ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/100

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-11-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-11-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-10-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταβολή περιφέρειας αρμοδιότηταςΓενικού Προξενείου Οδησσού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μεταβολή περιφέρειας αρμοδιότηταςΓενικού Προξενείου Οδησσού"
1.  
    Μεταβάλλεται η περιφέρεια αρμοδιότητας του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην πόλη Οδησσό της Ουκρανίας, η οποία πλέον εκτείνεται στις επαρχίες Κhersοn, Κirονοhrad, Μykοlaiν, Οdessa και Vinnytsia, στην αυτόνομη δημοκρατία της Κριμαίας (Ανtοnοmnaya Respublika Κrym) και στην πόλη της Σεβαστούπολης (Seνastοpοl)
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Την παράγραφο 8 του άρθρου 50 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 117).
  • Την παράγραφο 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
  • Τη γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Κίεβο, όπως διατυπώθηκε στο Φ. 1150.2/12/ΑΣ 96/14.02.11 έγγραφό της.
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 114/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2011-11-04 Μεταβολή περιφέρειας αρμοδιότηταςΓενικού Προξενείου Οδησσού.
Τροποποίηση Τύπος
A/2011/234
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών». 2007/3566 2007
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία