ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/64

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-06-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-06-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-06-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αποδοχή παραίτησης Υπουργών,Αναπληρωτού Υπουργού και Υφυπουργών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αποδεχόμαστε τις παραιτήσεις που υπέβαλαν οι: 1.Ιωάννης Ραγκούσης του Νικολάου, από τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 2.Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης του Βασιλείου, από τη θέση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 3.Ιωάννης Διαμαντίδης του Δημητρίου, από τη θέση του Υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, 4.Σωκράτης Ξυνίδης του Γεωργίου, από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 5.Θεοδώρα Τζάκρη του Εμμανουήλ, από τη θέση της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 6.Γεώργιος Ντόλιος του Πασχάλη, από τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 7.Παναγιώτης Ρήγας του Θεοφάνη, από τη θέση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 8.Κωνσταντίνος Ρόβλιας του Χρήστου, από τη θέση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 9.Ελπίδα Τσουρή του Στεφάνου, από τη θέση της Υφυπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και τους απαλλάσσουμε από τα καθήκοντά τους. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων: α) 37 παρ. 1 και 38 παρ. 1 του Συντάγματος και β) 39 παρ. 1 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005 Α΄ 98).
  • Τις παραιτήσεις που υπέβαλαν οι: Ιωάννης Ραγκούσης του Νικολάου, από τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης του Βασιλείου, από τη θέση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Ιωάννης Διαμαντίδης του Δημητρίου από τη θέση του Υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, Σωκράτης Ξυνίδης του Γεωργίου, από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Θεοδώρα Τζάκρη του Εμμανουήλ, από τη θέση της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γεώργιος Ντόλιος του Πασχάλη, από τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παναγιώτης Ρήγας του Θεοφάνη, από τη θέση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Κωνσταντίνος Ρόβλιας του Χρήστου, από τη θέση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Ελπίδα Τσουρή του Στεφάνου από τη θέση της Υφυπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.
  • Την πρόταση του Πρωθυπουργού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2011-06-27 Αποδοχή παραίτησης Υπουργών,Αναπληρωτού Υπουργού και Υφυπουργών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2011/146
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία