ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/27

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-04-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-04-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-03-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδος με έδρα το Αγρίνιο. Στην περιφέρεια του Εφετείου αυτού υπάγονται οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Αγρινίου, Μεσολογγίου και Λευκάδας, οι οποίες αποσπώνται από αυτή του Εφετείου Πατρών.
2.  
  Οι υποθέσεις των Πρωτοδικείων Αγρινίου, Μεσολογγίου και Λευκάδας, οι οποίες κατά το χρόνο ενάρξεως της λειτουργίας του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδος εκκρεμούν ενώπιον του Εφετείου Πατρών και για τις οποίες δεν έχει ορισθεί δικάσιμος, περιέρχονται στην αρμοδιότητα του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, αποστέλλονται στο Εφετείο αυτό και εκδικάζονται από αυτό
3.  
  Χρόνος έναρξης της λειτουργίας του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδος ορίζεται η 16η Σεπτεμβρίου 2011. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) της παρ. 1α του άρθρου 2 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Κ.Ν. 1756/1988 ΦΕΚ 35/Α΄/1988), β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98), γ) της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
 • Την υπ’ αριθμ. 2672/3-12-2009 απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3-12-2009) .
 • Τη γνώμη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου με αριθμό 21/2010.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 51.000 Ευρώ, περίπου, για το οικονομικό έτος 2011, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης στον Ειδ. Φορέα Φ17-210/ΚΑΕ ομάδων 0200, 0800 και 1000. Για τα επόμενα πέντε (5) έτη, οι πιστώσεις που θα απαιτηθούν θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης στον Ειδ. Φορέα «Δικαστήρια» και εκτιμώνται στο ποσό των 75.000 Ευρώ περίπου, ετησίως.
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 22/2011, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2011-04-13 Ίδρυση Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδος.
Τροποποίηση Τύπος
A/2011/80
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/2672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2672 2009
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία