ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/36

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-11-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-11-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-11-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων και μεταθέσεων ειδικών φρουρών κατά τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 211/2005 (Α΄ - 254).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ.211/2005 (Α΄ - 254), αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων και των εξομοιουμένων Υπηρεσιών στις οποίες κατανέμονται οι ειδικοί φρουροί, τοποθετούν υποχρεωτικά αυτούς στις προκαθορισμένες θέσεις των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο 3. Η σειρά επιτυχίας κατά τις εξιτήριες εξετάσεις αναγράφεται επί του Φύλλου Πορείας .
2.  
  Η παρ. 9 του άρθρου 12 του ως άνω π.δ., όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 166/2007 (Α΄ - 207), αντικαθίσταται ως εξής: 9 Κατ’ εξαίρεση, όταν αποφοιτούν ειδικοί φρουροί από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, μπορεί το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την αποφοίτηση των ειδικών φρουρών και εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί από τις τελευταίες τακτικές μεταθέσεις, να προκηρύσσει πρόσθετες κενές οργανικές θέσεις μόνο για τις Υπηρεσίες που προκηρύχθηκαν θέσεις με τις τακτικές μεταθέσεις, καταρτίζοντας σχετικό αριθμητικό πίνακα Οι θέσεις αυτές καλύπτονται από ειδικούς φρουρούς που είχαν ζητήσει μετάθεση για τις Υπηρεσίες που μνημονεύονται στους σχετικούς πίνακες των τακτικών μεταθέσεων, εντός μηνός από την έξοδο των νέων ειδικών φρουρών
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Κέρκυρα, 24 Απριλίου 2011 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (2).
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ν.3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ - 23).>
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 73/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
 • Την υπ’ αριθμ. 237/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2005/138 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/138 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 211/2005 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών» (Α΄ 254). 2007/166 2007
Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι[...]" 2009/185 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας 2016/75 2016