο αριθμός των εισαγόμενων σπουδαστών στη Σ.Ν.Δ., καθορίζεται με κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες του Π.Ν., μετά από γνωμοδότηση του Α.Ν.Σ. και πρόταση του Συμβουλίου Ανωτάτης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Α.Σ.Ε.). 3.Βασική και αναγκαία προϋπόθεση για την επιλογή από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή, αποτελεί και η επιτυχία σε προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες είναι η Υγειονομική Εξέταση, η Αθλητική Δοκιμασία και η Ψυχομετρική Δοκιμασία. Οι εξετάσεις αυτές αφορούν τόσο τους αποκλειστικούς υποψήφιους της Σ.Ν.Δ. όσο και τους κοινούς υποψήφιους των άλλων Α.Σ.Ε.Ι., που δηλώνουν συμμετοχή και στη Σ.Ν.Δ.. Οι εξετάσεις αυτές γίνονται με μέριμνα της Σχολής και όπως προβλέπεται στον παρόντα Οργανισμό. 4.Εκτός από τους υποψήφιους που αποκλείονται λόγω αδυναμίας υποβολής δικαιολογητικών, ακαταλληλότητας από Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.), αποτυχίας σε Αθλητική δοκιμασία και αποτυχίας σε Ψυχομετρική δοκιμασία, αποκλείονται επίσης οι υποψήφιοι/ες που δεν προσέρχονται τις ημέρες και ώρες που ορίστηκαν για να υποβληθούν στην Υγειονομική Εξέταση, Αθλητική και Ψυχομετρική Δοκιμασία, είτε λόγω ασθένειας είτε για οποιαδήποτε άλλη αιτία ή τις διακόπτουν για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Αυτοί δεν μπορούν να εξετασθούν ή να δοκιμασθούν ιδιαίτερα εκτός μόνο εάν η ομαδική εξέταση ή δοκιμασία εκτελεσθεί ή επαναληφθεί άλλη μέρα, για άλλη ομάδα ή το σύνολο των υποψηφίων και αυτό μόνον υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί προηγουμένως από τον Διοικητή. Λοιπές λεπτομέρειες είναι δυνατόν να καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Άρθρο 49 1.Κάθε ακαδημαϊκό έτος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας προκηρύσσεται διαγωνισμός επιλογής σπουδαστών στα Α.Σ.Ε.Ι.. Αντίτυπα της προκήρυξης αποστέλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στις Ναυτικές Διοικήσεις, στις Λιμενικές αρχές και όπου αλλού κρίνεται σκόπιμο για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιότητα των όρων του διαγωνισμού επιλογής. 2.Στην προκήρυξη του διαγωνισμού επιλογής αναγράφονται και τα ακόλουθα: 1)Ο αριθμός των Ναυτικών Δοκίμων κατά Κατεύθυνση (Μαχίμων και Μηχανικών) που θα εισαχθούν στη Σχολή, ανάλογα με τις ανάγκες του Π.Ν.. 2)Τα προσόντα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή των υποψηφίων στο διαγωνισμό, μαζί με τα υποδείγματα των δικαιολογητικών. 3)Η προθεσμία, ο τρόπος και ο τόπος υποβολής των δικαιολογητικών. 4)Ο τόπος και η ημερομηνία έναρξης των Προκαταρκτικών Εξετάσεων. 5)Οι ισχύουσες διατάξεις με βάση τις οποίες γίνεται η Υγειονομική Εξέταση των Υποψηφίων, η ελάχιστη επιτρεπόμενη οπτική και ακουστική οξύτητα καθώς και τα κυριότερα νοσήματα και σωματικές ατέλειες για τα οποία ο υποψήφιος κρίνεται ακατάλληλος από άποψη υγείας. 6)Τα αγωνίσματα της Αθλητικής Δοκιμασίας, ο τρόπος δοκιμασίας τους και τα απαιτούμενα ελάχιστα όρια επίδοσης σ’ αυτά. 7)Οι οικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι υποψήφιοι, εφόσον είναι ενήλικοι ή εάν είναι ανήλικοι αυτοί που ασκούν τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία εάν εισαχθούν στη Σχολή και οι συνέπειες από τη μη εκπλήρωση αυτών. 8)Η υποχρέωση εκπαίδευσης των Ναυτικών Δοκίμων και σε υποβρύχια, αεροσκάφη, ελικόπτερα όπως και κάθε άλλη και με οποιοδήποτε μέσο εκπαίδευση την οποία η Υπηρεσία θα έκρινε αναγκαία. 9)Η υποχρέωση του υποψηφίου να φέρει μαζί του το δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο. 10)Η αναλαμβανόμενη από τους κατατασσόμενους υποχρέωση παραμονής στις τάξεις του Π.Ν. 11)Κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία. Άρθρο 50 Προσόντα Υποψηφίων Μεταξύ των απαιτουμένων προσόντων των υποψηφίων είναι τα παρακάτω: α. Να έχουν ελληνική ιθαγένεια. β. Να έχουν συμπληρώσει ή να συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο γίνεται η επιλογή, και να μην έχουν συμπληρώσει την παραπάνω ημερομηνία το 22ο έτος. γ. Να μην διώκονται για εγκλήματα ή αδικήματα που συνεπάγονται τις παρεπόμενες ποινές των άρθρων 59 έως 65 του Ποινικού Κώδικα. δ. Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των Νόμων περί προστασίας της χώρας, του πολιτεύματος και της ελευθερίας των πολιτών, προσβολή της Σημαίας ή του στρατού, νομοθεσία σχετική με τα ναρκωτικά, αρχαιότητες και της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης γενετήσιας ζωής καθώς και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά. ε. Να μην εκκρεμεί εναντίον τους ποινική δίωξη για αδίκημα, για το οποίο προβλέπεται από τον Ποινικό Κώδικα ποινή φυλάκισης ή ανώτερη. στ. Να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους, αποβληθεί ή απολυθεί στο παρελθόν από καμία Στρατιωτική Σχολή (Α.Σ.Ε.Ι.-Α.Σ.Σ.Υ.). ζ. Να μην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων. η. Να μην ανήκουν σε θρησκευτικά δόγματα ή αιρέσεις, οι δοξασίες των οποίων παρεμποδίζουν την εκτέλεση των στρατιωτικών τους καθηκόντων. θ. Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιείς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις «περί κρίσης της σωματικής ικανότητας των κατατασσόμενων στο Στράτευμα κ.λ.π.» ι. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που να επιτρέπει τη συμμετοχή τους στο σύστημα επιλογής για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Άρθρο 51 1.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες υποβολής τους καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη. 2.Ο έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών γίνεται από τριμελή επιτροπή από Αξιωματικούς, η οποία συγκροτείται με Διαταγή Διοικητού της Σ.Ν.Δ. και εκτελεί στον καθοριζόμενο σ’ αυτή χρόνο, τον έλεγχο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Μετά τον έλεγχο, αυτή καταρτίζει και αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου Ενημέρωσης Κοινού του Γ.Ε.Ν. και της Σ.Ν.Δ., κατάλογο των ονομάτων των υποψηφίων στα δικαιολογητικά των οποίων διαπίστωσε ελλείψεις ή παρατυπίες και καλεί αυτούς να τα συμπληρώσουν και να τα επανυποβάλουν στη Σχολή, μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική προκήρυξη. 3.Όταν παρέλθει η προθεσμία που ορίζεται, η επιτροπή, αφού ελέγξει τα υποβληθέντα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, συντάσσει πρακτικό το οποίο περιλαμβάνει: 1)Ονομαστικό πίνακα των υποψηφίων, των οποίων τα δικαιολογητικά είναι κανονικά. 2)Ονομαστικό πίνακα των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν αντικανονικά και κρίθηκαν αυτοί ως οριστικά αποκλειόμενοι, με αναγραφή της αιτιολογίας αποκλεισμού. Αντίγραφο του πρακτικού αυτού αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου Ενημέρωσης Κοινού του Γ.Ε.Ν. και της Σ.Ν.Δ. και υποβάλλεται στο Γ.Ε.Ν.. 4.Ενστάσεις στις αποφάσεις της επιτροπής δεν γίνονται δεκτές. Οι αποφάσεις της επιτροπής υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο, ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κατά την κείμενη νομοθεσία. Οι μη εισαχθέντες υποψήφιοι/ες μπορούν με αίτησή τους να παραλάβουν τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, με δική τους ευθύνη εντός δύο (2) μηνών από της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων. Μετά το δίμηνο τα δικαιολογητικά καταστρέφονται από επιτροπή που συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο. 5.Η επιτροπή ή, εάν αδυνατεί αυτή, νέα επιτροπή αξιωματικών που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της Σχολής, ελέγχει και τα λοιπά δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι εισαγόμενοι στη Σχολή κατά την κατάταξή τους, και καταρτίζει σχετικό πρωτόκολλο κανονικότητας ή μη των δικαιολογητικών που υποβάλλει στον Διοικητή Σ.Ν.Δ. και στο Γ.Ε.Ν., εντός δεκαημέρου από το πέρας της κατάταξης. 6.Τα δικαιολογητικά των τελικά εισαγομένων στη Σ.Ν.Δ. μαζί με το πρακτικό καταλληλότητας φυλάσσονται στη Σχολή μέχρι την ονομασία των Ναυτικών Δοκίμων σε Σημαιοφόρους, οπότε και υποβάλλονται στο τμήμα Μητρώου της Διεύθυνσης Προσωπικού του Γ.Ε.Ν.. 7.Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών οι υποψήφιοι/ες προσέρχονται για συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις, που είναι η υγειονομική εξέταση, η αθλητική εξέταση, και η ψυχομετρική εξέταση, όπως αυτές θα καθορίζονται. 8.Μετά την ανάρτηση του πρακτικού της παραγράφου 3 παρόντος άρθρου, η Σ.Ν.Δ. προσκαλεί με ανακοίνωσή της τους υποψηφίους των οποίων τα δικαιολογητικά είναι κανονικά να προσέλθουν σε οριζόμενο τόπο και χρόνο για να υποβληθούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Η ανακοίνωση αυτή αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου Ενημέρωσης Κοινού του Γ.Ε.Ν. και της Σ.Ν.Δ. Άρθρο 52 1.Η Αθλητική Δοκιμασία, όσο και η Ψυχομετρική Δοκιμασία διεξάγονται από την Εξεταστική Επιτροπή Προκαταρκτικών Εξετάσεων της Σ.Ν.Δ. η οποία συγκροτείται με Διαταγή του Διοικητή ως ακολούθως: 1)Πλοίαρχος ή Αντιπλοίαρχος, της Σ.Ν.Δ., ως Πρόεδρος. 2)Αντιπλοίαρχος Μάχιμος ή Μηχανικός, ως μέλος, που διατίθεται από άλλη Υπηρεσία με αίτημα της Σχολής και με μέριμνα του Γ.Ε.Ν.. 3)Πλωτάρχης ή Υποπλοίαρχος Μάχιμος ή Μηχανικός, ως μέλος, από τους υπηρετούντες στη Σ.Ν.Δ.. 4)Υποπλοίαρχος, ως Γραμματέας, χωρίς ψήφο, από τους υπηρετούντες στη Σ.Ν.Δ.. 2.Τα μέλη της επιτροπής, ανωτέρω παρα. 1, συμπληρώνονται ως ακολούθως: 1)Για την αθλητική δοκιμασία: Με δυο (2) μέλη του διδακτικού προσωπικού της Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στη Σ.Ν.Δ.. 2)Για την ψυχομετρική δοκιμασία: Με κατάλληλο Αξιωματικό ειδικευμένο σε θέματα επιλογής προσωπικού, ως και με κατάλληλο υγειονομικό Αξιωματικό ειδικότητας Ψυχιάτρου ή Αξιωματικό ειδικότητας Ψυχολόγου, που διατίθενται στη Σ.Ν.Δ. από το Γ.Ε.Ν. 3.Για τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη των Επιτροπών, ανωτέρω παρα. 1 και 2, ορίζονται και αναπληρωτές, με την ίδια διαταγή. 4.Με μέριμνα της Σ.Ν.Δ. και για τη συντόμευση των ημερών εξετάσεων, εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγάλος, τότε είναι δυνατόν να ορίζονται περισσότερες από μία (1) επιτροπές. 5.Τη γενική εποπτεία των προκαταρκτικών εξετάσεων έχει ο Διοικητής Σ.Ν.Δ.. 6.Η συγκρότηση της Υγειονομικής Επιτροπής, η Υγειονομική Εξέταση των υποψηφίων και γενικά κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις «περί κρίσης της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων των κατατασσόμενων στο Στράτευμα, ως και του Στρατιωτικού προσωπικού εν γένει». Με διαταγή του Γ.Ε.Ν. μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Υγειονομικού / Γ.Ε.Ν., έπειτα από σχετικό αίτημα της Σ.Ν.Δ., η Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.) συμπληρώνεται, ως απαιτείται, με Υγειονομικούς Αξιωματικούς ως συμβουλευτικά μέλη. Άρθρο 53 1.Οι υποψήφιοι οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών καλούνται να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις από επιτροπή που συγκροτείται προς τούτο σύμφωνα με το άρθρο 52 του παρόντος Οργανισμού. 2.Υποψήφιος ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο δεν μπόρεσε να προσέλθει ή να συνεχίσει την Υγειονομική Εξέταση θεωρείται αποτυχών. 3.Η Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή μετά το πέρας της Υγειονομικής Εξέτασης συντάσσει πρακτικό γνωμάτευσης, το οποίο υποβάλλει στη Σχολή. Το πρακτικό αυτό περιλαμβάνει: 1)Πίνακα των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι, με διευκρίνιση για ποια Κατεύθυνση (Μάχιμοι-Μηχανικοί) αυτοί κρίθηκαν κατάλληλοι. 2)Πίνακα των υποψηφίων που κρίθηκαν ακατάλληλοι, κατά Κατεύθυνση (Μάχιμοι-Μηχανικοί) μαζί με την αιτιολογία ακαταλληλότητας για καθένα από αυτούς. Οι πίνακες αυτοί είναι εμπιστευτικοί και δεν ανακοινώνονται. Αποκλειστικά και μόνον στον ίδιο τον κρινόμενο ως ακατάλληλο, ανακοινώνεται το αιτιολογικό της ακαταλληλότητας. Οι αποτυχόντες υποψήφιοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο του σχετικού πρωτοκόλλου, κατόπιν αίτησης τους στην Α.Ν.Υ.Ε., η οποία θα πρέπει να έχει κατατεθεί μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των σχετικών αποτελεσμάτων. 4.Με βάση το παραπάνω πρακτικό συντάσσεται από τη Σχολή πίνακας ο οποίος περιλαμβάνει τα ονόματα των εξετασθέντων μαζί με τον χαρακτηρισμό «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ» ή «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ», με ταυτόχρονη διευκρίνιση για ποια Κατεύθυνση ο υποψήφιος κρίνεται κατάλληλος ή ακατάλληλος. Ο πίνακας αυτός αναρτάται με φροντίδα της Σχολής στους πίνακες ανακοινώσεων του Γραφείου Ενημέρωσης Κοινού του Γ.Ε.Ν. και της Σ.Ν.Δ.. 5.Η γνωμάτευση της Α.Ν.Υ.Ε. δεν υπόκειται σε ένσταση. 6.Υποψήφιοι που κρίνονται ακατάλληλοι από την Α.Ν.Υ.Ε. αποκλείονται από την εισαγωγή τους στη Σχολή. Άρθρο 54 1.Η Σχολή, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Υγειονομικής Εξέτασης καλεί με ανακοίνωσή της αυτούς που κρίθηκαν κατάλληλοι να προσέλθουν σε οριζόμενο τόπο και χρόνο για να υποβληθούν στην αθλητική δοκιμασία. Η ανακοίνωση αυτή αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του Γραφείου Ενημέρωσης Κοινού του Γ.Ε.Ν. και της Σ.Ν.Δ.. 2.Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται κατά την Αθλητική Δοκιμασία στα εξής αθλήματα: 1)Δρόμος 100 μέτρων με ελάχιστο όριο επίδοσης 16 δευτερόλεπτα. 2)Δρόμος 1000 μέτρων με ελάχιστο όριο επίδοσης 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. 3)Άλμα σε ύψος με φόρα με ελάχιστο όριο επίδοσης 1.05 μέτρο. 4)Άλμα σε μήκος με φόρα με ελάχιστο όριο επίδοσης 3 μέτρα και 60 εκατοστά. 5)Ρίψη σφαίρας βάρους 7.275 χλγ. με κάθε χέρι και με ελάχιστο όριο μέσου όρου ρίψης (δεξιού και αριστερού χεριού) 4 μέτρα και 50 εκατοστά. 6)Ελεύθερη κολύμβηση 50 μέτρων με μέγιστο όριο 2 λεπτών. Η δοκιμασία για τους δρόμους και την κολύμβηση γίνεται μια (1) φορά και για τα άλματα και τις ρίψεις μέχρι τρεις (3) φορές. 3.Υποψήφιος που δεν πέτυχε τα παραπάνω καθοριζόμενα όρια επίδοσης ή δεν μπόρεσε να προσέλθει ή να συνεχίσει την Αθλητική δοκιμασία θεωρείται αποτυχών και αποκλείεται από την εισαγωγή του στη Σχολή. 4.Μετά το τέλος της Αθλητικής Δοκιμασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο περιλαμβάνει τους κριθέντες ως επιτυχόντες και τους κριθέντες ως αποτυχόντες. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τα μέλη της ή των επιτροπών και υποβάλλεται στη Σχολή. Αντίγραφα του πρακτικού, μετά τη θεώρησή του από τον Διοικητή, υποβάλλονται στο Γ.Ε.Ν. και αναρτώνται με φροντίδα της Σ.Ν.Δ, στους πίνακες ανακοινώσεων του Γραφείου Ενημέρωσης Κοινού του Γ.Ε.Ν. και της Σ.Ν.Δ. 5.Ενστάσεις στα αποτελέσματα της Αθλητικής Δοκιμασίας δεν γίνονται δεκτές. Άρθρο 55 1.Οι υποψήφιοι οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών καλούνται σε οριζόμενο τόπο και χρόνο να υποβληθούν στην Ψυχομετρική Δοκιμασία. Η ανακοίνωση αυτή αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του Γραφείου Ενημέρωσης Κοινού του Γ.Ε.Ν. και της Σ.Ν.Δ. 2.Η Ψυχομετρική δοκιμασία διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές των αρμοδίων Διευθύνσεων Γ.Ε.Ν. και Γ.Ε.ΕΘ.Α. «περί Ψυχομετρικής Επιλογής των υποψηφίων μαθητών των Παραγωγικών Σχολών του Π.Ν.». Εφόσον διεξάγεται στην Ψυχομετρική Δοκιμασία και γραπτή εξέταση απαγορεύεται κάθε συνεργασία μεταξύ των υποψηφίων και η αναγραφή του ονόματός τους ή άλλων σημείων αναγνώρισης εκτός του ορισμένου χώρου κάτω από το αδιαφανές κάλυμμα του εντύπου επί του οποίου διαγωνίζεται ο υποψήφιος. Κάθε παράβαση με σκοπό την αλλοίωση του αποτελέσματος των εξετάσεων που διαπιστώνει η επιτροπή Ψυχομετρικής Δοκιμασίας, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω εξέταση και τον χαρακτηρισμό του ως αποτυχόντα. Τα ανωτέρω γνωρίζονται στους υποψηφίους από την επιτροπή πριν από την έναρξη της γραπτής Δοκιμασίας. 3.Υποψήφιος ο οποίος κρίθηκε αποτυχών ή υποψήφιος που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπόρεσε να προσέλθει ή να συνεχίσει την Ψυχομετρική Δοκιμασία αποκλείεται από την εισαγωγή του στη Σ.Ν.Δ. 4.Μετά το τέλος της Ψυχομετρικής Δοκιμασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει τους κριθέντες ως επιτυχόντες και τους κριθέντες ως αποτυχόντες. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τα μέλη της ή των επιτροπών και υποβάλλεται στη Σχολή. Αντίγραφα του πρακτικού, μετά τη θεώρησή τους από τον Διοικητή, υποβάλλονται στο Γ.Ε.Ν. και αναρτώνται με φροντίδα της Σ.Ν.Δ. στους πίνακες ανακοινώσεων του Γραφείου Ενημέρωσης Κοινού του Γ.Ε.Ν. και της Σ.Ν.Δ. Ειδικότερα η επιτροπή συντάσσει ειδικό πρωτόκολλο για τον κάθε αποτυχόντα ξεχωριστά, αναγράφοντας τους λόγους αποτυχίας του. Το εν λόγω πρωτόκολλο είναι εμπιστευτικό- προσωπικό και φυλάσσεται στα αρχεία της Σχολής για διάρκεια ενός (1) έτους, και καταστρέφονται από επιτροπή, η οποία συντάσσει για το σκοπό αυτό και σχετικό πρωτόκολλο. 5.Ενστάσεις στα αποτελέσματα της Ψυχομετρικής Δοκιμασίας δεν γίνονται δεκτές. Οι αποτυχόντες υποψήφιοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο του σχετικού πρωτοκόλλου, κατόπιν αίτησης τους στη Σ.Ν.Δ., η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των σχετικών αποτελεσμάτων. 6.Τα Έντυπα της Ψυχομετρικής Δοκιμασίας που χρησιμοποιήθηκαν από τους υποψηφίους, καταστρέφονται από την Επιτροπή εκτός της περίπτωσης ανωτέρω εδαφίου 4, η οποία συντάσσει για το σκοπό αυτό και σχετικό πρωτόκολλο. Άρθρο 56 1.Μετά την έκδοση και ανακοίνωση όλων των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών εξετάσεων συντάσσονται με μέριμνα της Σ.Ν.Δ. δύο τελικοί πίνακες, ανά ένας για κάθε Κατεύθυνση (Μαχίμων-Μηχανικών), στους οποίους αναγράφονται οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι από τις εξετάσεις αυτές. Αντίγραφα των πινάκων αυτών υποβάλλονται στο Γ.Ε.Ν. και το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προκειμένου το τελευταίο να επιλέξει αυτούς που θα εισαχθούν τελικά κατά Κατεύθυνση (Μαχίμων-Μηχανικών) στη Σχολή, σύμφωνα με το σύστημα επιλογής των Πανελληνίων Εξετάσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 2.Οι προκηρυχθείσες θέσεις καλύπτονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα που εκδίδει το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κατά σειρά από υποψήφιους που επιλέγονται με βάση δήλωση επιθυμίας, επιτυχία στις προκαταρκτικές εξετάσεις και βαθμολογία του συστήματος των πανελληνίων εξετάσεων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες από την ισχύουσα νομοθεσία. 3.Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων ανωτέρω εδαφίου 2, εκδίδεται, μετά από εισήγηση της Σχολής προς το Γ.Ε.Ν., απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 4.Ο Διοικητής καλεί με ανακοίνωση τους αναφερομένους στην απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να παρουσιασθούν στη Σχολή για κατάταξη, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται στην ανακοίνωση. Αυτή αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του Γραφείου Ενημέρωσης Κοινού του Γ.Ε.Ν. και της Σχολής, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Σ.Ν.Δ. και γνωστοποιείται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με μέριμνα του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του Γ.Ε.Ν.. 5.Όσοι δεν παρουσιάζονται την ορισθείσα ημέρα κατάταξης θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν, εκτός της περίπτωση ανωτέρας βίας, την οποία θα πρέπει παρουσιαζόμενος στην Σχολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα κατάταξης να την βεβαιώσει προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα από επίσημες αρχές. Μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την ημέρα κατάταξης, θεωρείται ότι παραιτήθηκαν και διαγράφονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από εισήγηση της Σχολής προς το Γ.Ε.Ν.. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 6.Μετάταξη καταταγέντων Μαχίμων Ναυτικών Δοκίμων σε Μηχανικούς και αντίστροφα απαγορεύεται. 7.Ναυτικοί Δόκιμοι που εισήχθησαν στη Σχολή με βάση ψευδή ή ανακριβή πιστοποιητικά, όταν αυτό ανακαλυφθεί, διαγράφονται από τη Σχολή ανεξάρτητα του έτους στο οποίο φοιτούν. Παράλληλα υπέχουν ποινική ευθύνη κατά τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από σχετική εισήγηση της Σχολής προς το Γ.Ε.Ν.. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 8.Η σειρά επιτυχίας αυτών που κατατάσσονται στη Σχολή είναι και η μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας. Οι Ναυτικοί Δόκιμοι που παρέμειναν στην πρώτη τάξη από το προηγούμενο εκπαιδευτικό έτος, ως προς την αρχαιότητα, κατατάσσονται μετά τον τελευταίο νεοεισαχθέντα στη Σχολή. 9.Οι επιτυχόντες με την κατάταξή τους θεωρούνται Ναυτικοί Δόκιμοι. Από την ημερομηνία που κατατάσσονται οι Ναυτικοί Δόκιμοι θεωρούνται στρατιωτικοί, όσον αφορά στα θέματα υγειονομικής τους περίθαλψης. Άρθρο 57 1.Όσοι κατατάσσονται στη Σχολή υπόκεινται στους κανονισμούς της και παρακολουθούν πρόγραμμα εκπαίδευσης της Σχολής σε θέματα ναυτικής και στρατιωτικής αγωγής για περίοδο 10-15 ημερών από της κατάταξής τους (βασική εκπαίδευση). 2.Μετά το τέλος της βασικής εκπαίδευσης και εντός τριμήνου από την πρώτη ημερομηνία κατάταξης, οι Έλληνες Ναυτικοί Δόκιμοι που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους δίνουν τον καθορισμένο όρκο και οι αλλοδαποί την προβλεπόμενη Υπόσχεση, σε επίσημη τελετή που γίνεται στη Σχολή. 3.Μετά την τελετή συντάσσεται το κοινό πρωτόκολλο ορκωμοσίας για όλους όσοι ορκίσθηκαν, το οποίο υπογράφεται από τον Διοικητή, τον Υποδιοικητή, τον ορκίσαντα Ιερέα και αυτούς που ορκίσθηκαν. Το πρωτόκολλο αυτό τηρείται στο αρχείο της Σχολής. 4.Άρνηση Έλληνα ή αλλοδαπού Ναυτικού Δοκίμου να ορκισθεί ή να δώσει την προβλεπόμενη Υπόσχεση, κατά περίπτωση, συνεπάγεται την απόλυσή του από τη Σχολή. Κεφάλαιο Η’Θέματα Ναυτικών Δοκίμων Άρθρο 58 1.Από της ορκωμοσίας του ο Ναυτικός Δόκιμος εμπίπτει στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και θεωρείται οπλίτης. 2.Με τον όρο Ναυτικοί Δόκιμοι στον παρόντα Οργανισμό νοούνται οι εκπαιδευόμενοι ως μέλλοντες Αξιωματικοί στη Σχολή (Μάχιμοι-Μηχανικοί), ημεδαποί ή αλλοδαποί, άνδρες ή γυναίκες. Άρθρο 59 1.Διοικητικά οι τέσσερις τάξεις των Ναυτικών Δοκίμων υπάγονται στη Διεύθυνση Ναυτικής Εκπαίδευσης. 2.Αρχηγός Τάξης είναι ο αρχαιότερος Μάχιμος Ναυτικός Δόκιμος της τάξης. Αρχηγοί Κατευθύνσεων είναι ο αρχαιότερος Μάχιμος και ο αρχαιότερος Μηχανικός Ναυτικός Δόκιμος της τάξης κατά περίπτωση. 3.Αρχηγός και Υπαρχηγός Δοκίμων ονομάζονται οι αρχαιότεροι Έλληνες Ναυτικοί Δόκιμοι Μάχιμος και Μηχανικός αντίστοιχα. 4.Η αρχαιότητα μεταξύ των Ναυτικών Δοκίμων της ίδιας τάξης, Μαχίμων ή Μηχανικών, ρυθμίζεται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση καθώς και τα ναυτικά και στρατιωτικά προσόντα κάθε εκπαιδευτικού έτους. 5.Η αρχαιότητα μεταξύ των Ναυτικών Δοκίμων της πρώτης τάξης, είναι σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας των, κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις. 6.Η αρχαιότητα μεταξύ των Ναυτικών Δοκίμων Μαχίμων και Μηχανικών, της ίδιας τάξης, ρυθμίζεται με παρεμβολή των Μηχανικών, στη σειρά των Μαχίμων. Πρώτος κατά σειρά αρχαιότητας, τάσσεται ο αρχαιότερος των Μαχίμων, δεύτερος κατ’ αρχαιότητα, τάσσεται ο αρχαιότερος των Μηχανικών, οι δε λοιποί Ναυτικοί Δόκιμοι Μηχανικοί, παρεμβάλλονται κατά ίσα διαστήματα, μεταξύ των Μαχίμων συμμαθητών τους και κατ’ αναλογία του συνολικού αριθμού κάθε τάξης, ώστε ο τελευταίος της τάξης, στη γενική σειρά αρχαιότητας, να είναι ο τελευταίος των Μηχανικών. 7.Οι Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λιμενικού Σώματος (ΔΣΛΣ), θεωρούνται νεώτεροι, της τετάρτης τάξης Ναυτικών Δοκίμων και των αρχαιοτέρων της τρίτης τάξης Ναυτικών Δοκίμων, οι οποίοι αναλαμβάνουν καθήκοντα Τμηματαρχών σε περίπτωση αποχώρησης της τετάρτης τάξης Ναυτικών Δοκίμων. Άρθρο 60 1.Ο αρχαιότερος Ναυτικός Δόκιμος της τετάρτης τάξης Μαχίμων ονομάζεται Αρχηγός Δοκίμων και φέρει το βαθμό του Αρχικελευστή. Ο αρχαιότερος Ναυτικός Δόκιμος της τετάρτης τάξης Μηχανικών ονομάζεται Υπαρχηγός Δοκίμων και φέρει το βαθμό του Επικελευστή. Οι επόμενοι αυτών αρχαιότεροι σε γενική σειρά Ναυτικοί Δόκιμοι της τετάρτης τάξης φέρουν το βαθμό του Κελευστή και οι επόμενοι του Διόπου και ονομάζονται Τμηματάρχες και Υποτμηματάρχες αντίστοιχα. 2.Μετά την αποφοίτηση της τετάρτης τάξης και μέχρι την έναρξη του επομένου ακαδημαϊκού έτους ο αρχαιότερος Έλληνας της τρίτης Μαχίμων ονομάζεται Αρχηγός Δοκίμων και φέρει το βαθμό του Επικελευστή. Ο αρχαιότερος Έλληνας της τρίτης τάξης Μηχανικών ονομάζεται Υπαρχηγός Δοκίμων και φέρει το βαθμό του Κελευστή. Οι επόμενοι αυτών Ναυτικοί Δόκιμοι φέρουν το βαθμό του Διόπου. 3.Ο μέγιστος αριθμός των βαθμοφόρων Ναυτικών Δοκίμων καθορίζεται αναλόγως του εκάστοτε συνολικού αριθμού σπουδαστών της Σ.Ν.Δ. Άρθρο 61 1.Οι Ναυτικοί Δόκιμοι δικαιούνται να υποβάλουν παραίτηση από τη θέση τους. 2.Η παραίτηση υποβάλλεται εγγράφως προς τη Διοίκηση της Σχολής η οποία την υποβάλλει στο Γ.Ε.Ν. εντός τριών (3) ημερών. 3.Η αποδοχή της παραίτησης γίνεται με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού που εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από της υποβολής της παραίτησης. Για τους Ναυτικούς Δοκίμους τετάρτου έτους η αποδοχή της παραίτησης είναι προαιρετική για τη Διοίκηση. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται κατόπιν πρότασης του Διοικητή της Σχολής και εφόσον συμφωνεί ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. 4.Ο Διοικητής μπορεί, κατά τη κρίση του, να αποστείλει τους παραιτηθέντες Δοκίμους σε άδεια στις κατοικίες τους μέχρι να εκδοθεί η απόφαση περί αποδοχής της παραίτησής τους. 5.Σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσής τους, οι Ναυτικοί Δόκιμοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το Π.Ν. κατά το χρόνο φοίτησής τους στη Σ.Ν.Δ., σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Της καταβολής εξαιρούνται οι Ναυτικοί Δόκιμοι που απολύονται για λόγους υγείας κατόπιν απόφασης της Ανωτάτης Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής. 6.Για τους Ναυτικούς Δοκίμους που είναι ανήλικοι η παραίτηση υποβάλλεται αποκλειστικώς δια του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία ή ασκεί κηδεμονία. Το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία ή ασκεί κηδεμονία του παραιτουμένου ή απολυόμενου Ναυτικού Δοκίμου υποχρεούται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να καταβάλει τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το Π.Ν. κατά το χρόνο φοίτησής τους στη Σ.Ν.Δ., σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 7.Οι Ναυτικοί Δόκιμοι απολύονται από τη Σχολή για τους εξής λόγους: 1)Λόγοι υγείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί κρίσης της σωματικής ικανότητας των στρατιωτικών. 2)Έλλειψη ναυτικών προσόντων. 3)Έλλειψη στρατιωτικών προσόντων. 4)Αποτυχία στην ακαδημαϊκή ή / και ναυτική εκπαίδευση. ε Τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 63 του παρόντος Οργανισμού. 8.Η απόλυση από τη Σχολή γίνεται με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, έπειτα από πρόταση του Διοικητή της Σ.Ν.Δ.. Στην περίπτωση που η απόλυση γίνεται για λόγους υγείας, επισυνάπτεται υποχρεωτικά σχετική γνωμάτευση της Ανωτάτης Ναυτικής Υγειονομικής Επιτροπής. 9.Οι παραιτηθέντες ή απολυθέντες Ναυτικοί Δόκιμοι δεν μπορούν να επανέλθουν στη Σ.Ν.Δ. ή να καταταγούν εκ νέου σε αυτή. Όσοι απολυθούν λόγω έλλειψης ναυτικών ή στρατιωτικών προσόντων δεν μπορούν να υπηρετήσουν μελλοντικά στο Πολεμικό Ναυτικό. Άρθρο 62 Ηθικές Αμοιβές Ναυτικών Δοκίμων Στους Ναυτικούς Δοκίμους που επέτυχαν εξαιρετική και αξιέπαινη επίδοση στην ακαδημαϊκή ή ναυτική εκπαίδευση απονέμονται από τη Διοίκηση της Σχολής, με εισήγηση του Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων ή του Διευθυντή Εκπαίδευσης αντίστοιχα, οι κάτωθι ηθικές αμοιβές και τιμητικές διακρίσεις: α. Διαμνημόνευση σε Διαταγή Διοικητού. β. Διανομή Εμβλήματος. γ. Τιμητικές άδειες εξόδου. Άρθρο 63 Μείζονα πειθαρχικά παραπτώματα Ναυτικών Δοκίμων Τα πειθαρχικά παραπτώματα των Ναυτικών Δοκίμων που συνιστούν λόγο αποβολής από τη Σχολή είναι τα εξής: α. Υπέρβαση της αδείας εξόδου πλέον των 24ων ωρών, εάν δεν οφείλεται σε ασθένεια βεβαιούμενη από αξιωματικό ιατρό της Φρουράς ή ιατρό στρατιωτικού ή κρατικού νοσοκομείου ή σε περίπτωση μη ύπαρξης των ανωτέρω, ιδιώτη ιατρό, ή σε περίπτωση διακοπής της συγκοινωνίας, με πιστοποιητικό της αρμοδίας αρχής του εσωτερικού ή Προξενικής αρχής του εξωτερικού. β. Απουσία από τη Σχολή, χωρίς άδεια, πέραν των είκοσιτεσσάρων (24) ωρών. γ. Αντιπειθαρχική συμπεριφορά. δ. Ασέβεια προς τους ανωτέρους που εκδηλώνεται με έργα ή λόγους. ε. Ανυπακοή στις διαταγές των ανωτέρων. στ. Επίδειξη ευτελούς και αναξιοπρεπούς χαρακτήρα. ζ. Δειλία, που πιστοποιείται από οποιοδήποτε περιστατικό και εν γένει για κάθε ηθικό ή ψυχικό ελάττωμα ασυμβίβαστο προς τη ναυτική υπηρεσία, το έργο και τη θέση του αξιωματικού. η. Κάθε ενέργεια που αποσκοπεί άμεσα ή έμμεσα στην υπονόμευση του κατά το Σύνταγμα πολιτεύματος. θ. Κάθε επίμεμπτη πράξη ή συμπεριφορά, κατά την εκτίμηση του Διοικητή, που δεν υπάγεται στις ανωτέρω περιπτώσεις. Άρθρο 64 1.Η σημασία των ποινών κρίνεται από την αιτιολογία τους, η οποία και επιδρά στη βαθμολογία των στρατιωτικών προσόντων των Ναυτικών Δοκίμων. Το είδος και μέγεθος της ποινής είναι ανάλογο του αιτιολογικού της. 2.Οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν στους Ναυτικούς Δόκιμους είναι οι εξής: 1)Επίπληξη. 2)Πεζικές ασκήσεις σε ομάδα άνω των τριών ατόμων. 3)Στέρηση εξόδου. 4)Φυλάκιση. 5)Αυστηρά φυλάκιση. 3.Επί σοβαρών περιπτώσεων που απαιτούν άμεσα μέτρα είναι δυνατό να διαταχθεί από τον Αξιωματικό της Υπηρεσίας η παραμονή ένδον του υπαιτίου και να προκληθεί στη συνέχεια η απόφαση της Διοίκησης. Άρθρο 65 1.Ο πειθαρχικός έλεγχος και η ανάλογη διαδικασία εμπίπτουν στην ευθύνη του Διοικητή της Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 2.Αρμοδιότητα επιβολής ποινών επί των Ναυτικών Δοκίμων έχει μόνο ο Διοικητής της Σχολής ή ο αναπληρωτής του και οι προϊστάμενες τούτου αρχές. Οι ποινές επιβάλλονται για κάθε παράπτωμα ως εξής: 1)Ο Διοικητής ή ο αναπληρωτής του μπορεί να επιβάλει τρεις (3) φορές την ποινή της πεζικής άσκησης, τέσσερις (4) φορές την ποινή της στέρησης εξόδου, ποινή φυλάκισης μέχρι τριάντα (30) ημερών και ποινή αυστηράς φυλάκισης μέχρι δέκα (10) ημερών. 2)Ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού μπορεί να επιβάλει ποινή φυλάκισης μέχρι πενήντα (50) ημερών και ποινή αυστηράς φυλάκισης μέχρι εικοσιπέντε (25) ημερών. 3)Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορεί να επιβάλει ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) μηνών και ποινή αυστηράς φυλάκισης μέχρι τριάντα (30) ημερών. 3.Για τις περιπτώσεις παραπτωμάτων που οδηγούν σε αποβολή από τη Σχολή, διατάσσεται από το Διοικητή της Σχολής Ένορκη Διοικητική Εξέταση, το θετικό πόρισμα της οποίας υποβάλλεται στο Γ.Ε.Ν. προκειμένου να ακολουθήσει άσκηση πειθαρχικής δίωξης και παραπομπή του Δοκίμου ενώπιον του Ανακριτικού Συμβουλίου. Εφόσον η γνωμοδότηση του Συμβουλίου είναι δυσμενής για τον εγκαλούμενο, επιβάλλεται η ποινή της αποβολής από τη Σχολή με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. 4.Η συγκρότηση του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου Ανακριτικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. 5.Η διαδικασία ενώπιον των ανακριτικών συμβουλίων ρυθμίζεται από τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 66 1.Οι άδειες εξόδου στους σπουδαστές χορηγούνται από τον Διοικητή. 2.Πολυήμερες άδειες χορηγούνται στις παρακάτω περιόδους, και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες σύμφωνα με Διαταγή Διοικητού: 1)Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων – Πρώτης του έτους – Θεοφανείων, συνεχόμενα. 2)Κατά την περίοδο εορτών Πάσχα από Μ. Τετάρτη έως και Τετάρτη του Πάσχα. 3)Τριάντα (30) ημέρες συνολικά, κατανεμημένες πριν και μετά τον Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου. 3.Κατά το θερινό εκπαιδευτικό πλου, οι έξοδοι χορηγούνται κατά την κρίση του εκτελούντος χρέη Διοικητού εν πλω. 4.Άδειες για το εξωτερικό χορηγούνται από το Διοικητή, κατόπιν έγγραφης αίτησης. Για αλλοδαπούς Ναυτικούς Δοκίμους, χορηγούνται άδειες για το εξωτερικό, κατόπιν έγκρισης του Διοικητού με τη σύμφωνη γνώμη των Αρχών των Χωρών προέλευσής τους. 5.Όλοι οι Ναυτικοί Δόκιμοι είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν στη Σχολή την ακριβή διεύθυνση κατοικίας τους στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών –Πειραιώς, στην οποία διαμένουν κατά τις εξόδους τους. Άρθρο 67 1.Όλα τα έξοδα, εκπαίδευσης, διατροφής, ιματισμού κ.λ.π. των Ναυτικών Δοκίμων βαρύνουν το Δημόσιο. 2.Οι Ναυτικοί Δόκιμοι δικαιούνται μηνιαίες αποδοχές οι οποίες καθορίζονται με ειδικές μισθολογικές διατάξεις. Κεφάλαιο Θ’Εργαστήρια – Βιβλιοθήκες Άρθρο 68 1.Κάθε Εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή, που είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα στον οποίο ανήκει το Εργαστήριο, κατά προτίμηση στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο και κατά προτεραιότητα της υψηλότερης βαθμίδας. Τον Διευθυντή Εργαστηρίου ορίζει το Ε.Σ. μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Τομέα στον οποίο υπάγεται το Εργαστήριο. 2.Η θητεία του Διευθυντή Εργαστηρίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται από το Ε.Σ. με εισήγηση του Διευθυντή του Τομέα. Δύο (2) μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της θητείας του Διευθυντή Εργαστηρίου, το Ε.Σ. αποφασίζει για την ανανέωση της θητείας ή την αντικατάσταση του Διευθυντή του Εργαστηρίου. Η εισήγηση του Διευθυντή του Τομέα υποβάλλεται δέκα (10) ημέρες πριν από τη σύγκληση του Ε.Σ. για το σκοπό αυτό. 3.Σε περίπτωση που το Ε.Σ. αποφασίσει την μη ανανέωση της θητείας του Διευθυντή του Εργαστηρίου, ο Διευθυντής του Τομέα ζητεί εγγράφως από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα που έχουν τα προσόντα για κατάληψη θέσης Διευθυντή Εργαστηρίου να υποβάλουν εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου την υποψηφιότητα τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διευθυντής Τομέα την εισήγηση για ανανέωση της θητείας προς το Ε.Σ. ή το αίτημα για υποβολή υποψηφιοτήτων υποβάλλεται από τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων ή τον Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης στην περίπτωση Εργαστηρίων που ανήκουν σε Τομείς υπαγόμενους στη Ναυτική Εκπαίδευση. 4.Ο Διευθυντής του οικείου Τομέα ή ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων ή ο Διευθυντής Ναυτικής Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, όταν δεν υπάρχει Διευθυντής Τομέα, καταρτίζει πίνακα υποψηφίων ανά εργαστήριο του Τομέα και υποβάλλει εισήγηση προς το Ε.Σ.. Το Ε.Σ. ορίζει μεταξύ των υποψηφίων τον Διευθυντή του Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου αναλαμβάνει καθήκοντα με την έναρξη του νέου εκπαιδευτικού έτους. 5.Στην περίπτωση κατά την οποία ο Διευθυντής Εργαστηρίου παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιοδήποτε λόγο, ή αδυνατεί για λόγους υγείας να ασκήσει τα καθήκοντα του, για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, τότε ενεργοποιείται εντός (10) δέκα ημερών από τον Διευθυντή του οικείου Τομέα ή τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων ή ο Διευθυντής Ναυτικής Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, όταν δεν υπάρχει Διευθυντής Τομέα, η διαδικασία με το αίτημα για υποβολή υποψηφιοτήτων. Στην περίπτωση έκτακτης ενεργοποίησης της διαδικασίας η θητεία του νέου Διευθυντή Εργαστηρίου περατώνεται με τη λήξη του μεθεπόμενου εκπαιδευτικού έτους. 6.Η ιδιότητα του Διευθυντή Τομέα δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Διευθυντή Εργαστηρίου. 7.Σε περίπτωση κατά την οποία, για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατός ο ορισμός Διευθυντή Εργαστηρίου κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το Ε.Σ., με εισήγηση του Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων ή του Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, αναθέτει τη διεύθυνση σε μέλος Δ.Ε.Π. της Σ.Ν.Δ., κατά προτίμηση στο συγγενέστερο γνωστικό αντικείμενο και κατά προτεραιότητα της υψηλότερης βαθμίδας. Άρθρο 69 1.Τα Εργαστήρια ανήκουν στους Τομείς και αποτελούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές μονάδες με την πλέον προχωρημένη εξειδίκευση στα επιμέρους επιστημονικά και τεχνολογικά αντικείμενα της Σ.Ν.Δ. 2.Η κατανομή των Εργαστηρίων στους Τομείς γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος Οργανισμού. 3.Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή την κάλυψη διδακτικών αναγκών της Σ.Ν.Δ. στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα και την πρακτική άσκηση των σπουδαστών, την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων στα πλαίσια της Ναυτικής Επιστήμης και άλλων επιστημών που σχετίζονται με την παρεχόμενη από την Σ.Ν.Δ. εκπαίδευση, την επιδίωξη συνεργασίας με μέλη Δ.Ε.Π. άλλων συγγενών τμημάτων των Α.Σ.Ε.Ι., Πανεπιστημίων, εκπαιδευτικών και ερευνητικών κέντρων της χώρας καθώς και Πανεπιστημίων ή ερευνητικών κέντρων της αλλοδαπής, τη συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, και κάθε άλλη δραστηριότητα που συνάδει με την αποστολή και το σκοπό λειτουργίας της Σ.Ν.Δ.. 4.Με πρόταση του Διευθυντή του Τομέα ορίζεται, από το Ε.Σ., το προσωπικό του εργαστηρίου. Το προσωπικό του εργαστηρίου απαρτίζεται: 1)Από μέλη Δ.Ε.Π. της Σ.Ν.Δ. των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του παρόντος Οργανισμού, εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα του εργαστηρίου. 2)Από τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που τοποθετούνται στο εργαστήριο. 5.Ο Διευθυντής του εργαστηρίου καταρτίζει και υποβάλλει στον τομέα το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του και μεριμνά για την τήρησή του, συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο, μεριμνά για τη στελέχωση του με το αναγκαίο προσωπικό, μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων, εισηγείται στον Τομέα για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, υποβάλλει στον Τομέα τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων και γενικά είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του. 6.Χώροι του εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται σ’ αυτό για τη διεξαγωγή του έργου του και ειδικότερα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και το λοιπό εξοπλισμό για τη διενέργεια πρακτικών ασκήσεων και ερευνητικών έργων και μελετών. Σε κάθε χώρο του εργαστηρίου υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή ή του υπεύθυνου για το συγκεκριμένο χώρο. 7.Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για κάθε κατηγορία. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου έχει την ευθύνη της απρόσκοπτης λειτουργίας του εργαστηρίου. 8.Πόροι του εργαστηρίου είναι οι πιστώσεις που προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό ή τις δημόσιες επενδύσεις ή την ιδιαίτερη περιουσία της Σχολής και οι οποίοι διανέμονται από το Ε.Σ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι κληρονομιές, τα κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά, νομικά πρόσωπα προς τη Σ.Ν.Δ. για τους σκοπούς του εργαστηρίου, τα έσοδα από τυχόν παροχή υπηρεσιών, τα κονδύλια που προέρχονται από ερευνητικά προγράμματα. 9.Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία: βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων (αντίγραφο των καταγεγραμμένων στις Απογραφές), φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος, κατάλογος επιστημονικών οργάνων και περιοδικών, και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο. Άρθρο 70 1.Στη Σ.Ν.Δ. λειτουργεί Βιβλιοθήκη. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως κέντρο συλλογής, φύλαξης, κατάταξης και διάθεσης - προσφοράς της συσσωρευμένης γνώσης για την στήριξη και προώθηση κάθε ερευνητικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η συσσωρευμένη γνώση είναι καταγεγραμμένη σε βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, χάρτες, εφημερίδες, χειρόγραφα, μικροφίλμ και σε κάθε μορφής ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό. 2.Με απόφαση του Ε.Σ. συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Βιβλιοθήκης, μετά από πρόταση του Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων. Της Επιτροπής Βιβλιοθήκης προεδρεύει το αρχαιότερο, μεταξύ των μελών της, μέλος Δ.Ε.Π.. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Βιβλιοθήκης είναι: 1)Μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος προγραμματισμός για τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και υποβολή σχετικών εισηγήσεων στο Ε.Σ. 2)Συνεχής παρακολούθηση των αναγκών της Βιβλιοθήκης σε σχέση με τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας της Σ.Ν.Δ. 3)Σύνταξη του προϋπολογισμού της Βιβλιοθήκης και υποβολή στο Ε.Σ. 4)Σύνταξη του ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης και υποβολή στο Ε.Σ. 5)Εξασφάλιση μόνιμης ροής πληροφορίας προς διδάσκοντες και διδασκόμενους για τις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης. 3.Η συγκρότηση της Επιτροπής γίνεται κατά το μήνα Ιούνιο και η θητεία της είναι τριετής με αρχή την 1η του επομένου Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιοδήποτε λόγο, το Ε.Σ. ορίζει νέο μέλος, μετά από πρόταση του Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων. 4.Όλα τα στελέχη της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, το Διδακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, το στρατιωτικό και το πολιτικό προσωπικό, έχουν δικαίωμα χρήσης και δανεισμού του υλικού της Βιβλιοθήκης. Επίσης τη Βιβλιοθήκη μπορούν να χρησιμοποιούν και μελετητές εκτός της Σ.Ν.Δ., ύστερα από ειδική άδεια της Επιτροπής Βιβλιοθήκης. 5.Με εισήγηση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης το Ε.Σ. εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Βιβλιοθήκης. Ο Κανονισμός Λειτουργίας Βιβλιοθήκης ρυθμίζει θέματα συνεργασίας με ακαδημαϊκές και ερευνητικές βιβλιοθήκες της χώρας και της αλλοδαπής, ηλεκτρονικής οργάνωσης και διαδικτυακής πρόσβασης, οργάνωσης απαιτήσεων-παραγγελιών- προμηθειών υλικού, ωραρίου, κανόνων χρήσης του αναγνωστηρίου, οργάνωσης και ταξιθέτησης του υλικού, καθώς επίσης και τις κατηγορίες και τους κανόνες χρήσης, δανεισμού και αντιγραφής του υλικού. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Βιβλιοθήκης γίνεται με εισήγηση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης και απόφαση του Ε.Σ. Κεφάλαιο Ι΄Διάφορες Διατάξεις Άρθρο 71 Θέσεις Προσωπικού (Διοικητικό – Πολιτικό και Στρατιωτικό) Η στελέχωση της Σχολής στο πλαίσιο του παρόντος Οργανισμού και σύμφωνα με το οργανόγραμμα Παραρτήματος «Α» προβλέπεται στο Παράρτημα «Γ». Άρθρο 72 1.Το Λογιστικό Σύστημα της Σχολής διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, των ισχυόντων κανονισμών και των διαταγών του Γ.Ε.Ν. 2.Η διεκπεραίωση των οικονομικών συναλλαγών της Σχολής γίνεται βάσει των ισχυουσών οικονομικών και λογιστικών διατάξεων και των διαταγών των Προϊσταμένων Αρχών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»ΣΤΟΝ Ο/ΣΝΔ Στελέχωση Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Της Σχολής προΐσταται ο Διοικητής, ο οποίος φέρει το βαθμό του Υποναυάρχου. Η στελέχωση των τμημάτων της Σχολής είναι όπως παρακάτω: 1.Γραφείο Διοικητού Στελεχώνεται από έναν (1) Ανθυπασπιστή και δύο (2) Υπαξιωματικούς. 2.Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Αποτελείται από τους: Διοικητή (ως Πρόεδρο), Υποδιοικητή, Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης, Τρείς (3) Αξιωματικούς του επιτελείου της ΣΝΔ, Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων, Τέσσερις (4) Διευθυντές Τομέων της ΣΝΔ. 3.Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Στελεχώνεται από δύο (2) Αξιωματικούς οι οποίοι ανήκουν και στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης. 4.Γραφείο Νομικού Συμβούλου Στελεχώνεται από Αξιωματικό Δικαστικό λειτουργό με καθήκοντα Νομικού Συμβούλου και από έναν (1) ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. 5.Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας Στελεχώνεται από δύο (2) Αξιωματικούς, έναν (1) Ανθυπασπιστή και έναν (1) Υπαξιωματικό. 6.Γραφείο Υποδιοικητού Προΐσταται ο Υποδιοικητής της Σχολής, ο οποίος είναι ανώτατος Αξιωματικός. Στελεχώνεται επίσης και από έναν (1) Υπαξιωματικό. 7.Γραμματεία ΣΝΔ Στελεχώνεται από δύο (2) Αξιωματικούς, έναν (1) Ανθυπασπιστή και έναν (1) Υπαξιωματικό. 8.Γραμματεία Εκπαίδευσης Στελεχώνεται από έναν (1) υπάλληλο Α’ ΔΕ ΔΙΟΙΚ.-ΓΡΑΜΜΑΤ, έναν (1) υπάλληλο Γ’ ΔΕ ΤΥΠ. και εναν (1) υπάλληλο Α’ ΤΕ-ΕΡΓΟΔ. 9.Γραφείο Ασφαλείας Πληροφοριών Στελεχώνεται από έναν (1) Αξιωματικό ο οποίος έχει και καθήκοντα Επιτηρητή Δοκίμων. 10.Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Επικεφαλής της Διεύθυνσης είναι ανώτερος Αξιωματικός. 1)Τμήμα Δημοσίων Έργων Στελεχώνεται από έναν (1) Αξιωματικό. 2)Τμήμα Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων Στελεχώνεται από έναν (1) ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ) ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) ως Τμηματάρχη, τέσσερις (4) Αξιωματικούς, δύο (2) Ανθυπασπιστές, τέσσερις (4) υπαξιωματικούς, έναν (1) ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ), έναν (1) ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ) και έναν (1) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ). 3)Τμήμα Συνεργείων Στελεχώνεται από έντεκα (11) Αξιωματικούς, έξι (6) υπαξιωματικούς, έναν (1) ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ), τέσσερις (4) ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ, ΣΥΓΚΟΛΗΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ), έναν (1) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΓΕΝ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ), δύο (2) ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ). 4)Τμήμα Πυρασφάλειας Στελεχώνεται από έναν (1) Αξιωματικό και δύο (2) Υπαξιωματικούς. 5)Γραμματεία Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης Στελεχώνεται από έναν (1) Αξιωματικό και έναν (1) Υπαξιωματικό. 11.Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Επικεφαλής της Διεύθυνσης είναι ανώτερος Αξιωματικός. 1)Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Στελεχώνεται από τρεις (3) Αξιωματικούς, έξι (6) Ανθυπασπιστές, επτά (7) Υπαξιωματικούς, έναν (1) υπάλληλο ΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΥΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΟΣ), δύο (2) υπαλλήλους ΔΕ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (κουρείς), δύο (2) ΔΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (κηπουροί), ένας (1) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΓΕΝ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ). 2)Τμήμα Υγειονομικού Στελεχώνεται από δύο (2) Αξιωματικούς (Ιατρό, Οδοντίατρο), έναν (1) Ανθυπασπιστή και έναν (1) Υπαξιωματικό Νοσοκόμο. 3)Τμήμα Επιστράτευσης Στελεχώνεται από δύο (2) Αξιωματικούς, έναν (1) Ανθυπασπιστή και έναν (1) Υπαξιωματικό. 4)Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Στελεχώνεται από έναν (1) Τμηματάρχη ΠΕ ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ και έναν (1) ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ. 12.Διεύθυνση Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδιασμού Επικεφαλής της Διεύθυνσης είναι ανώτερος Αξιωματικός. 1)Τμήμα Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδιασμού Στελεχώνεται από επτά (7) Αξιωματικούς, έναν (1) Ανθυπασπιστή, τέσσερις (4) Υπαξιωματικούς, έναν (1) ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜ., εναν (1) ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜ., έναν (1) ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜ., δύο (2) Α’ ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓ. ή ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜ ως Τμηματάρχες, εναν (1) ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜ. και έναν (1) ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜ. 2)Τμήμα Μέριμνας Σπουδαστών Στελεχώνεται από έξι (6) Αξιωματικούς, δέκα (10) υπαξιωματικούς, έναν (1) ΔΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Μάγειρας) ως Τμηματάρχη Συνεργείου Συσσιτίας, τέσσερις (4) ΔΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Μάγειρες), τρεις (3) ΔΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Τραπεζοκόμοι), έναν (1) ΥΕ ΠΡΟΣ. ΚΑΟΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. έναν (1) ΔΕ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΥΣΗΣ ως Τμηματάρχη του Ραφείου, τέσσερις (4) ΔΕ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΥΣΗΣ, εναν (1) ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ (Ιματιοθήκη). 12.Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων Επικεφαλής είναι ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων. 1)Τομείς Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης Οι Τομείς Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης διαθέτουν συνολικά σαράντα (40) θέσεις Δ.Ε.Π. και δέκα (10) θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. 2)Τμήμα Διδακτικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού Στελεχώνεται από έναν (1) τμηματάρχη ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, έναν (1) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, εναν (1) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, έναν (1) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, έναν (1) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, έναν (1) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ και έναν (1) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ. 3)Τμήμα Υποστήριξης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης Στελεχώνεται από έναν (1) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ως Τμηματάρχη, τρεις (3) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, τρεις (3) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, έναν (1) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, έναν (1) ΔΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, έναν (1) ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ (ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ), εναν (1) ΔΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣ), έναν (1) ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ η ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, και έξι (6) ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ. 4)Τμήμα Πληροφορικών Συστημάτων Στελεχώνεται από έναν (1) ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ως Τμηματάρχη, έναν (1) ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ η ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ, έναν (1) ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΩΝ και δύο (2) ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ, 5)Γραμματεία Προεδρείας Ακαδημαϊκών θεμάτων Στελεχώνεται από έναν (1) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ και έναν (1) ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ. 13.Διεύθυνση Ναυτικής Εκπαίδευσης Επικεφαλής της Διευθύνσεως είναι Ανώτατος Αξιωματικός 1)Τομείς Ναυτικής Εκπαίδευσης Ο Τομέας Ναυτικής εκπαίδευσης διαθέτει συνολικά τρεις (3) θέσεις Δ.Ε.Π. 2)Γραφείο Εισαγωγικών Εξετάσεων Στελεχώνεται από δύο (2) Αξιωματικούς και έναν (1) υπαξιωματικό. 3)Επιτηρητές Δοκίμων Αποτελούνται από πέντε (5) Αξιωματικούς (ένας (1) για κάθε τάξη Δοκίμων και τον Αξιωματικό Αλλοδαπών). 4)Υποδιεύθυνση Ναυτικής Εκπαίδευσης Στελεχώνεται από τον Υποδιευθυντή Εκπαίδευσης (Ανώτερος Αξιωματικός) και έναν (1) Αξιωματικό βοηθό του. 5)Τμήμα Προγραμματισμού Ναυτικής Εκπαίδευσης Στελεχώνεται από τρεις (3) Αξιωματικούς. 6)Τμήμα Διοίκησης Ν. Δοκίμων Στελεχώνεται από δύο (2) Αξιωματικούς και δύο (2) υπαξιωματικούς. 7)Τμήμα Υποστήριξης Στρατιωτικής και Ναυτικής Εκπαίδευσης Στελεχώνεται από δύο Αξιωματικούς, έναν (1) Ανθυπασπιστή και έναν (1) Υπαξιωματικό. 8)Τμήμα Φυσικής και Ναυτικής Αγωγής Στελεχώνεται από έξι (6) Αξιωματικούς, τέσσερις (4) Ανθυπασπιστές και δυο (2) Υπαξιωματικούς. Στο τμήμα εντάχθηκαν και δύο (2) θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. 9)Γραμματεία Διεύθυνσης Ναυτικής Εκπαίδευσης Στελεχώνεται από έναν (1) Ανθυπασπιστή και δύο (2) Υπαξιωματικούς. Άρθρο 73 1.Ο παρών Οργανισμός ισχύει από τη δημοσίευσή του. Κατ’ εξαίρεση, τα άρθρα 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 και 41 του παρόντος Οργανισμού, ισχύουν για τους Ναυτικούς Δοκίμους που θα εισαχθούν στη Σχολή το ακαδημαϊκό έτος που έπεται του έτους δημοσίευσης του παρόντος. 2.Ναυτικοί Δόκιμοι που εισήχθησαν στη Σχολή μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος διέπονται από τις αντίστοιχες των άρθρων που αναγράφονται στην παραπάνω παράγραφο 1 ισχύουσες διατάξεις του Β.Δ. 846/1968, το οποίο καταργείται μετά την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 του ν. 3187/03 «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» (Α’ 233).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Τις παρ. 4ε του άρθρου 14 και 1ι του άρθρου 17 του Ν. 2292/95 «Οργάνωση και Λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35) καθώς και το άρθρο 5 αυτού όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 2913/01 «Θέματα Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Α΄ 102) και το νόμο 2984/02 «Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ρυθμίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄15).
  • Τις διατάξεις των άρθρων 58-60 και 106-146 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
  • Την με αριθμ. Φ.010/163897/Σ.1258/12-3-02 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ (Β΄ 383).
  • Την υπ’ αριθμ. 35/08 από 19 Ιουνίου 2008 γνωμοδότηση του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (Α.Ν.Σ.).
  • Την από 3-4-2009 εισήγηση Α/ΓΕΝ.
  • Τις υπ΄αριθμ. 85/2008 και 258/2009 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2010-06-30 Οργανισμός Σχολής Ναυτικών Δοκίμων
Τροποποίηση Τύπος
A/2010/99
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/010/163897/Σ.1258 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/010_163897_Σ_1258 2002
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2001/2913 2001
Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ρυθμίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 2002/2984 2002
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.). 2003/3187 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία