ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/18

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-03-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-03-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-02-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός Ειδικοτήτων του Σώματος Πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Καθορίζουμε τις Ειδικότητες των Ανθυπασπιστών και των Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού που προέρχονται από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), ως εξής:"
1.  
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (ΔΙΑΧ)
2.  
  ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ (ΑΡΜ)
3.  
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΕ)
4.  
  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΠΛΩΝ (Τ/ΟΠΛ)
5.  
  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τ/ΜΗΧ)
6.  
  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τ/ΗΝ)
7.  
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (ΗΛ)
8.  
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΗΝ/ΥΔ)
9.  
  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ (Τ/ΣΥΝ)
Άρθρο 1 "Καθορίζουμε τις Ειδικότητες των Ανθυπασπιστών και των Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού που προέρχονται από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), ως εξής:"
1.  
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (ΔΙΑΧ)
2.  
  ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ (ΑΡΜ)
3.  
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΕ)
4.  
  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΠΛΩΝ (Τ/ΟΠΛ)
5.  
  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τ/ΜΗΧ)
6.  
  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τ/ΗΝ)
7.  
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (ΗΛ)
8.  
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΗΝ/ΥΔ)
Άρθρο 2 "Καθορίζουμε τις Ειδικότητες των Ανθυπασπιστών και των Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού που δεν προέρχονται από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), ως εξής:"
1.  
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΙΟΙΚ)
2.  
  ΕΣΧΑΡΕΑΣ (ΕΣΧ)
3.  
  ΜΟΥΣΙΚΟΣ (ΜΟΥΣ)
4.  
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (ΔΙΑΧ)
5.  
  ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ (ΑΡΜ)
6.  
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΕ)
7.  
  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΠΛΩΝ (Τ/ΟΠΛ)
8.  
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (ΗΛ)
9.  
  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τ/ΜΗΧ)
10.  
  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τ/ΗΝ)
11.  
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΗΝ/ΥΔ)
12.  
  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ (Τ/ΣΥΝ)
13.  
  ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ (ΣΧΕΔ)
14.  
  ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (Β/ΑΚΤ)
15.  
  ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΩΝ (Β/ΡΑΔ)
16.  
  ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Β/ΝΟΣ)
17.  
  ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (Β/ΦΑΡΜ)
18.  
  ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (Β/ΕΡΓ)
19.  
  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ (ΕΡΓΘ)
20.  
  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ (ΛΟΓΘ)
21.  
  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ (ΦΥΣΘ)
22.  
  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ (ΒΡΕΦ)
23.  
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΚΟΙΝ)
24.  
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Τ/ΙΜ)
25.  
  ΔΥΤΗΣ (ΔΥΤ)
Άρθρο 2 "Καθορίζουμε τις Ειδικότητες των Ανθυπασπιστών και των Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού που δεν προέρχονται από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), ως εξής:"
1.  
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΙΟΙΚ)
2.  
  ΕΣΧΑΡΕΑΣ (ΕΣΧ)
3.  
  ΜΟΥΣΙΚΟΣ (ΜΟΥΣ)
4.  
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (ΔΙΑΧ)
5.  
  ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ (ΑΡΜ)
6.  
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΕ)
7.  
  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΠΛΩΝ (Τ/ΟΠΛ)
8.  
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (ΗΛ)
9.  
  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τ/ΜΗΧ)
10.  
  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τ/ΗΝ)
11.  
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΗΝ/ΥΔ)
12.  
  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ (Τ/ΣΥΝ)
13.  
  ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ (ΣΧΕΔ)
14.  
  ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (Β/ΑΚΤ)
15.  
  ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΩΝ (Β/ΡΑΔ)
16.  
  ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Β/ΝΟΣ)
17.  
  ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (Β/ΦΑΡΜ)
18.  
  ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (Β/ΕΡΓ)
19.  
  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ (ΕΡΓΘ)
20.  
  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ (ΛΟΓΘ)
21.  
  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ (ΦΥΣΘ)
22.  
  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ (ΒΡΕΦ)
23.  
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΚΟΙΝ)
Άρθρο 3 "Καταργούμενες Διατάξεις."
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 79/85 «Καθορισμός Ειδικοτήτων και Τεχνών του Σώματος Πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού», (ΦΕΚ Α΄ 29), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 440/86 (ΦΕΚ Α΄216).
Άρθρο 4 "Έναρξη Ισχύος."
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Δια­τάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν.δ. 445/74 «Περί ιεραρχίας και προαγωγών των Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 744/1977 (ΦΕΚ Α΄ 318). β. Της παραγράφου 4ε του άρθρου 14 και της παραγράφου 1ι του άρθρου 17 του ν. 2292/95 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35). γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). δ. Του π.δ. 91/09 (ΦΕΚ Α΄ 117) Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 1338/1981 «Οργανισμός Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού» (ΦΕΚ Α΄ 334).
 • Την υπ. αριθ. 182 από 01 Σεπτεμβρίου 2009 απόφαση του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου, όπως τροποποιή­θηκε με την υπ. αριθ. 31 από 12 Φεβρουαρίου 2010 απόφαση ΑΝΣ.
 • Την εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού από 23 Μαρτίου 2010.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια­τάγματος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ. αριθμ. Δ219/2010 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2011-03-10 Καθορισμός Ειδικοτήτων του Σώματος Πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού.
Τροποποίηση Τύπος
A/2011/44
2017-05-24 Τροποποίηση των π.δ. 18/2011 «Καθορισμός Ειδικοτήτων του Σώματος Πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού» (Α 44) και 9/2013 «Καθορισμός Εξειδικεύσεων του Σώματος Πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού» (Α 31).
Τροποποίηση Τύπος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (ΔΙΑΧ)
Ειδικότητες Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών προελεύσεως Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) Οι ειδικότητες των Ανθυπασπιστών και των Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού που προέρχονται από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), είναι οι εξής
ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ (ΑΡΜ)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΕ)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΠΛΩΝ (Τ/ΟΠΛ)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τ/ΜΗΧ)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τ/ΗΝ)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (ΗΛ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΗΝ/ΥΔ)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ (Τ/ΣΥΝ)
Αντικατάσταση
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΙΟΙΚ)
Ειδικότητες Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών προελεύσεως εκτός Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) Οι ειδικότητες των Ανθυπασπιστών και των Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού που δεν προέρχονται από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), είναι οι εξής
ΕΣΧΑΡΕΑΣ (ΕΣΧ)
ΜΟΥΣΙΚΟΣ (ΜΟΥΣ)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (ΔΙΑΧ)
ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ (ΑΡΜ)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΕ)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΠΛΩΝ (Τ/ΟΠΛ)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (ΗΛ)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τ/ΜΗΧ)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τ/ΗΝ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΗΝ/ΥΔ)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ (Τ/ΣΥΝ)
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ (ΣΧΕΔ)
ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (Β/ΑΚΤ)
ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΩΝ (Β/ΡΑΔ)
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Β/ΝΟΣ)
ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (Β/ΦΑΡΜ)
ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (Β/ΕΡΓ)
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ (ΕΡΓΘ)
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ (ΛΟΓΘ)
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ (ΦΥΣΘ)
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ (ΒΡΕΦ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΚΟΙΝ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Τ/ΙΜ)
ΔΥΤΗΣ (ΔΥΤ)
Αντικατάσταση
A/2017/76
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/744 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/744 1977
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/445 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/445 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1338 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/79 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/79 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/440 1986
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 1338/1981 «Οργανισμός Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού» (ΦΕΚ Α΄ 334). 2009/91 2009