ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/29

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-04-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-04-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-03-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται Εφετείο Ανατολικής Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Στην περιφέρεια του Εφετείου αυτού υπάγονται οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Ηρακλείου και Λασιθίου, οι οποίες αποσπώνται από αυτή του Εφετείου Κρήτης.
2.  
    Οι υποθέσεις των Πρωτοδικείων Ηρακλείου και Λασιθίου, οι οποίες κατά το χρόνο ενάρξεως της λειτουργίας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης εκκρεμούν ενώπιον του Εφετείου Κρήτης και για τις οποίες δεν έχει ορισθεί δικάσιμος, περιέρχονται στην αρμοδιότητα του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, αποστέλλονται στο Εφετείο αυτό και εκδικάζονται από αυτό
3.  
    Χρόνος έναρξης της λειτουργίας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης ορίζεται η 16η Σεπτεμβρίου 2011. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Της παρ.1α του άρθρου 2 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Κ.Ν. 1756/1988 ΦΕΚ 35/Α΄/1988) . β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98) . γ) Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». δ) Την υπ’ αριθμ. 2672/3-12-2009 απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» ΦΕΚ 2408/Β΄/3-12-2009.
  • Τη γνώμη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου με αριθμό 23/2010.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 51.000 ευρώ περίπου, για το οικονομικό έτος 2011, η οποία θα αντιμετωπισθεί με πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Ειδ.Φορέα Φ 17.210/ΚΑΕ ομ.0200,0800 και 1000. Για τα επόμενα πέντε (5) έτη, οι πιστώσεις που θα απαιτηθούν θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Ειδ. Φορέα 17-210/ΚΑΕ ομάδων 0200, 0800 και εκτιμώνται στο ποσό των 75.000 ευρώ ετησίως.
  • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 20/2011, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2011-04-13 Ίδρυση Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2011/80
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/2672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/2672 2003
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία