ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/30

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-04-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-04-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-03-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Εφετείου Ευβοίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Εφετείο Ευβοίας με έδρα τη Χαλκίδα. Στην περιφέρεια του Εφετείου αυτού υπάγονται οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Χαλκίδας και Θηβών, οι οποίες αποσπώνται από αυτή του Εφετείου Αθηνών.
2.  
  Οι υποθέσεις των Πρωτοδικείων Χαλκίδας και Θηβών, οι οποίες κατά το χρόνο ενάρξεως της λειτουργίας του Εφετείου Ευβοίας εκκρεμούν ενώπιον του Εφετείου Αθηνών και για τις οποίες δεν έχει ορισθεί δικάσιμος, περιέρχονται στην αρμοδιότητα του Εφετείου Ευβοίας, αποστέλλονται στο Εφετείο αυτό και εκδικάζονται από αυτό
3.  
  Χρόνος έναρξης της λειτουργίας του Εφετείου Ευβοίας ορίζεται η 16η Σεπτεμβρίου 2011. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) της παρ.1α του άρθρου 2, του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Κ.Ν. 1756/1988, ΦΕΚ/35/Α΄/1988), β) της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98) .
 • Την υπ’ αριθμ. 2672/3-12-2009 απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» ΦΕΚ 2408/Β΄/3-12-2009.
 • Τη γνώμη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου με αριθμό 20/2010.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 50.000 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία κατά το οικονομικό έτος 2011, περιορίζεται στο ποσό των 39.000 ΕΥΡΩ περίπου και θα καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ειδ.Φ.17-210/ΚΑΕ ομάδων 0200, 0800, 1000). Κατά την επόμενη πενταετία, η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’έτος προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό (Ειδ.Φ. 17-210/ΚΑΕ ομάδων 0200, 0800) .
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 23/2011, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2011-04-13 Ίδρυση Εφετείου Ευβοίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2011/80
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/2672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2672 2009
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία